การออกแบบภายใน AutoCAD Designers สำหรับการจ้างงาน

 • การออกแบบภายใน
 • AutoCAD

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

 • จ้าง Tarjanhokey
  6.7
  117 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Welcome to your visit!!! My name is Li Wen Long. *******My skills is below*****************: == Modeling, Rendering of Building, 8b711b5c90interiorc1f61eab5d and exterior 8b711b5c90designc1f61eab5d. animation 8b711b5c90Designingc1f61eab5d tools I am ... expertise in -3DS MAX, Google Sketchup, Cinema,Solid, ArchiCad, Revit, 8b711b5c90Autocadc1f61eab5d, Lumion 8, etc. I have strong appreciation for working in a start-up culture and am experienced in scaling operations
  Welcome to your visit!!! My name is Li Wen Long. *******My skills is below*****************: == Modeling, Rendering of Building, interior and exterior design. animation Designing tools I am expertise in -3DS MAX, Google Sketchup, Cinema,Solid, ArchiCad, Revit, Autocad, Lumion 8, etc. I have strong appreciation for working in a start-up culture and am experienced in scaling operations from the ground up. I am here to work for the client, implement my own ideas when the opportunity presents itself and bring a vision to life. My motto is "Get it done right the FIRST time" . Looking forward to build a healthy and long term business relationship with you. ย่อ
 • จ้าง cadmitra
  5.6
  12 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  Modeling, 8b711b5c90Interiorc1f61eab5d 8b711b5c90Designc1f61eab5d Digitization from sketch, PDF or scanned images. Electrical and Plumbing Construction Details. 3D Site Model Point Cloud to 2D/3D Model ... contribution to the people and industries we serve. Samples of our previous work can be provided on request. Our drafting services in 8b711b5c90Autocadc1f61eab5d, Vectorworks, Revit and Sketchup include: 2D drafting, 3D
  CADMitra is a group of experienced architects, having a vast experience in Architectural CAD outsourcing. We have over 15 years of experience in working for CAD outsourcing companies based in India. CADMitra excels in providing high quality 2D and 3D CAD Services to our clients. We focus on exceeding our clients' expectations and strive to be known for our competence, integrity, and contribution to the people and industries we serve. Samples of our previous work can be provided on request. Our drafting services in Autocad, Vectorworks, Revit and Sketchup include: 2D drafting, 3D Modeling, Interior Design Digitization from sketch, PDF or scanned images. Electrical and Plumbing Construction Details. 3D Site Model Point Cloud to 2D/3D Model ย่อ
 • จ้าง arqddcc
  5.7
  40 รีวิว $5 USD ต่อชั่วโมง
  My full name is David Daniel Camacho Cubillan. I have more than 8 years of professional experience working with architectural and 8b711b5c90interiorc1f61eab5d 8b711b5c90designc1f61eab5d projects. I can dominate significantly 2D and 3D ... : ✔ Building architecture. ✔ 2D professional drawings ✔ 2D Architectural Plans ✔ 3D Modeling/Rendering ✔ 8b711b5c90Interiorc1f61eab5d 8b711b5c90designc1f61eab5d ✔ Exterior 8b711b5c90designc1f61eab5d and much more, with excellent quality because your satisfaction is important to me. ... projection tools like 8b711b5c90AutoCADc1f61eab5d, Photoshop or 3ds Max + V-Ray for the development of architectural plans and photorealistic 3D images. I'm a meticulous and competitive person, also I like to analyze each
  My full name is David Daniel Camacho Cubillan. I have more than 8 years of professional experience working with architectural and interior design projects. I can dominate significantly 2D and 3D projection tools like AutoCAD, Photoshop or 3ds Max + V-Ray for the development of architectural plans and photorealistic 3D images. I'm a meticulous and competitive person, also I like to analyze each situation and get the best results. I invite you to study my portfolio and professional experience to check the quality of my work. You can hire my services for the design and development of: ✔ Building architecture. ✔ 2D professional drawings ✔ 2D Architectural Plans ✔ 3D Modeling/Rendering ✔ Interior design ✔ Exterior design and much more, with excellent quality because your satisfaction is important to me. ย่อ
 • จ้าง pgcarquitectura
  6.1
  12 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  quality guarantee in the stipulated time to achieve a perfect balance. Services Offered: -Architectural 8b711b5c90Designc1f61eab5d -8b711b5c90Interiorc1f61eab5d 8b711b5c90Designc1f61eab5d -Structural Calculation -2D and 3D model -2D and 3D ... Venezuelan Architect and Engineer ready to 8b711b5c90designc1f61eab5d your projects fulfilling and respecting your inclinations in the architecture´s art, harmonizing practical, beauty, style and space, with high ... Visualizations Software We use: - 8b711b5c90AutoCADc1f61eab5d / Revit / 3ds Max / SketchUP / Vray / Lumion - Adobe Photoshop / Adobe Lightroom / Adobe After Effects We invite you to study our portfolio and check the quality of our work.
  Venezuelan Architect and Engineer ready to design your projects fulfilling and respecting your inclinations in the architecture´s art, harmonizing practical, beauty, style and space, with high quality guarantee in the stipulated time to achieve a perfect balance. Services Offered: -Architectural Design -Interior Design -Structural Calculation -2D and 3D model -2D and 3D Visualizations Software We use: - AutoCAD / Revit / 3ds Max / SketchUP / Vray / Lumion - Adobe Photoshop / Adobe Lightroom / Adobe After Effects We invite you to study our portfolio and check the quality of our work. ย่อ
 • จ้าง PandaMei
  4.6
  23 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  experiences for Building architecture, civil engineering, structural engineering, 8b711b5c90Interiorc1f61eab5d 8b711b5c90designc1f61eab5d, product 8b711b5c90designc1f61eab5d, 3D modeling and rendering. I am using almost 3D software such as AutoDesk Revit, Chief ... simulation methods. Moreover, I'm familiar with the latest CAD software used for creative executions such as 8b711b5c90AutoCADc1f61eab5d, Solidworks, Creo, AutoDesk Inventor, NXS UG so on. II. I have had a lot ... Architect X9, X10 ,ArchiCad, 3DS MAX, Solidworks, 8b711b5c90AutoCADc1f61eab5d, Sketchup, Creo, Inventor and CATIA III. I'm an expert in mechanical, structural and civil engineering. I possess excellent skills and sound
  I. I have 10 years experiences in numerical simulation including ANSYS, ABAQUS, HyperMesh, SAP, MATLAB and FORTRAN. I have a strong theoretical and practical background for FEA and other numerical simulation methods. Moreover, I'm familiar with the latest CAD software used for creative executions such as AutoCAD, Solidworks, Creo, AutoDesk Inventor, NXS UG so on. II. I have had a lot experiences for Building architecture, civil engineering, structural engineering, Interior design, product design, 3D modeling and rendering. I am using almost 3D software such as AutoDesk Revit, Chief Architect X9, X10 ,ArchiCad, 3DS MAX, Solidworks, AutoCAD, Sketchup, Creo, Inventor and CATIA III. I'm an expert in mechanical, structural and civil engineering. I possess excellent skills and sound technical knowledge in executions of creative concepts from 2D drawing to 3D modeling/rendering/printing, mechanical engineering and computational mechanics & mathematics, physics. ย่อ
 • จ้าง ARchiTectkaram
  4.4
  14 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  I am an architect to work in the field of 8b711b5c90interiorc1f61eab5d and exterior 8b711b5c90designc1f61eab5d I use the best programs( 3dmax _ photoshop _ 8b711b5c90autocadc1f61eab5d _revit _ sketchup _ lumion _ illustrator ICdl) My goal is not to raise money but to please the customer, I love my work See you my work in down :D
  I am an architect to work in the field of interior and exterior design I use the best programs( 3dmax _ photoshop _ autocad _revit _ sketchup _ lumion _ illustrator ICdl) My goal is not to raise money but to please the customer, I love my work See you my work in down :D ย่อ
 • จ้าง crystalARCH
  6.8
  77 รีวิว $35 USD ต่อชั่วโมง
  and Engineering services. The name of my 8b711b5c90Designc1f61eab5d Studio is "Rivera Architects & Associates" (formerly Crystal Architects) which is fully dedicated to High-Quality Offshore Architectural, 8b711b5c90Interiorc1f61eab5d ... 8b711b5c90Designc1f61eab5d, 3d Rendering & Engineering Services. Our Services: >Building Architecture (Residential / Commercial/Institutional all Projects) >8b711b5c90Interiorc1f61eab5d 8b711b5c90Designc1f61eab5d (House, Office, Restaurants, outlets etc ... .) >8b711b5c90AutoCADc1f61eab5d Drawing & Drafting Services. >Google Sketchup Pro | 3d Modeling >3D Modeling & 3D Rendering in & Vray >Master-plan & Urban 8b711b5c90designc1f61eab5d >Working Drawing / Construction Drawing >Kiosk 8b711b5c90Designc1f61eab5d & Shop drawing Your satisfaction with the quality Work within the deadline is our focus!
  Hello, Good day! I am Architect Sumon Rebero Graduated in "Bachelor of Architecture" (B. Arch) from the University of Asia Pacific. I have 10 Years of professional experience on Architectural Design and Engineering services. The name of my Design Studio is "Rivera Architects & Associates" (formerly Crystal Architects) which is fully dedicated to High-Quality Offshore Architectural, Interior Design, 3d Rendering & Engineering Services. Our Services: >Building Architecture (Residential / Commercial/Institutional all Projects) >Interior Design (House, Office, Restaurants, outlets etc.) >AutoCAD Drawing & Drafting Services. >Google Sketchup Pro | 3d Modeling >3D Modeling & 3D Rendering in & Vray >Master-plan & Urban design >Working Drawing / Construction Drawing >Kiosk Design & Shop drawing Your satisfaction with the quality Work within the deadline is our focus! ย่อ
 • จ้าง VanessaYaguas
  5.0
  23 รีวิว $8 USD ต่อชั่วโมง
  PUZZLE - Engineering, Architecture & 8b711b5c90Interiorc1f61eab5d 8b711b5c90Designc1f61eab5d. We are a committed team of specialists developing construction projects. We can assist you from the very beginning of your project with a simple ... distribution sketch to photo-realistic 3D views with a high level of 8b711b5c90interiorc1f61eab5d 8b711b5c90designc1f61eab5d and structure 8b711b5c90designc1f61eab5d. What we offer... --Architecture 8b711b5c90designc1f61eab5d: floor plan, elevations, section, details. -3D ... modelling (Autodesk REVIT, SketchUp) -8b711b5c90Interiorc1f61eab5d 8b711b5c90designc1f61eab5d. -Concrete & steel 8b711b5c90designc1f61eab5d/calculation using software (SAP2000, Etabs, Staad Pro). -Structure drawings -Civil engineering drawings -Land leveling
  PUZZLE - Engineering, Architecture & Interior Design. We are a committed team of specialists developing construction projects. We can assist you from the very beginning of your project with a simple distribution sketch to photo-realistic 3D views with a high level of interior design and structure design. What we offer... --Architecture design: floor plan, elevations, section, details. -3D modelling (Autodesk REVIT, SketchUp) -Interior design. -Concrete & steel design/calculation using software (SAP2000, Etabs, Staad Pro). -Structure drawings -Civil engineering drawings -Land leveling -Plumbing -Drafting (AutoCAD, Autodesk REVIT) -Bill of quantity/List of materials/Take off. And more.. Feel free to contact us, we are here to help. I love what I do and I think that is the key to create amazing designs, having the passion is something that you can't learn...everything else is out there for you to improve your knowledge. ย่อ
 • จ้าง civilhelper
  4.1
  8 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  exterior 8b711b5c90designc1f61eab5d, landscape 8b711b5c90designc1f61eab5d, 3D modeling, rendering, and drawing. In the architecture area, we are fully capable of employing architectural software based on your needs, including 8b711b5c90Autocadc1f61eab5d, 3Dmax ... experienced architect Our team consists of more than 15 experts, with more than 10+ years of professional experience in different branches of architecture such as hand sketching, 8b711b5c90interiorc1f61eab5d and
  experienced architect Our team consists of more than 15 experts, with more than 10+ years of professional experience in different branches of architecture such as hand sketching, interior and exterior design, landscape design, 3D modeling, rendering, and drawing. In the architecture area, we are fully capable of employing architectural software based on your needs, including Autocad, 3Dmax, SketchUp, Rhino 3D, Autodesk programs, and probably any other specific software you might ask for. Please check out the samples that are attached in our portfolio to see how professional is our team. You can also check our certifications in in our profile to see how qualified we are. We are looking forward to hearing about your latest projects, ย่อ
 • จ้าง AntonB134
  3.8
  12 รีวิว $7 USD ต่อชั่วโมง
  architectural sketches - 2D floor plans - 3D modeling - Rendering - Architectural 8b711b5c90designc1f61eab5d - 8b711b5c90Interiorc1f61eab5d 8b711b5c90Designc1f61eab5d - Landscape 8b711b5c90Designc1f61eab5d ... I am an architect, experience in 8b711b5c90autocadc1f61eab5d 5 years and 3 years in Revit You can contact me if You need: - Translate sketches into 8b711b5c90autocadc1f61eab5d format. - 3D model in Revit. - Drawing and
  I am an architect, experience in autocad 5 years and 3 years in Revit You can contact me if You need: - Translate sketches into autocad format. - 3D model in Revit. - Drawing and architectural sketches - 2D floor plans - 3D modeling - Rendering - Architectural design - Interior Design - Landscape Design ย่อ

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""