การออกแบบภายใน 3D Modellers สำหรับการจ้างงาน

 • การออกแบบภายใน
 • การสร้างแบบจำลอง 3D

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

 • จ้าง jhonatanjamz
  5.0
  24 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  Architect/Graphic 9db3fb34a8designer9a86119f7a I am a Architect with 6-year experience in ✪ CAD/CAM ✪ 9db3fb34a83D9a86119f7a 9db3fb34a8Modelling9a86119f7a ✪ 9db3fb34a83dsMax9a86119f7a ✪ Product 9db3fb34a8Design9a86119f7a ✪ Rendering Exterior and 9db3fb34a8interior9a86119f7a I am available 24 hours a day and I
  Architect/Graphic designer I am a Architect with 6-year experience in ✪ CAD/CAM ✪ 3D Modelling ✪ 3dsMax ✪ Product Design ✪ Rendering Exterior and interior I am available 24 hours a day and I have fast response, I will be always there to fulfill your requirement. I am always offering low cost and good perfect quality (Just try and see by yourself), I will make you get 100% satisfaction with the best quality service. ย่อ
 • จ้าง shachila
  5.5
  42 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  I am an architect based in Sri Lanka. I have done several architecture and 9db3fb34a8interior9a86119f7a 9db3fb34a8designs9a86119f7a of different kinds and many 9db3fb34a83D9a86119f7a visualizations. I am very motivated and ambitious and I have a passion for ... good and innovative 9db3fb34a8design9a86119f7a. My first priority is to deliver high-quality work that meets my client's needs. I work mainly in AutoCAD (for drawings), Sketchup and (for 9db3fb34a83D9a86119f7a 9db3fb34a8modelling9a86119f7a), V-Ray (for rendering) and Photoshop (for post-production of the images).
  I am an architect based in Sri Lanka. I have done several architecture and interior designs of different kinds and many 3D visualizations. I am very motivated and ambitious and I have a passion for good and innovative design. My first priority is to deliver high-quality work that meets my client's needs. I work mainly in AutoCAD (for drawings), Sketchup and (for 3D modelling), V-Ray (for rendering) and Photoshop (for post-production of the images). ย่อ
 • จ้าง Lloyd057
  7.0
  242 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  I am a talented 9db3fb34a83D9a86119f7a modeler and web programmer Do All kinds of 9db3fb34a83D9a86119f7a visualization services for 9db3fb34a8interior9a86119f7a 9db3fb34a8design9a86119f7a, architects, product 9db3fb34a8design9a86119f7a, 9db3fb34a83d9a86119f7a printing work jewelry 9db3fb34a8design9a86119f7a, furniture, character ... 9db3fb34a8design9a86119f7a etc I have experience in skills in the areas of 9db3fb34a83D9a86119f7a 9db3fb34a8modelling9a86119f7a, 9db3fb34a83d9a86119f7a Printing and 9db3fb34a83D9a86119f7a Rendering. If hired by you I will deliver my best work at a high standard. And have good experience in ... website 9db3fb34a8design9a86119f7a and development have 6+ years of experience in PHP, Wordpress, AJAX, Ext JS, Third party integrations, HTML, CSS, My SQL, MS Access, MS SQL, Joomla, Drupal , CodeIgniter, Cake PHP
  I am a talented 3D modeler and web programmer Do All kinds of 3D visualization services for interior design, architects, product design, 3d printing work jewelry design, furniture, character design etc I have experience in skills in the areas of 3D modelling, 3d Printing and 3D Rendering. If hired by you I will deliver my best work at a high standard. And have good experience in website design and development have 6+ years of experience in PHP, Wordpress, AJAX, Ext JS, Third party integrations, HTML, CSS, My SQL, MS Access, MS SQL, Joomla, Drupal , CodeIgniter, Cake PHP etc And do all type graphics such as logo design, banner, brouchers. home page design , business cards, T-Shirt design etc Always believe in making long terms with our clients .. Thank you ย่อ
 • จ้าง stargateinfotech
  4.3
  9 รีวิว $12 USD ต่อชั่วโมง
  ::9db3fb34a83D9a86119f7a REALISTIC CHARACTER 9db3fb34a8MODELLING9a86119f7a :: 2D & 9db3fb34a83D9a86119f7a 9db3fb34a8INTERIOR9a86119f7a AND EXTERIOR :: ALL TYPE ANIMATION ## Thank you for your interest, I’m looking forward to hearing from you ## ... 9db3fb34a8design9a86119f7a * Business card * T-shirt 9db3fb34a8design9a86119f7a *App Screen 9db3fb34a8designs9a86119f7a ... WE HAVE A SUPERIOR AND CREATIVE TEAM OF ALL GRAPHIC WORK AND FOR 2D AND 9db3fb34a83D9a86119f7a. ## Working 24X7 hours ## No upfront payment required ## 100% Job Satisfaction ## Good Communication Our specialized
  WE HAVE A SUPERIOR AND CREATIVE TEAM OF ALL GRAPHIC WORK AND FOR 2D AND 3D. ## Working 24X7 hours ## No upfront payment required ## 100% Job Satisfaction ## Good Communication Our specialized services include the following, however not limited to! *Logo design * Photoshop * Banner design * Business card * T-shirt design *App Screen designs * Cartoon and Character * Children's Book Illustration * Info graphics * Line Art * Presentation * logo animation * Explainer Video * Product modelling * promotional Video ::3D REALISTIC CHARACTER MODELLING :: 2D & 3D INTERIOR AND EXTERIOR :: ALL TYPE ANIMATION ## Thank you for your interest, I’m looking forward to hearing from you ## ย่อ
 • จ้าง thandar8
  1.6
  1 บทวิจารณ์ $5 USD ต่อชั่วโมง
  Hi !!! I am a professional 9db3fb34a83D9a86119f7a modeller and 9db3fb34a8designer9a86119f7a with 3 years experience. I am working 2d, 9db3fb34a83d9a86119f7a 9db3fb34a8modelling9a86119f7a and rendering. I am providing my quality skills in the field of 9db3fb34a8interior9a86119f7a and architecture ... 9db3fb34a8design9a86119f7a and 9db3fb34a83D9a86119f7a Visualisation. I am well capable of doing any kind of illustration work. My art style is versatile. I can create both raster and vector based illustrations. If you interested with please knock me. I always try to give fully sanctification to my client.
  Hi !!! I am a professional 3D modeller and designer with 3 years experience. I am working 2d, 3d modelling and rendering. I am providing my quality skills in the field of interior and architecture design and 3D Visualisation. I am well capable of doing any kind of illustration work. My art style is versatile. I can create both raster and vector based illustrations. If you interested with please knock me. I always try to give fully sanctification to my client. ย่อ
 • จ้าง Ericzurdo
  3.1
  4 รีวิว $5 USD ต่อชั่วโมง
  I am industrial 9db3fb34a8designer9a86119f7a. I love 9db3fb34a8interior9a86119f7a and furniture 9db3fb34a8design9a86119f7a. And also i am very fond of highly detailed 9db3fb34a83d9a86119f7a modeling and photorealistic rendering, in order to improve ideas of creative people. I am ... natural Spanish speaker. I also can speak english and a little russian language. I work with 9db3fb34a83ds9a86119f7a Max; Vray; Substance 9db3fb34a8Designer9a86119f7a; Sketch Up for 9db3fb34a8modelling9a86119f7a and rendering; Adobe Photoshop for post production. I am a really hard worker and perfectionist.
  I am industrial designer. I love interior and furniture design. And also i am very fond of highly detailed 3d modeling and photorealistic rendering, in order to improve ideas of creative people. I am natural Spanish speaker. I also can speak english and a little russian language. I work with 3ds Max; Vray; Substance Designer; Sketch Up for modelling and rendering; Adobe Photoshop for post production. I am a really hard worker and perfectionist. ย่อ

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""