Magento Developersพร้อมรับจ้าง

 • Magento
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 159 รายการ
 • ว่าจ้าง   sapotacorp
ว่าจ้าง   sapotacorp

  sapotacorp sapotacorp

  Vietnam $25 USD / ชม.
  TOP 1 Vietnamese Freelancer: 1.429 REVIEW 5 STARS
  Vietnam
  9.3
  994 รีวิว 994 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  We have over 14 years of web development experience and a team of leading experts in this field. With the criterion “It is not how much we earn, but how much we help that makes us happy.” SapotaCorp always bring satisfaction to their customers. OUR SERVICE: We specialized in Blockchain, Unity 3D/VR/AR, .NET, PHP,...
  We have over 14 years of web development experience and a team of leading experts in this field. With the criterion “It is not how much we earn, but how much we help that makes us happy.” SapotaCorp always bring satisfaction to their customers. OUR SERVICE: We specialized in Blockchain, Unity 3D/VR/AR, .NET, PHP, Java, Python Featured Review: "sapotacorp did amazing work. Not only did he stay up considerably later than he should have working on this, but he was very professional, and well mannered throughout the entire project. I've hired many people on Freelancer in the past, but am beyond impressed by sapotacorp's work. It was a fantastic experience, and I will definitely be hiring sapotacorp for my future projects. A+++ Freelancer. Highly encourage anyone who wants professional work done to hire him." - Verilscriptz, Australia ย่อ
 • ว่าจ้าง sapotacorp
 • ว่าจ้าง   visionvivante
ว่าจ้าง   visionvivante

  visionvivante visionvivante

  India $25 USD / ชม.
  Fullstack Website & Mobile App Development Company
  India
  8.4
  32 รีวิว 32 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  We provide end to end quality web & mobile services and strive for quality, commitment, and support. Our services range include Project Research/Analysis/Documentation/Management, Graphics/Websites/Mobile Apps Designing, Website/Mobile Apps Development, Manual/Functional Testing, Server Maintenance & SEO. Our...
  We provide end to end quality web & mobile services and strive for quality, commitment, and support. Our services range include Project Research/Analysis/Documentation/Management, Graphics/Websites/Mobile Apps Designing, Website/Mobile Apps Development, Manual/Functional Testing, Server Maintenance & SEO. Our Technical Portfolio Include: * PHP & based CMSs: WordPress, Joomla, Magento, OpenCart, Squarespace, Wix, BigCommerce, Typo 3, Concrete 5 and osCommerce etc * PHP & based Frameworks: Yii, CodeIgniter, Laravel, CakePHP, Zend, Symphony and Smarty etc * MEAN/MERN/MEVN: Mongo, Express, (Angular/React/Vue), Node * ASP.Net: MVC 4/5, C# (Only From Scratch Projects) * Mobile Apps: Objective C, Java, Ionic-Cordova & HTML5-PhoneGap * HTML(5)/CSS(3) & based frameworks like Twitter Bootstrap, Foundation, Less, Ionic * JS & based frameworks like Angular JS, Backbone JS, Ember JS, Ext JS, jQuery, Kendo UI etc Invite us for a Trial Job on Freelancer! ย่อ
 • ว่าจ้าง visionvivante
 • ว่าจ้าง   KedarInfoLondon
ว่าจ้าง   KedarInfoLondon

  KedarInfoLondon KedarInfoLondon

  India $25 USD / ชม.
  Highly Recommended | TOP 1% | Verified by FL Staff
  India
  8.1
  619 รีวิว 619 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  Hi, We are full-stack developers here on Freelancer. We've worked on everything from frontend to backend to middleware, building applications, and solutions that have allowed my clients to put out the best possible web products possible. We are fluent and experienced in a number of different languages, technologies,...
  Hi, We are full-stack developers here on Freelancer. We've worked on everything from frontend to backend to middleware, building applications, and solutions that have allowed my clients to put out the best possible web products possible. We are fluent and experienced in a number of different languages, technologies, and frameworks, including (but not limited to): o Magento o Power BI o Data analysis o UI/UX design o SEO o Android/iOS o Javascript o Kotlin o Angular o Odoo o PHP o Node.js o REST API Development o RabbitMQ o Wordpress o HTML o CSS o GitHub o BitBucket This is not a full list, so please feel free to reach out about any software or language needs your project specs to require. With my team of 30, I've created some wonderful projects, including a fully-developed website for a Jewellery store client and a Bitcoin project that required full-scope functionality (wallet, trading, withdrawals, etc.). We've worked with some fantastic clients and have developed a wonderful amount of knowledge and expertise through them. If you're interested in working with my team and I, please reach out! We're always quick to respond and are available 24/7, and can't wait to work with you! ย่อ
 • ว่าจ้าง KedarInfoLondon
 • ว่าจ้าง   fastworkontime1
ว่าจ้าง   fastworkontime1

  fastworkontime1 fastworkontime1

  India $30 USD / ชม.
  Wordpress| Magento| Prestashop| OpenCart| PHP|
  India
  8.3
  647 รีวิว 647 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  1300+ Projects Completed | 100% Job Success Rate |⭐⭐⭐⭐⭐ All 5-star reviews I have 15 years of experience and expertise in IT industry with which i can serve you best as Technology-Partner. I have completed my bachelors (BTech) in IT and post graduation (MBA) in IT & Marketing. ✨I specialize in weaving tailor-made...
  1300+ Projects Completed | 100% Job Success Rate |⭐⭐⭐⭐⭐ All 5-star reviews I have 15 years of experience and expertise in IT industry with which i can serve you best as Technology-Partner. I have completed my bachelors (BTech) in IT and post graduation (MBA) in IT & Marketing. ✨I specialize in weaving tailor-made solutions across diverse industries, thoughtfully aligning with each client's budget and aspirations. ✨With over 15 years of experience as a certified web developer and designer, I've helped numerous clients from around the world to bring their ideas into world of online. SERVICES I PROVIDE: ☑️ UX/UI research & design ☑️ Figma or PSD Design to Magento Pixel-Perfect Integration ☑️ Figma or PSD Design to Eelentor & WooCommerce Pixel-Perfect Integration ☑️ WordPress & WooCommerce development ☑️ Frontend development: CSS,React.js, Vue.js ☑️ Backend development: Laravel, PHP ☑️ E-Commerce Development & Multi-Vendors eShops: Magento| Prestashop| OpenCart| wooCommerce ☑️ Eye-Catchy Graphics & Responsive Web-Design Services: Logo| Stationary| Jquery| Ajax| Bootstrap3| HTML5| CSS3 WHY YOU SHOULD HIRE ME? » Unlimited Revisions & Proper Testing. » Keep your Data & Website Secure::, Daily Progress Updates. » You will get FREE BUG-SUPPORT even after Project-Completion. » Proven track record here on freelancer platform(100% Job Success Rate with All 5-star reviews). » Ready to Start work on project as Immediate as client award the project and getting project brief details from client.. Availability: 1. I am at IST [GMT +5:30] Time-Zone 2. I work 10:00 AM - 7:00 PM Monday-Saturday but i am available to discuss & give you project-updates 16 Hrs. [8:00 AM- 12:00 AM] ย่อ
 • ว่าจ้าง fastworkontime1
 • ว่าจ้าง   magesuperltd
ว่าจ้าง   magesuperltd

  magesuperltd magesuperltd

  Jordan $75 USD / ชม.
  ⭐ Full-Stack Developer |⭐ Linux SysAdmin
  Jordan
  7.4
  106 รีวิว 106 รีวิว $75 USD ต่อชั่วโมง
  With a solid background in eCommerce development, I am capable of taking your online business to new heights. Although I don’t typically engage in self-promotion, it’s crucial to note that I have the required expertise to handle all aspects of eCommerce development. The positive feedback from my clients worldwide...
  With a solid background in eCommerce development, I am capable of taking your online business to new heights. Although I don’t typically engage in self-promotion, it’s crucial to note that I have the required expertise to handle all aspects of eCommerce development. The positive feedback from my clients worldwide serves as a testament to my skills. My foremost rule is to never disappoint a client, a principle I’ve adhered to since the beginning. This commitment has allowed me to establish strong relationships with a multitude of clients over the years. Understanding the dynamic nature of technology, I continually strive for enhancement and professionalism. My service is equally adaptable, with a focus on advanced technology platforms such as Magento and Shopware. If you’re seeking dependable and precise eCommerce development, consider me as your primary resource. ย่อ
 • ว่าจ้าง magesuperltd
 • ว่าจ้าง   amitvishva1995
ว่าจ้าง   amitvishva1995

  amitvishva1995 amitvishva1995

  India $30 USD / ชม.
  Expert In Magento, Wordpress
  India
  6.4
  124 รีวิว 124 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  I am a freelancer skilled with Magento, WordPress, and Laravel open source. I have very good knowledge and 6+ yrs of experience with Magento, WordPress, Woo commerce, Laravel, PHP, JavaScript, jQuery and MySQL. I completed many projects with good quality and support. Expertise In - ✔️ Ecommerce (Opencart,...
  I am a freelancer skilled with Magento, WordPress, and Laravel open source. I have very good knowledge and 6+ yrs of experience with Magento, WordPress, Woo commerce, Laravel, PHP, JavaScript, jQuery and MySQL. I completed many projects with good quality and support. Expertise In - ✔️ Ecommerce (Opencart, Woocommerce, Magento, Prestashop) ✔️ Responsive Web Design (HTML5, CSS3, SCSS, LESS) ✔️ PHP (Wordpress, Laravel, CodeIgniter, Yii) ✔️ Database (MySQL, Query Optimization) ✔️ Payment Gateways ✔️ Shipping Gateways ✔️ Extensions Development ✔️ Data Migration ✔️ Website Mockups ✔️ UI/UX Design ✔️ Figma to HTML, PSD to HTML Why Me? ★ 100% satisfaction assured ★ Wide portfolio of services ★ Technological Excellence across platforms ★ Long term relationships!! ★ 24x7 Support Feel free to contact me. I am flexible and can adjust myself according to clients' requirements. You will definitely enjoy my services. ย่อ
 • ว่าจ้าง amitvishva1995
 • ว่าจ้าง   ihtsham3
ว่าจ้าง   ihtsham3

  ihtsham3 ihtsham3

  Pakistan $25 USD / ชม.
  Web Developer & Graphic Designer & SEO
  Pakistan
  1.4
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $25 USD ต่อชั่วโมง
  Hi, This is Ihtsham ul haq. I am a passionate graphic designer & Website developer. I have created many logos & Web sites and made happy client. Every thing around me inspires me. Regards! Ihtsham ul haq Introducing myself as a graphic designer and web designer/developer. Thanks for visiting my profile. I consider...
  Hi, This is Ihtsham ul haq. I am a passionate graphic designer & Website developer. I have created many logos & Web sites and made happy client. Every thing around me inspires me. Regards! Ihtsham ul haq Introducing myself as a graphic designer and web designer/developer. Thanks for visiting my profile. I consider your valuable time so before awarding a job kindly contact me and discuss the project in detail. I'm very responsive and I will try to respond your messages as soon as possible.The following are the areas of my expertise: ****Web Design & development**** o PSD to wordpress o HTML/CSS o Website and User Interface Design o Web Page design o UI/UX design ****Software/Application Expertise****: o Microsoft Word/PowerPoint/Excel o WordPress o Woo-commerce o E-commerce responsive store using HTML/CSS o Shopify o Custom PHP ****HTML****: o Responsive HTML 5 o Bootstrap o Responsive Newsletter -------------------------------------------- **** Graphic Design Expertise****: o Any type of graphics design o Logo Design o Business Card Design o Brochure Design o Menu Card design o Label Design o T-shirt Design o Icon Design o Stationery Design o Silhouette Making (line art) o Different Kinds Illustrations ****Software Expertise****: o Adobe Photoshop o Adobe Illustrator o Adobe Premiere ย่อ
 • ว่าจ้าง ihtsham3
 • ว่าจ้าง   pkjoshi
ว่าจ้าง   pkjoshi

  pkjoshi pkjoshi

  India $40 USD / ชม.
  Yii2 | Laravel | Flutter | M2 | WP |Angular |React
  India
  6.3
  30 รีวิว 30 รีวิว $40 USD ต่อชั่วโมง
  Hello, Thanks for visiting my profile! I am a Web and Mobile App Developer who has created over 100 Websites for clients in the freelance community. I have developed websites and software applications for Hotels, Hospitals, Construction Companies, Schools, and many other organizations in the course of my work. I...
  Hello, Thanks for visiting my profile! I am a Web and Mobile App Developer who has created over 100 Websites for clients in the freelance community. I have developed websites and software applications for Hotels, Hospitals, Construction Companies, Schools, and many other organizations in the course of my work. I specialize in a few different areas, including (but not limited to): ● Dart ● PHP ● JavaScript ● jQuery ● Node ● ReactJs ● Angular ● Yii2 ● Laravel ● Magento ● Joomla ● WordPress ● MySQL ● MongoDB ● Flutter I am able to develop custom application from simple to complex web applications on Yii2 PHP frameworks, full website structures, and am able to integrate as many APIs and apps as a client may need. Whether it be School Website APIs or the development of eCommerce sites, I can and have done it before. I’ve created 13 API integrations into a catch domain in the past as well. So, please, send me a message! I’m always looking for new clients, and would love to take on your project needs! ย่อ
 • ว่าจ้าง pkjoshi
 • ว่าจ้าง   NeOLiO
ว่าจ้าง   NeOLiO

  NeOLiO NeOLiO

  Pakistan $40 USD / ชม.
  Ranked in Top 1%, Certified Expert, 16 Years Exp.
  Pakistan
  3.3
  4 รีวิว 4 รีวิว $40 USD ต่อชั่วโมง
  Primary focus is to ensure that our customer succeed in to their goals. We carefully analyze our customer's needs and objectives and deliver them a worthy solution. Our success measurement criteria is tied with the success of our customer. As a full service provider of Web development and IT solutions, we see our...
  Primary focus is to ensure that our customer succeed in to their goals. We carefully analyze our customer's needs and objectives and deliver them a worthy solution. Our success measurement criteria is tied with the success of our customer. As a full service provider of Web development and IT solutions, we see our customer's project through from beginning to end: design, development, project management, quality assurance, Ecommerce solution, outsourcing and ongoing support after the project's completion. ย่อ
 • ว่าจ้าง NeOLiO
 • ว่าจ้าง   ClearPoint
ว่าจ้าง   ClearPoint

  ClearPoint ClearPoint

  United States $75 USD / ชม.
  Critical Emergency?TOP RATED + WP/PHP/MySQL/Server
  United States
  1.4
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $75 USD ต่อชั่วโมง
  Hi, Everyone. I am a Top Rated Plus freelancer. Are you in tough times? You've got solution. In the past 15years, as a system admin(linux/windows/apach/nginx expert) experienced in PHP(OOP conceptions), I have been working vast type of challenging tech projects and have been fixing 1800 websits php error free and...
  Hi, Everyone. I am a Top Rated Plus freelancer. Are you in tough times? You've got solution. In the past 15years, as a system admin(linux/windows/apach/nginx expert) experienced in PHP(OOP conceptions), I have been working vast type of challenging tech projects and have been fixing 1800 websits php error free and maintaining client websites. ( ̄︶ ̄)↗ No matter if… ✅ You broke your site due to server issues ✅ If you hired a less experienced developer to work on your site and they broke your site ✅ Something horrible happened and your site is down ✅ Your site was hacked. ✅ Do you want to improve Design and functionalities with your website? ❁´◡`❁ WHY CHOOSE ME OVER OTHER FREELANCERS ?❁´◡`❁ ✅Immediate and perfect solution : I consistently provide immediate and flawless solutions by closely auditing PHP syntax and monitoring server status to stay on top of any issues. ✅Responsibility : I take responsibility for any issues arising from the same reasons, and I provide solutions free of charge to ensure your satisfaction. ✅Responsiveness : I maintain an extremely responsive approach, ensuring instant responses and keeping all lines of communication readily open with clients. ❁´◡`❁ My customers said: -I would definitely hire Adam again & I definitely intend to hire him on future upcoming projects. Adam is no joke with tech ability & knowledge, and really knows his stuff!!! He was very responsive from the moment that I posted my ad for the work I needed. He started right away and hammered it out. I am very happy with the work and time frame that it was completed on the same day. Hire Adam for your tech work if he says he can do it, then trust it will be done correctly, quickly, and efficently. - He was great very knowledgeable in the process and our needs. He was absolutely outstanding!! For sure a great hire for any help you in AWS systems. - Adam is truly a master at fixing any technical Wordpress issues. Multiple pages on my site were not working, he backed my site up so I didn't loose a tremendous investment in my site. He completed the work extremely quickly. I will be using him again for all future projects. Look no further for an honest and professional Wordpress expert. Thank you for reviewing my profile. Adam Levinson ย่อ
 • ว่าจ้าง ClearPoint

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""