Managersพร้อมรับจ้าง

 • การจัดการ
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 109 รายการ
 • ว่าจ้าง   ShaikhAneesa
ว่าจ้าง   ShaikhAneesa

  ShaikhAneesa ShaikhAneesa

  Pakistan $12 USD / ชม.
  Gateway to Premium Content and Design Services!
  Pakistan
  7.1
  152 รีวิว 152 รีวิว $12 USD ต่อชั่วโมง
  Hello, I'm Aneesa, the creative force behind Content360, your one-stop destination for unparalleled Content/Research and design solutions. With a robust professional journey spanning over 8 years, I bring a wealth of experience in content and copywriting, seamlessly paired with an artistic flair for graphic design. ...
  Hello, I'm Aneesa, the creative force behind Content360, your one-stop destination for unparalleled Content/Research and design solutions. With a robust professional journey spanning over 8 years, I bring a wealth of experience in content and copywriting, seamlessly paired with an artistic flair for graphic design. ⏩ Content and Copywriting Mastery: Immersed in the world of words, I've honed my skills to craft compelling and strategic content. From SEO-optimized articles to persuasive marketing copy, business / marketing plans, or creative writing I am dedicated to delivering content that resonates with the target audience. Your story deserves to be told with precision and impact, and I ensure it's done seamlessly. ⏩ Graphic Design Wizardry: Beyond the written word, Content360 unleashes visually stunning designs. With a keen eye for aesthetics, I've mastered the art of creating graphics that elevate brand identity. Social media visuals, Logo/Branding items, or presentations - each piece is meticulously designed to leave a lasting impression. Wanna know more about me? Please check my client’s testimonials: ⭐ Very flexible and delivered a good quality business portfolio - Karim A. ⭐ Great creativity and communication. It was easy working with this company - Keith O. ⭐ Very good work In time Efficient Artistic - Soumitra D. ⭐ Excellent work I keep working continuously with Content360 - Fedor T. Ready to elevate your project? HIRE ME, and let's embark on this creative journey! Best Regards, Aneesa Shaikh. ย่อ
 • ว่าจ้าง ShaikhAneesa
 • ว่าจ้าง   widesolutionsw
ว่าจ้าง   widesolutionsw

  widesolutionsw widesolutionsw

  Pakistan $8 USD / ชม.
  Research Writer|Business&Financial Plan| SPSS
  Pakistan
  3.6
  5 รีวิว 5 รีวิว $8 USD ต่อชั่วโมง
  Passionate Wordsmith & SEO Maverick With a diverse skill set in web development, logo design, and SEO writing, I offer a comprehensive range of services to meet various digital needs. My expertise includes: - Engaging Articles: Well-researched, impactful, and tailored to your audience. - SEO Blog Posts: Content that...
  Passionate Wordsmith & SEO Maverick With a diverse skill set in web development, logo design, and SEO writing, I offer a comprehensive range of services to meet various digital needs. My expertise includes: - Engaging Articles: Well-researched, impactful, and tailored to your audience. - SEO Blog Posts: Content that not only reads well but also ranks well. - Business-Savvy Web Content: Converting visitors into clients with compelling narratives. - Responsive Web Design: Crafting websites that provide an optimal viewing experience across a wide range of devices. - E-commerce Solutions: Building robust online stores with user-friendly interfaces and secure payment systems. - Custom Logo Creation: Designing unique logos that reflect brand identity and values. - Content Strategy Development: Planning and executing content strategies for improved search engine rankings. - Captivating Product Descriptions: Making every feature and benefit shine. - On-Time Delivery: Your content, right when you need it. - Budget-Friendly Solutions: Quality content that won't break the bank. Why Choose Me? - Expertise & Experience: Years of diving deep into diverse niches and industries. - SEO Mastery: Content that pleases both readers and search engines. - Unique Voice: Every piece is original, resonating with your brand's identity. - Client-Centric Approach: Your vision and goals are paramount to me. - Consistent Excellence: Committed to maintaining high standards for every task. My comprehensive skill set allows me to deliver high-quality, integrated solutions across web development, design, and content creation, ensuring a cohesive and effective online presence for clients. ย่อ
 • ว่าจ้าง widesolutionsw
 • ว่าจ้าง   elshafeiyousri
ว่าจ้าง   elshafeiyousri

  elshafeiyousri elshafeiyousri

  Egypt $15 USD / ชม.
  Structural/concrete/steel/wooden/Revit/3Dmodelling
  Egypt
  2.6
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $15 USD ต่อชั่วโมง
  I have fifteen years of experience as a structural design engineer of concrete, wooden and steel buildings. Responsibilities included complete analysis and designing of structural elements (concrete and steel) using computer programs and spreadsheets or manual design. Preparing, modifying, and reviewing structural...
  I have fifteen years of experience as a structural design engineer of concrete, wooden and steel buildings. Responsibilities included complete analysis and designing of structural elements (concrete and steel) using computer programs and spreadsheets or manual design. Preparing, modifying, and reviewing structural drawings before issuing them for tender or construction. Good knowledge of computer sciences especially the following items : * AutoCAD, SAP, ETABS,SAFE ,PROKON,STAAD,REVIT * Microsoft Office Programs (Word, Excel, …) In addition to good knowledge of design codes and standards such as ADIBC 2013, ACI, ASCE, and AISC. ย่อ
 • ว่าจ้าง elshafeiyousri
 • ว่าจ้าง   ameenulhaq66
ว่าจ้าง   ameenulhaq66

  ameenulhaq66 ameenulhaq66

  Pakistan $15 USD / ชม.
  Website Designer & Developer
  Pakistan
  5.5
  30 รีวิว 30 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  i have more than 10 years of experience in this website development . I offer services for business and individual. These are the services i offer. Website development Plugin development custom Themes Graphics designing Logo and book cover
  i have more than 10 years of experience in this website development . I offer services for business and individual. These are the services i offer. Website development Plugin development custom Themes Graphics designing Logo and book cover ย่อ
 • ว่าจ้าง ameenulhaq66
 • ว่าจ้าง   sanjibsahanew
ว่าจ้าง   sanjibsahanew

  sanjibsahanew sanjibsahanew

  India $35 USD / ชม.
  Global consultant and industry expert (remote)
  India
  4.3
  5 รีวิว 5 รีวิว $35 USD ต่อชั่วโมง
  Global Assurance Officer / President / VP / CFO-level professional in Business, Finance, Marketing, and Start-up with over 25 years of industry experience in US/EU MNCs. Now I am into remote consulting and serving clients from US/EU/UK/CA & AU. I am a business and finance professional with master's degree and...
  Global Assurance Officer / President / VP / CFO-level professional in Business, Finance, Marketing, and Start-up with over 25 years of industry experience in US/EU MNCs. Now I am into remote consulting and serving clients from US/EU/UK/CA & AU. I am a business and finance professional with master's degree and professional accounting qualification (equivalent to CPA, US or CIMA, UK. National merit-AICWA). Areas of exposure - Business, Finance, Strategy, M&A, Accounting, Operations and Commercial. Industries served -17+ years in Manufacturing / EPC , 5 years in Service Business, and 9 years in Consumer Retail / FMCG. 54 Continuous outstanding reviews (excepting one). Over 1000 completed projects: Business Plan - 122, Business Analysis - 106, Accounting - 106, Finance - 88, Report writing - 56, Marketing Strategy and Market Research - 62, Business Writing - 32, Technical Writing - 30, Project Management - 12, Contracts - 7, Taxation - 4, and Research writing - 165. Client Testimonials: "I have worked with freelancers in the past and Sanjib has been the best by far. He was open and honest right from the start. He communicated well and worked well on his own, allowing me to focus on my business at home. He clearly held my satisfaction as a client firmly in mind. I will direct hire him through freelancer again 100%. I'm a very happy customer!" - Jason K., Australia [June, 2021] "Very polite and professional, he was very attentive to our project. He worked in the required timelines with availability. Thanks, I could contact him again." - Magna S., Italy [December, 2021] "Sanjib was been very professional and helpful with content matters. Sanjib has been on time and and his work ethics are above reproach! I’m certainly going to seek additional ( on going work) with Sanjib. Well done Sanjib! It’s been a pleasure." - Tonya H., USA [February, 2022] "The best freelance I worked with." - Giuseppe F., UK [Feb, 2023] "Sanjib provided good and detailed data and suggestions for how we could improve our profitability with our shipping. He went above and beyond in terms of the granularity of the data he compiled." - Joshua B., USA [April, 2023] "Sanjib was absolutely fantastic and has completed over 5 projects for me over the last 6 months. I couldn't recommend him highly enough and will be 100% using him for any future work needed." - Scott P, Australia [May, 2023] ย่อ
 • ว่าจ้าง sanjibsahanew
 • ว่าจ้าง   KestanWriters
ว่าจ้าง   KestanWriters

  KestanWriters KestanWriters

  Kenya $30 USD / ชม.
  Research Writing|RFP & Bids|Essays & Proofreading
  Kenya
  3.9
  7 รีวิว 7 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  Kestan Writing Solutions boasts over 10 years of experience crafting detailed, engaging content across research, reports, articles, and more. Our passion for quality, originality, and meeting deadlines makes us the perfect partner to elevate your brand with insightful, plagiarism-free writing.
  Kestan Writing Solutions boasts over 10 years of experience crafting detailed, engaging content across research, reports, articles, and more. Our passion for quality, originality, and meeting deadlines makes us the perfect partner to elevate your brand with insightful, plagiarism-free writing. ย่อ
 • ว่าจ้าง KestanWriters
 • ว่าจ้าง   JohnRikz
ว่าจ้าง   JohnRikz

  JohnRikz JohnRikz

  Lebanon $40 USD / ชม.
  Excel automation expert, BI reporting
  Lebanon
  1.0
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $40 USD ต่อชั่วโมง
  Hi there, I am a full time freelancer with more than 10 years of experience. My specialties are: • Excel & automation (all formulas, power pivot, power queries, dynamic charts, dashboards, macros, VBA, etc....) • All kinds of data processing and manipulation • Power BI, Tableau, Data visualization and...
  Hi there, I am a full time freelancer with more than 10 years of experience. My specialties are: • Excel & automation (all formulas, power pivot, power queries, dynamic charts, dashboards, macros, VBA, etc....) • All kinds of data processing and manipulation • Power BI, Tableau, Data visualization and Business analysis. • Document conversion specialist (PDF,DOC,XLS,PPT etc...) • Cost control (BOQ, COGS, overhead allocation etc...). • Purchase planning automation. • Production planning and scheduling. • Budgeting and forecasting. • Project Management and Gant Charts • Variance Analysis and traceability • Financial Data Entry • Reconciliations including banks, vendor, suppliers, financials. • Business planning As an entrepreneurial person , I will quickly identify and understand your business requirements . Let's chat! ย่อ
 • ว่าจ้าง JohnRikz
 • ว่าจ้าง   ProfitBySERP
ว่าจ้าง   ProfitBySERP

  ProfitBySERP ProfitBySERP

  India $5 USD / ชม.
  ♛SEO - Get Organic Traffic with 1st page rank♛
  India
  ♛5.0 ⭐ RATING ✅ 700 REVIEWS ✅ White Hat Manual Work ♛ Hi there! I provide completely White Hat SEO (on-page + off-Page) services to promote your online business. We only implement White Hat SEO techniques which are recommended by search engine policy. Your website is guaranteed to be not penalized. We have 7+...
  ♛5.0 ⭐ RATING ✅ 700 REVIEWS ✅ White Hat Manual Work ♛ Hi there! I provide completely White Hat SEO (on-page + off-Page) services to promote your online business. We only implement White Hat SEO techniques which are recommended by search engine policy. Your website is guaranteed to be not penalized. We have 7+ years of experience in SEO and Link Building. We provide the best SEO Services (local or international) for all languages. A. SEO on-page Optimization B. SEO off-Page Optimization SEO | Link Building | Internet Marketing >> Why do you award me << ✅ 700+ 5 ⭐ REVIEWS, 70+ Recommendations ✅ 100% Google Friendly work ✅ Clients from 100+ Countries ✅ 24*7 Customer support service ✅ 50+ DA Google Friendly Backlink's ✅ Weekly Work Update Please give us a chance to work for your organization and let us build a healthy and long-term business relationship. Thank you! ย่อ
 • ว่าจ้าง ProfitBySERP
 • ว่าจ้าง   AneesaIBA
ว่าจ้าง   AneesaIBA

  AneesaIBA AneesaIBA

  Pakistan $40 USD / ชม.
  Content/Design Powerhouse–Where Ideas Come to Life
  Pakistan
  3.1
  4 รีวิว 4 รีวิว $40 USD ต่อชั่วโมง
  Hi, I'm Rabia, a content creation expert & versatile designer ranked among TOP 3% freelancers on Freelancer.com. I've over a decade of experience in developing stellar content & elegant designs. I'm a living example of the saying, "thinking outside of the box allows you to get rewards outside of your reach" With my...
  Hi, I'm Rabia, a content creation expert & versatile designer ranked among TOP 3% freelancers on Freelancer.com. I've over a decade of experience in developing stellar content & elegant designs. I'm a living example of the saying, "thinking outside of the box allows you to get rewards outside of your reach" With my unconventional & detail-oriented approach, I always develop content that creates sales momentum & designs that give a visual identity to the brands! I'm specialized in writing: ✔️Web content ✔️SEO optimized articles/blogs ✔️Product descriptions ✔️Script & stories ✔️E-books ✔️Social media content ✔️CV, cover letters, & LinkedIn profile etc. I've hands-on experience on GooglePanda, Yoast, & SEMRUSH. With that, I deliver SEO optimized & Copyscape safe content with a good readability score! I can design: ✔️Logos, brochures, & flyers ✔️Social media posts ✔️Corporate kit ✔️Children books ✔️Photo editing through Photoshop ✔️Cartoon characters & much more! Hit me up & bring your ideas to life at affordable prices & the shortest turnaround time. Regards, Rabia Shaikh ย่อ
 • ว่าจ้าง AneesaIBA
 • ว่าจ้าง   saminakiran2
ว่าจ้าง   saminakiran2

  saminakiran2 saminakiran2

  Pakistan $10 USD / ชม.
  Top Rated & Preferred Writer| Research Analyst
  Pakistan
  4.7
  9 รีวิว 9 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  Hello, Welcome to my profile. Greetings! I am Samina, your dedicated partner in the pursuit of academic success. As a seasoned provider of academic writing services, I specialize in crafting impeccably researched, meticulously structured, and eloquently articulated papers tailored to your unique needs. Research...
  Hello, Welcome to my profile. Greetings! I am Samina, your dedicated partner in the pursuit of academic success. As a seasoned provider of academic writing services, I specialize in crafting impeccably researched, meticulously structured, and eloquently articulated papers tailored to your unique needs. Research Prowess: With a keen eye for detail and a commitment to methodological rigor, I navigate the labyrinth of academic inquiry to deliver papers that stand out in the crowd. Whether it's a compelling essay, a precise research proposal, or a comprehensive dissertation, I bring scholarly excellence to every project. Writing Craftsmanship: My penmanship is a blend of clarity, coherence, and sophistication. Every word is carefully chosen, every sentence meticulously crafted to ensure that your ideas are not just communicated but resonate with authority and eloquence. Collaborative Partnership: Your academic journey is unique, and I am here to support and enhance it. Through open communication and collaboration, we tailor each project to your specifications, ensuring that your voice and academic style shine through in every paragraph. Plagiarism-Free Zone: Academic integrity is paramount. Rest assured, all my work is original, free from plagiarism, and crafted with a dedication to the highest ethical standards. Your academic reputation is as important to me as it is to you. Embark on a seamless academic journey with a partner committed to excellence. Let's transform your ideas into compelling academic narratives that not only meet but exceed the rigorous standards of academia. Elevate your academic pursuits with my writing services—where excellence meets eloquence. ย่อ
 • ว่าจ้าง saminakiran2

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""