Microsoft SQL Server Professionalsพร้อมรับจ้าง

 • Microsoft SQL Server
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 236 รายการ
 • ว่าจ้าง   dotnetsqlCoder
ว่าจ้าง   dotnetsqlCoder

  dotnetsqlCoder dotnetsqlCoder

  Egypt $40 USD / ชม.
  C# .NET SQL Server Azure Big Data BI and Security
  Egypt
  6.4
  27 รีวิว 27 รีวิว $40 USD ต่อชั่วโมง
  Microsoft Certified Developer with 24 years of experience. I worked on multiple large scale projects . I have been doing programming and software consulting for over 2 decades on FreeLancer.com . I am certified in SQL Server and C# programming MCP MCSD MCDBA SQL server C# These are some of the...
  Microsoft Certified Developer with 24 years of experience. I worked on multiple large scale projects . I have been doing programming and software consulting for over 2 decades on FreeLancer.com . I am certified in SQL Server and C# programming MCP MCSD MCDBA SQL server C# These are some of the technologies I worked with : Server and cloud solutions MS SQL Server 7/2000/2005/2008/2012/2014/2019/2022 Azure SQL Azure Database for MySQL Azure Synapse Analytics Azure Data Lake Analytics Azure Cosmos DB Azure Search Azure Data Factory Azure ML Azure Table Storage Azure Blob Storage Azure Web apps Azure Monitor Azure Devops Azure Active Directory Azure AppFabric Azure Event Hubs Azure Functions Azure Logic Apps PowerBI SQL Server Integration services (SSIS) SQL Server Analysis Services (SSAS) SQL Server Reporting Services (SSRS) MDX Automate SQL Server with SMO library Service Broker SQL Compact 4.0 Profiling applications, reverse engineering SQL server based applications SQL Server performance tuning Data Transformation Services (DTS) Database replication Replication using IIS Database mirroring Log Shipping Administration Security Data Migration Data Cleansing, Import, Export, Migration, Cleanup, converting between different formats ETL Query optimization, Performance tuning, index optimization Resource Governor Tuning Advisor T-SQL U-SQL CLR Stored procedures, Functions MySQL Server programming and administration ODBC OLEDB Web Programming .NET 8 ASP.NET Core Blazor Odata ASP.NET WebForms Web controls and custom controls MVC 5.0 - MVC 6.0 WebAPI SignalR Web services ASMX Classic ASP Classic web services & SOAP HTTP handlers, modules HTTP Debugging, Fiddler Client Programming Languages HTML CSS Bootstrap JavaScript Jquery DataTables Desktop and Mobile .NET MAUI Blazor Hybrid WIN UI 3.0 Windows Forms Windows presentation foundation WPF Windows Communication Foundation WCF Windows Workflow Foundation 3.5 WWF Xamarin UWP Visual Studio Extension Development Developing MMC Applications Installation Solutions Install shield MSI Wise Studio General programming TCPIP .NET Remoting Parallel Programming Task Parallel Library TPL Concurrent Collections Multithreading Parallel LINQ Dynamic LINQ Solving Multithreading bugs Emitting Assemblies on the fly Code Generation using code Third Party Solutions Syncfusion Telerik Devexpress Studio Radzen Components Web servers and tools IIS 6, 7.5, 8.0, 10.0 Apache IIS URL Rewrite Ionic URL Rewrite Fiddler HTTP profiler. Postman Web site security OWASP web site Compliance XSS, CSRF, SQL Injection detection and remedy Ecommerce PayPal Integration PayPal Pro Integration ShareIT Integration Stripe.NET Testing MStest Visual Studio Load Testing Visual Studio Online Load Testing Application Protection /Decompiling Xheo licenser Xeno Code Obfuscation Salamander Decompiler Jungle Creatures Decompiler Telerik Decompiler ย่อ
 • ว่าจ้าง dotnetsqlCoder
 • ว่าจ้าง   tutulsoft
ว่าจ้าง   tutulsoft

  tutulsoft tutulsoft

  Bangladesh $30 USD / ชม.
  SQL DB, .NET Framework Solution Expert 25 Years
  Bangladesh
  5.8
  36 รีวิว 36 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  Hello, I am Nuruzzaman, and I am a SQL Expert for all type of DB and also Software Dev Expert with over 23 years of dynamic, comprehensive experience in the field. I’m a professional who puts his duty to his client before anything else. If I accept your project, I’llhandle it with care and focus, and will keep you...
  Hello, I am Nuruzzaman, and I am a SQL Expert for all type of DB and also Software Dev Expert with over 23 years of dynamic, comprehensive experience in the field. I’m a professional who puts his duty to his client before anything else. If I accept your project, I’llhandle it with care and focus, and will keep you in the loop at every step and juncture to ensure your satisfaction in the final product. I have experience in a number of different areas, including (but not limited to): 1. ERP Software Development Expert 2. MS SQL , MY SQL Database Expert last 25 Years 3. Visual Studio .net (C#, vb.net, Asp.net) 4. Accounting, Inventory, Sales, HR & Payroll single Module development Expert 5. Attendance Device Integration with Application (Zkteco and Any Other popular Model) 6. Any type Point of Sale (POS) Solution 7. SSRS, Crystal Reporting Expert 8. PHP, JavaScript Expert 9. MS Excel Expert 10. Trading Software Expert 11. IVR Software Development I’ve worked on some truly challenging, multi-faceted projects in the past, and those are my favorites'. I’ve created and fine-tuned Zkteco Biometric integrated systems in the past, and I’d love to show you what I can do for you. So, if you’re interested, I’m a quick message away! I’m reachable through Freelancer at all hours, and will respond to you as soon as I can so we can start. Thank you for your time! ย่อ
 • ว่าจ้าง tutulsoft
 • ว่าจ้าง   AwaisChaudhry
ว่าจ้าง   AwaisChaudhry

  AwaisChaudhry AwaisChaudhry

  Pakistan $50 USD / ชม.
  Among Top 100 on Freelancer Search out of 2Million
  Pakistan
  5.1
  9 รีวิว 9 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch...
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch Bots) Web: Core: HTML, CSS, WordPress, PHP (Magento, Cakephp, Codeigniter, Symfony, Laravel), Javascript (MEAN+MERN), React.js, Angular, node.js, Express.js, Vue.js, D3.js, Three.js, Ruby on Rails, ASP.NET, AJAX, MVC, VB.NET, WPF, CMS, JSON, Docker, Odoo, RESTful API Gobiflow, Podio, Bubble.io, Webflow eCommerce: Woo+BigCommerce, Shopify, Ecwid, Shopware, Prestashop, Joomla, Drupal, Zoho, Odoo, WHMCS, Yii, vTiger, Suite/SugarCRM Desktop: Java, Python, C#/C++Programming, Delphi, Qt++, VB, Golang Design: Photoshop, Illustrator, Figma Game Development: WebGL, Html5, Unity3d, 3d Max, 3d Maya, Unreal Engine 4/25. UE5, Godot Mobile: Android, iPhone, PhoneGap, Ionic, Cordova, React Native, Xamarin, Flutter, AR/VR Calling: Twilio, Nexmo, Voip, Sip, Asterisk, FreePbx, Freeswitch. Trading: Sierra Chart, Pinescript, Thinkorswim, Tradestation, Metatrader, NinjaTrader, Tradingview, Binance, Kucoin, Interactive Broker, Iqoption, Fxtm Apis Computer Vision: Machine Learning, Artificial Intelligence, OpenCV, OCR, Tensorflow, GPT-3, GPT-4, Jetson Nvidia, YOLO, Chatbot, ChatGPT, OpenAI Hardware: Embedded System, Arduino, Matlab, Raspberry Pi, Esp32 ย่อ
 • ว่าจ้าง AwaisChaudhry
 • ว่าจ้าง   Dutrprt
ว่าจ้าง   Dutrprt

  Dutrprt Dutrprt

  Spain $40 USD / ชม.
  Systems Engineer | IIS | SQL Server | Certificates
  Spain
  4.2
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $40 USD ต่อชั่วโมง
  I work daily with web farms with internet information server. Certificate management. Diagnosis of problems with the operation of applications. I don't develop. Analysis and debugging of SSL communication problems in environments with Internet Information Server and F5 BIG IP traffic balancers. Daily experience...
  I work daily with web farms with internet information server. Certificate management. Diagnosis of problems with the operation of applications. I don't develop. Analysis and debugging of SSL communication problems in environments with Internet Information Server and F5 BIG IP traffic balancers. Daily experience developing powershell scripts in windows environments with Active Directory. Why I am the best option you could have: ✅ Extensive experience in systems administration in Windows Server infrastructures. ✅ Supporting startups and enterprise-level clients in EUROPE and the US. ✅ Custom Business Requirements Document ✅ 100% job success, which means satisfied previous clients Strengths: ✔Professional in the entire deal ✔Results and comments driven ✔Mutual agreement of project terms ✔Delivery on time As a systems engineer, I master the following technologies: - Development and automation of all types of processes with PowerShell. - Infrastructure administration with Windows Server 2019. - Installation and administration of database infrastructures with SQL Server - Administration and security of application server farms with Internet Information Services in .NET environments. - Experience managing F5 BIG IP traffic balancers. - PKI infrastructure administration, SSL traffic. - Administration of Clustered environments. - Quality Guarantee and Support ย่อ
 • ว่าจ้าง Dutrprt
 • ว่าจ้าง   MaTGaPa
ว่าจ้าง   MaTGaPa

  MaTGaPa MaTGaPa

  Argentina $25 USD / ชม.
  SysAdmin, Network Administrator Linux
  Argentina
  3.1
  9 รีวิว 9 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  I started with BeOS in 2002, because of a friend, who showed me something other than Windows, Always I worked repair PC & Laptops. Now I have more 10 years of experience in Server Linux. I can manager servers dedicated, servesr VPS, servers shared, etc. Setup and management you server; Apache/Nginx/Tomcat. SMTP...
  I started with BeOS in 2002, because of a friend, who showed me something other than Windows, Always I worked repair PC & Laptops. Now I have more 10 years of experience in Server Linux. I can manager servers dedicated, servesr VPS, servers shared, etc. Setup and management you server; Apache/Nginx/Tomcat. SMTP Postfix, POP/IMAP Dovecot. FTP Vsftpd, Proftpd, Pure-ftpd-mysql. Dns Bind9, dnsmasq. File Server & printer Samba (dc-ac). Network administrator: isc-server-dhcp, openvpn, etc. Install and renew SSL certicate. All services on cloud; AWS, Azure, etc. Also website and E-mail migrations. ALL panels and web managers. Management all Linux distributions. Setup, security and optimization your server. ย่อ
 • ว่าจ้าง MaTGaPa
 • ว่าจ้าง   uuusi
ว่าจ้าง   uuusi

  uuusi uuusi

  Pakistan $30 USD / ชม.
  Top Rated Agency | Design Development | Marketing
  Pakistan
  3.6
  2 รีวิว 2 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ صل على محمدﷺ السلام عليك يا رسول اللهﷺ السلام عليك يا حبيبي يا نبي اللهﷺ Hey there, Good Day! ⚡ Great to have you here! We specialize in a wide range of services to meet your digital needs. From mobile app design and development, website design and development, graphics,...
  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ صل على محمدﷺ السلام عليك يا رسول اللهﷺ السلام عليك يا حبيبي يا نبي اللهﷺ Hey there, Good Day! ⚡ Great to have you here! We specialize in a wide range of services to meet your digital needs. From mobile app design and development, website design and development, graphics, marketing, to exceptional writing services, we are here to bring your ideas to life and help your business thrive.. You name it, we can make it happen! ⚡ Back-end : ✅ PHP, Laravel, Codeigniter, .NET, Python, NodeJS/NestJS ⚡ Front-end : ✅ React, Angular 1/2/4, Next ✅ HTML5, CSS3, Bootstrap, Javascript, JQuery&AJAX ⚡ Mobile Application Development: ✅ Flutter, React Native, Firebase, Android, iOS, Cross-Platform ⚡ Writing: ✅ Content Writing, Article Writing, Product Descriptions, Speech Writing ⚡ Database : ✅ MongoDB, MySQL, Firebase ⚡ CMS: ✅ Magento, Wordpress, Wix, Shopify, Squarespace ⚡ Marketing: ✅ Social Media Marketing, Branding, Market Research ✅ Advertising, Digital Marketing, Content Marketing, SEO ⚡ Graphics Designing: ✅ Website Art Work, Logo, Banners, Business Cards, Figma We would love to hear more about your project and business. Let’s build up an amazing partnership together! Cheers! ⚡ ย่อ
 • ว่าจ้าง uuusi
 • ว่าจ้าง   mr310
ว่าจ้าง   mr310

  mr310 mr310

  Morocco $35 USD / ชม.
  IT MANAGER
  Morocco
  3.6
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $35 USD ต่อชั่วโมง
  I'm an expert IT with more than 20 years of experience in IT industry . i'll help you to manage your IT envirement and prvide a good solutions to manage your company
  I'm an expert IT with more than 20 years of experience in IT industry . i'll help you to manage your IT envirement and prvide a good solutions to manage your company ย่อ
 • ว่าจ้าง mr310
 • ว่าจ้าง   ankurbora7
ว่าจ้าง   ankurbora7

  ankurbora7 ankurbora7

  United States $50 USD / ชม.
  Full Stack Developer
  United States
  3.1
  3 รีวิว 3 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  Hello everyone, I am Ankur Bora, a verified and preferred freelancer, as indicated by my badges. With over 10 years of experience, I am a full-stack developer. My commitment is to build a trusting working relationship by demonstrating complete dedication to each project, regardless of its size or complexity. I...
  Hello everyone, I am Ankur Bora, a verified and preferred freelancer, as indicated by my badges. With over 10 years of experience, I am a full-stack developer. My commitment is to build a trusting working relationship by demonstrating complete dedication to each project, regardless of its size or complexity. I strongly believe that communication is essential for the success of any project. Here are the services I provide: ✔ WordPress plugin development ✔ Shopify development ✔ CodeIgniter ✔ Laravel ✔ Wix Velo ✔ Webflow ✔ BigCommerce ✔ .NET(Core) based on C# & VB ✔ Xamarin ✔ .NET MAUI ✔ React Native ✔ Flutter ✔ Angular Material/Ionic ✔ Django Admin & Flask ✔ Chrome Extension ✔ Microsoft Office Automation with VBA ✔ Selenium Web Driver ✔ Google App Script ✔ Professional web scraping ✔ Automation apps like eCommerce auto-checkout ✔ Craft CMS ✔ NopCommerce ✔ Sails.js, Knockout.js, Express.js, Vue.js, React JS, Next.js ✔ Developed many GPT chatbot apps using the ChatGPT API ✔ Google Tag Manager 4 integration into WordPress and Shopify ✔ Jotform Multi-step website and mobile app These are just a few of the services I offer. Feel free to ask any questions. Don't hesitate to contact me with your project details, and I'll be happy to answer your questions and discuss the details of your project. ย่อ
 • ว่าจ้าง ankurbora7
 • ว่าจ้าง   hoaxuyentri
ว่าจ้าง   hoaxuyentri

  hoaxuyentri hoaxuyentri

  Vietnam $15 USD / ชม.
  Database Developer
  Vietnam
  4.6
  21 รีวิว 21 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  Manage/Design/Develop database use MS SQL or some language similar (Oracle, my sql, postgresql, Marialdb). Also know use VBA for Excel, C#, Powershell, batch scipt. Learn IT majors, so know logic to solve problem relate to IT, network, server...
  Manage/Design/Develop database use MS SQL or some language similar (Oracle, my sql, postgresql, Marialdb). Also know use VBA for Excel, C#, Powershell, batch scipt. Learn IT majors, so know logic to solve problem relate to IT, network, server... ย่อ
 • ว่าจ้าง hoaxuyentri
 • ว่าจ้าง   writingapp
ว่าจ้าง   writingapp

  writingapp writingapp

  Vietnam $40 USD / ชม.
  App Writer
  Vietnam
  3.7
  4 รีวิว 4 รีวิว $40 USD ต่อชั่วโมง
  Hi. I am ready to write your project Write apps on your demand in many languages (Visual Basic, VBA, VBS, .NET, C#, JS, Python, Java, PowerShell) Write database apps including many db formats: MS Access, MS SQL, SQL Server, MySQL, SQLite, PostgreSQL, Firebird Write Automation apps including: * Automation...
  Hi. I am ready to write your project Write apps on your demand in many languages (Visual Basic, VBA, VBS, .NET, C#, JS, Python, Java, PowerShell) Write database apps including many db formats: MS Access, MS SQL, SQL Server, MySQL, SQLite, PostgreSQL, Firebird Write Automation apps including: * Automation Desktop apps. Some examples: Automation Playing Games, Automation Start/Stop/Click 3rd party apps * Automation Web apps. Some examples: Automation Web Scraping apps, Automation Web Crawling apps * Automation Data Processing apps: Automation formatting data to a specified template * Automation Data, Document Converting apps * Automation Macro, VBA for all apps in MS Office (Excel, Word, Outlook), OpenOffice, GoogleSheet * Automation Installers/Setups * Convert your Manual tasks to Automation solutions Write Web Service, Web API, Desktop API apps. Some examples: Google API, Bing API, Facebook API, MS API Fix/Solve any errors in your OS, apps ย่อ
 • ว่าจ้าง writingapp

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""