Newsletter Writersพร้อมรับจ้าง

 • จดหมายข่าว
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 153 รายการ
 • ว่าจ้าง   richardparker10
ว่าจ้าง   richardparker10

  richardparker10 richardparker10

  India $60 USD / ชม.
  WRITER | RESEARCHER | EDITOR
  India
  3.1
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $60 USD ต่อชั่วโมง
  Bonjour! ✌ My name is Sayedane. I am a freelancer committed to rendering tailor-made solutions to all your business requirements. I offer a diverse portfolio of services. From copywriting to market research, & business plans to technical documentation, I am a one-stop destination for all your printing needs....
  Bonjour! ✌ My name is Sayedane. I am a freelancer committed to rendering tailor-made solutions to all your business requirements. I offer a diverse portfolio of services. From copywriting to market research, & business plans to technical documentation, I am a one-stop destination for all your printing needs. Equipped with a dexterous skillset and resolute attitude, I also offer state-of-the-art consultation services that help you make better decisions. I plan, implement and manage projects, howsoever complex or tight-deadlined they may be. I enjoy a good challenge. Together, let us make informed decisions — the ones that will help you accomplish your objectives! ⏰ Availability: Drop in a message anytime, and I'll respond within minutes. If not, I'd have probably slipped into a coffee break or a Netflix binge. I will still get back to you the same day. ☕ Interests: Arsenal FC, Scuba Diving & Aviation ย่อ
 • ว่าจ้าง richardparker10
 • ว่าจ้าง   DrSyafiq
ว่าจ้าง   DrSyafiq

  DrSyafiq DrSyafiq

  Malaysia $50 USD / ชม.
  PhD | Software Architect | Captain | 100% Success
  Malaysia
  0.6
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $50 USD ต่อชั่วโมง
  Greetings! I am a Techpreneur that have more than 9 years expertise working in varied applications of Internet of Things (IoT) which includes UI/UX Design, Web/Mobile App Development, Automation, API Integration, Embedded System, Business Intelligence, Smart Buildings, Supply Chain Management, Tracking/Monitoring...
  Greetings! I am a Techpreneur that have more than 9 years expertise working in varied applications of Internet of Things (IoT) which includes UI/UX Design, Web/Mobile App Development, Automation, API Integration, Embedded System, Business Intelligence, Smart Buildings, Supply Chain Management, Tracking/Monitoring System, VR/AR Applications, Desktop/Mobile Game Simulators, Green Solutions, FinTech, Drone Software and many more. I have work across all industries with small, medium and large businesses. My skills include but are not limited to: Programming Language: • PHP (Laravel, Codeigniter, Yii, Cakephp) • HTML • CSS • ASP.Net • C++ • C# • Visual Basic • Javascript (Node.js, Vue.js, Vanilla.js, Electron.js, Express.js, Angular.js, React.js, Next.js) • Flask • Django • Python • CMS Framework: • Odoo (ERP) • Wordpress/Woocommerce • Joomla • Drupal • Magnento • Pretashop • Shopify • Moodle • Koha Library • Mobile Framework: • Native iOS • Native Android • Flutter • Ionic • Phonegap • React Native • Xamarin • WebRTC • Jitsi-Meet • Zoom API • BigBlueButton • Agora • Game Development / Augmented Reality (AR) / Virtual Reality (VR): • Unity3D • Unreal Engine • ARKit • ARCore • ARFoundation • Vuforia • Hologram • Three.js • HTML5 • Engineering / Geolocation Software: • Autodesk (CAD, Revit, Maya, 3ds Max, Forge API) • QGIS • SGlobe • Flightradar24 • SCADA • HMI • PLC • UI / UX Prototype: • Figma • Balsamiq Mockup • Adobe XD • Computing Software: • MatLab • Wolfram Mathematica • Origin Pro • Excel • Tableau • R-Programming • LabView • OpenCV • TensorFlow • Database: • MySQL • MSSQL • MongoDB • SQLLite • PostgreSQL • Google Firebase • Server: • Linux • Windows • MacOS • Cpanel • Cloud AWS (EC2, Lightsail, S3) • Management Tools: • Microsoft Projects • Bitbucket • Gitlab • Hardware: • Drone/UAV • Smartwatch • Sensor • Arduino • High Power Laser • GPS • CCTV • ADSB Radar • Classic Bluetooth/Bluetooth Low Energy (BLE) • I have successfully received a PhD in Physics, Major in Artificial Intelligence and I am actively involved in engineering and scientific research. If you are interested with any of my services, please do not hesitate to contact me. Let's Digitize your Dreams..!! Warmest regards, Dr. Syafiq Affandi ย่อ
 • ว่าจ้าง DrSyafiq
 • ว่าจ้าง   KreativeTeam
ว่าจ้าง   KreativeTeam

  KreativeTeam KreativeTeam

  Pakistan $25 USD / ชม.
  Content Specialist - Branding - Web & Mobile
  Pakistan
  1.7
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $25 USD ต่อชั่วโมง
  Combining 8 years' experience in digital marketing with a unique insight into the latest tried-and-tested tools, techniques and strategies, I am passionate about helping businesses like yours to tell your story. Primarily a copywriter, I focus most of my efforts on creating original, premium-quality content for...
  Combining 8 years' experience in digital marketing with a unique insight into the latest tried-and-tested tools, techniques and strategies, I am passionate about helping businesses like yours to tell your story. Primarily a copywriter, I focus most of my efforts on creating original, premium-quality content for websites and blogs, with a particular focus on the following industries: - Web Design and Development - Branding and Corporate Identity - Digital Marketing (SEO/SEM/SMM) - Animations and Motion Design Ready to bring your company’s voice to a new level of subject authority? Curious about a collaboration? If you're tired of cutting corners to deliver subpar results - if you're ready to work with someone you can trust - let's talk. ย่อ
 • ว่าจ้าง KreativeTeam
 • ว่าจ้าง   ambalaonline1
ว่าจ้าง   ambalaonline1

  ambalaonline1 ambalaonline1

  India $18 USD / ชม.
  Wordpress|Woocommerce|Shopify|PHP7
  India
  3.8
  3 รีวิว 3 รีวิว $18 USD ต่อชั่วโมง
  Michael Leboeuf said, “A satisfied customer is the best business strategy of all”. We very well follow it. We are: A team that visualizes, pens down ideas, adds in the essential ingredient of creativity and imagination and cooks up that perfect dish called BRAND. Passionate achievers who travail day and night to...
  Michael Leboeuf said, “A satisfied customer is the best business strategy of all”. We very well follow it. We are: A team that visualizes, pens down ideas, adds in the essential ingredient of creativity and imagination and cooks up that perfect dish called BRAND. Passionate achievers who travail day and night to deliver superlative work and utmost customer satisfaction. We get a magnetic design made for you; designs that retaliate for your BRAND. We buckle down: I. Web Services • Website Platforms: WordPress, HTML, PHP, Bootstrap, Twitter Bootstrap, Joomla & Magento • Landing Pages • Newsletters II. Graphics: Logo, Banners, Brochures, Flyers, Advertisements, Posters, Product Packaging & Labels, Complete Stationary , Infographs , Icons, PPT Dedicated to our clients: We believe in developing long term relationship with our clients by helping them as per their needs in the development and growth of their business ย่อ
 • ว่าจ้าง ambalaonline1
 • ว่าจ้าง   Harwinderpal
ว่าจ้าง   Harwinderpal

  Harwinderpal Harwinderpal

  India $25 USD / ชม.
  Top Designer | UI/UX | PHP Developer 12+ yrs exp.
  India
  2.4
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $25 USD ต่อชั่วโมง
  Hi, First of all, I would like to thank you to spend some time to look at my profile on this platform I am a full-time freelancer based in Chandigarh a beautiful city in North India. I have more than 12 years of experience in both Website design and development equally. Here we are working as a small team of 3...
  Hi, First of all, I would like to thank you to spend some time to look at my profile on this platform I am a full-time freelancer based in Chandigarh a beautiful city in North India. I have more than 12 years of experience in both Website design and development equally. Here we are working as a small team of 3 members, me my brother and wife. Our skills are not limited to: → HTML5/ CSS3 → Adobe Photoshop → Adobe Illustrator → Adobe XD → Adobe InDesign → Affinity → Sketch → Figma → Invision Studio → Wix → Wordpress (Expert in building with Divi, Elementor, Avada, and Genesis..etc) → Woocommerce → Custom WP themes → Magento 1&2 → Shopify → Open Cart → Joomla → Squarespace → Codeigniter → Laravel → Jquery → Vue JS → Responsive websites / RTL → Bootstrap 3&4 → Material Design → Zurb → LESS/SCSS Framework → Email Templates, Email Signature → MailChimp, Litmus → SEO (On-Page) Client satisfaction and quality is what I always take care of. Harry ย่อ
 • ว่าจ้าง Harwinderpal
 • ว่าจ้าง   groupdesign111
ว่าจ้าง   groupdesign111

  groupdesign111 groupdesign111

  India $15 USD / ชม.
  HTML/CSS/JS | UI/UX | Graphic | Shopify | WP
  India
  3.6
  7 รีวิว 7 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  Group Design is proficient web designing and Web development Company based in Surat (Gujarat), the Diamond City of India. We offer an extensive range of services to reach your targeted spectators and carve up your valuable information focusing on retaining your customers. **Our services: Coding : - Email Template...
  Group Design is proficient web designing and Web development Company based in Surat (Gujarat), the Diamond City of India. We offer an extensive range of services to reach your targeted spectators and carve up your valuable information focusing on retaining your customers. **Our services: Coding : - Email Template for Mailchimp, Campaign monitor - Email Signature for Gmail/outlook/iOS - PSD/AI/Figma/Sketch/PNG/PDF/JPG to HTML5 with Bootstrap/Responsive - SASS/SCSS - PHP Development - WordPress, Shopify Designing : - Website design - PSD Design - App design - Logo Designing - Business Cards - Brochures - Product Catalogs - Flyer/Poster design - Folder design - T-shirt design - Label design - Package design - Social Banner *100% Customer Satisfaction.. *Please Feel Free to Hire us :) ย่อ
 • ว่าจ้าง groupdesign111
 • ว่าจ้าง   goku369
ว่าจ้าง   goku369

  goku369 goku369

  Malaysia $10 USD / ชม.
  Data entry, copywriting, translation
  Malaysia
  0.0
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $10 USD ต่อชั่วโมง
  A reliable freelance employee you can trust with. I hold strong commitment in providing top-notch quality for my clients as I strongly believe that my when product speaks for itself opportunities for jobs will come naturally.
  A reliable freelance employee you can trust with. I hold strong commitment in providing top-notch quality for my clients as I strongly believe that my when product speaks for itself opportunities for jobs will come naturally. ย่อ
 • ว่าจ้าง goku369
 • ว่าจ้าง   webdesignxp
ว่าจ้าง   webdesignxp

  webdesignxp webdesignxp

  Australia $75 USD / ชม.
  Web | Graphics | Email | PowerPoint | Brochures
  Australia
  4.9
  8 รีวิว 8 รีวิว $75 USD ต่อชั่วโมง
  Hello! I'm Brad! 5 Star Preferred Freelancer I've established myself as the "go to" web and graphic designer for dozens of employers, so take advantage of my vast knowledge and experience. I eliminate the stress and hassle from your projects because I take a relatable yet professional approach. I'm extremely...
  Hello! I'm Brad! 5 Star Preferred Freelancer I've established myself as the "go to" web and graphic designer for dozens of employers, so take advantage of my vast knowledge and experience. I eliminate the stress and hassle from your projects because I take a relatable yet professional approach. I'm extremely trustworthy and would go that extra mile to ensure your satisfaction! I developed my skills through 20+ years experience spending THOUSANDS of hours working on websites, graphics, presentations and HTML Email templates. I'm a native English speaker, so my communication is strong, fluent and reliable. Time-zone is not an issue as I've successfully completed projects for employers all around the world - my international time management skills are brilliant! I take care of everything so you can sit back and tell me when you're happy with the project! Don't hesitate to contact me RIGHT NOW or review my portfolio! ย่อ
 • ว่าจ้าง webdesignxp
 • ว่าจ้าง   creativeink
ว่าจ้าง   creativeink

  creativeink creativeink

  India $12 USD / ชม.
  Web App / Mobile App / UI-UX / SEO/Content Writing
  India
  1.0
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $12 USD ต่อชั่วโมง
  Thank you for Visiting our Profile . [ Complete – 95% , On budget – 100% , On schedule – 100% , Repeat – 80% ] CreativeInk is a division of MATRIX MEDIA SOLUTIONS (P) LTD. which is an ISO 9001: 2015 Certified Company. We have been around for more than 16 years, specialising in Web design, Web application , Mobile...
  Thank you for Visiting our Profile . [ Complete – 95% , On budget – 100% , On schedule – 100% , Repeat – 80% ] CreativeInk is a division of MATRIX MEDIA SOLUTIONS (P) LTD. which is an ISO 9001: 2015 Certified Company. We have been around for more than 16 years, specialising in Web design, Web application , Mobile app design and development , enterprise solutions and SEO with Content writing If you have any project requirement on Web, Mobile Application and Digital marketing, feel free to share with us for quotation and technical feedback. Our Skill Set - • Custom PHP /Mysql • Laravel, Codeigniter , Zend, Open cart , Yii , Joomla , Drupal • NET , MVC , C# , SQL server • Magento 1.9 /2 , Wordpress , Shopify • (Full stack) Angular Js, React, Node, Vue , Mongo Db • Android, iOS (Swift / Objective C) , Hybrid and Ionic / PWA • UI/UX (HTML5/CSS3/Bootstrap) • Digital Marketing ( SEO,SMM, SMO) • Content writing ย่อ
 • ว่าจ้าง creativeink
 • ว่าจ้าง   emoncmt2
ว่าจ้าง   emoncmt2

  emoncmt2 emoncmt2

  Bangladesh $20 USD / ชม.
  WordPress Speed Optimization | Mailchimp | Klaviyo
  Bangladesh
  1.1
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $20 USD ต่อชั่วโมง
  I am Preferred Freelancer on freelancer.com. I have 6+ working experience. I have worked with 150+ Clients in different marketplaces. I specialize in WordPress website design, Speed optimization, Mailchimp email marketing. I like to discuss in detail with my client before taking any jobs. So that I can always...
  I am Preferred Freelancer on freelancer.com. I have 6+ working experience. I have worked with 150+ Clients in different marketplaces. I specialize in WordPress website design, Speed optimization, Mailchimp email marketing. I like to discuss in detail with my client before taking any jobs. So that I can always deliver the best quality service. Contact me for the following services - ✅ HTML/HTML5 ✅ CSS/CSS3 ✅ Bootstrap 4 ✅ Website Maintenance Service ✅ PSD to HTML Conversion ✅ Cross browser compatible code ✅ W3c valid code ✅ Jquery plugin install ✅ Responsive Web Design ✅ WordPress Theme Customization ✅ Speedup WordPress website ✅ PSD to Elementor ✅ Mailchimp Email Template ✅ Mailchimp Email Campaign ✅ Klaviyo Email Template ✅ Klaviyo Flows Thank you, Ahsan ย่อ
 • ว่าจ้าง emoncmt2

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""