Newsletter Writersพร้อมรับจ้าง

 • จดหมายข่าว

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 109 รายการ
 • ว่าจ้าง   toobaishratfreel
ว่าจ้าง   toobaishratfreel

  toobaishratfreel toobaishratfreel

  Pakistan $20 USD / ชม.
  Research Analyst - Creative Writer - Narrator
  Pakistan
  5.0
  21 รีวิว 21 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  I have been working as a freelance copywriter/editor for the past 6 years, and I tremendously enjoy my work and my relationship with clients all over the world. In order to introduce myself, here is a brief description of me: Having a solid command of the English language helps me to either create new creative...
  I have been working as a freelance copywriter/editor for the past 6 years, and I tremendously enjoy my work and my relationship with clients all over the world. In order to introduce myself, here is a brief description of me: Having a solid command of the English language helps me to either create new creative content or to draw out the best in existing writing. Throughout my editing career, I have always stood behind a simple yet most important philosophy: make appropriate corrections but change as little as possible to not steal the writer's voice from their work. With my six years of solid experience as a writer and editor, I worked on hundreds of articles, blogs, e-books, research papers, websites, press releases, resumes, newsletters, product reviews & descriptions, sales copies, marketing materials, personal statements, application essays, and research-based projects. I am also well-versed in the intricacies of Chicago, Harvard, Vancouver, OSCOLA, APA and MLA referencing styles and have extensive experience working with novels, government/business reports, and a wide array of academic and research pieces. I believe in working in close collaboration with clients and always keep them in the loop. This allows me to provide my services more efficiently and in a more cost-effective manner. I guarantee attributes of resourcefulness, dedication, giving quality content, meeting requirements, and reliability in completing tasks. Hiring me as your copywriter, academic writer or editor would be the most wondrous decision of your life. Send me a message and we can then discuss how to grow your business for your future endeavors. ย่อ
 • ว่าจ้าง toobaishratfreel
 • ว่าจ้าง   RuchiBhargava1
ว่าจ้าง   RuchiBhargava1

  RuchiBhargava1 RuchiBhargava1

  India $20 USD / ชม.
  Content Writing | Designing | Web Development
  India
  3.0
  2 รีวิว 2 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Hi! Are you looking for content that gets all the birds (read: customers) in one proverbial stone? Then I'm the person you need to talk to. After millions of words written for my clients, I can guarantee one thing: quality. When you're working with me, you'll get nothing short of perfect, well-researched, and...
  Hi! Are you looking for content that gets all the birds (read: customers) in one proverbial stone? Then I'm the person you need to talk to. After millions of words written for my clients, I can guarantee one thing: quality. When you're working with me, you'll get nothing short of perfect, well-researched, and enticing content. But that's not all I'm about. Along with creating custom content for a global clientele, I'm also into developing marketing content that gets you the leads you need. Plus, I also get custom logos developed as per my clients' needs. I have also successfully completed Web development projects and build websites on WordPress, Magento and other platforms. I am glad to help you with HTML, CSS, JSS, Python and other languages used for Web designing. In short, whether you're looking for written content, visual elements, or even a combination of the two, I can get it done within your budget and time frame. Please check out my customer reviews to get a feel of the kind of work that I do. Let's connect and take things forward! ย่อ
 • ว่าจ้าง RuchiBhargava1
 • ว่าจ้าง   emoncmt2
ว่าจ้าง   emoncmt2

  emoncmt2 emoncmt2

  Bangladesh $20 USD / ชม.
  WordPress Speed Optimization | Mailchimp | Klaviyo
  Bangladesh
  1.1
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $20 USD ต่อชั่วโมง
  I am Preferred Freelancer on freelancer.com. I have 6+ working experience. I have worked with 150+ Clients in different marketplaces. I specialize in WordPress website design, Speed optimization, Mailchimp email marketing. I like to discuss in detail with my client before taking any jobs. So that I can always...
  I am Preferred Freelancer on freelancer.com. I have 6+ working experience. I have worked with 150+ Clients in different marketplaces. I specialize in WordPress website design, Speed optimization, Mailchimp email marketing. I like to discuss in detail with my client before taking any jobs. So that I can always deliver the best quality service. Contact me for the following services - ✅ HTML/HTML5 ✅ CSS/CSS3 ✅ Bootstrap 4 ✅ Website Maintenance Service ✅ PSD to HTML Conversion ✅ Cross browser compatible code ✅ W3c valid code ✅ Jquery plugin install ✅ Responsive Web Design ✅ WordPress Theme Customization ✅ Speedup WordPress website ✅ PSD to Elementor ✅ Mailchimp Email Template Thank you, Ahsan ย่อ
 • ว่าจ้าง emoncmt2
 • ว่าจ้าง   JeoFreelance
ว่าจ้าง   JeoFreelance

  JeoFreelance JeoFreelance

  Bangladesh $15 USD / ชม.
  Top 3% in Freelancer.com Community
  Bangladesh
  3.2
  4 รีวิว 4 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  Lost for words? It's ok, it happens to the best of us. Except me, because I'm a writer. It's my job to conjure up the most magical words for every situation. Whether you are a small business struggling to describe yourself on your 'About' page, or an Editor or Blogger that is strapped for content, I really think my...
  Lost for words? It's ok, it happens to the best of us. Except me, because I'm a writer. It's my job to conjure up the most magical words for every situation. Whether you are a small business struggling to describe yourself on your 'About' page, or an Editor or Blogger that is strapped for content, I really think my writing wizardry can help you. My writing style and tone are diverse, but my default is fun and full of banter. I believe that story is what makes the written word fly. I love turning jumbled ideas into engaging, eloquent, and sharp bits of writing - which is why I'm offering my services to you. I also have a deep respect for spelling, grammar, and complete sentences. Today's audience is the smartest it's ever been. Let's work together to create materials that don't just reach your audience, but impact them. My profound respect for deadlines, target audience, and branding might help too! Need help turning your content dreams into reality? Just drop a message. ย่อ
 • ว่าจ้าง JeoFreelance
 • ว่าจ้าง   TechGeek00
ว่าจ้าง   TechGeek00

  TechGeek00 TechGeek00

  Pakistan $25 USD / ชม.
  Replies Instantly | Top 1% | 100% Success Rate
  Pakistan
  0.0
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $25 USD ต่อชั่วโมง
  Hi there, You are viewing a profile of Cyber consultant. Initially, starting out as a junior web designer I now have over 7 years + experience and work as an Designer, Writer, Editor, Trouble Shooter Data Expert with online marketing consultancy, My thirst to learn new things and genuine enthusiasm for all things...
  Hi there, You are viewing a profile of Cyber consultant. Initially, starting out as a junior web designer I now have over 7 years + experience and work as an Designer, Writer, Editor, Trouble Shooter Data Expert with online marketing consultancy, My thirst to learn new things and genuine enthusiasm for all things technical has provided me with a vast range of skills including web design, graphic design, SEO, social media, video editing, animation and project management. Built this reputation : ⭐ High quality ⭐ Always deliver job before deadline ⭐ Over Deliver but never Over Commit ⭐ Over meet Customers expectations ⭐ 24/7 Service Making the simple complicated is commonplace. Making the complicated simple, awesomely simple, that's creativity. The desire not to be anything is the desire not to be..... Productivity is never an accident. It is always the result of a commitment to excellence, intelligent planning, and focused effort. ย่อ
 • ว่าจ้าง TechGeek00
 • ว่าจ้าง   coolwriter30
ว่าจ้าง   coolwriter30

  coolwriter30 coolwriter30

  Pakistan $20 USD / ชม.
  Experienced Writer
  Pakistan
  3.2
  2 รีวิว 2 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  MASHA ALLAH Being an outstanding student majored in Business Administration, which was resulted from working hard and delivering excellent economic and business assignments. I then pursued studying ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) one of the most advance qualifications in accounting,...
  MASHA ALLAH Being an outstanding student majored in Business Administration, which was resulted from working hard and delivering excellent economic and business assignments. I then pursued studying ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) one of the most advance qualifications in accounting, auditing, and finance in the world. I have been working in the professional service sector for three years. I have gained experience on different industries from financial service to real estate, construction and consumer products. I am a Top Tier writer for CrowdSource.com - and I have extensive experience in hospitality, data entry and customer service. believe in delivering quality to my clients and have achieved my aim so far, I offer quick turnaround and the adequate consideration from my clients. ย่อ
 • ว่าจ้าง coolwriter30
 • ว่าจ้าง   dlspringerpr
ว่าจ้าง   dlspringerpr

  dlspringerpr dlspringerpr

  United States $75 USD / ชม.
  Seasoned Writer, Editor, Communicator and PR Pro
  United States
  5.7
  4 รีวิว 4 รีวิว $75 USD ต่อชั่วโมง
  WHEN WORDS FAIL YOU, I WON'T! I am currently in the top 9% of Verified Preferred Freelancers and recently was approved to be a Freelancer Enterprise member, an elite group of who have been vetted to be a part of a select pool of Freelancers to work on high-level corporate projects. Among my core values are...
  WHEN WORDS FAIL YOU, I WON'T! I am currently in the top 9% of Verified Preferred Freelancers and recently was approved to be a Freelancer Enterprise member, an elite group of who have been vetted to be a part of a select pool of Freelancers to work on high-level corporate projects. Among my core values are integrity, honesty and inclusiveness. I have exceptional attention to detail, finish all of my projects on time and do so on budget. My ratings are all fives and my reviews are excellent. Here is one of many comments from made by clients with whom I have worked with on Freelancer: “Daniel was the definition of exceptional. He not only delivered the project on time, but provided key knowledge for areas where we didn't understand the project. Without Daniel, we would not have been able to deliver our proposal on-time. We will be hiring Daniel again in the future.” I have written and edited hundreds of documents including books, press releases, presentations, white papers, RFP's, strategy documents (marketing and public relations), email blasts, website content, speeches and much more. In terms of writing and communications, my skill level is excellent. I have more than 30 years experience in journalism, public relations and communications -- all of my roles have required a excellence in writing and a deep understanding of the English language. I am a quick learner with the ability to grasp different ideas with ease. I am fast, efficient and dedicated to meeting deadlines. No matter the scope of the project, if I bid on it, I believe I can complete it in a fashion conducive to the instructions. I have provided a limited number of projects in my profile because many of them are covered by an NDA or IP agreement, which restricts my ability to post them. I will be updating my portfolio with additional examples of my work. Meantime, if any employer/client is interested in something specific, I am more than pleased to provide additional documentation. I am a unique freelancer in that I have a depth of experience in different subjects, clients, products/services. I've been blessed with the ability to adapt my skills very quickly to the expectations required by clients. Additionally, while I must provide an budget estimate (and an estimated time on hourly projects), I am willing to discuss these matters as there are times when certain project do not provide adequate descriptions to make an objective bid. I have worked for large corporations (including Fortune 500 companies) as well as mid-to-small sized companies, including sole proprietors, and provided quality services regardless of the size of the organization. I am open and willing to discuss the scope of any project posted to ensure that the budget, timelines and expectations are met. Please review my portfolio to obtain a clear understanding as my expertise in assisting clients with a diverse services. Additional samples are available as well. Thank you. ย่อ
 • ว่าจ้าง dlspringerpr
 • ว่าจ้าง   swsDreams
ว่าจ้าง   swsDreams

  swsDreams swsDreams

  India $25 USD / ชม.
  swsDreams - We Design Develop & Deploy your Dreams
  India
  3.3
  2 รีวิว 2 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  swsDreams is a long journey towards perfection, I am Vivek Kalavdikar: CEO/Founder/Developer, Individual Full-time Freelancer, Team player. I Aim for 100% perfection and pixel perfect standards, Having an eye for detail with lots of patience and on time communication bound to the deadline. You can cross check these...
  swsDreams is a long journey towards perfection, I am Vivek Kalavdikar: CEO/Founder/Developer, Individual Full-time Freelancer, Team player. I Aim for 100% perfection and pixel perfect standards, Having an eye for detail with lots of patience and on time communication bound to the deadline. You can cross check these qualities with my 500+ and counting reviews. Thank you for checking my profile. Shreyala Web Solutions - Bootstrap v4, HTML5, CSS3, PHP, MySQL, WordPress, Joomla. Areas of Expertise » PSD to HTML, Bootstrap Responsive Layout (LP, Static/Dynamic Websites). » PSD to HTML Newsletter with Responsive Layout, HTML Signature. » WordPress - Custom Theme, CSS Customisation, and Plugin Development. » WordPress/Joomla/PHP - Hosting, Migration, Optimisation, Security, and Audit. » Photoshop/Illustrator - Designing/Slicing/Editing. » Google Cloud Platform, HubSpot. Disclose complete project requirement, before awarding the project offer. 100% milestone, NO upfront payment, Communication ONLY on freelancer chat/email. ย่อ
 • ว่าจ้าง swsDreams
 • ว่าจ้าง   perthuniversity
ว่าจ้าง   perthuniversity

  perthuniversity perthuniversity

  Australia $30 USD / ชม.
  Professional Editor, Researcher and Paralegal
  Australia
  6.2
  143 รีวิว 143 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  Hi! My name is Mark Harrington, a 42 year old living in Perth, and a professional researcher, writer, editor and paralegal by trade. I've completed a Juris Doctor of Law at Murdoch University, Perth, Australia graduating with a 5.5 GPA. I have also completed a Masters from Curtin University, achieving a 5.8 GPA. I...
  Hi! My name is Mark Harrington, a 42 year old living in Perth, and a professional researcher, writer, editor and paralegal by trade. I've completed a Juris Doctor of Law at Murdoch University, Perth, Australia graduating with a 5.5 GPA. I have also completed a Masters from Curtin University, achieving a 5.8 GPA. I have access to WestLaw, LexisNexis, Bloomberg, and top electronic databases. I have been researching and writing professionally since 2003, have produced award winning published works. My strong areas are legal documents for international customers (US, UK, EU, HK), biomedical (Psych, Radi, Onc, Cardio) as well as humanities (Education, Politics, and the Arts) works. I also complete award winning marketing and commercial works. I offer an error free, personal service. You can find me online 6 to 7 days a week, message me or click on "hire me" to say hello I'm easy to chat to and very very keen to achieve a 5/5 result for both sides, get in touch. :) ย่อ
 • ว่าจ้าง perthuniversity
 • ว่าจ้าง   Webcont247365
ว่าจ้าง   Webcont247365

  Webcont247365 Webcont247365

  India $30 USD / ชม.
  Copywriting & Translation Services
  India
  3.2
  2 รีวิว 2 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  US Language Solutions tackles the challenges of digital transformation that many business owners face every day. We are a team of copywriters, translators and interpreters and specialists who have studied past and present trends that dictate online markets. A. Writing -- We deliver captivating content that easily...
  US Language Solutions tackles the challenges of digital transformation that many business owners face every day. We are a team of copywriters, translators and interpreters and specialists who have studied past and present trends that dictate online markets. A. Writing -- We deliver captivating content that easily connects with your audience and clearly communicates with them just like your brand would want to. B. Translations All our translators are natives and have a degree in translations or a degree in teaching the main language. All translations done by our team are clean and well-articulated, ensuring that we achieve quality in our work. C. Simultaneous Interpretation Over Zoom OR Phone We provide interpretation over Zoom, which has become one of the best ways to hold all kinds of business discussions during the period of the pandemic. We offer a 15-minute rehearsal before the actual call. You must send the agenda, script, and the presentation. ย่อ
 • ว่าจ้าง Webcont247365

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""