Nutritionistsพร้อมรับจ้าง

 • โภชนาการ
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 27 รายการ
 • ว่าจ้าง   zilymontoya
ว่าจ้าง   zilymontoya

  zilymontoya zilymontoya

  Venezuela $10 USD / ชม.
  M.Sc en Nutrición / Nutrición y Estilos de Vida Saludables / Docente
  Venezuela
  2.8
  3 รีวิว 3 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  Soy Licenciada en Nutrición y Dietética con Maestría en Nutrición. Me apasiona la nutrición deportiva y fomentar estilos de vida saludables. Como docente para pre y postgrado adquirí amplia experiencia en el uso de TICs en la educación a distancia, redacción y corrección de contenido. Puedo garantizar seriedad,...
  Soy Licenciada en Nutrición y Dietética con Maestría en Nutrición. Me apasiona la nutrición deportiva y fomentar estilos de vida saludables. Como docente para pre y postgrado adquirí amplia experiencia en el uso de TICs en la educación a distancia, redacción y corrección de contenido. Puedo garantizar seriedad, responsabilidad, proactividad y puntualidad para cubrir las necesidades de su proyecto, poniendo a su servicio mis habilidades y conocimientos. MSc. in Nutrition / Nutrition and Healthy Lifestyles / Teacher I have a Bachelor's Degree in Nutrition and Dietetics with a Masters in Nutrition. I am passionate about sports nutrition and encourage healthy lifestyles. In my experience as a pre and postgraduate teacher I gained extensive experience in the use of ICTs in distance education, writing and content correction. I can guarantee seriousness, responsibility, proactivity and punctuality to cover the needs of your project, putting at your service my skills and knowledge. ย่อ
 • ว่าจ้าง zilymontoya
 • ว่าจ้าง   suyashdhoot
ว่าจ้าง   suyashdhoot

  suyashdhoot suyashdhoot

  India $50 USD / ชม.
  Here for a challenge not a job.
  India
  3.9
  2 รีวิว 2 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  Science and Technology Consultant I am extremely passionate about solving problems in the following domains: Writing research essays and e-books on any topic related to healthcare/ Social science/ Engineering/ Sociology/ Management/ Finance/ Economics/ Psychology/ Business proposals. Biotechnology-...
  Science and Technology Consultant I am extremely passionate about solving problems in the following domains: Writing research essays and e-books on any topic related to healthcare/ Social science/ Engineering/ Sociology/ Management/ Finance/ Economics/ Psychology/ Business proposals. Biotechnology- microbiology-molecular biology-bioinformatics Data analysis- data mining-forecasting using R, SPSS, PYTHON and WEKA. Machine learning- KNN, PCA, LDA, Random forest., k-means/Hierarchial clustering Chemical Engineering - nutritional products, cosmetics, extracting compounds, Pharmaceuticals / Ayurvedic medicine formulation Web development and design: expert in DJANGO, JS, BOOTSTRAP. Services I provide: -Website design and development. -Report writing, Blog writing, E-book writing,journal writing. -Assignments and course help in all subjects -Statistical analysis + report writing. -Scientific research , Ready to publish paper writing -Creating chemical formulation/ Products ย่อ
 • ว่าจ้าง suyashdhoot
 • ว่าจ้าง   GradeEssaysWrite
ว่าจ้าง   GradeEssaysWrite

  GradeEssaysWrite GradeEssaysWrite

  Pakistan $20 USD / ชม.
  Content Writing^! Academic Writing^! And Blogs
  Pakistan
  1.2
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $20 USD ต่อชั่วโมง
  ❤️️❤️️"اقرأ باسم ربك الذي خلق"❤️️❤️️ ⭐⭐⭐ "Recite with the name of your Lord Who created"⭐⭐⭐ ❤️️Welcome to the KIRAN EXPERT ❤️️ (。◕‿‿◕。) ❤️️❤️️❤️️ I am always delivering super high-quality writing work ❤️️❤️️❤️️ Click that "HIRE KIRAN EXPERT " Button and let's TALK...
  ❤️️❤️️"اقرأ باسم ربك الذي خلق"❤️️❤️️ ⭐⭐⭐ "Recite with the name of your Lord Who created"⭐⭐⭐ ❤️️Welcome to the KIRAN EXPERT ❤️️ (。◕‿‿◕。) ❤️️❤️️❤️️ I am always delivering super high-quality writing work ❤️️❤️️❤️️ Click that "HIRE KIRAN EXPERT " Button and let's TALK more. ╔═✦︎✦︎ I ENSURE for MY CLIENTS ✦︎✦︎...... ║✔️100% manual / human services ║✔️High quality & error-free services ║✔️On-time delivery (as fast as possible) ║✔️High priority on client requirements ║✔️Work until clients are fully satisfied ║✔️Flexibility on pricing ║✔️Always available (24/7) ╚══════✦︎✦︎✦︎✦︎ I am a proficient Qualitative Academic Writer with expertise in ⭐APA⭐MLA⭐Harvard⭐Chicago,⭐IEEE,⭐OSCOLA⭐ACM ⭐styles. I hold a Master's Degree in Business Management and have 7 years of Academic Writing experience. VERY EXPERIENCED IN ------ MEDICAL WRITING----BUSINESS WRITING----FINANCE---ECONOMICS----ACCOUNTING----DATA ANALYSIS--- ย่อ
 • ว่าจ้าง GradeEssaysWrite
 • ว่าจ้าง   arwamoizds
ว่าจ้าง   arwamoizds

  arwamoizds arwamoizds

  Pakistan $20 USD / ชม.
  Strategic | Creative | Solution-driven
  Pakistan
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for the funding, expanding,...
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for the funding, expanding, and maximizing profits. Whether you need your idea to be analyzed that how feasible it is, your firm to be formed or registered, multiply your revenues through a new marketing approach, expand in new markets through successful strategies, or revive from de-growth by competing with the industry giants, my professional attitude and services are available to assist you in achieving the goals. Better to be called a Business Consultant, I'm here to help you discover the answers on how to improve your Business Processes, Blueprint, Margins, Efficiency, and even Customer Satisfaction. Whether an Advisory Project or Implementation Project, I am capable of managing all the phases starting from the Preparation, Information Gathering, Data Analysis, till the deliverable of information for all the stakeholders involved. I revel in facilitating collaboration and contributing to the overall performance of each, such as Creatrox.com, as I assisted them from soup to nuts now it became a brand & generating great revenues annually. As a market analyst, I have assessed details like the economic, employment, educational, and even the ecological health of the area. I have examined local social, technology, and political issues, and determined whether those factors match your personal and financial goals and preferences. I don’t settle for anything less than your very best, so connect with me! ย่อ
 • ว่าจ้าง arwamoizds
 • ว่าจ้าง   redaiftekhards
ว่าจ้าง   redaiftekhards

  redaiftekhards redaiftekhards

  Pakistan $20 USD / ชม.
  Digital Presence| Brand Strategist| Copywriting
  Pakistan
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Someone’s days are numbered but not yours. You will be the next Viral Trend! Either big or small Digital Marketing has become a need of every business. If you have the desire to install your Brand Identity for decades, then allow me A Digital Savvy to spread the wings of your Business and knock out your competitors!...
  Someone’s days are numbered but not yours. You will be the next Viral Trend! Either big or small Digital Marketing has become a need of every business. If you have the desire to install your Brand Identity for decades, then allow me A Digital Savvy to spread the wings of your Business and knock out your competitors! Expertise and Achievements (Europe, UK, US & Asia) Brand Redesign – 20% increase in Revenue. With my innovative ideas, I was successful in replacing the whole approach of brands and exchanging them with effective strategies which increased their growth from 10% to fast progress of 21% in a year. Search Engine Marketing – 20-25% increase in Revenue. Everyone is fighting a war to be the highest ranked website. Hand me the crown because I am the Queen of SEO and PPC Campaigns. Keyword and Hashtag Optimization is like a winning battle on the tips of my finger. My clients have observed a 20-25% increase in their half yearly algorithm. Social Media Marketing – 30-40% increase in Revenue. Social Media is the most powerful tool these days to get attention from your target audience. I work against the clock on the visual design and content for my clients to win all those Likes, Shares, Comments and become viral. My clients have seen a huge increase of average of 35% in their revenue in the time span of 1 year. Creative Writing and Management – 35-40 % Increase in Revenue. Creative writing is the foundation of all marketing strategies. It is entertaining, memorable, and ignite inspiration. I master the art of turning thoughts into words and apply the unique narrative to all areas of the business from EBooks to Ad copy, sales to PR, marketing to funding. Guerilla Marketing – 25-35% increase in Revenue. Want all eyes on you? Well, this requires new forms of Marketing to stand out of the flock. Guerilla Marketing is the innovative choice to be become The Bold, Happening and First Choice of the Audience. I can create that Buzz for your Business that will be whirring from country to country and mouths only chanting about your product. The bee, from her Industry in the summer, eats all the honey in the winter! Fashion and Beauty Industry - (Expertise level – 90%) Crypto/ NFT Industry - (Expertise level – 75%) Health and Fitness Industry - (Expertise level – 70%) Tech Industry - (Expertise level – 80%) E- commerce Industry - (Expertise level – 85%) Do you feel like the fish out of the water? Worry not! I have all the ways to wrap your business into an inspiring experience for the customers. The look and feel of your products shall be the most appealing against your competitors. Alongside forward-thinking creative marketing strategy even without words, your brand will be evident! ย่อ
 • ว่าจ้าง redaiftekhards
 • ว่าจ้าง   aqsaishrat
ว่าจ้าง   aqsaishrat

  aqsaishrat aqsaishrat

  Pakistan $20 USD / ชม.
  Brand Identity | Copywriting | SMM Expert
  Pakistan
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  With the world changing Post Pandemic, it has given myriad industries and skilled people a chance to use their expertise at full strength. Consider me as one of those people who had the opportunity to provide my service, knowledge, and skills around the globe through remote work culture. I am an all-rounder who can...
  With the world changing Post Pandemic, it has given myriad industries and skilled people a chance to use their expertise at full strength. Consider me as one of those people who had the opportunity to provide my service, knowledge, and skills around the globe through remote work culture. I am an all-rounder who can increase your Brand Presence and Endorse your Organization delivered through digital channels. Channels Like, Facebook Instagram Twitter Linked in Reddit YouTube Tik-tok Snapchat Discord Pinterest Wish to stay ahead of the game & be No 1 in the Market? Leave the mind mapping to me. I will use my secret weapon of creativity leading to high brand recognition to the point where your brand will be remembered for decades. On one hand, competition increases, and, in another hand, technology updates and so do the strategies of a Pro Marketer to fit in the correct place to make the plan work. Strategies like, Influencer Marketing - (Covering UK, US, Europe & Asia) Brand Recognition - (Covering UK, US, Europe & Asia) content Marketing - (Covering UK, US, Europe & Asia) Search Engine Marketing - (Covering UK, US, Europe & Asia) Revenue Achievements of a Year of Different Industries, Crypto/NFT Industry - Increased 35% Revenue in a Year of Service Fashion and Beauty Industry - Increased 20% Revenue in a Year of Service E-commerce Industry - Increased 40% Revenue in a Year of Service eBooks - Increased 25% Revenue in a Year of Service Strategies Behind the Achievements, Backend SEO Optimization: Increased their ranking & Impressions through optimized content, keywords, and relevant skills about the search engine's algorithm. I manage the all over content, layout, speed, theme of the website. Brand Awareness: Through a sound marketing strategy, I made sure to use promotional tactics to drive customer engagement via influencer marketing to reach out to the maximum target audience, to increase the revenue of the clients. Creative & Engaging Content: Crafting out poetic ways to deliver a person’s thoughts is one of my most polished skills. I can take you into a world of your own imagination or if you are a Technophile, I will make you fly into the universe of Business and Technology. When it comes to parting with their money, how a customer feels about your brand in question is ultimately the deciding factor. With your days in the Sun and communicating the traits and values of your product, we shall achieve the trust and positive dependability of the customer. ย่อ
 • ว่าจ้าง aqsaishrat
 • ว่าจ้าง   shamsulislam
ว่าจ้าง   shamsulislam

  shamsulislam shamsulislam

  Pakistan $20 USD / ชม.
  The Professional Writer
  Pakistan
  1.4
  0 รีวิว 0 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  I'm a professional content and academic writer. Writing is my passion and my profile indicates that too. I have command over different academic referencing styles including Harvard, APA, MLA, Oxford and Chicago. I am able to write and carry out extensive research in different areas and provide quality work as per...
  I'm a professional content and academic writer. Writing is my passion and my profile indicates that too. I have command over different academic referencing styles including Harvard, APA, MLA, Oxford and Chicago. I am able to write and carry out extensive research in different areas and provide quality work as per client’s requirements. My clients range from undergraduate to PHD. I have covered different academic fields including business management, HRM, organizational and business strategy, marketing, medical, nursing and international relation. I am also specialized in social media content, website content, blog, advertising material, and sales pages. Providing unique content consistently is not an easy task, especially on a variety of niches. You can hire me to get unique content writing services for your articles, review, press releases, exam and certification articles, thesis and any other writing work. I already wrote over 10,000 articles, reviews, academic papers including ebooks for different websites and blogs, some through and from several other sources. I have adopted writing as my profession now. I believe that my education, working experience with foreign companies and regular traveling to over 30 countries of the world helped me a lot in this work. I also have experience of power point presentations and their write ups. Moreover, my three daughters are also helping me in providing the quality work in different fields. Our educational back ground helped us a lot. I have Master Degree in MA (Economics) 1st daughter has a Masters Degree (Public Administration - HR) 2nd daughter has a Masters Degree (MBA- Finance) 3rd daughter is a medical student – 4th year I believe that there are several benefits of hiring me: 1. I provide well researched, unique and quality work. 2. Always provide 100% Copyscape passed work 3. Submission within a given time frame 4. Error-free content ย่อ
 • ว่าจ้าง shamsulislam
 • ว่าจ้าง   Eleftheriosnik
ว่าจ้าง   Eleftheriosnik

  Eleftheriosnik Eleftheriosnik

  Greece $10 USD / ชม.
  Software and Electronics Engineer
  Greece
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  I provide custom software solutions. I work collectively with my clients to provide them with high-end services and products that take their business to the next level!
  I provide custom software solutions. I work collectively with my clients to provide them with high-end services and products that take their business to the next level! ย่อ
 • ว่าจ้าง Eleftheriosnik
 • ว่าจ้าง   moahm3d
ว่าจ้าง   moahm3d

  moahm3d moahm3d

  India $25 USD / ชม.
  Visual Designer | Brand Story, Image & Video Ads
  India
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  Note: Dear clients, I am travelling on work and could be away from my workstation till 20th Aug 2022. During this time, responses to your messages will be delayed, thanks for understanding! Hi there! This is Shafi :) I am an experienced Graphic / Brand Designer creating a diverse range of printed & digital marketing...
  Note: Dear clients, I am travelling on work and could be away from my workstation till 20th Aug 2022. During this time, responses to your messages will be delayed, thanks for understanding! Hi there! This is Shafi :) I am an experienced Graphic / Brand Designer creating a diverse range of printed & digital marketing materials. I believe in empowering my clients to create the content they need for their product or service through visual identity and design. Plus, I have an understanding of various video and social media publishing platforms, so your content can be designed to better engage & reach your audiences. My corporate background exposure equips me in handling a variety of projects with patience and confidence, while maintaining quality standards. I am very hard working, honest & interested to learn new things and take up new challenges. I consider quality as an essential metric for a successful business relationship. If you're interested in hiring me, kindly send a message here as carrier pigeons are less reliable :D ย่อ
 • ว่าจ้าง moahm3d
 • ว่าจ้าง   ugn2019
ว่าจ้าง   ugn2019

  ugn2019 ugn2019

  Rwanda $10 USD / ชม.
  Virtual assistant and a Customer Representative
  Rwanda
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  I am an experienced Virtual assistant and I gain my experience working for numerous eCommerce stores and Shopify. Those are the main tasks that I can handle: *Building Shopify store *Email handling * Order fulfilling * Communication with suppliers (sending orders, asking truck numbers, or any other rising issues). *...
  I am an experienced Virtual assistant and I gain my experience working for numerous eCommerce stores and Shopify. Those are the main tasks that I can handle: *Building Shopify store *Email handling * Order fulfilling * Communication with suppliers (sending orders, asking truck numbers, or any other rising issues). * Adding order and the tracking number of Shopify stores and other tools used to manage Shopify stores like zero up, zendesk. All this enabled me to multi-task easily under fast-paced, high demanding work environments. I'm confident with my skill set and experience; I can assist you with multiple administrative tasks you require my assistance with. I'm a quick learner and I will be dedicated to any training imperative for this position, I'm very detail-oriented, I assimilate easily into new work roles, adhere to instructions and manage my time efficiently, keeping information confidential and personal. Please feel to dm me for further discussion, I can wait to start working with you. ย่อ
 • ว่าจ้าง ugn2019

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""