Personal Development Trainersพร้อมรับจ้าง

 • การพัฒนาตนเอง

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 30 รายการ
 • ว่าจ้าง   exelentshakil
ว่าจ้าง   exelentshakil

  exelentshakil exelentshakil

  Bangladesh $50 USD / ชม.
  Senior Web Developer (PHP|Javascript|Security)
  Bangladesh
  1.7
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $50 USD ต่อชั่วโมง
  Elite top 1% of Freelancer.com and I have been handpicked to be a part of the team! "Shak was amazing to work with, very talented, very dedicated, i could not be happier with our time together and I would absolutely recommend him to anyone looking for a skilled developer. " - Jim Website onDemand Services: - FIX...
  Elite top 1% of Freelancer.com and I have been handpicked to be a part of the team! "Shak was amazing to work with, very talented, very dedicated, i could not be happier with our time together and I would absolutely recommend him to anyone looking for a skilled developer. " - Jim Website onDemand Services: - FIX Core Web Vitals - Xd, Figma to Elementor Pro - Landing Page Design - Website speed optimisation - FIX any critical website error - PRIORITY SERVICE Area of expertise: - Framework & programming language independent * - Custom web and mobile app development - Wordpress / woocommerce plugin and theme development - Wordpress website speed optimisation - Wordpress Security and malware removal for hacked website - Shopify store design for dropshipping with custom theme and app development - REST API design and development - Leveraging Micro-service architecture for system design and development - Monitoring, log aggregation Skills & Technologies: - PHP (Laravel) - Javascript (VueJS/ReactJS), jQuery - Web / Android / iOS - HTML, CSS, Adobe XD, Figma - MySQL, Redis - Linux, macOS - Nginx, Apache - AWS, DigitalOcean, WHM, Cpanel, Flywheel/WPengine, Docker I'm providing services in custom web and mobile app development with over 10 years of market experience writing application projects from scratch, maintaining existing projects with good relationships with my clients by providing High Quality results. I have used all industry leading themes including Avada, beTheme, Divi, Flatsome, Newspaper X and page builder like Elementor(most favourite), Beaver Builder and WPBakery to explore visual world. My mission is simple, to make the process easy, as fun for my clients. Web Design & Marketing shouldn’t be all smoke and mirrors, it should be fun, exciting and finish in a great result. Regards Shakil ย่อ
 • ว่าจ้าง exelentshakil
 • ว่าจ้าง   cbertti
ว่าจ้าง   cbertti

  cbertti cbertti

  Venezuela $22 USD / ชม.
  Graphic Designer.
  Venezuela
  4.9
  9 รีวิว 9 รีวิว $22 USD ต่อชั่วโมง
  Brindar soluciones creativas en el desarrollo de marcas, diseño de logos e identidad corporativa.
  Brindar soluciones creativas en el desarrollo de marcas, diseño de logos e identidad corporativa. ย่อ
 • ว่าจ้าง cbertti
 • ว่าจ้าง   arwamoizds
ว่าจ้าง   arwamoizds

  arwamoizds arwamoizds

  Pakistan $20 USD / ชม.
  Strategic | Creative | Solution-driven
  Pakistan
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for the funding, expanding,...
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for the funding, expanding, and maximizing profits. Whether you need your idea to be analyzed that how feasible it is, your firm to be formed or registered, multiply your revenues through a new marketing approach, expand in new markets through successful strategies, or revive from de-growth by competing with the industry giants, my professional attitude and services are available to assist you in achieving the goals. Better to be called a Business Consultant, I'm here to help you discover the answers on how to improve your Business Processes, Blueprint, Margins, Efficiency, and even Customer Satisfaction. Whether an Advisory Project or Implementation Project, I am capable of managing all the phases starting from the Preparation, Information Gathering, Data Analysis, till the deliverable of information for all the stakeholders involved. I revel in facilitating collaboration and contributing to the overall performance of each, such as Creatrox.com, as I assisted them from soup to nuts now it became a brand & generating great revenues annually. As a market analyst, I have assessed details like the economic, employment, educational, and even the ecological health of the area. I have examined local social, technology, and political issues, and determined whether those factors match your personal and financial goals and preferences. I don’t settle for anything less than your very best, so connect with me! ย่อ
 • ว่าจ้าง arwamoizds
 • ว่าจ้าง   sebjanus
ว่าจ้าง   sebjanus

  sebjanus sebjanus

  Germany $80 USD / ชม.
  E-Commerce Expert - Translator - Website Analysis
  Germany
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $80 USD ต่อชั่วโมง
  International Freelance translators who provide high quality and error-free translations at reasonable rates. Understanding the value for time we believe in completing projects before deadline without compromising on quality. E-Commerce Expert Translations from English to German
  International Freelance translators who provide high quality and error-free translations at reasonable rates. Understanding the value for time we believe in completing projects before deadline without compromising on quality. E-Commerce Expert Translations from English to German ย่อ
 • ว่าจ้าง sebjanus
 • ว่าจ้าง   DigitalStarDust
ว่าจ้าง   DigitalStarDust

  DigitalStarDust DigitalStarDust

  India $15 USD / ชม.
  Automation 720°- We build it simple and Engaging !
  India
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  About Team FOURTY FOURTY! We are Professional Designers, Analysts & Consultants expertized in various tools and technologies with hands-on experience in Multiple Business Domains. We automate your business to make it more efficient and simple. OUR EXPERTISE: UNITY DEVELOPMENT 3D & 2D , AR/VR/MR ,Interactive...
  About Team FOURTY FOURTY! We are Professional Designers, Analysts & Consultants expertized in various tools and technologies with hands-on experience in Multiple Business Domains. We automate your business to make it more efficient and simple. OUR EXPERTISE: UNITY DEVELOPMENT 3D & 2D , AR/VR/MR ,Interactive Application & Simulations for all Business Process. BUSINESS & DATA: Microsoft Power Platform Consulting, Front End & Backend Applications, Power Apps, Power Automate, Data Mining, Analysis/Analytics, Data Science, Business Process Automation, Survey Tools, Data warehousing, Microsoft SQL Server, SSIS, SSAS, SSRS, Database Management, Advanced Excel, Power BI, Power Automate, Data Analysis & Interpretation, Tableau, Python, R Language, Google Forms, Google Sheets, Share point, Outlook, TOOLS & TECHNOLOGY TRAINING: We also provide professional training on various tools and technologies, Currently, Slots are available for Data Analysis using Power BI, Power Apps, SQL Server, SSIS, Power Automate. ACCOMPLISHMENTS: Human Resources, Vendor Management, Market Intelligence, Customer Analytics, Business Process (Operational) Analytics, Audit & Compliance, Supply Chain, Warehouse Operations, Health Care Systems, Stock Market & Finance. We follow the Agile and DevOps Framework for all project deliveries! Just smile! Data will Screw Everyone! ย่อ
 • ว่าจ้าง DigitalStarDust
 • ว่าจ้าง   Nivedita2015
ว่าจ้าง   Nivedita2015

  Nivedita2015 Nivedita2015

  India $10 USD / ชม.
  HR Leader with 10+ yrs of exp. in Blue chip companies
  India
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  I have held HR Leadership positions including experience of working with Fortune 500 companies. I have extensive experience in crafting and implementation of Employee life-cycle management strategies and initiatives. I have worked on assignments in formulating and executing HR strategy, Talent acquisition, Talent...
  I have held HR Leadership positions including experience of working with Fortune 500 companies. I have extensive experience in crafting and implementation of Employee life-cycle management strategies and initiatives. I have worked on assignments in formulating and executing HR strategy, Talent acquisition, Talent integration (including from acquired entities), Talent management and engagement, Reward strategy, policy formulation, Legal and compliance, employee communication, Leadership coaching, workforce rationalization, etc. I am skilled at drafting (presentations, memos, policies, etc.) I am a certified CII HR Excellence Award Assessor. ย่อ
 • ว่าจ้าง Nivedita2015
 • ว่าจ้าง   derekreinhard
ว่าจ้าง   derekreinhard

  derekreinhard derekreinhard

  United States $70 USD / ชม.
  Vision to mission to actionable plans and content
  United States
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $70 USD ต่อชั่วโมง
  20+ years project management (PMP since 2011), analysis and process improvement; well-traveled native English speaker, executive director for all-volunteer international nonprofit. Post-Graduate degree in communications theory and conversational analysis. Also creative and flexible; offering part-time freelance...
  20+ years project management (PMP since 2011), analysis and process improvement; well-traveled native English speaker, executive director for all-volunteer international nonprofit. Post-Graduate degree in communications theory and conversational analysis. Also creative and flexible; offering part-time freelance skills for writing and editing as well as business-specific program/project documentation. ย่อ
 • ว่าจ้าง derekreinhard
 • ว่าจ้าง   infowider11
ว่าจ้าง   infowider11

  infowider11 infowider11

  India $30 USD / ชม.
  App Development Team | Website Development Team
  India
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  Over 9+ years of the experience in Website Development and Mobile development for IOS and Android. Hybrid app design and development using Flutter and IONIC app development with latest version . I represent a high-experienced team that has strong skills in mobile IOS and Android development and Website...
  Over 9+ years of the experience in Website Development and Mobile development for IOS and Android. Hybrid app design and development using Flutter and IONIC app development with latest version . I represent a high-experienced team that has strong skills in mobile IOS and Android development and Website Development. Application Zone: * Fitness and health apps ; * Push Notification App ; * Influencer App ; * Ride Sharing app; * Phone Book App; * QR Scanner App; * Lead Management App; * HRMS Employee app; * Tutor/Student app; * E- learning App; * WhatsApp Based Apps; * Grocery Multivendor app; * Live streaming Broadcasting apps; * Delivery Boy App for restaurant ; * Multi vendor Marketplaces Apps; * Pets Ordering Apps; * Dating Tinder based apps; * Uber based apps for finding service providers; * Travel apps for booking flights and hotels; * Medical healthcare apps for doctors and patients; * Education audio and video apps; * Geo-location apps for finding restaurants; * Events based apps; * Pub management App Website Zone: * UI And UX Design * Figma Design & Figma To Html; * Photoshop; * PSD to HTML; * Tailwind CSS; * Angular/VUE + Laravel ,Bootstrap ; * Social Media/Networking Sharing website, * Text, Voice, Dating Video Chatting website, * Lottery Website ; * Clone Freelancer Website ; * MLM 3 level website; * Price Comparison website ; * Upgrade Version websites any ; * Buy & Sell currency Exchange website; * Crypto website ; * Online mantel with zoom API integration Web; * Similar OnlyFans website; * Doctor /Service Provider Website ; * Translation word count website; * E-Book Website ; * Property Website ; * Shipping management + Tracking website ; * Admin Portal Management ; * Classified website ; * Facebook Marketplace ; * Influencer marketplace website ; * Google Map, GPS Location, Travel website, * Hotel, Restaurant Booking, Shopping website, * PHP/MySQL, Shopify, WordPress/woo commerce, CI * HTML/CSS/JavaScript, Bootstrap * Responsive Web Design, Frontend/Backend development. WHY ME : * No Upfront-Amount needed to Begin your Project; * Ready to Start as Immediate:,Unlimited Revisions & Proper Testing; * Keep your Data & Website Secure:, Daily/weekly Progress Updates; * You will get 3Months FREE BUG-SUPPORT even after Project-Completion; Contact me and then you never regret! Let's do a good business together! I have a few wonderful concepts & Ideas which will help users to navigate across sites & Apps and promote your business. Best regards infowider11 ย่อ
 • ว่าจ้าง infowider11
 • ว่าจ้าง   gregorybair
ว่าจ้าง   gregorybair

  gregorybair gregorybair

  United States $45 USD / ชม.
  High Level Business, Finance and Marketing Expert
  United States
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $45 USD ต่อชั่วโมง
  Greetings! I provide professional business, finance and marketing consulting and focus primarily on business planning, marketing strategy (online and traditional). Additionally, I've developed dozens of websites. I hold a Bachelor of Business Administration degree in Management and a Master of Business Administration...
  Greetings! I provide professional business, finance and marketing consulting and focus primarily on business planning, marketing strategy (online and traditional). Additionally, I've developed dozens of websites. I hold a Bachelor of Business Administration degree in Management and a Master of Business Administration degree in Finance. I have created over 1000 business plans and Investor Memorandums in the past 10 years. Additionally, I have raised debt and equity totaling $240+ million to fund these ventures. My goal is to create dynamic narrative content combined with compelling financial data for you. I spend considerable time analyzing current marketing efforts and creating marketing strategy that works. I do SEO, SMM, SEM for both inbound and outbound efforts. I have also created dozens of websites for US and foreign based firms. These sites exhibit creativity and functionality and are designed to achieve a specific purpose. I look forward to speaking with you soon. ย่อ
 • ว่าจ้าง gregorybair
 • ว่าจ้าง   rainbow
ว่าจ้าง   rainbow

  rainbow rainbow

  India $20 USD / ชม.
  shashikhan
  India
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Doing software development for last 20 year. The work in java , oracle ,mysql, C++ languages is undertaken. Web site designing and web page development
  Doing software development for last 20 year. The work in java , oracle ,mysql, C++ languages is undertaken. Web site designing and web page development ย่อ
 • ว่าจ้าง rainbow

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""