Procurement Expertsพร้อมรับจ้าง

 • การจัดซื้อ
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 22 รายการ
 • ว่าจ้าง   sultanang464
ว่าจ้าง   sultanang464

  sultanang464 sultanang464

  Bangladesh $20 USD / ชม.
  | DATA ENTRY |PDF CONVERT | TYPING | EXCEL
  Bangladesh
  3.6
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $20 USD ต่อชั่วโมง
  **** If you are searching for Top Quality service, you are on the right profile **** ~~~~~ Fast, Accurate & On-time Delivery, it's my commitment ~~~~~ I am a highly-skilled support professional offering versatile office skills like data entry, data processing, data mining, web researching,...
  **** If you are searching for Top Quality service, you are on the right profile **** ~~~~~ Fast, Accurate & On-time Delivery, it's my commitment ~~~~~ I am a highly-skilled support professional offering versatile office skills like data entry, data processing, data mining, web researching, and other administrative skills. Keen on using Microsoft programs and google drive/doc. with almost 6 years of successful experience as a data entry specialist & web researcher. I am confident that I will make an immediate contribution to your team. After hire me I will be available online 24 hours for your support and i promise i will meet tight deadlines without compromising quality----- RAZIA SULTANA ย่อ
 • ว่าจ้าง sultanang464
 • ว่าจ้าง   engineerscarlett
ว่าจ้าง   engineerscarlett

  engineerscarlett engineerscarlett

  Kenya $10 USD / ชม.
  Research/Economics/Management/Essay/Bplans/SEO
  Kenya
  1.4
  2 รีวิว 2 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  I'm a CPA(k) finalist,Business administration holder with excellent skills in academic, research, Linguistics, Literary analysis and SEO articles. I hold 6 years experience in report writing, data analysis through spss,rapidminer and SAS I'm also an expert in thesis writing. If I undertake your project, you can...
  I'm a CPA(k) finalist,Business administration holder with excellent skills in academic, research, Linguistics, Literary analysis and SEO articles. I hold 6 years experience in report writing, data analysis through spss,rapidminer and SAS I'm also an expert in thesis writing. If I undertake your project, you can rest assured that you will get a high-quality product. Beyond quality, thus available for constant communication and updates on ongoing projects. I hold an MBA in Strategic Management and a first Degree in IT which provide me with the necessary background to handle your project. I have confidence in offering excellent, first class and unique assistance to all my clients within their budget. This is in line with my approach of putting the interests of every one of my clients first with a point of building up a decent relationship. My ultimate goal is customer satisfaction. Hire me ย่อ
 • ว่าจ้าง engineerscarlett
 • ว่าจ้าง   zohaab85
ว่าจ้าง   zohaab85

  zohaab85 zohaab85

  Pakistan $20 USD / ชม.
  Wicked Wordsmith ❗Business Analyst ❗ Researcher
  Pakistan
  1.2
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $20 USD ต่อชั่วโมง
  NO ACADEMIC PROJECT WILL BE ENTERTAINED!! Being artistic with words is my solution to everything, it’s my gushing purpose to earn a living. To observe, to jot down, to form, to be astounded at nothing, to treasure the eccentricities, to let nothing go down the drain, to make something, to make a great flower out of...
  NO ACADEMIC PROJECT WILL BE ENTERTAINED!! Being artistic with words is my solution to everything, it’s my gushing purpose to earn a living. To observe, to jot down, to form, to be astounded at nothing, to treasure the eccentricities, to let nothing go down the drain, to make something, to make a great flower out of life, even if it’s a cactus. Words have enchanted, educated, and inspired me since I was a child, which is why I love working with clients to help their words have the greatest possible impact on their audience. I am an expert at connecting brands with consumers. If you really want to hire a fantastic candidate, expand brand awareness, and breathe life into your project, then I’m your guy!! My experience as an educator allowed me to hone my problem-solving skills for myriad young people and adults. I have worked with well-known international companies helping them to achieve their creative goals: ✅ Texts for advertising purposes (handbooks, case studies, blogs, landing pages, social media, ads, and web content), ✅ to literary creations (plots for movies, short stories, scripts, poems, novels) that make readers’ imaginations take flight. My Creativity and Graphic Skills will undoubtedly offer you a clear, impactful, and entertaining copy. Other areas of expertise include: ✔ Business Proposals and Plans ✔ Thesis and Research Writing ✔ IBM SPSS Data Analysis ✔ Academic Writing Tasks ✔ Proofreading and Editing I'm known for my ability to edit texts quickly while catching the mistakes and areas of weakness that others overlook. I am a passionate perfectionist when it comes to a succinct, well-written, and error-free document. TRY ME and you won’t be saddened. Research Publications: https://www.academia.edu/42276426/How_current_forces_are_changing_the_future_of_Cross-border_Payments_-_Highlighting_the_Challenges_and_Inefficiencies_of_the_System http://www.ejbmr.org/index.php/ejbmr/article/view/347 Published Articles: 1. https://www.freelancer.com/articles/build-a-physical-product/dfma 2. https://www.freelancer.com/articles/search-engine-marketing/search-engine-marketing-tips 3. https://littlebutbigthings.com/f/keto-diet-a-new-healthy-diet-plan-for-everyone 4. https://littlebutbigthings.com/f/cinderella-solution-a-perfect-decision-for-weight-loss But don’t just take my word for it. Here is an example of what my clients have said: “Zohaab worked quickly. He clearly wanted me to be happy with the work he completed. He is extremely pleasant and positive. He writes content and copywriting. It is a good idea to reach out to Zohaab. You will enjoy working with him since he is a hard worker” ~ Mindy S. ~ ย่อ
 • ว่าจ้าง zohaab85
 • ว่าจ้าง   rashidm1982
ว่าจ้าง   rashidm1982

  rashidm1982 rashidm1982

  Pakistan $12 USD / ชม.
  Web Scraping, Research, Products Data Entry, PDF
  Pakistan
  1.1
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $12 USD ต่อชั่วโมง
  Since 2010, I have been a full-time professional freelancer, helping customers worldwide. I am extremely detail oriented, thorough, reliable and take great pride in 100% customer satisfaction. I am looking forward to providing my services to my customer throughout the globe. Why Hire Me? ☑️ Quality Work is the...
  Since 2010, I have been a full-time professional freelancer, helping customers worldwide. I am extremely detail oriented, thorough, reliable and take great pride in 100% customer satisfaction. I am looking forward to providing my services to my customer throughout the globe. Why Hire Me? ☑️ Quality Work is the Priority ☑️ Available 24X7 via Freelancer Messenger ☑️ Samples are Provided before Starting any Work ☑️ Focused to deliver the Project on time and budget I am experienced in the following fields: - >> PPT >> PDF >> Excel >> Printful >> Data Entry >> Email Lists >> Data Mining >> Link Building >> Data Scraping >> File Conversion >> T-shirt Designs >> Lead Generation >> Business Reviews >> Shopify Data Entry >> Business Research >> Products Uploading >> Magento Data Entry >> WordPress Data Entry >> Market/Web Research This is not a complete list, so feel free to check out my skill set or reach out and ask about any services you may need. Thank you for visiting my profile. Feel free to drop a message to initiate a chat. ย่อ
 • ว่าจ้าง rashidm1982
 • ว่าจ้าง   DavidPinzonH
ว่าจ้าง   DavidPinzonH

  DavidPinzonH DavidPinzonH

  Colombia $18 USD / ชม.
  Remote worker | Customer Support | Account Manager
  Colombia
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $18 USD ต่อชั่วโมง
  I am a Professional in Business Administration, Specialist in Strategic Sourcing Management; more than 10 years of experience in the development of managerial, commercial, operational, purchasing and sourcing activities for local and international companies, seeking organizational, technical and financial improvement,...
  I am a Professional in Business Administration, Specialist in Strategic Sourcing Management; more than 10 years of experience in the development of managerial, commercial, operational, purchasing and sourcing activities for local and international companies, seeking organizational, technical and financial improvement, focused on identifying the most effective business strategies to enter new markets, be the intermediary link between companies and clients and attract personal and corporate customers at a multinational level. Professional with advanced level of the English language. ย่อ
 • ว่าจ้าง DavidPinzonH
 • ว่าจ้าง   HexaProcurement
ว่าจ้าง   HexaProcurement

  HexaProcurement HexaProcurement

  Pakistan $10 USD / ชม.
  Award-winning supply chain specialist
  Pakistan
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  Award winning sourcing, procurement & supply chain specialist with 10 years of experience in the global market RFQ/RFP/ITB analysis, contracting & sub contracting, execution of contracts. Expert in sourcing, pricing, negotiations, supplier evaluation, supplier selection, manufacturer selection, order finalization,...
  Award winning sourcing, procurement & supply chain specialist with 10 years of experience in the global market RFQ/RFP/ITB analysis, contracting & sub contracting, execution of contracts. Expert in sourcing, pricing, negotiations, supplier evaluation, supplier selection, manufacturer selection, order finalization, credit line establishment with suppliers, supplier database creation. Chines sourcing & procurement is my best skill as i have lived in China for years and well aware of the market trends and way of communication. Extensive experience in the US market government contracting worked with a big number of buyers & contracting officers in the US won contracts for more than 5 Million $ successfully executed them. I have helped many startups in setting up government contracting in the US & I can handle all the tasks from A-Z. Smart sourcing & procurement techniques. Fluent English speaker & great negotiator. Extra ordinary email writing skills with suppliers. Best in handling supplier & getting value. Specialized knowledge of technical sourcing. Brand sourcing & procurement from distributors. New account opening with distributor & price list management. Specialized US,CA,EU & APAC sourcing & procurement. Expert in web search, web scrapping, data collection, data entry. Specialized China sourcing using advanced tools & processes. Expert in technical sourcing & procurement for complex products. I always takes every task with keen interest and make sure the the employer gets best value out of that, my first priority is to make sure that employer gets his moneys worth. ย่อ
 • ว่าจ้าง HexaProcurement
 • ว่าจ้าง   engiraqi19876
ว่าจ้าง   engiraqi19876

  engiraqi19876 engiraqi19876

  Egypt $35 USD / ชม.
  "Data Entry Expert: Scraping, OCR, Transcription"
  Egypt
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $35 USD ต่อชั่วโมง
  "Versatile Data Entry Specialist with expertise in diverse roles, including data scraping, OCR, transcription, and more. Proven track record of ensuring accuracy, efficiency, and quality across various industries. A committed professional dedicated to delivering top-notch results in every data entry project."
  "Versatile Data Entry Specialist with expertise in diverse roles, including data scraping, OCR, transcription, and more. Proven track record of ensuring accuracy, efficiency, and quality across various industries. A committed professional dedicated to delivering top-notch results in every data entry project." ย่อ
 • ว่าจ้าง engiraqi19876
 • ว่าจ้าง   Marcello101
ว่าจ้าง   Marcello101

  Marcello101 Marcello101

  South Africa $7 USD / ชม.
  Skilled & Reliable Virtual Assistant
  South Africa
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $7 USD ต่อชั่วโมง
  I am a Skilled and Reliable Virtual Assistant with over 5 years of experience providing exceptional administrative and technical support to busy professionals and entrepreneurs. I excel in managing administrative tasks, allowing my clients to focus on what matters most - growing their business My...
  I am a Skilled and Reliable Virtual Assistant with over 5 years of experience providing exceptional administrative and technical support to busy professionals and entrepreneurs. I excel in managing administrative tasks, allowing my clients to focus on what matters most - growing their business My Services: Administrative tasks: Calendar management, email management, file management, in - depth research, customer service, professional telephone communication both incoming and outgoing, travel arrangements, invoicing, document creation and editing, including tools like Microsoft Office, Google docs and more. Communication Maestro: Excellent written and verbal communication skills, fostering positive and professional client relationships,including tools like Zoom, Teams and more. Project Management : Adept at prioritizing tasks, meeting deadlines, and keeping projects on track Tech-Savvy Assistant: Proficient in various software programs and comfortable learning new technologies quickly. Creative Spark: Design captivating posters and video using Canva, Cap cut, ChatGPT and In video AI. Why Choose Me? Streamlined Workflows: I love taking repetitive tasks off your plate, allowing you to focus on core business activities. Technical Expertise: I understand the language of technology, ensuring smooth operations and efficient solutions. Creative Flair: I add a touch of visual magic to your projects, boosting engagement and impact. Highly Organized: Detail-oriented and meticulous, I ensure accuracy and efficiency in everything I do. Adaptable and Proactive: I thrive in fast-paced environments and readily adjust to your specific needs. Let's Connect! I'm available and eager to discuss how I can become your virtual right hand. ย่อ
 • ว่าจ้าง Marcello101
 • ว่าจ้าง   akritisood94
ว่าจ้าง   akritisood94

  akritisood94 akritisood94

  India $25 USD / ชม.
  G-Sheets/Excel/ VBA/Python/Fillable PDF/Automation
  India
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  Welcome to my interactive bio! I'm thrilled that you're considering hiring me for your project. Let's dive into what makes me the perfect fit for your needs. G-Sheets Guru: Google Sheets is another area where I excel. I have a strong command of G-Sheets, enabling me to harness its capabilities to build collaborative...
  Welcome to my interactive bio! I'm thrilled that you're considering hiring me for your project. Let's dive into what makes me the perfect fit for your needs. G-Sheets Guru: Google Sheets is another area where I excel. I have a strong command of G-Sheets, enabling me to harness its capabilities to build collaborative solutions, interactive dashboards, and automate processes. I'll ensure your data management becomes efficient and seamless. Excel VBA Expertise: With extensive experience and a deep understanding of Excel VBA, I can create customized solutions to automate tasks, streamline workflows, and empower your data analysis. I thrive on complex challenges and can develop advanced macros and user-friendly interfaces to optimize your Excel experience. Automation Enthusiast: Repetitive tasks are the bane of productivity. That's why I specialize in automation. By leveraging my programming and scripting skills, I'll develop intelligent workflows to save you time and effort. From data entry to report generation, I'll create solutions that supercharge your productivity. Web Development Wizardry: I don't just limit myself to spreadsheets and automation. I have a solid foundation in web development, covering both front-end and back-end technologies. Whether you need a visually stunning website or a robust web application, I'll bring your vision to life using HTML, CSS, JavaScript, PHP, and Python. Innovation and Problem Solving: As a freelancer, I thrive on finding innovative solutions to complex problems. I approach each project with creativity and a keen eye for detail, ensuring that every aspect is meticulously addressed. Your challenges will become my fuel for delivering outstanding results. Client Satisfaction Focus: Building strong client relationships is at the heart of my work philosophy. I value open communication and collaboration, ensuring that I truly understand your needs and expectations. With a track record of delivering projects on time and within budget, your satisfaction is my top priority. So, are you ready to embark on a remarkable journey together? Let's join forces to transform your project into a resounding success. Contact me now, and let's get started on creating something extraordinary! To contact/hire, you can click on Hire Me blue button on the right. Thanks again for visiting, looking forward to work with you! ย่อ
 • ว่าจ้าง akritisood94
 • ว่าจ้าง   hgarza1
ว่าจ้าง   hgarza1

  hgarza1 hgarza1

  Mexico $20 USD / ชม.
  Business Administrator former banker
  Mexico
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  I'm experienced in several business areas as: protected agriculture, banking and financing, aquaculture, and other business and technical areas. I do business research, business incorporation and procurement, As a projects consultant, I'm networking with tax specialists: accountants; lawyers, and high-level...
  I'm experienced in several business areas as: protected agriculture, banking and financing, aquaculture, and other business and technical areas. I do business research, business incorporation and procurement, As a projects consultant, I'm networking with tax specialists: accountants; lawyers, and high-level consultants in different areas such as trademark registration. I'm able to do product research, negotiation, product manufacturing supervision, and the related logistic: tracking, transportation, insurance, and Mexican customs. As a side line I make translations from technical and scientific sources. I'm able to deliver translations double crossed with EU IATE, if requested by client. ย่อ
 • ว่าจ้าง hgarza1

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""