Proofreadersพร้อมรับจ้าง

 • การพิสูจน์อักษร
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 596 รายการ
 • ว่าจ้าง   Professor2
ว่าจ้าง   Professor2

  Professor2 Professor2

  Jamaica $25 USD / ชม.
  Top 1%. Published author/Writer/Editor/Proofreader
  Jamaica
  7.3
  303 รีวิว 303 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  Prolific writer; re-writer; editor; copy editor; flawless proofreader; journalist. Native English speaker; English professor and newspaper editor for 15 years. Enhance sales; spice up stories; quick turnaround. Graduate degrees in English in both US and UK. Skilled as a Developmental Editor of books and complicated...
  Prolific writer; re-writer; editor; copy editor; flawless proofreader; journalist. Native English speaker; English professor and newspaper editor for 15 years. Enhance sales; spice up stories; quick turnaround. Graduate degrees in English in both US and UK. Skilled as a Developmental Editor of books and complicated articles. FULL time at your service. ย่อ
 • ว่าจ้าง Professor2
 • ว่าจ้าง   arwamoizds
ว่าจ้าง   arwamoizds

  arwamoizds arwamoizds

  Pakistan $10 USD / ชม.
  Strategic | Creative | Solution-driven ⭐⭐⭐⭐⭐
  Pakistan
  5.5
  12 รีวิว 12 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for funding, expanding, and...
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for funding, expanding, and maximizing profits. Whether you need your idea to be analyzed that how feasible it is, your firm to be formed or registered, multiply your revenues through a new marketing approach, expand in new markets through successful strategies, or revive from de-growth by competing with the industry giants, my professional attitude and services are available to assist you in achieving the goals. Better to be called a Business Consultant, I'm here to help you discover the answers on how to improve your Business Processes, Blueprint, Margins, Efficiency, and even Customer Satisfaction. Whether an Advisory Project or Implementation Project, I am capable of managing all the phases starting from the Preparation, Information Gathering, Data Analysis, till the deliverable of information for all the stakeholders involved. I revel in facilitating collaboration and contributing to the overall performance of each, such as Creatrox.com, as I assisted them from soup to nuts now it became a brand & generating great revenues annually. As a market analyst, I have assessed details like the economic, employment, educational, and even the ecological health of the area. I have examined local social, technology, and political issues, and determined whether those factors match your personal and financial goals and preferences. I don’t settle for anything less than your very best, so connect with me! ย่อ
 • ว่าจ้าง arwamoizds
 • ว่าจ้าง   CopyWritingXpert
ว่าจ้าง   CopyWritingXpert

  CopyWritingXpert CopyWritingXpert

  United States $20 USD / ชม.
  Pro Copy Editor and Proofreader Top 3%
  United States
  5.2
  21 รีวิว 21 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Hi, I am a native English speaker from the U.S. with a Ph.D. in English Literature, and I have been providing high-quality Copy editing and proofreading services to clients of all kinds for more than a decade. I provide a customer-focused service that delivers to your deadlines and ensures satisfaction, a proofreading...
  Hi, I am a native English speaker from the U.S. with a Ph.D. in English Literature, and I have been providing high-quality Copy editing and proofreading services to clients of all kinds for more than a decade. I provide a customer-focused service that delivers to your deadlines and ensures satisfaction, a proofreading and editing solution you can trust on any project. My service covers documents of all kinds, including academic theses and dissertations, brochures, websites and sales literature, eBooks, novels, non-fiction projects and any kind of text-based content you may have created. I will not only ensure that your document is error free, correcting grammar, punctuation and any other errors, but ensure that it offers the clarity and readability that engages your reader. ย่อ
 • ว่าจ้าง CopyWritingXpert
 • ว่าจ้าง   DrKimi
ว่าจ้าง   DrKimi

  DrKimi DrKimi

  Pakistan $20 USD / ชม.
  PROFESSOR | PhD | Researcher | Academic Writer
  Pakistan
  4.6
  6 รีวิว 6 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  I am a PhD holder currently working as a Postdoc at the prestigious Seoul National University (QS rank: 39th). I have published more than 30+ research articles and more than 10 review articles in high-end top-notch Web of Science & Scopus indexed journals. I have expertise in academic writing & editing...
  I am a PhD holder currently working as a Postdoc at the prestigious Seoul National University (QS rank: 39th). I have published more than 30+ research articles and more than 10 review articles in high-end top-notch Web of Science & Scopus indexed journals. I have expertise in academic writing & editing including Thesis/Dissertation Writing Research Article Writing Literature Review Writing Scoping Review Writing Research Paper Writing Content Writing Report Writing Presentation Writing Bibliometric Analysis Scientific Writing Science Research Support Peer-Review Support Journal Publication Support Social Sciences Research Support Proposal Writing for NHS, NSFC, EU. Systematic Review Writing with Covidence, NVivo, Thematic analysis etc. References & In-text Citations including Endnote, Zotero, Mendeley etc. APA, MLA, Chicago Style. Structural equation Modeling (SEM) through Smart PLS-SEM, AMOS Data Analysis through SPSS, STATA, R studio, NVivo, ATLAS.ti, and Python Copyediting & Proofreading especially thesis editing, books editing, research article editing etc. I have the Google Scholar as well as Researchgate links which could be provided on demand. ย่อ
 • ว่าจ้าง DrKimi
 • ว่าจ้าง   moizdzo3l
ว่าจ้าง   moizdzo3l

  moizdzo3l moizdzo3l

  Pakistan $20 USD / ชม.
  Business Writer | Ghostwriter | Copywriter
  Pakistan
  5.1
  27 รีวิว 27 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Got an idea laid out or a topic selected but, it doesn't click. Somehow, your content doesn't carry the spark of lightning. That's why I want to guide you in shape and tell your story because great content starts with your philosophy and how you present yourself. My job is to help you out with seizing and grabbing the...
  Got an idea laid out or a topic selected but, it doesn't click. Somehow, your content doesn't carry the spark of lightning. That's why I want to guide you in shape and tell your story because great content starts with your philosophy and how you present yourself. My job is to help you out with seizing and grabbing the attention of the audience. Whether it's to work on a set purpose or imagination, my copywriting and creative writing skills will make sure to convey the message lying in your mind. Let me be your neuron and bridge the gap between your expertise and your potential audience. Whether you need a polished story or assistance in brushing up on what you've already got. Even if it's the imagined world of fiction, the real-life experiences of a memoir, a business story, a concept to be portrayed, an article, a blog, sales copy, web copy, or the hard-won lessons for a self-help book, there's some sort of story kicking around the confines of your mind. Deciding to get that story down on paper, out into the world, can be daunting. Does the thought of writing create a massive lump in your stomach? Are you hoping someone will come to your aid to help you and take your pain away magically? I possess that power you are looking for in my pen! Since childhood adopting a growth mindset has led me to grow into a purpose-driven individual. Helping and making people achieve what they want, gives me immense pleasure and satisfaction! Writing is my first love and something I have a natural aptitude for, though I am always working on improving my craft and honing my skills. I approach each and every project wholeheartedly and with diligence and eagerness as if it were my own. As a native speaker and versatile creative writer, I have a big heart, a huge imagination, and strong creative writing skills and I will write original, creative content for your project, in any style, for any format, and at a budget point that works for you. I'm not a writer that stays in one specific niche. Versatility is my specialty So if that mix of storytelling, tone, creative writing, and humor sounds like your jam, send me a message! ย่อ
 • ว่าจ้าง moizdzo3l
 • ว่าจ้าง   DirkKlinkenberg
ว่าจ้าง   DirkKlinkenberg

  DirkKlinkenberg DirkKlinkenberg

  Netherlands $35 USD / ชม.
  Translator-Proofreader-Transcription-Voice Artist
  Netherlands
  5.3
  24 รีวิว 24 รีวิว $35 USD ต่อชั่วโมง
  By Born German Living in Netherlands for more than 20 Years. I have been in USA for more than 15+ years. I also do have a Master Degree on French Language. In particular, if you need to have scientific or technical documents translated, I am just the person you are looking for. With a science degree and further...
  By Born German Living in Netherlands for more than 20 Years. I have been in USA for more than 15+ years. I also do have a Master Degree on French Language. In particular, if you need to have scientific or technical documents translated, I am just the person you are looking for. With a science degree and further studies in international technical communication behind me, I have extensive first-hand knowledge in these fields. Additionally, I hold the CIoL DipTrans (with distinction). I am a Chartered Linguist (CL) and a member of both the CIoL and the BDÜ. You can be sure that I understand the text I am translating – which means that you can be confident of receiving a translation that is not only of the highest linguistic quality but also uses the correct technical terminology throughout. Of course I am also available to translate documents in other fields, such as business correspondence, tender documents, contracts, information brochures, documents relating to health and safety and corporate environmental management, as well as general texts such as speeches, etc. ย่อ
 • ว่าจ้าง DirkKlinkenberg
 • ว่าจ้าง   Translation2020
ว่าจ้าง   Translation2020

  Translation2020 Translation2020

  Bangladesh $30 USD / ชม.
  WORLD-CLASS TRANSLATION SOCIETY
  Bangladesh
  6.0
  41 รีวิว 41 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  World-Translator2 - Your Global Language Partner. For a decade, World-Translator2 has been a beacon of excellence in language services. We specialize in TRANSLATION, TRANSCRIPTION, EDITING, PROOFREADING, WRITING, VOICE OVER, DUBBING, and DIGITAL CONTENT DEVELOPMENT & MANAGEMENT, covering a wide spectrum of languages...
  World-Translator2 - Your Global Language Partner. For a decade, World-Translator2 has been a beacon of excellence in language services. We specialize in TRANSLATION, TRANSCRIPTION, EDITING, PROOFREADING, WRITING, VOICE OVER, DUBBING, and DIGITAL CONTENT DEVELOPMENT & MANAGEMENT, covering a wide spectrum of languages - over 500 to be precise. Our unwavering commitment is to deliver nothing short of top-notch quality. Why Choose World-Translator2? * Our team comprises native translators, transcribers, voice artists, proofreaders, and editors. * We're dedicated to meeting project deadlines promptly. * Your satisfaction is paramount; we offer revisions at no extra cost. * 24/7 Availability: We're at your service round the clock, every day of the year. * Our rates are reasonable, yet we never compromise on quality. * Expect fast, accurate translations, transcriptions, voice-overs, dubbing, proofreading, and editing services that surpass the competition. Discover the World-Translator2 difference today. You'll make a decision you won't regret. We pledge top-quality results every single time. Thank you for considering World-Translator2! MD SHOHEL REZA ย่อ
 • ว่าจ้าง Translation2020
 • ว่าจ้าง   AneesaIBA
ว่าจ้าง   AneesaIBA

  AneesaIBA AneesaIBA

  Pakistan $40 USD / ชม.
  Content/Design Powerhouse–Where Ideas Come to Life
  Pakistan
  4.4
  19 รีวิว 19 รีวิว $40 USD ต่อชั่วโมง
  Hi, I'm Rabia, a content creation expert & versatile designer ranked among TOP 3% freelancers on Freelancer.com. I've over a decade of experience in developing stellar content & elegant designs. I'm a living example of the saying, "thinking outside of the box allows you to get rewards outside of your reach" With my...
  Hi, I'm Rabia, a content creation expert & versatile designer ranked among TOP 3% freelancers on Freelancer.com. I've over a decade of experience in developing stellar content & elegant designs. I'm a living example of the saying, "thinking outside of the box allows you to get rewards outside of your reach" With my unconventional & detail-oriented approach, I always develop content that creates sales momentum & designs that give a visual identity to the brands! I'm specialized in writing: ✔️Web content ✔️SEO optimized articles/blogs ✔️Product descriptions ✔️Script & stories ✔️E-books ✔️Social media content ✔️CV, cover letters, & LinkedIn profile etc. I've hands-on experience on GooglePanda, Yoast, & SEMRUSH. With that, I deliver SEO optimized & Copyscape safe content with a good readability score! I can design: ✔️Logos, brochures, & flyers ✔️Social media posts ✔️Corporate kit ✔️Children books ✔️Photo editing through Photoshop ✔️Cartoon characters & much more! Hit me up & bring your ideas to life at affordable prices & the shortest turnaround time. Regards, Rabia Shaikh ย่อ
 • ว่าจ้าง AneesaIBA
 • ว่าจ้าง   DreamersLTD
ว่าจ้าง   DreamersLTD

  DreamersLTD DreamersLTD

  Bangladesh $30 USD / ชม.
  2D/3D ANIMATION | VIDEO EDITING | VO | TRANSLATION
  Bangladesh
  5.5
  38 รีวิว 38 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  Dreamers Consulting Ltd is a professional agency offering a wide range of services including translation, voice over, video editing, animation, audio related services, graphic design, and website design services. Our team of experts has been providing top-quality services to clients for over 10 years, making us a...
  Dreamers Consulting Ltd is a professional agency offering a wide range of services including translation, voice over, video editing, animation, audio related services, graphic design, and website design services. Our team of experts has been providing top-quality services to clients for over 10 years, making us a reliable and established company in the industry. We have a dedicated team of professionals with extensive experience in various fields, providing the following services: ✅Video Editing & Animation: ◉ High-quality video editing services using Premiere Pro/After Effects to create hype, fast-paced Vlogs and other video projects ◉ Expertise in video creation and editing projects, including 2D and 3D animations ◉ 48-hour turnaround time for the first version, followed by feedback and a final version ✅Translation: ◉ Expert translation services in over 50 major languages of the world, ensuring the highest level of accuracy and cultural sensitivity ◉ Specialized in technical, legal, medical, and academic translations, among others ◉ Proofreading and editing services available for all translations, ensuring the highest quality final product ✅Voice Over: ◉ Professional voice over services for a wide range of projects, including commercials, e-learning, documentaries, audiobooks, and more ◉ Voice over artists with various accents and languages, providing authentic and engaging voice over work ✅Audio Related Services: ◉ Professional audio services including editing, mixing, and mastering ◉ Expertise in music production, sound design, and audio post-production for film, TV, and other media ✅Graphic Design: ◉ Expert graphic design services including branding, logo design, brochure design, packaging design, and more ◉ Providing visually stunning and engaging designs that meet the client's specific requirements ✅Website Design: ◉ Professional website design services, creating custom designs that are both visually appealing and functional ◉ Expertise in creating mobile-friendly and responsive websites that are SEO optimized We have completed more than 2000 projects and We have received over 1500 reviews in Freelancer.com and are rated as one of the best profiles on the platform. Client satisfaction is our top priority, and we work closely with clients to ensure their projects are completed to their specifications and on time. At Dreamers Consulting Ltd, we pride ourselves on our commitment to quality, reliability, and exceptional customer service. Contact us today to learn more about how we can help with your next project. ย่อ
 • ว่าจ้าง DreamersLTD
 • ว่าจ้าง   eTranslators
ว่าจ้าง   eTranslators

  eTranslators eTranslators

  Bangladesh $30 USD / ชม.
  TRUSTED TRANSLATION & TRANSCRIPTION CAMPAIGNERS!
  Bangladesh
  7.6
  264 รีวิว 264 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  eTranslators offers 10 YEARS of experience in providing top-quality service, professional & effective TRANSLATION, TRANSCRIPTION, EDITING, PROOFREADING, WRITING, VOICE OVER, DUBBING, DIGITAL CONTENT DEVELOPMENT & MANAGEMENT campaigns. Our services span over 500 languages, offering no compromise in quality; ith a...
  eTranslators offers 10 YEARS of experience in providing top-quality service, professional & effective TRANSLATION, TRANSCRIPTION, EDITING, PROOFREADING, WRITING, VOICE OVER, DUBBING, DIGITAL CONTENT DEVELOPMENT & MANAGEMENT campaigns. Our services span over 500 languages, offering no compromise in quality; ith a network of over 10000 native translators, transcribers, editors, proofreaders & voice over artists & a continuously growing portfolio on www.freelancer.com. WHY WOULD YOU CHOOSE eTranslators? * 100% real, human, native translators, transcribers, voice artists, proofreaders & editors * We never use any machine or AI translation, transcription, voice over, proofreading & editing * We offer quick delivery & serious with our project deadlines * We provide revision of our work without additional cost * We work to our client's satisfaction * We are available 24 hours a day/365 days a year * We offer more reasonable prices, quality and fast translations, transcriptions, voice overs, dubbing, proofreading & editing services compared to those of our competitors Check out our services today! This is decision you will not regret. eTranslators Provide High Quality services Every Single Time! Thanks! *** PLEASE NOTE THAT WE DONT WORK WITH BETTING, ADULT & RELIGIOUS CONTENTS. ย่อ
 • ว่าจ้าง eTranslators

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""