Quantum Developersพร้อมรับจ้าง

 • ควอนตัม
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 4 รายการ
 • ว่าจ้าง   Maryam015014
ว่าจ้าง   Maryam015014

  Maryam015014 Maryam015014

  Pakistan $20 USD / ชม.
  Physicst⚛️Research Writer✍️Maths➗️AutoCAD⭐️Excel
  Pakistan
  2.4
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $20 USD ต่อชั่วโมง
  I am a research writer ✍️ with years of writing and publishing reseach papers experience. I am the best tutor for Physics and Mathematics. Fully experienced in ⚛️ Classical and Quantum mechanics ⚛️ Heat and Thermodynamics ⚛️ Electricity and Magnetism ⚛️ Computational physics ⚛️ Modern physics ⚛️ Relativity and...
  I am a research writer ✍️ with years of writing and publishing reseach papers experience. I am the best tutor for Physics and Mathematics. Fully experienced in ⚛️ Classical and Quantum mechanics ⚛️ Heat and Thermodynamics ⚛️ Electricity and Magnetism ⚛️ Computational physics ⚛️ Modern physics ⚛️ Relativity and Cosmology ⚛️ Atomic and Nuclear physics ⚛️ Statistical mechanics/ physics ⚛️ Solid-state physics ⚛️ Electrodynamics ⚛️ Mathematical methods of physics ⚛️ Condensed matter physics ⚛️ Matlab ➗️ Calculus l and ll ➗️ Analytical geometry ➗️ Complex series and integration ➗️ Differential equations ➗️ Topology ➗️ Statistics and probability ➗️ Vector algebra......etc I am the best CONTENT, ACADEMIC, CREATIVE, AND RESEARCH writer ✍️. Write content free of plagiarism and grammatical mistakes. I am best for research/ thesis writing for MPhil and P.hD Physics students. I can proofread all the content related to any subject. ⭐️AutoCAD⭐️ ⭐️ Begin with a detailed sketch outlining your design concept. ⭐️ Utilize precise measurements to create accurate 2D drafts. ⭐️ Gradually extrude and manipulate shapes to convert 2D drafts into 3D models. ⭐️ Ensure to refine details, add annotations, and perform quality checks before finalizing the CAD design. I am an expert in MS office and othet tools like ⭐️ Word ( for research writing, I can adjust layouts, H1, H2, H3..., page numbers, equations, Table of Content,....etc) ⭐️ Excel (I can apply all kinds of formulas to data and can draw all kind of charts like Pie chart, bar chart, Scattered plot and most important I can draw charts that are not directly drawn be excel e.g. Wind Rose Chart). ⭐️ Powerpoint, ⭐️ VISIO ( for Flow charts and drawings) ⭐️ ORIGIN Pro ( for charts and data analysis) ⭐️ Matlab ( for coding) ⭐️ Orange Data Mining software ( for data mining and data analysis) ⭐️ Gambit (for Game Theory Analysis) Regarding Matlab, I am experienced in codes creation scientific research papers. I can also convert MATLAB code into other programming languages like C#, C++, R......etc and vice versa. You can check my experience on my youtube channel named " Maryam Muhammad Zulfiqar" ย่อ
 • ว่าจ้าง Maryam015014
 • ว่าจ้าง   Bl1tz1t
ว่าจ้าง   Bl1tz1t

  Bl1tz1t Bl1tz1t

  Portugal $40 USD / ชม.
  Senior Software Developer
  Portugal
  1.9
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $40 USD ต่อชั่วโมง
  Hi, my name is Filipe. I am an experienced .Net Software Developer (10+ years). I really love building software, and nothing makes happier than making people pleased with my work. I have experience in developing web and desktop applications using the following technologies: .Net Framework - ASP.NET/C#/Windows...
  Hi, my name is Filipe. I am an experienced .Net Software Developer (10+ years). I really love building software, and nothing makes happier than making people pleased with my work. I have experience in developing web and desktop applications using the following technologies: .Net Framework - ASP.NET/C#/Windows Forms/WPF/WCF. Database - SQL Server/MySQL/SQLite. Front End - HTML/Bootstrap/Javascript/Devexpress. I will be glad to work with you, and I'm eager to provide the best solution for your project! ย่อ
 • ว่าจ้าง Bl1tz1t
 • ว่าจ้าง   liveexperts123
ว่าจ้าง   liveexperts123

  liveexperts123 liveexperts123

  Pakistan $50 USD / ชม.
  Engineers | Research Writers | Developers
  Pakistan
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every...
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every project." Academic Writing: We specialize in academic writing services, including literature reviews, research papers, theses, dissertations, and proposals. Computer Science: Our team is proficient in Machine learning, Deep learning, Artificial intelligence, Algorithms, Linux, Bash, Docker, and Asterisk. Engineering: We offer expertise in electrical, mechanical, civil, chemical, software, petroleum, and structural engineering. Statistics/Data Analysis: Our team has experience in SPSS, Minitab, Weka, and R programming for statistics and data analysis. Big Data Analysis: We offer services in classification and prediction, Hadoop, and Spark for big data analysis. Game/Web Development: Our team specializes in 3D, AR, VR, Unity 3D, and IOS/Android app development. Software Development: We provide software development services using languages such as Matlab and Mathematica, Python, Java, C/C++, C#, Arduino, Raspberry pi, and cloud computing. Engineering Tools: We are proficient in using tools such as 3ds Max, AutoCAD, Solidworks, Revit, Cisco, Simulink, Verilog/VHDL, Ansys, CAD, CAM, Abaqus, Arena, PCB, and hardware. Other Skills: We also have experience in EAGLE, Linux, Unix, Socket, Aspen, Hysys, TensorFlow, Keras, OpenCV, OpenGL, COMSOL and PLC Contact us today to discuss your project and get started! ย่อ
 • ว่าจ้าง liveexperts123
 • ว่าจ้าง   amir86
ว่าจ้าง   amir86

  amir86 amir86

  Pakistan $35 USD / ชม.
  Graphic Designers, Web Designer & Developers!
  Pakistan
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $35 USD ต่อชั่วโมง
  Welcome to the world of creativity and originality! Infinity Solutions is a team of professional Designers, Developers and Content Writers equipped with extensive experience in the field. Our creatively handled promotional material adds a big plus in growth of your business.We aim to form long term and friendly...
  Welcome to the world of creativity and originality! Infinity Solutions is a team of professional Designers, Developers and Content Writers equipped with extensive experience in the field. Our creatively handled promotional material adds a big plus in growth of your business.We aim to form long term and friendly business ties providing one stop solutions with the clients. - Continued support after the delivery of final product - Clear communication throughout the project - 100 % satisfaction guaranteed Our specialized services include the following, however not limited to! -Wordpress Website Design & Development -Theme customization & plugin customization - Innovative logo design - Unique greeting cards - Eye catching banner - Unique brochure/flyer - Business card - Corporate Identity - Stationery - Label - Package Design - Advertising Material - Brand Identity - Book Cover - DVD/CD covers and lot more.... ย่อ
 • ว่าจ้าง amir86

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""