Report Writersพร้อมรับจ้าง

 • การเขียนรายงาน

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 563 รายการ
 • ว่าจ้าง   SidraSadaqat
ว่าจ้าง   SidraSadaqat

  SidraSadaqat SidraSadaqat

  Pakistan $10 USD / ชม.
  Where you get content and designing at one place.
  Pakistan
  7.8
  770 รีวิว 770 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  Hey there! MAIN SERVICES FOR MY VALUABLE CLIENTS. -Plagiarism Free Content. -Complete The Work On Time/Before Deadline. -Provide Revisions For Free. -High Quality Work -Follow The Given Instructions. -Communicate Well -Provide 100% Satisfaction. I have been working as a Professional writer for the past 3...
  Hey there! MAIN SERVICES FOR MY VALUABLE CLIENTS. -Plagiarism Free Content. -Complete The Work On Time/Before Deadline. -Provide Revisions For Free. -High Quality Work -Follow The Given Instructions. -Communicate Well -Provide 100% Satisfaction. I have been working as a Professional writer for the past 3 years. I have written more than 1000 research papers, Several successful Business plans Articles Web content and so on for my clients and some of them are attached in my portfolio. The best thing is I can also assist you with your GRAPHIC DESIGNING tasks. Things I can assist you with: Research papers Reports Business plans Market Researches Articles Blog posts Web-content Feasibility Study SPSS Including all fields Finance, HRM, Marketing, Supply Chain, Accounting, Statistics. For Designing, I can design the following: Logo Flyers Brochures Leaflets Business Cards Corporate Branding T-Shirts Stationary Landing page ย่อ
 • ว่าจ้าง SidraSadaqat
 • ว่าจ้าง   saminakiran2
ว่าจ้าง   saminakiran2

  saminakiran2 saminakiran2

  Pakistan $10 USD / ชม.
  Professional Business Article and Content writer
  Pakistan
  8.1
  431 รีวิว 431 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  I hold a Masters degree which gives me the requisite background to handle writing from various subjects. I am a well-experienced research writer with 6 years of experience in the writing industry. I am well-versed with the English language and can provide high-quality work with zero plagiarism. I am well conversant...
  I hold a Masters degree which gives me the requisite background to handle writing from various subjects. I am a well-experienced research writer with 6 years of experience in the writing industry. I am well-versed with the English language and can provide high-quality work with zero plagiarism. I am well conversant with all major. I greatly enjoy my work, and therefore I am always willing to walk the extra mile until both the customer and I are happy with the result. , I gathered many skills complementary to each other - and am proficient in all these areas. I'm available for: • Report Writing • Technical Writing • Business Plan • Research Proposal • Project Management • Market Research Reports • Article Writing • Dissertation • Literature Review • Essays • power point presentations Note: All the services will be provided according to freelancer Terms and conditions. ย่อ
 • ว่าจ้าง saminakiran2
 • ว่าจ้าง   AneesaIBA
ว่าจ้าง   AneesaIBA

  AneesaIBA AneesaIBA

  Pakistan $20 USD / ชม.
  Content/Design Powerhouse–Where Ideas Come to Life
  Pakistan
  6.8
  137 รีวิว 137 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Hi, I'm Rabia, a content creation expert & versatile designer. I’ve over a decade of experience in developing stellar content & elegant designs. I'm a living example of the saying, "thinking outside of the box allows you to get rewards outside of your reach" With my unconventional & detail-oriented approach, I always...
  Hi, I'm Rabia, a content creation expert & versatile designer. I’ve over a decade of experience in developing stellar content & elegant designs. I'm a living example of the saying, "thinking outside of the box allows you to get rewards outside of your reach" With my unconventional & detail-oriented approach, I always develop content that creates sales momentum & designs that give a visual identity to the brands! I’m specialized in writing: ✅Web content ✅SEO optimized articles/blogs ✅Product descriptions ✅Script & stories ✅E-books ✅Social media content ✅CV, cover letters, & LinkedIn profile etc. I’ve hands-on experience on GooglePanda, Yoast, & SEMRUSH. With that, I deliver SEO optimized & Copyscape safe content with a good readability score! I can design: ✅Logos, brochures, & flyers ✅Social media posts ✅Corporate kit ✅Children books ✅Cartoon characters & much more! Hit me up & bring your ideas to life at affordable prices & the shortest turnaround time. Regards, Rabia Shaikh ย่อ
 • ว่าจ้าง AneesaIBA
 • ว่าจ้าง   freelancerneyer
ว่าจ้าง   freelancerneyer

  freelancerneyer freelancerneyer

  Kenya $25 USD / ชม.
  Professional Writer | Research | Articles
  Kenya
  8.3
  902 รีวิว 902 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  Hello and welcome to my profile! A professional writer with a 24/7 customer support. I hold a Bachelor's Degree in Business Information Technology, Postgraduate Diploma in Project Management, Master’s in Business Administration and I am currently undertaking my Master's of Science in Information Technology, ACCA...
  Hello and welcome to my profile! A professional writer with a 24/7 customer support. I hold a Bachelor's Degree in Business Information Technology, Postgraduate Diploma in Project Management, Master’s in Business Administration and I am currently undertaking my Master's of Science in Information Technology, ACCA and CPA K Finalist. I've worked for over 1000 happy clients who can acknowledge the superb quality of my work. I provide tremendous papers and academics in any referencing style. Given a chance to work on your project, I guarantee you the best quality of work. My aim is to provide you with outstanding services for a long-term relationship and to become your research buddy. You are one step away from your academic achievements with an A+ worth of work. Click the 'Hire Me' button and the rest becomes my responsibility. Your total satisfaction is my FIRST priority. ย่อ
 • ว่าจ้าง freelancerneyer
 • ว่าจ้าง   Ajazfreelancer2
ว่าจ้าง   Ajazfreelancer2

  Ajazfreelancer2 Ajazfreelancer2

  Pakistan $15 USD / ชม.
  Business strategist & consultant | Content creator
  Pakistan
  6.6
  93 รีวิว 93 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  An idea breathes life when it gets funded. Are you an entrepreneur with an idea or an investor without an idea? I am Ajaz an MBA in Business and Finance, started as a business writer initially, and now I have multiple clients from more than 50 countries who recognize me as a Business Consultant and a passionate...
  An idea breathes life when it gets funded. Are you an entrepreneur with an idea or an investor without an idea? I am Ajaz an MBA in Business and Finance, started as a business writer initially, and now I have multiple clients from more than 50 countries who recognize me as a Business Consultant and a passionate advisor to help aspiring entrepreneurs bring their business idea to life by providing assistance in exploring the feasibility of a business idea, market research of the product/service, building customer persona, and devising marketing strategies for effective campaigns. My responsibility as a business consultant will be to help you with your million-dollar idea, write the plan, mark potential investors, draft contracts for smooth transactions, and MOUs to build trustful collaborations with the best teams and think tanks to increase business expansion opportunities. My efforts are LIMITLESS for my clients helping them grow their business and achieve what they dreamt to be because I strive to build the best client relationships any business advice you are looking for an answer to I am here for you. The idea is to grab the pain points of the target customers and plot the strategy to fill out the gaps of the industry trust me it works like a Kickstarter for any venture whether it’s new or wants expansion it always helps the company to stand out in the competition. Strategy to pivot the USP of any service/product never fails you in what you are anticipating to achieve what’s I follow legitimately. Below are some of the examples of the companies I have provided my business solutions to:  Etechnofy a company based in the USA is one of the finest milestones I have achieved. I have catered the in-depth market research and plotted the exceptional strategy and converted the simple idea into a fast-growing company. Being a consultant, I am still working with this company and aiding it with the projects i.e. Building digital brand identity, Social media campaigns ensuring engagements, Awareness campaigns, etc.  Alegro Travel Agency, a business that offers flight booking, and accommodation believe in safer, reliable, and cheaper travel and accommodation services wanted to expand the business across the globe. I conducted the in-depth PEST and SWOT analysis, market research and provide the strategy that helped the client in fulfilling the vision and mission to serve their customers in the best possible manner.  My Padel Club is one of the finest clubs located in Abu Dhabi. Mission was to bring a healthy community through Padel sports activities. Conducting in-depth PEST analysis shows that many factors are in favor of this business but being focused on the UPS of providing 8 different Padel courts was the triumph for this idea. Let’s interact in the chat and get you sorted with any project that needs my attention. Ajaz Asghar. ย่อ
 • ว่าจ้าง Ajazfreelancer2
 • ว่าจ้าง   engineerscarlett
ว่าจ้าง   engineerscarlett

  engineerscarlett engineerscarlett

  Kenya $10 USD / ชม.
  Research/Economics/Management/Essay/Bplans/SEO
  Kenya
  7.8
  506 รีวิว 506 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  I'm a CPA(k) finalist,Business administration holder with excellent skills in academic, research, Linguistics, Literary analysis and SEO articles. I hold 6 years experience in report writing, data analysis through spss,rapidminer and SAS I'm also an expert in thesis writing. If I undertake your project, you can...
  I'm a CPA(k) finalist,Business administration holder with excellent skills in academic, research, Linguistics, Literary analysis and SEO articles. I hold 6 years experience in report writing, data analysis through spss,rapidminer and SAS I'm also an expert in thesis writing. If I undertake your project, you can rest assured that you will get a high-quality product. Beyond quality, thus available for constant communication and updates on ongoing projects. I hold an MBA in Strategic Management and a first Degree in IT which provide me with the necessary background to handle your project. I have confidence in offering excellent, first class and unique assistance to all my clients within their budget. This is in line with my approach of putting the interests of every one of my clients first with a point of building up a decent relationship. My ultimate goal is customer satisfaction. Hire me ย่อ
 • ว่าจ้าง engineerscarlett
 • ว่าจ้าง   SupremeWriters
ว่าจ้าง   SupremeWriters

  SupremeWriters SupremeWriters

  Pakistan $5 USD / ชม.
  Professional Writer
  Pakistan
  5.4
  87 รีวิว 87 รีวิว $5 USD ต่อชั่วโมง
  .حسبي الله (Allah (Alone) is Sufficient for ME)...!! Supreme is not just a word for me, but it really belongs to me. I am sure you will be convinced once you will hire me. I always fulfill my commitment; I am a very responsible and highly competent individual who offers you a wide range of writing skills such...
  .حسبي الله (Allah (Alone) is Sufficient for ME)...!! Supreme is not just a word for me, but it really belongs to me. I am sure you will be convinced once you will hire me. I always fulfill my commitment; I am a very responsible and highly competent individual who offers you a wide range of writing skills such as; @@-Summaries, Case Studies & Critique Papers @@-Thesis/Dissertations (Final Year Research Papers) @@-Discussions & Replies @@-Essay Writing @@-Economics @@-SWOT & PESTEL Analysis @@-Report Writing @@-Articles/Blogs/Content Writing @@-Online Exams & Quizzes @@-Resumes & Cover Page I have a super grip on APA, Harvard, MLA, IEEE, and Chicago. These are well-known referencing and formatting styles followed by the world's top universities. In addition, I provide FREE TURNITIN reports as well to my clients. ย่อ
 • ว่าจ้าง SupremeWriters
 • ว่าจ้าง   vaishnavibabu19
ว่าจ้าง   vaishnavibabu19

  vaishnavibabu19 vaishnavibabu19

  India $5 USD / ชม.
  Professional Content Writer
  India
  5.5
  20 รีวิว 20 รีวิว $5 USD ต่อชั่วโมง
  Being an engineering graduate and I am good at all kinds of writing. I'm an avid reader, Editor, artist, and creative writer. I have co-authored two anthologies and I own a personal blog and a writer's page. I am in the field of writing and editing for more than 6 years and am well versed in the English language. I...
  Being an engineering graduate and I am good at all kinds of writing. I'm an avid reader, Editor, artist, and creative writer. I have co-authored two anthologies and I own a personal blog and a writer's page. I am in the field of writing and editing for more than 6 years and am well versed in the English language. I can provide good quality writing work with 0% Plagiarism. I have worked with multiple clients across the globe and have assured credentials. To provide an excellent service within the desired time limit is my goal. I would love to maintain a long-term relationship by providing wonderful work when needed. You are one step away from Quality content. I'm available for: • Report Writing • Technical Writing • Translation / Editing • Proofreading • Article Writing • Literature Review • Essays • PowerPoint presentations • Ghostwriting • Website content writing • Logo designing • Website creation • digital designs etc ย่อ
 • ว่าจ้าง vaishnavibabu19
 • ว่าจ้าง   hassanarshad92
ว่าจ้าง   hassanarshad92

  hassanarshad92 hassanarshad92

  Pakistan $5 USD / ชม.
  Academic & Creative Writer | Research Analyst
  Pakistan
  5.1
  28 รีวิว 28 รีวิว $5 USD ต่อชั่วโมง
  Hi there, Writing is my passion and I have a huge experience in all genres of writing. You may be an expert in your domain and profession, but presenting your skillset with written communication is a specialized domain. I can deliver you a write-up that speaks your heart and reflects your true persona. My clients...
  Hi there, Writing is my passion and I have a huge experience in all genres of writing. You may be an expert in your domain and profession, but presenting your skillset with written communication is a specialized domain. I can deliver you a write-up that speaks your heart and reflects your true persona. My clients have achieved brilliance in various fields and domains through my creative, academic, and professional writing assistance. Feel free to contact me for any type of writing tasks including academic writing, creative writing, business plans, SEO writing, web content, legal write-up, assignments, thesis, and publications. I have got all this covered, and I only provide original content. I always believe in quality work and client satisfaction, that's why I would be more than happy to walk through in the right direction. Thanks. ย่อ
 • ว่าจ้าง hassanarshad92
 • ว่าจ้าง   OWINOKAMAU
ว่าจ้าง   OWINOKAMAU

  OWINOKAMAU OWINOKAMAU

  Kenya $5 USD / ชม.
  Research, Report, and Essay Writing Services
  Kenya
  7.0
  184 รีวิว 184 รีวิว $5 USD ต่อชั่วโมง
  Masters degree graduate with over five years of experience in writing. A resourceful and skilled writer on the following: ✔️ Report and Essay writing ✔️ Project management (WBS, Gantt charts, charter, scope, project cost estimation, scheduling) ✔️ Research Paper writing ✔️ Case study analysis ✔️ Business...
  Masters degree graduate with over five years of experience in writing. A resourceful and skilled writer on the following: ✔️ Report and Essay writing ✔️ Project management (WBS, Gantt charts, charter, scope, project cost estimation, scheduling) ✔️ Research Paper writing ✔️ Case study analysis ✔️ Business Plan Writing ✔️ Finance, Account and Economics Writing and Calculations ✔️ Proposal Writing ✔️ Big Data, Data Analytics, Data Visualization, and Data Science ✔️ Python, R, Tableau, and SAS Programming ✔️ Networking/computer security tasks ✔️ Web/App programming Projects and their Corresponding Reports ✔️ A software requirements specification (SRS) ✔️ Business Requirement Document (BRD) ✔️ Database Design (ERD, EERD, Normalization, database schema, and Oracle/MySQL/MongoDB/MSSQL/Postgre programming) ✔️ System analysis and Design (UML diagrams: Use Case, Class diagram, Sequence diagram, flowcharts) ✔️ Journal Article Writing ✔️ Dissertation writing ✔️ Book and Article Reviews ✔️ Term Paper writing Good at APA, Havard, MLA, and IEEE referencing. Be assured of PLAGIARISM FREE and Grade A work. Also, offer free TURNITIN REPORTS AND UNLIMITED REVISIONS ย่อ
 • ว่าจ้าง OWINOKAMAU

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""