Research Analystsพร้อมรับจ้าง

 • วิจัย

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 424 รายการ
 • ว่าจ้าง   sobujprantor
ว่าจ้าง   sobujprantor

  sobujprantor sobujprantor

  Bangladesh $7 USD / ชม.
  Expert In Web-Scraping, Lead Generation, Websearch
  Bangladesh
  5.6
  24 รีวิว 24 รีวิว $7 USD ต่อชั่วโมง
  >>> IF you are Indian and Pakistani don't spam hire me. I don't provide any work.IF you spam hire me I will block you and report against you. I am self-disciplined person, goal-oriented and reliable. I have a detailed mind, am very flexible and always prioritize my client above all else. I ensure all projects are...
  >>> IF you are Indian and Pakistani don't spam hire me. I don't provide any work.IF you spam hire me I will block you and report against you. I am self-disciplined person, goal-oriented and reliable. I have a detailed mind, am very flexible and always prioritize my client above all else. I ensure all projects are given full consideration to the goals and outcomes as directed by the client. Loving a challenge and, as a highly organised and competent operator I will make sure that my projects are successfully completed within the time allotted. Allow me to help with. >>> Data Entry >>> Web scraping >>> Excel >>> Web Search >>> Data Mining >>> Data Processing >>> Web-Search >>> Product Upload (ebay, Amazon, wordpress, shopify, eCommerce) >>> Seo >>> Link Building ย่อ
 • ว่าจ้าง sobujprantor
 • ว่าจ้าง   jkaranm
ว่าจ้าง   jkaranm

  jkaranm jkaranm

  Philippines $25 USD / ชม.
  Professional Online Marketer / Remote Specialist
  Philippines
  8.4
  42 รีวิว 42 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  We can't please everyone but doing our very best and still maintained a good standing here. My company's business is to make yours effective & efficient. I own a small company doing outsourcing and digital marketing. You may check some sample works below from Data entry, Lead mining, email sending, Article Writing,...
  We can't please everyone but doing our very best and still maintained a good standing here. My company's business is to make yours effective & efficient. I own a small company doing outsourcing and digital marketing. You may check some sample works below from Data entry, Lead mining, email sending, Article Writing, Proofreading/Editing, Telemarketing, Designs, etc. An experienced BPO Professional looking for clients for my company's services. Have worked in the areas of Lead Generation, Sales, Customer Service/Support, Data Entry/Processing, VA, Graphics Design for many employers here in Freelancer & companies around the world. I do have a strong foundation in these areas. My company offers such as Telemarketing, Customer Service, Graphics Design, Logo Design, Branding, Technical Support, Data Entry, Research to name a few. If qualifications are suitable for you, please consider my small company's services for your next project. We were featured here in Freelancer and I am a Preferred Freelancer here. ย่อ
 • ว่าจ้าง jkaranm
 • ว่าจ้าง   Ajazfreelancer2
ว่าจ้าง   Ajazfreelancer2

  Ajazfreelancer2 Ajazfreelancer2

  Pakistan $15 USD / ชม.
  Business & Research Writer | Marketing Specialist
  Pakistan
  6.6
  84 รีวิว 84 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  A Digital Marketer Guru and a creative business writer to the rescue. I am Ajaz Asghar, a person with a passion for art and the ability to write whatever comes my way. My journey as a Freelancer writer is spread over a decade where my writing was making a difference for people from all walks of life, but my inner...
  A Digital Marketer Guru and a creative business writer to the rescue. I am Ajaz Asghar, a person with a passion for art and the ability to write whatever comes my way. My journey as a Freelancer writer is spread over a decade where my writing was making a difference for people from all walks of life, but my inner instinct of learning pushed me to excel in the Digital Marketing industry. My Technological Expertise is: - FB, Instagram, LinkedIn management; - content plans; - social media pages set up with full configuration; - ad campaigns management; - copywriting; - social media tutorials; - technical troubleshooting; - Google Analytics; - Facebook Pixel; - LinkedIn Tracker. The journey at the London Business Schools gave me a sense of liberty and skill to create business documents that helped business owners achieve growth objectives. My ability to play with data and build concrete conclusions that help business owners change the business direction as per the current market position. I have the ability to write exceptionally well: 1. Business Plans. 2. Business Proposals. 3. Market Research Reports. 4. Marketing Plans. 5. RFP 6. RFQ 7. Grants. 8. Pitch Deck. 9. Sales Pitch. The documents will be professional, insights will be in-depth, and coupled with infographics that will be able to convey the message conveniently. This is not the end, if you also need to add a creative feel to your website and social media pages I am your choice for that. My knowledge is rich with the latest SEO and SMM standards that will help the brand to grow online and sell the products/services, while your competitors struggle your brand will fly if you hire me to write for your online platforms. I am able to provide the following services in copywriting: 1. Articles/Blogs. 2. Website content. 3. Whitepapers. 4. Social Media Captions. 5. Scripts. 6. Reel Scripts. 7. Screenplays. 8. Novels. 9. Stories. Let’s interact in the chat and get you sorted with any project that needs my attention. Thanks! ย่อ
 • ว่าจ้าง Ajazfreelancer2
 • ว่าจ้าง   zohaab85
ว่าจ้าง   zohaab85

  zohaab85 zohaab85

  Pakistan $20 USD / ชม.
  Ghost Writer | Research Analyst I Business Writer
  Pakistan
  6.3
  59 รีวิว 59 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Happy New Year, 2022! Being artistic with the words is my solution to everything, it’s my gushing purpose to earn a living. To observe, to jot down, to form, to be astounded at nothing, to treasure the eccentricities, to let nothing go down the drain, to make something, to make a great flower out of life, even if...
  Happy New Year, 2022! Being artistic with the words is my solution to everything, it’s my gushing purpose to earn a living. To observe, to jot down, to form, to be astounded at nothing, to treasure the eccentricities, to let nothing go down the drain, to make something, to make a great flower out of life, even if it’s a cactus. Words have enchanted, educated, and inspired me since I was a child, which is why I love working with clients to help their words have the greatest possible impact on their audience. I am an expert at connecting brands with consumers. If you really want to hire a fantastic candidate, expand brand awareness, and breathe life into your project, then I’m your guy!! My experience as an educator allowed me to hone my problem-solving skills for myriad young people and adults. I have worked with well-known international companies helping them to achieve their creative goals: ✅ Texts for advertising purposes (handbooks, case studies, blogs, landing pages, social media, ads, and web content), ✅ to literary creations (plots for movies, short stories, scripts, poems, novels) that make readers’ imaginations take flight. My Creativity and Graphic Skills will undoubtedly offer you a clear, impactful, and entertaining copy. Other areas of expertise include: ✔ Business Proposals and Plans ✔ Thesis and Research Writing ✔ IBM SPSS Data Analysis ✔ Academic Writing Tasks ✔ Proofreading and Editing I'm known for my ability to edit texts quickly while catching the mistakes and areas of weakness that others overlook. I am a passionate perfectionist when it comes to a succinct, well-written, and error-free document. TRY ME and you won’t be saddened. Research Publications: https://www.academia.edu/42276426/How_current_forces_are_changing_the_future_of_Cross-border_Payments_-_Highlighting_the_Challenges_and_Inefficiencies_of_the_System http://www.ejbmr.org/index.php/ejbmr/article/view/347 Published Articles: 1. https://www.freelancer.com/articles/build-a-physical-product/dfma 2. https://www.freelancer.com/articles/search-engine-marketing/search-engine-marketing-tips 3. https://littlebutbigthings.com/f/keto-diet-a-new-healthy-diet-plan-for-everyone 4. https://littlebutbigthings.com/f/cinderella-solution-a-perfect-decision-for-weight-loss But don’t just take my word for it. Here is an example of what my clients have said: “Zohaab worked quickly. He clearly wanted me to be happy with the work he completed. He is extremely pleasant and positive. He writes content and copywriting. It is a good idea to reach out to Zohaab. You will enjoy working with him since he is a hard worker” ~ Mindy S. ~ ย่อ
 • ว่าจ้าง zohaab85
 • ว่าจ้าง   mdnurjahan2
ว่าจ้าง   mdnurjahan2

  mdnurjahan2 mdnurjahan2

  Bangladesh $10 USD / ชม.
  ✅Product Uploading✅Transcribe✅Data Entry✅Expert
  Bangladesh
  5.1
  18 รีวิว 18 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  ✅Dear Hiring Manager, At first, take my sincere respect. I would like to help you. Moreover, I'm a (Product Upload/Listing/Data Entry/Transcription Expert). I am good at English speaking. Also, I have a good team with an office and equipment. Upon checking my information, if you think me the best candidate for your...
  ✅Dear Hiring Manager, At first, take my sincere respect. I would like to help you. Moreover, I'm a (Product Upload/Listing/Data Entry/Transcription Expert). I am good at English speaking. Also, I have a good team with an office and equipment. Upon checking my information, if you think me the best candidate for your project. Feel free to knock me. I'm always available here. ✅My Service✅ ---------------------------------------------------------------------- ✅Product Listing & Uploading (All site) ✅Customer support ✅Video & Audio to Text Transcribe (English To English) ✅Social Media Management & (Posting). ✅All Subject Web Research, Web Scraping, Web Search (etc) ✅All Subject Data Entry ✅All Subject Copy Typing ✅All Subject Email Marketing ✅Excel & PDF to word convert Expert (etc) ย่อ
 • ว่าจ้าง mdnurjahan2
 • ว่าจ้าง   SupremeWriters
ว่าจ้าง   SupremeWriters

  SupremeWriters SupremeWriters

  Pakistan $5 USD / ชม.
  Professional Writer
  Pakistan
  5.4
  95 รีวิว 95 รีวิว $5 USD ต่อชั่วโมง
  .حسبي الله (Allah (Alone) is Sufficient for ME)...!! Supreme is not just a word for me, but it really belongs to me. I am sure you will be convinced once you will hire me. I always fulfill my commitment; I am a very responsible and highly competent individual who offers you a wide range of writing skills such...
  .حسبي الله (Allah (Alone) is Sufficient for ME)...!! Supreme is not just a word for me, but it really belongs to me. I am sure you will be convinced once you will hire me. I always fulfill my commitment; I am a very responsible and highly competent individual who offers you a wide range of writing skills such as; @@-Summaries, Case Studies & Critique Papers @@-Thesis/Dissertations (Final Year Research Papers) @@-Discussions & Replies @@-Essay Writing @@-Economics @@-SWOT & PESTEL Analysis @@-Report Writing @@-Articles/Blogs/Content Writing @@-Online Exams & Quizzes @@-Resumes & Cover Page I have a super grip on APA, Harvard, MLA, IEEE, and Chicago. These are well-known referencing and formatting styles followed by the world's top universities. In addition, I provide FREE TURNITIN reports as well to my clients. ย่อ
 • ว่าจ้าง SupremeWriters
 • ว่าจ้าง   topacademictutor
ว่าจ้าง   topacademictutor

  topacademictutor topacademictutor

  Pakistan $14 USD / ชม.
  WORLD'S NUMBER "1" WRITER
  Pakistan
  5.8
  96 รีวิว 96 รีวิว $14 USD ต่อชั่วโมง
  I am a Writing Master who has massive experience as a writer because I am working in this industry since 2009. I have done Chartered Financial Analyst (CFA) ® in FIRST Attempt. It means I am very good with Finance & Business related projects. Additionally, I am also managing a team of specialized writers who can help...
  I am a Writing Master who has massive experience as a writer because I am working in this industry since 2009. I have done Chartered Financial Analyst (CFA) ® in FIRST Attempt. It means I am very good with Finance & Business related projects. Additionally, I am also managing a team of specialized writers who can help you to write SEO-optimized articles & blogs. My Services Include; (1) - Articles & Bogs, (2) - Business Reports, (3) - Corporate Summaries, (4) - Resume & Cover Letters, and (5) - Anything Related to Writing. Why Choose us? (1) - I always fulfill my deadlines (2) - I provide super quality solutions (3) - I always offer reasonable prices than market (4) - I provide unlimited revisions. (5) - I remain 24/7 Online Disclaimer: I want to notify my respected clients that I don't take Academic Writing/Homework works. So, kindly don't contact me about this. It is a violation of Freelancer.com and my ethical Values. ย่อ
 • ว่าจ้าง topacademictutor
 • ว่าจ้าง   saminakiran2
ว่าจ้าง   saminakiran2

  saminakiran2 saminakiran2

  Pakistan $10 USD / ชม.
  Professional Business Article and Content writer
  Pakistan
  8.0
  382 รีวิว 382 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  I hold a Masters degree which gives me the requisite background to handle writing from various subjects. I am a well-experienced research writer with 6 years of experience in the writing industry. I am well-versed with the English language and can provide high-quality work with zero plagiarism. I am well conversant...
  I hold a Masters degree which gives me the requisite background to handle writing from various subjects. I am a well-experienced research writer with 6 years of experience in the writing industry. I am well-versed with the English language and can provide high-quality work with zero plagiarism. I am well conversant with all major. I greatly enjoy my work, and therefore I am always willing to walk the extra mile until both the customer and I are happy with the result. , I gathered many skills complementary to each other - and am proficient in all these areas. I'm available for: • Report Writing • Technical Writing • Business Plan • Research Proposal • Project Management • Market Research Reports • Article Writing • Dissertation • Literature Review • Essays • power point presentations Note: All the services will be provided according to freelancer Terms and conditions. ย่อ
 • ว่าจ้าง saminakiran2
 • ว่าจ้าง   ExpertsPen
ว่าจ้าง   ExpertsPen

  ExpertsPen ExpertsPen

  Pakistan $15 USD / ชม.
  ┃End to End Writing Solutions┃7+ YRS EXP ┃
  Pakistan
  4.9
  65 รีวิว 65 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  I have been working as a Professional writer for the past 5 years. I have written more than 1000 research papers, Several successful Business plans Articles Web content and so on for my clients and some of them are attached in my portfolio. https://www.freelancer.pk/u/ExpertsPen MAIN SERVICES FOR MY VALUABLE...
  I have been working as a Professional writer for the past 5 years. I have written more than 1000 research papers, Several successful Business plans Articles Web content and so on for my clients and some of them are attached in my portfolio. https://www.freelancer.pk/u/ExpertsPen MAIN SERVICES FOR MY VALUABLE CLIENTS. ✔️ Plagiarism Free Content. ✔️ Complete The Work On Time/Before Deadline. ✔️ Provide Revisions For Free. ✔️ High Quality Work ✔️ Follow The Given Instructions. ✔️ Communicate Well ✔️ Provide 100% Satisfaction. Things I can assist you with: Academic writing, research, technical writing, Reports, Essays, PowerPoints as well as SEO Articles and Blogs. I hold a Master of Business Administration (M.B.A.), ย่อ
 • ว่าจ้าง ExpertsPen
 • ว่าจ้าง   mirniyazuddin92
ว่าจ้าง   mirniyazuddin92

  mirniyazuddin92 mirniyazuddin92

  India $10 USD / ชม.
  I am Expert in Data Entry, Typing & Web Scraping
  India
  6.0
  43 รีวิว 43 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  ======>Your Satisfaction is Our Career.<======= I have 06+ Years experience in all types of online web services in the following fields: SPECIALTIES: * Data Entry * Data Processing * Spreadsheet (Excel) Processing * VA Support * Web Searching * Web Scraping Product Uploading using :-- ...
  ======>Your Satisfaction is Our Career.<======= I have 06+ Years experience in all types of online web services in the following fields: SPECIALTIES: * Data Entry * Data Processing * Spreadsheet (Excel) Processing * VA Support * Web Searching * Web Scraping Product Uploading using :-- * Joomla * Virtuemart * Magento * Wordpress * Oscommerce * OpenCart * ZenCart * Big-commerce * Shopify * Prestashop * Volusion * and various shopping cart sites Values Trust : - I will believe in ourselves & build trust by being transparent & by always dedicated towards truth. Commitment : - I will be always committed by taking responsibility & no blaming. Timeliness : - I will respect time & be in time ย่อ
 • ว่าจ้าง mirniyazuddin92

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""