Review Writersพร้อมรับจ้าง

 • เขียนรีวิว
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 158 รายการ
 • ว่าจ้าง   gopalmondaln0
ว่าจ้าง   gopalmondaln0

  gopalmondaln0 gopalmondaln0

  Bangladesh $5 USD / ชม.
  I Am,Social Media,Video Editor, Ads design expert.
  Bangladesh
  3.4
  17 รีวิว 17 รีวิว $5 USD ต่อชั่วโมง
  Hi, I am, Social Media Marketing expert. Especially I have more experience on Discord/Telegram/Facebook/Twitter /Instagram / YouTube/Tik Tok/Pinterest Page/Google review Marketing. I can give you real and active like/followers in worldwide, USA, Canada, UK, Australia any targeted country. My main target is customer...
  Hi, I am, Social Media Marketing expert. Especially I have more experience on Discord/Telegram/Facebook/Twitter /Instagram / YouTube/Tik Tok/Pinterest Page/Google review Marketing. I can give you real and active like/followers in worldwide, USA, Canada, UK, Australia any targeted country. My main target is customer satisfaction. I have the following skills- ✪Google reviews Marketing ✪TikTok Marketing ✪Instagram Marketing ✪Facebook Marketing ✪Twitter Marketing ✪Youtube Marketing ✪Telegram Marketing ✪Discord Marketing ✪linkedin Marketing ✪Video Editing Expert I am waiting for your response. Regards ย่อ
 • ว่าจ้าง gopalmondaln0
 • ว่าจ้าง   Guillerminab
ว่าจ้าง   Guillerminab

  Guillerminab Guillerminab

  Argentina $85 USD / ชม.
  ⭐⭐⭐Writer, editor & English professor⭐⭐⭐
  Argentina
  3.2
  4 รีวิว 4 รีวิว $85 USD ต่อชั่วโมง
  ⭐Chosen Freelancer of the second quarter 2021⭐ I am a passionate creative writer, making clients happy since 2012. I am a Spanish native speaker with an English teaching degree and a bachelor's degree in English language and Literature. I'm also a translator and have a team of translators of different languages...
  ⭐Chosen Freelancer of the second quarter 2021⭐ I am a passionate creative writer, making clients happy since 2012. I am a Spanish native speaker with an English teaching degree and a bachelor's degree in English language and Literature. I'm also a translator and have a team of translators of different languages working with me. My areas of expertise: ✅ Creative writing: brand names, slogans, short stories, poetry, adult/erotic content, scripts, literature for children. ✅ Website content: landing page content, about us section, product/service descriptions, etc. ✅(real) Product/service reviews on Amazon or similar. ✅Services for book writers: proofreading, editing, format, bio writing, blurb writing, honest reviews. ✅ Essays, articles, reviews, blogs, product descriptions, letters. ✅ CV re-writing, writing and design ✅ SEO writing (keywords) ✅ Business Plan development ✅Proofreader / editor (grammar, vocabulary, coherence, cohesion, style, flow) ✅ English Teacher: regular lessons, speaking lessons and international exams prep ✅Translations: SPANISH - ENGLISH - FRENCH - ITALIAN ✅ Website translation services. ✅ Translation of banners, website images, audiovisual material (Adobe Photoshop + Illustrator). ✅ Article and blog translation. My best qualities: ✅ I'm talented, creative, very responsible and experienced. ✅ I'm highly communicative and open to suggestions. ✅ Open to make changes until you're satisfied with the content. ✅I work on the basis of "best foot forward" in helping you to accomplish your goals. ✅I am happy to work as part of your team or autonomously. ✅ You can trust me for any of your assignments and I will deliver the result in a prompt manner. → I OFFER SKYPE/ZOOM VIDEO-CALLING MEETINGS (SHOULD BE APPROVED BY FREELANCER SUPPORT FIRST) ย่อ
 • ว่าจ้าง Guillerminab
 • ว่าจ้าง   moizdzo3l
ว่าจ้าง   moizdzo3l

  moizdzo3l moizdzo3l

  Pakistan $20 USD / ชม.
  Business Writer | Ghostwriter | Copywriter
  Pakistan
  3.2
  3 รีวิว 3 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Got an idea laid out or a topic selected but, it doesn't click. Somehow, your content doesn't carry the spark of lightning. That's why I want to guide you in shape and tell your story because great content starts with your philosophy and how you present yourself. My job is to help you out with seizing and grabbing the...
  Got an idea laid out or a topic selected but, it doesn't click. Somehow, your content doesn't carry the spark of lightning. That's why I want to guide you in shape and tell your story because great content starts with your philosophy and how you present yourself. My job is to help you out with seizing and grabbing the attention of the audience. Whether it's to work on a set purpose or imagination, my copywriting and creative writing skills will make sure to convey the message lying in your mind. Let me be your neuron and bridge the gap between your expertise and your potential audience. Whether you need a polished story or assistance in brushing up on what you've already got. Even if it's the imagined world of fiction, the real-life experiences of a memoir, a business story, a concept to be portrayed, an article, a blog, sales copy, web copy, or the hard-won lessons for a self-help book, there's some sort of story kicking around the confines of your mind. Deciding to get that story down on paper, out into the world, can be daunting. Does the thought of writing create a massive lump in your stomach? Are you hoping someone will come to your aid to help you and take your pain away magically? I possess that power you are looking for in my pen! Since childhood adopting a growth mindset has led me to grow into a purpose-driven individual. Helping and making people achieve what they want, gives me immense pleasure and satisfaction! Writing is my first love and something I have a natural aptitude for, though I am always working on improving my craft and honing my skills. I approach each and every project wholeheartedly and with diligence and eagerness as if it were my own. As a native speaker and versatile creative writer, I have a big heart, a huge imagination, and strong creative writing skills and I will write original, creative content for your project, in any style, for any format, and at a budget point that works for you. I'm not a writer that stays in one specific niche. Versatility is my specialty So if that mix of storytelling, tone, creative writing, and humor sounds like your jam, send me a message! ย่อ
 • ว่าจ้าง moizdzo3l
 • ว่าจ้าง   sudip20simkhada
ว่าจ้าง   sudip20simkhada

  sudip20simkhada sudip20simkhada

  Nepal $10 USD / ชม.
  IT GUY DATA, MS OFFICE, AND GOOGLE DOCUMENT
  Nepal
  3.7
  3 รีวิว 3 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  Hello! It’s Sudip Simkhada. I am BIM Graduated. It's the course of IT with management. I can do following task perfectly. -MS Office[word, excel, PowerPoint] -Literature writing -Voiceover[only automated not orginal] -Google document[docx, sheet, form] -Data entry -Background remover -Conversion of file[any type] with...
  Hello! It’s Sudip Simkhada. I am BIM Graduated. It's the course of IT with management. I can do following task perfectly. -MS Office[word, excel, PowerPoint] -Literature writing -Voiceover[only automated not orginal] -Google document[docx, sheet, form] -Data entry -Background remover -Conversion of file[any type] with PDF to word within 5-7min[except handwritten and scane] -Programming[C, Java, Python, Web Techonology[HTML, CSS, PHP]] I am ready to take any kind of challenge in any situation. I always make sure of the quick turnaround of my job as I never disappoint any of my clients. I am expert enough to manage any kind of job environment by coming up with my multitasking expertise. I am really looking forward to working on this project with you, I am 100% sure to make your success choosing me. Hope to have an interview with you as soon as possible. Thank you ย่อ
 • ว่าจ้าง sudip20simkhada
 • ว่าจ้าง   CONFIDENTWRITERS
ว่าจ้าง   CONFIDENTWRITERS

  CONFIDENTWRITERS CONFIDENTWRITERS

  Kenya $5 USD / ชม.
  ACADEMIC AND CONTENT WRITER
  Kenya
  3.0
  2 รีวิว 2 รีวิว $5 USD ต่อชั่วโมง
  HIRE ME VIA PROFILE LINK Hello there, I am a qualified and certified writer with over seven years of experience in different areas of writing. In all that I do, my clients come in as first priority so as to ensure that they are satisfied in their career and academic work. Other than this, I am well versed with...
  HIRE ME VIA PROFILE LINK Hello there, I am a qualified and certified writer with over seven years of experience in different areas of writing. In all that I do, my clients come in as first priority so as to ensure that they are satisfied in their career and academic work. Other than this, I am well versed with various referencing styles inclusive of MLA, Harvard, Chicago, Turabian and APA among others. Working with me in this industry will assure you of 100%timely delivering of orders, plagiarism free work, as well as confidentiality in any information that you will give me as a writer. Above all, I charge my services at FAIR PRICES and I DELIVER PROJECTS IN LESS THAN 24 HOURS. Just say HELLO ย่อ
 • ว่าจ้าง CONFIDENTWRITERS
 • ว่าจ้าง   mhfsha
ว่าจ้าง   mhfsha

  mhfsha mhfsha

  Sri Lanka $25 USD / ชม.
  Data entry | Transcription | PDF | VBAExcel | Word
  Sri Lanka
  2.1
  3 รีวิว 3 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  I am a data entry expertise, adequate in data entry and order supporting with an immense ability in quick typing with 10-Key KPH typing speed and zero errors. I am efficient enough in. *Data Processing *Data Entry *Research *Excel *Power point *Editing *Internet Research *Word *Web Search *Copy Typing *Word...
  I am a data entry expertise, adequate in data entry and order supporting with an immense ability in quick typing with 10-Key KPH typing speed and zero errors. I am efficient enough in. *Data Processing *Data Entry *Research *Excel *Power point *Editing *Internet Research *Word *Web Search *Copy Typing *Word Processing *Microsoft Office *Facebook marketing * Tamil Translation *Sewing *Tamil *Virtual assistant *Instagram *travel writing *English (us) *English (uk) *copywriting *internet research *reviews *LinkedIn * Travel writing Again, I have an addiction of keeping clients satisfied. Skilled with 8 years experience with the high rate reviews from the appeased clients. Seek for new experiences with the exquisite will of progressing, learning and gathering knowledge related to this sector. I have possessed a high portfolio with high demands and better understanding in ‘analytically problem solving methods.’ Also, I have proficiency in handling complex situations and shortcomings by generating diplomatic techniques. Thank you for taking a glance at my profile. ย่อ
 • ว่าจ้าง mhfsha
 • ว่าจ้าง   whiteshepherd
ว่าจ้าง   whiteshepherd

  whiteshepherd whiteshepherd

  Australia $40 USD / ชม.
  Passionate writer, journalist and editor
  Australia
  2.4
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $40 USD ต่อชั่วโมง
  Kym is an Australian freelance writer with a passion for words. She has more than 20 years’ experience across all facets of the publishing industry. Across her career, Kym has worked as a journalist and subeditor for newspapers, as a contract author and editor for corporate projects, as well as freelancing on and off...
  Kym is an Australian freelance writer with a passion for words. She has more than 20 years’ experience across all facets of the publishing industry. Across her career, Kym has worked as a journalist and subeditor for newspapers, as a contract author and editor for corporate projects, as well as freelancing on and off since 1999. Kym writes across almost all genres and topics including: … product descriptions ... ebook ghost writing ... proofreading ... copywriting ... website content ... copy editing … full editing ... technical/procedural writing • product user manuals • staff manuals • technical & product specifications • fact sheets for just about anything • 'how to' guides/articles ... corporate publishing • brochures • corporate publications • staff publications • processes & procedures. Talk to me now about your project. ย่อ
 • ว่าจ้าง whiteshepherd
 • ว่าจ้าง   richardparker10
ว่าจ้าง   richardparker10

  richardparker10 richardparker10

  Canada $100 USD / ชม.
  Project Management, Strategy & Business Consulting
  Canada
  5.0
  3 รีวิว 3 รีวิว $100 USD ต่อชั่วโมง
  Hello there! I'm Sayedane, your go-to expert in project management and business development, based in Toronto! As a dedicated freelancer, I specialize in crafting bespoke solutions that propel businesses forward. My forte lies in seamlessly blending project management prowess with innovative business development...
  Hello there! I'm Sayedane, your go-to expert in project management and business development, based in Toronto! As a dedicated freelancer, I specialize in crafting bespoke solutions that propel businesses forward. My forte lies in seamlessly blending project management prowess with innovative business development strategies to deliver outstanding results. Collaboration is key in my consulting practice. I work closely with clients to understand their business culture, challenges, and aspirations; ensuring the solutions I offer are not only effective but also deeply integrated with your business's core values and long-term objectives. ⏰ Availability: Drop in a message anytime, and I'll respond within minutes. If not, I'd have probably slipped into a coffee break or a Netflix binge. I will still get back to you the same day. ☕ Interests: Arsenal FC, travelling and perfumes! ~ ย่อ
 • ว่าจ้าง richardparker10
 • ว่าจ้าง   cleverpen
ว่าจ้าง   cleverpen

  cleverpen cleverpen

  United Kingdom $50 USD / ชม.
  SEO Copywriter & Professional Editor w/15yrs exp.
  United Kingdom
  4.9
  4 รีวิว 4 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  Do you need help finding the right words for your blog, website content, app description, articles, sales copy, e-commerce or email sequences? As a UK-based copywriter with more than 16 years of experience, I deliver word-perfect, well-researched content that is engaging, relevant and optimized for SEO. **If...
  Do you need help finding the right words for your blog, website content, app description, articles, sales copy, e-commerce or email sequences? As a UK-based copywriter with more than 16 years of experience, I deliver word-perfect, well-researched content that is engaging, relevant and optimized for SEO. **If you need regular writing services or you have a one-off project, I produce great content, quickly.** Whatever industry or sector you belong to, I can research the content that suits your target audience to help you reach your goals. I have built up a diverse and impressive client list that spans across all industries: Health & Fitness, Digital Marketing, Real Estate, Business, Technology, Trades, Beauty, Sports, Travel, Fashion, and more. ย่อ
 • ว่าจ้าง cleverpen
 • ว่าจ้าง   sheak
ว่าจ้าง   sheak

  sheak sheak

  Pakistan $50 USD / ชม.
  Complete Business Solution
  Pakistan
  3.2
  7 รีวิว 7 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  [MASHA ALLAH] A team of dynamic Writers, Business Consultants, Accountants and Engineers who work tirelessly to bring out the best in each project. We strive for high quality with profound knowledge and research. Provide us a congenial working environment and we will deliver our best. Our clients are most...
  [MASHA ALLAH] A team of dynamic Writers, Business Consultants, Accountants and Engineers who work tirelessly to bring out the best in each project. We strive for high quality with profound knowledge and research. Provide us a congenial working environment and we will deliver our best. Our clients are most respectable and trustworthy, their feedback for us has a drastic importance on our performance. We work hard not only to earn but also to maintain a great market reputation and overall upholding the integrity of the field. We loved to be called Professional Integrators because we transform opportunities into success. Please just click on the Hire me button and feel free to take the expert advice. We assure you quality, competitiveness, uniqueness, research and overall professionalism in the output. To-date we have a long list of satisfied clients and you can view their feedback right below ย่อ
 • ว่าจ้าง sheak

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""