Scala Linux Software Testers สำหรับการจ้างงาน

 • Scala
 • Linux
 • การทดสอบซอฟต์แวร์

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

 • จ้าง mjainror
  5.4
  7 รีวิว $12 USD ต่อชั่วโมง
  I have 6+ years of professional software development experience with strong designing and application development with following skills: Programming Languages: C, C++, Ruby, Ruby on Rails, HTML5, Javascript/jQuery, CSS, SCSS, JRuby, SQL, AngularJS, ReactJS Databases: MySQL, PostgreSQL, SQLite, MongoDB, RDS eCommerce...
  I have 6+ years of professional software development experience with strong designing and application development with following skills: Programming Languages: C, C++, Ruby, Ruby on Rails, HTML5, Javascript/jQuery, CSS, SCSS, JRuby, SQL, AngularJS, ReactJS Databases: MySQL, PostgreSQL, SQLite, MongoDB, RDS eCommerce Marketplace: Spree, Sharetribe Operating Systems: Linux (CentOS, Ubuntu), Mac OS X, Windows XP/Vista/7, DOS Frameworks: Rails, Sinatra, Goliath IDE: RubyMines, Sublime Servers: WEBrick, Puma, Phusion passenger, AWS EC2, Digital Ocean, Docker, Heroku, Jelastic Design Process: OOAD, Design Patterns, Waterfall, Agile methodology Tracking Systems: JIRA, Hubstaff, Upwork ย่อ
 • จ้าง hy1990com
  4.6
  4 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  I am full stack mobile and web application developer with over 7 years experience. I am quick, always use clean, tested and responsible code. My goal is to create products that clients and users will love to use. I can speak English fluently so we can discuss on voice call. I will provide you 24/7 service. Thanks for...
  I am full stack mobile and web application developer with over 7 years experience. I am quick, always use clean, tested and responsible code. My goal is to create products that clients and users will love to use. I can speak English fluently so we can discuss on voice call. I will provide you 24/7 service. Thanks for your interesting. ⭐Top Skills⭐ ⭐Android(java, kotlin), iPhone(Swift, Objective C) ⭐BLE, Raspberry pi, Arduino, jmDNS, NFC. ⭐Hybrid app(React Native, Cordova, ionic, Flutter.io) ⭐OCR( Tesseract 4.0, Google OCR sdk) ⭐Video streaming and Image processing(OpenCV, XMPP, WebRTC) ⭐Third Party API manipulation. ⭐Front End (React.js/Redux, vue.js , Angular, HTML5, CSS3, SCSS, Bootstrap) ⭐Back End (Python/Flask/Django, Ruby on Rails, Node.js, Laravel) ย่อ
 • จ้าง webstar927
  4.8
  1 บทวิจารณ์ $29 USD ต่อชั่วโมง
  ✍ My slogan : ✌It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it.✌ My top goal is to satisfy our clients with the highest quality & speed. As full stack developer, I worked on the programming field for more than 10 years. Especially, I am mastering most of javascript mvc frameworks. ✅ Talented My...
  ✍ My slogan : ✌It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it.✌ My top goal is to satisfy our clients with the highest quality & speed. As full stack developer, I worked on the programming field for more than 10 years. Especially, I am mastering most of javascript mvc frameworks. ✅ Talented My Skills: ⭐⭐⭐⭐⭐ 100+ web sites & hybrid mobile app for the past 10 years. ➽ Javascript MVC frameworks Angular.js(4,6,7), Backbone.js, Vue.JS, Backbone Marionette, React.js, Ember.js, ExtJS ➽ Node.js, Meteor, Sails ➽ Python ➽ Php Codeigniter, Laravel, Yii, Zend, Symfony wordpress, joomla ➽ Database MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, Cassandra, SQLite, Firebase ➽ Other Libraries D3.js, FabricJS, KonvaJS, PdfJS, Kendo, Bootstrap, Zurb Foundation, Material ➽ Java Jsp, Spring, Hibernate ➽ Hybrid Mobile Application (Android / Iphone) Ionic / React Native ➽ Web Scraping ➽ Server Digital Ocean, AWS ➽ Algorithm Analyzing/Building ย่อ
 • จ้าง bindmission
  5.8
  89 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  I have 7 years of experience in Linux server management includes Monitoring , Security and Optimisation. I can handle installation of applications on Linux Webhosting support , Website migration and Automations on Server platform. I can handle cloud platform setup and Network management. I'm an expert in Website...
  I have 7 years of experience in Linux server management includes Monitoring , Security and Optimisation. I can handle installation of applications on Linux Webhosting support , Website migration and Automations on Server platform. I can handle cloud platform setup and Network management. I'm an expert in Website and Email Migration. I have good experience on VMware also Areas of my expertise are: Linux, FreeBSD, Windows, Asterisk, FreePBX, NFS, CIFS, VMware, Xen, LVM, Apache, Nginx, Tomcat, Zimbra, Qmail, Sendmail, Postfix, Exim, LVM in Linux, Jabber, Openfire, FTP, Bind, PowerDNS, Pfsense, IPtables, Zabbix, Nagios, MysQL, LDAP, SquidFreeNAS, IPSEC, OpenVPN, PPTP, L2TP TECHNICAL SKILLS Operating systems :Linux, Windows Protocols :TCP/IP, FTP, DHCP, HTTP, SMTP, POP, IMAP Application/Web Servers: Apache,Nginx,Litespeed Mail Servers : Postfix,exim,sentmail,zimbra,iredmail ย่อ
 • จ้าง augurstech
  6.1
  10 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  AUGURS Technologies- ISO 9001:2015 Certified is A Passionate Digital Agency - Founded in 2013 Offering Services in - Web Services, Programming Languages, Databases, Front end Tools, CMS, E Commerce, Graphics & Animation, SEO/SMO, Media & Production and Campaigns.. We have been awarded as one of the Leading Solution...
  AUGURS Technologies- ISO 9001:2015 Certified is A Passionate Digital Agency - Founded in 2013 Offering Services in - Web Services, Programming Languages, Databases, Front end Tools, CMS, E Commerce, Graphics & Animation, SEO/SMO, Media & Production and Campaigns.. We have been awarded as one of the Leading Solution Providers over Freelancer.com. We specialize in bespoke or Tailor made Web and mobile Applications with experts available on various technologies including but not limited to iPhone, Android, Magento, Wordpress, CakePHP, Codeigniter, Laravel,PHP/MySQL, etc. Our Service Highlights - Custom and Complex Web application and Mobile Apps Development using custom coding (cakePHP, CodeIgniter, Yii, Zend) or open source solutions (Magento, Drupal, Joomla, Wordpress). - Experience with popular solutions like CRM, ERP, CMS - Digital Marketing including SEO and SMO - Experts in PHP5, HTML 5, CSS3, jQuery, Ajax, Java Script, XML, Objective C, Java ย่อ
 • จ้าง kaloyan13
  6.6
  243 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  C/C++ programmer with experience in parallel programming using OpenMP/Pthreads and MPI. Bash scripting and any other Linux/Unix tasks are welcome.
  C/C++ programmer with experience in parallel programming using OpenMP/Pthreads and MPI. Bash scripting and any other Linux/Unix tasks are welcome. ย่อ
 • จ้าง Yknox
  6.6
  55 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  We are the most talented and well experienced programmers and designers you can ever find. Try us, and you'll believe. Looking for freelancer who can manage anything that comes up with great response and quality work but for fair price? And having a project but it is very difficult to choose who is capable of doing...
  We are the most talented and well experienced programmers and designers you can ever find. Try us, and you'll believe. Looking for freelancer who can manage anything that comes up with great response and quality work but for fair price? And having a project but it is very difficult to choose who is capable of doing your work as the way you wanted? Look no further, and feel free to contact us. Our team will try our best effort to provide great solution and whats more if we hired you'll definitely receive outstanding result before the project deadline. Talking about skills, we can manage anything that comes up with iPhone, Android, C++, C#, C, reverse engineering and web management. And our skillful designers can make brilliant 2D/3D illustration, modelling, rendering, graphic design, storyboard and complete animation. Satisfying the client with great result is our motto. We are rapidly growing team with great skills and ability. We won't disappoint our employers with our work. ย่อ
 • จ้าง zhangyingtai
  5.5
  13 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  Hi I am a senior python, mobile and backend developer with 8 years of professional experience. My experiences are - Data Visulization o Libraries: bokeh, matplotlib, , d3.js o Projects: road networking system, car-bike relationship - Machine Learning o Libraries: Tensorflow, Scikit-learn, Pytorch, Pandas,...
  Hi I am a senior python, mobile and backend developer with 8 years of professional experience. My experiences are - Data Visulization o Libraries: bokeh, matplotlib, , d3.js o Projects: road networking system, car-bike relationship - Machine Learning o Libraries: Tensorflow, Scikit-learn, Pytorch, Pandas, Numpy o Models: CNN, RNN and RNN o Projects: Car Distance Detection, Image Classification, Price Prediction Model - Web Development o Django, Flask, AngularJs, VueJs, NodeJs o Projects: , , - AWS S3, EC2, DynamoDB and SWF - Web Scraping o Scrapy, Requests, BeautifulSoup and Selenium o Aliexpress, Pipl, Secfilling and CAD sites. o Facebook, Instagram and Twitter - Server Administration Automatic deploying with Fabric and Ansible - iOS/Android app develoment(Native and Hybrid) - Backend Web Service development If you are looking for agile and reliable python and mobile developer, that's just me. I will do my best for the project. Thanks. ย่อ
 • จ้าง wpdreamersl
  4.2
  2 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  Hello there, I carry 10 years of quality experience in developing, maintaining ,and upgrading Web, Desktop and Cloud based applications. My goal is to provide effective web solutions that are focused on reducing your costs and adding to your bottom line. My Skills: Web-design , Graphic design , Photoshop,logo...
  Hello there, I carry 10 years of quality experience in developing, maintaining ,and upgrading Web, Desktop and Cloud based applications. My goal is to provide effective web solutions that are focused on reducing your costs and adding to your bottom line. My Skills: Web-design , Graphic design , Photoshop,logo design,WordPress , Joomla , Drupal , Magento , Os-commerce ,Mobile App Development, Html, Banner design,JavaScript, Jquery , Angular JS, Node JS, Xhtml , CSS , Prestashop ,PHP, MYSQL, etc.. Why Choose Me? Understanding and developing projects as per the client's requirement. Meeting deadlines effectively. Maintaining long term client relationship. Writing well documented code that is easy to understand and maintain in future for the better performance of the application. ย่อ
 • จ้าง caww5
  4.1
  9 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Hi, I do design, make layout, program, promote! I create websites! Any complexity! From online store to the portal - alone! Also i have team 17 people! I can: Build Revolution Slider Design 3D models Speed up website. Redesign website. Modify website. Connect website to any API.✅ Create new plugin for Wordpress,...
  Hi, I do design, make layout, program, promote! I create websites! Any complexity! From online store to the portal - alone! Also i have team 17 people! I can: Build Revolution Slider Design 3D models Speed up website. Redesign website. Modify website. Connect website to any API.✅ Create new plugin for Wordpress, Joomla. Convert your PSD to HTML, Wordpress or Joomla theme. Convert your PSD to CS-CART, Magento, Opencart theme. Create new theme for any CMS. Help with Realtyna WPL plugin for Wordpress. Build Android app, IOS app and connect it to your website using API. Build desktop App for windows on C/C++ We have a good experience in (design, development, coding, layout, programming): Wordpress, Joomla! Woocommerce, Opencart, Magento, Cs-cart, cs-cart multivendor Laravel HTML5 CSS3 Javascript Jquery PHP MySQL SQL Ajax XML SEO Photoshop Illustrator Bootstrap2, 3, 4,5 Foundation5, 6 4D cinema YII ionic ย่อ

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""