Software Architecture Developersพร้อมรับจ้าง

 • สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 1925 รายการ
 • ว่าจ้าง   augurstech
ว่าจ้าง   augurstech

  augurstech augurstech

  India $25 USD / ชม.
  Leading Software Solutions Provider at Freelancer
  India
  8.7
  111 รีวิว 111 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  AUGURS Technologies- ISO 9001:2015 500+ awesome projects delivered in 25+ nations earned us the respect we proudly cherish today. We build websites, Customized Software and Mobile Applications. We design brand identities and connect businesses with their customers. We love what we do and that makes our work as...
  AUGURS Technologies- ISO 9001:2015 500+ awesome projects delivered in 25+ nations earned us the respect we proudly cherish today. We build websites, Customized Software and Mobile Applications. We design brand identities and connect businesses with their customers. We love what we do and that makes our work as diverse as you possibly expect from the best. Experts in Supply Chain Management, Developed and Implemented for China's Largest Construction Company Experts in Point of Sale, Developed for Salequick Inc. Experts in E-Commerce Solution Developed satyajewelry UK Leading Online Jewelry Store. We have been awarded as one of the Leading Solution Providers over Freelancer.com. Our Service Highlights - Open source solutions like Magento, Drupal, Joomla, Wordpress - Languages like Asp.Net, PHP, Java, Javascript, Python - Mobile Apps Android and iOS (Hybrid and Native) - Digital Marketing including SEO/SMO and PPC - Graphics and Animation, Corporate Videos ย่อ
 • ว่าจ้าง augurstech
 • ว่าจ้าง   fattahaabdul
ว่าจ้าง   fattahaabdul

  fattahaabdul fattahaabdul

  India $51 USD / ชม.
  Among the Top 2% Freelancer | Full-Stack Developer
  India
  7.8
  89 รีวิว 89 รีวิว $51 USD ต่อชั่วโมง
  Having more than 12 years of experience in the software industry, I am also one of the founders of a XIPE TECH INDIA. Please see below skills- 1. PHP Framework- Cake PHP, CodeIgniter, Zend, and Laravel. CMS- Wordpress, Open Cart, Magento, Drupal, Joomla, and Zen Cart 2. iPhone and Android I develop native...
  Having more than 12 years of experience in the software industry, I am also one of the founders of a XIPE TECH INDIA. Please see below skills- 1. PHP Framework- Cake PHP, CodeIgniter, Zend, and Laravel. CMS- Wordpress, Open Cart, Magento, Drupal, Joomla, and Zen Cart 2. iPhone and Android I develop native and hybrid apps. Rich experience in Flutter and React Native. 3. .Net and Java I work on MVC pattern . Know Classical ASP too. Build several games in Java. I have a knowledge of all framework 4. DB Hadoop, RDBMS, MSSQL, MySQL, Firebase, MongoDB 5. JS React JS, Angular JS, and Node.JS 6. Excel Import XML and CSV work. Know Macro programming also. 7. Zoho and Quickbooks API Why every clients choose Me? *100+ highly skilled professionals *6000+ Project completed in Development *1000+ Clients Severed from all over the world *5 Star Services *Flexible engagement models. Use Atlassian JIRA or Trello *Dedicated communication throughout the project development phases. ย่อ
 • ว่าจ้าง fattahaabdul
 • ว่าจ้าง   Proolancer
ว่าจ้าง   Proolancer

  Proolancer Proolancer

  Morocco $40 USD / ชม.
  Software Engineer, 10 years of experience in .Net
  Morocco
  6.1
  25 รีวิว 25 รีวิว $40 USD ต่อชั่วโมง
  Hello There, Thanks for visiting my profile. My Name is Fouad and I'm a Software Engineer, with more than 10 years of experience as a Full Stack Developer. Until now, I have finished many projects and I have enough experiments in my fields, In the below, I introduced my main skills. 1-Web Application using Asp,...
  Hello There, Thanks for visiting my profile. My Name is Fouad and I'm a Software Engineer, with more than 10 years of experience as a Full Stack Developer. Until now, I have finished many projects and I have enough experiments in my fields, In the below, I introduced my main skills. 1-Web Application using Asp, Asp.Net Core MVC C#, VueJs, NuxtJs, Angular, NodeJs, jQuery, Html5/ CSS3,Bootstrap4, EF6, PHP 7. 2- MOBILE APPLICATION using Xamarin C#. 3- Desktop App: WinForms C#, VB.Net, Windows Services, WCF, UWP... 4- API: Net Web API, Twilio SMS API, Google API, Drive API, Google Sheet API, YouTube API. Trading Apis (MetaTrader Api, Interactive Broker Api, Crypto Exchanges Apis...). 5- DB Administration: SQLServer, MySQL, Oracle, SQLite, Local DB (SQL Querying and Scripts, Backup Automation, Profile Inspection...) 6- Scrapping App: Scraped websites or Desktop App and store data in CSV or Database using Selenium. 7- WordPress CMS Website Creation and Administration. 8- Web Servers Administration: IIS & Apache 9- interface C# with C++ libraries. 10- any specific need I can deal with it, just feel free to hire me to discuss more about your projects. Note: My Timezone is GMT+1, and I'm working 8 Hours/Day, 6/7 day ย่อ
 • ว่าจ้าง Proolancer
 • ว่าจ้าง   coderPros
ว่าจ้าง   coderPros

  coderPros coderPros

  United States $55 USD / ชม.
  "Done Right The First Time!"
  United States
  5.9
  23 รีวิว 23 รีวิว $55 USD ต่อชั่วโมง
  I started programming and my first business at 15, offering web & software development services as I learned and grew with the web in the late-90s and later went on to study Law at the University of Michigan. During my tenure there, I continued to grow my business and technology knowledge by coding the midnight oil,...
  I started programming and my first business at 15, offering web & software development services as I learned and grew with the web in the late-90s and later went on to study Law at the University of Michigan. During my tenure there, I continued to grow my business and technology knowledge by coding the midnight oil, so to speak. :o) From the moment that I began my career, I've been on the Microsoft stack; from classic ASP, I soon became an evangelist for the then-fledgling .Net Framework for the US Department of Defense back in 2000. Since then, I've tried to remain on the cutting edge until today, even writing on ASP.Net Core 3 on the very day that it came out. Write to me, and I'll be more than happy to share it. I began my consulting career in 1997 and have worked with organizations such as the US Department of Defense, SC Department of Transportation, eBay, State Farm Insurance, Verizon, GTE, and many more. I formed coderPro.net in 2005 and currently reside in Chicago, Ecuador, or Praga, depending on when you catch me. As a globetrotting entrepreneur, I continue to run and expand coderpro.net and travel fairly frequently to meet with clients worldwide because business – even in the digital age – is still about personally building and nurturing relationships. In 2018, I began technical writing and blogging for several prestigious companies and am presently working on my first book. Main Specialties: AJAX, ASP, ASP.net, ASP.Net MVC, ASP.Net Core, WinForms, WPF, BizTalk, C#, VB.Net, ColdFusion, HTML, Information Architecture, Javascript, jQuery, jQuery-UI, Kendo, Kentico, Python, PHP, server administration, SignalR, software Architecture, SQL, Tech Writing, Travel Writing, Telerik, VB6, VB, POP3, SMTP, Umbraco 4 - current, project management. “It is not the critic who counts; not the man who points out how the strong man stumbles, or where the doer of deeds could have done them better. The credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood; who strives valiantly; who errs, who comes short again and again; but who does actually strive to do the deeds; who knows great enthusiasms, the great devotions; who spends himself in a worthy cause; who at the best knows, in the end, the triumph of high achievement, and who at the worst, if he fails, at least fails while daring greatly, so that his place shall never be with those cold and timid souls who neither know victory nor defeat.” — Theodore Roosevelt ย่อ
 • ว่าจ้าง coderPros
 • ว่าจ้าง   ExpertSoul
ว่าจ้าง   ExpertSoul

  ExpertSoul ExpertSoul

  Pakistan $50 USD / ชม.
  ✅ Top Expertise | Software Developer | Engineers
  Pakistan
  6.4
  130 รีวิว 130 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم (ماشاء اللہ Hi, I'm Aqeel Ahmed and I love to support Entrepreneurs, CEOs, and Businesses with high-quality services. I'm very good at organization, fast learner, honest and reliable. I worked in different fields like Programming,...
  (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم (ماشاء اللہ Hi, I'm Aqeel Ahmed and I love to support Entrepreneurs, CEOs, and Businesses with high-quality services. I'm very good at organization, fast learner, honest and reliable. I worked in different fields like Programming, Assignmnt Solving, Reporting Writing Social Media Management. ✅ Software Development ✔ Java - C# - Python - PHP - CSS - HTML - C - C++ ✔ Android & iOS Development ✔ Machine Learning - Deep Learning - Data Analysis - and Data Visualisation ✔ Data Structure and Algorithm ✅ COURSES ✔ Computer Science | Information Technology ✔ Software Engineering | Structural Engineering ✔ Business Engineering ✔ Electric Engineering | Mechanical Engineering ✅ My core specialties Tools are ✔ Big Data Analysis ✔ Engineering | Matlab - CAD (Computer-Aided Design) - FEA (Finite Element Analysis) - Excel - VBA ✔ Statistics Analysis | SPSS - Excel Don't forget to see my portfolio ★★ YOU CAN HIRE ME ★★ ย่อ
 • ว่าจ้าง ExpertSoul
 • ว่าจ้าง   rahuliitm69
ว่าจ้าง   rahuliitm69

  rahuliitm69 rahuliitm69

  India $18 USD / ชม.
  Blockchain | Crypto Exchange | ICO Platform | Dapp
  India
  6.3
  8 รีวิว 8 รีวิว $18 USD ต่อชั่วโมง
  Welcome to ESP Softtech Pvt Ltd! We are having 6+ years experience with proficiency in NFT Marketplace |Smart Contract Development | Blockhain Development | ICO | Cryptocurrency | Smart Contract Audits| Public & Private Blockchain | dApps. We evaluate, develop and maintain blockchain and Cryptocurrency related...
  Welcome to ESP Softtech Pvt Ltd! We are having 6+ years experience with proficiency in NFT Marketplace |Smart Contract Development | Blockhain Development | ICO | Cryptocurrency | Smart Contract Audits| Public & Private Blockchain | dApps. We evaluate, develop and maintain blockchain and Cryptocurrency related products. Our Expertise : • NFT (Non Fungible Token) Marketplace Development • Crypto Coins Exchange Development • ICO & IDO Development with Created Token ( Coin ) • Smart-Contracts (Solidity, Truffle framework) • Smart Contracts Audits • Token development based on Ethereum and Binance (ERC20, ERC721, ERC 1155, BEP20, BEP721, BEP1155) • DLT Apps & Private Blockchain Development • Cryptocurrency Wallet Development for Linux, windows, Mac, Web. My goal is to keep my clients on the leading edge of information transfer technologies, adding significant value to their business. "You think IT. I build IT !" Thank you for spending your valuable time on my profile. ย่อ
 • ว่าจ้าง rahuliitm69
 • ว่าจ้าง   danilamakarov01
ว่าจ้าง   danilamakarov01

  danilamakarov01 danilamakarov01

  Russian Federation $30 USD / ชม.
  Python, C/C++/ java, Web, Mobile program developer
  Russian Federation
  5.8
  70 รีวิว 70 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  Hello, I am a freelancer who work for clients on freelancer.com and with other contact for about 8 years. My skill is to develop web and mobile apps and C/C++, Python, java program. In detail, I have skills for HTML, CSS and JavaScript code including PHP framework for building websites and recently, I was become full...
  Hello, I am a freelancer who work for clients on freelancer.com and with other contact for about 8 years. My skill is to develop web and mobile apps and C/C++, Python, java program. In detail, I have skills for HTML, CSS and JavaScript code including PHP framework for building websites and recently, I was become full stack developer with React.js, Node.js, MongoDB and also React Native, Flutter. I am skillful in Circuit Design, PCB Design, Power Simulations, Matlab/ Simulink, Technical Reporting and adept in Construction Monitoring too. I have an expert hand in solving problems of any kind related to the development and the like. ย่อ
 • ว่าจ้าง danilamakarov01
 • ว่าจ้าง   mehboobafridi786
ว่าจ้าง   mehboobafridi786

  mehboobafridi786 mehboobafridi786

  Pakistan $35 USD / ชม.
  Amazon, eBay, Magento, Prestashop, OS Commerce ...
  Pakistan
  6.8
  84 รีวิว 84 รีวิว $35 USD ต่อชั่วโมง
  ---------------------------------- Our Skills ---------------------------------- 1. Amazon Web Services Processing Amazon MWS Keys approval cases as well as Seller Partner API. Incident Response Plans for getting MWS Keys. 2. eBay Web Services 3. Magento 4. Prestashop 5. OS Commerce 6. Sears 7. Zencart 8....
  ---------------------------------- Our Skills ---------------------------------- 1. Amazon Web Services Processing Amazon MWS Keys approval cases as well as Seller Partner API. Incident Response Plans for getting MWS Keys. 2. eBay Web Services 3. Magento 4. Prestashop 5. OS Commerce 6. Sears 7. Zencart 8. Cross Channel Integration (eBay + Amazon + Magento) ---------------------------------- Why Hire Us ---------------------------------- 1. Customer Oriented: Our customers are our assets; we serve them on high priority. 2. We are more than employees, we are friends: We care our employer work as we do for ourselves. We always focus as how to give benefit to our employer and care as a friend. 3. Quality of work: We never compromise on quality, even we some time in loss in term of estimated hours. 4. Service after sale: We stay in touch with the customers even after the deal. Never ignore their calls. 5. Affordable Services: We manage a pricing policy with a perfect balance between quality and price. ย่อ
 • ว่าจ้าง mehboobafridi786
 • ว่าจ้าง   gangabass
ว่าจ้าง   gangabass

  gangabass gangabass

  Russian Federation $50 USD / ชม.
  Web scraping and automation specialist
  Russian Federation
  7.2
  308 รีวิว 308 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  SKILLS * Web Scraping - Scrapy, Mechanize, Selenium, Curl, Python, Java, Perl * Object Oriented Programming (Perl/Python/C#/VB/PHP) * Crawling , Data Mining, Data Extraction, Image Scraping * Automatic Form Submission I can collect any data from any website. CAPTCHAs, AJAX, Javascript or any other...
  SKILLS * Web Scraping - Scrapy, Mechanize, Selenium, Curl, Python, Java, Perl * Object Oriented Programming (Perl/Python/C#/VB/PHP) * Crawling , Data Mining, Data Extraction, Image Scraping * Automatic Form Submission I can collect any data from any website. CAPTCHAs, AJAX, Javascript or any other technology is no problem. I'm programmer with 15+ years of experience. Most of my work is done with Python's Scrapy framework but I know Perl, PHP, C#, Javascript, Visual Basic. Also I have experience working with MySQL, PostgreSQL, MongoDB, MS SQL and Access. I have completed several hundreds of web and desktop automation projects (data scraping and processing). ย่อ
 • ว่าจ้าง gangabass
 • ว่าจ้าง   DeluxeDev
ว่าจ้าง   DeluxeDev

  DeluxeDev DeluxeDev

  Sweden $45 USD / ชม.
  SENIOR FULL STACK DEVELOPER
  Sweden
  7.7
  15 รีวิว 15 รีวิว $45 USD ต่อชั่วโมง
  My name is Mohsen and I have a B.S. in Systems Engineering and have been doing entrepreneurial web and software development for 15 years. I am a full-stack web developer specializing in back-end development with PHP and javascript frameworks (node.js, Codeigniter and Laravel), especially for blockchain based...
  My name is Mohsen and I have a B.S. in Systems Engineering and have been doing entrepreneurial web and software development for 15 years. I am a full-stack web developer specializing in back-end development with PHP and javascript frameworks (node.js, Codeigniter and Laravel), especially for blockchain based applications. I am also proficient with front-end javascript frameworks like Angular, React.js and Vue.js. I have worked with many small startups as well as Fortune 50 companies in capacities ranging from developer to product manager. I have extensive experience building and interacting with RESTful APIs, data modeling, Windows/Linux/Mac Desktop application development using C/C++, C# and java, and also reverse engineering. Also can provide excellent communication with native level of English. Thanks for reading and here is the list of services that I can provide. - Full Stack Web Development Booking application Betting/Gambling application Cryptocurrency trading/Blockchain dApp Real Estate and many more - Blockchain Development Bitcoin/PIVX fork(C++, QT) Smart Contract(Solidity for Ethereum, javascript for iost) Ethereum/ERC20/ERC721, Iost/IRC20/IRC21 and web3.js - Reverse Engineering(CE, IDA pro) Security system License/Games - Any kind of algorithmic programming and desktop application development with C/C++ Java C# Electron.js ย่อ
 • ว่าจ้าง DeluxeDev

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""