Software Developersพร้อมรับจ้าง

 • การพัฒนาซอฟต์แวร์
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 816 รายการ
 • ว่าจ้าง   visionvivante
ว่าจ้าง   visionvivante

  visionvivante visionvivante

  India $50 USD / ชม.
  Fullstack Website & Mobile App Development Company
  India
  6.0
  2 รีวิว 2 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  We provide end to end quality web & mobile services and strive for quality, commitment, and support. Our services range include Project Research/Analysis/Documentation/Management, Graphics/Websites/Mobile Apps Designing, Website/Mobile Apps Development, Manual/Functional Testing, Server Maintenance & SEO. Our...
  We provide end to end quality web & mobile services and strive for quality, commitment, and support. Our services range include Project Research/Analysis/Documentation/Management, Graphics/Websites/Mobile Apps Designing, Website/Mobile Apps Development, Manual/Functional Testing, Server Maintenance & SEO. Our Technical Portfolio Include: * PHP & based CMSs: WordPress, Joomla, Magento, OpenCart, Squarespace, Wix, BigCommerce, Typo 3, Concrete 5 and osCommerce etc * PHP & based Frameworks: Yii, CodeIgniter, Laravel, CakePHP, Zend, Symphony and Smarty etc * MEAN/MERN/MEVN: Mongo, Express, (Angular/React/Vue), Node * ASP.Net: MVC 4/5, C# (Only From Scratch Projects) * Mobile Apps: Objective C, Java, Ionic-Cordova & HTML5-PhoneGap * HTML(5)/CSS(3) & based frameworks like Twitter Bootstrap, Foundation, Less, Ionic * JS & based frameworks like Angular JS, Backbone JS, Ember JS, Ext JS, jQuery, Kendo UI etc Invite us for a Trial Job on Freelancer! ย่อ
 • ว่าจ้าง visionvivante
 • ว่าจ้าง   amitorada
ว่าจ้าง   amitorada

  amitorada amitorada

  India $15 USD / ชม.
  Highly Recommended | In TOP 2% Creative Freelancer
  India
  6.4
  2 รีวิว 2 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  Hi, I’d like to thank you for considering us for your project! My team of 70+ developers and I offer some of the most thorough, detailed Mobile App and Web Development services in the freelance industry. We have expertise in many different facets of Mobile Development, including (but not limited to): * Android...
  Hi, I’d like to thank you for considering us for your project! My team of 70+ developers and I offer some of the most thorough, detailed Mobile App and Web Development services in the freelance industry. We have expertise in many different facets of Mobile Development, including (but not limited to): * Android (Kotlin & Java) * iOS (SWIFT/Objective C) * iPad applications * E-Commerce * ERP & CRM * React We have harnessed our Mobile Development expertise to create all types of apps, and have had our hands in the creation of Restaurant/Food Order apps, Flutter/React hybrid solutions, Cryptocurrency Wallets and Exchanges, and so much more! Our experience is vast, and the scope of our work can’t be compared to anyone. Meanwhile, we also offer a host of Web Development services, built around our knowledge of: * ReactJs * NodeJs * MongoDB * PHP * Laravel * CodeIgniter We’re happy to discuss any of these services with you, and can answer any questions you may have. If you are curious about working with us, just let us know! We offer 3 months free support after app launches, constant customer support, and regularly-scheduled work progress reports, so we always work to keep the client’s needs first. ย่อ
 • ว่าจ้าง amitorada
 • ว่าจ้าง   augurstech
ว่าจ้าง   augurstech

  augurstech augurstech

  India $50 USD / ชม.
  Leading Software Solutions Provider at Freelancer
  India
  7.0
  10 รีวิว 10 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  AUGURS Technologies- ISO 9001:2015 500+ awesome projects delivered in 25+ nations earned us the respect we proudly cherish today. We build websites, Customized Software and Mobile Applications. We design brand identities and connect businesses with their customers. We love what we do and that makes our work as...
  AUGURS Technologies- ISO 9001:2015 500+ awesome projects delivered in 25+ nations earned us the respect we proudly cherish today. We build websites, Customized Software and Mobile Applications. We design brand identities and connect businesses with their customers. We love what we do and that makes our work as diverse as you possibly expect from the best. Experts in Supply Chain Management, Developed and Implemented for China's Largest Construction Company Experts in Point of Sale, Developed for Salequick Inc. Experts in E-Commerce Solution Developed satyajewelry UK Leading Online Jewelry Store. We have been awarded as one of the Leading Solution Providers over Freelancer.com. Our Service Highlights - Open source solutions like Magento, Drupal, Joomla, Wordpress - Languages like Asp.Net, PHP, Java, Javascript, Python - Mobile Apps Android and iOS (Hybrid and Native) - Digital Marketing including SEO/SMO and PPC - Graphics and Animation, Corporate Videos ย่อ
 • ว่าจ้าง augurstech
 • ว่าจ้าง   programmatis
ว่าจ้าง   programmatis

  programmatis programmatis

  United States $500 USD / ชม.
  SaaS Progressive Web App Specialists
  United States
  6.4
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $500 USD ต่อชั่วโมง
  Programmatis started out as just Joe. His work through freelancer.com gave him the opportunity to tackle diverse challenges and projects and solidify his reputation as a talented Full Stack Engineer who was doggedly committed to providing each client with the cutting edge solutions to take their online presence to the...
  Programmatis started out as just Joe. His work through freelancer.com gave him the opportunity to tackle diverse challenges and projects and solidify his reputation as a talented Full Stack Engineer who was doggedly committed to providing each client with the cutting edge solutions to take their online presence to the highest level. Today, he’s curated a Web Designer and Web Developer team of peerless talent. Every member of our local crew is a Full Stack Engineer fluent in everything from SQL Engineering to JavaScript to SEO ranking. The team at Programmatis thrives on challenging ourselves to build the best solutions and they refuse to back down when it comes to providing clients with everything they need to dominate their corner of cyberspace. We’re passionate about making sure our clients know what they need in a hyper connected world that is always rapidly evolving. Let's talk! ย่อ
 • ว่าจ้าง programmatis
 • ว่าจ้าง   qprotex
ว่าจ้าง   qprotex

  qprotex qprotex

  United States $100 USD / ชม.
  Senior Software Engineer | Security Analyst
  United States
  6.5
  15 รีวิว 15 รีวิว $100 USD ต่อชั่วโมง
  Hi there! Welcome to my page. I'm a Senior Software Engineer, Reverse Engineer, Security Analyst, Penetration Tester, and an Ethical Hacker. My technical skills and proficiency include: ¬ Software Application Development: .NET (C#, VB.NET, F#), Python, PHP, Delphi ¬ Web Application Development: ASP.NET, Django, Ror,...
  Hi there! Welcome to my page. I'm a Senior Software Engineer, Reverse Engineer, Security Analyst, Penetration Tester, and an Ethical Hacker. My technical skills and proficiency include: ¬ Software Application Development: .NET (C#, VB.NET, F#), Python, PHP, Delphi ¬ Web Application Development: ASP.NET, Django, Ror, Laravel, CodeIgniter ¬ Mobile Development: Hybrid and Native using Xamarin, Phonegap, Firemonkey ¬ Reverse Engineering: OllyDbg, IDA Ghidra,, Remnux, Malware analysis, Binary Reversing, Firmware Reversing ¬ Software Security: Anti-piracy schemes, Anti-cracking, Software protection ¬ Vulnerability Testing: Vulnerability Assessment, Penetration Testing using Kali Linux, SamuraiWTF, ParrotSecurity, Remnux, Blackarch ¬ Hardware development: Arduino, Raspberry ¬ Data - Web Scraping: Scrapy, Scrapinghub ¬ Database Design: MySQL, Oracle, SQL Server, SQLite, NoSQL ¬ System Automation: Macros, AutoIT, Python Script ย่อ
 • ว่าจ้าง qprotex
 • ว่าจ้าง   matlabxperts
ว่าจ้าง   matlabxperts

  matlabxperts matlabxperts

  Pakistan $45 USD / ชม.
  Top 1%-ML, DL, DS, Django, CV, NLP, Chatbots
  Pakistan
  6.6
  4 รีวิว 4 รีวิว $45 USD ต่อชั่วโมง
  Having more than 10 years of experience in NLP, machine learning, image processing and computer vision I believe that I can do any task related to ML, deep learning and Data science. I have used almost all algorithms for ML like pca, lbp, lpq, hog, surf, sift etc for features extraction, KNN, decision trees, naïve...
  Having more than 10 years of experience in NLP, machine learning, image processing and computer vision I believe that I can do any task related to ML, deep learning and Data science. I have used almost all algorithms for ML like pca, lbp, lpq, hog, surf, sift etc for features extraction, KNN, decision trees, naïve bayes, random forests, svm, Neural Networks, BERT, Transformers, K-means for classification, clustering and predictive models. I have worked on different Python libraries and frameworks like Tensorflow, pandas, scikit learn,nltk, numpy matplotlib,scrapy, beautifulsoup etc I have used AWS for deploying different algorithms over web and used Flask for making rest Apis. I have also worked on many internet of things related projects in which I integrated machine learning models with iot. I have used node.js and Mqqt for iot related projects. I can make web, desktop and mobile applications related to these fields. Do you need to discuss my previous projects? Just ping me! Just inbox your requirements and consider your work done!! ย่อ
 • ว่าจ้าง matlabxperts
 • ว่าจ้าง   CodingHelpLine
ว่าจ้าง   CodingHelpLine

  CodingHelpLine CodingHelpLine

  Pakistan $25 USD / ชม.
  Android | MEAN | MERN | Java | C++ | Assignments
  Pakistan
  5.6
  78 รีวิว 78 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  Expert Java, JavaFX, Java Swing, J2EE, Python, C# Programming, C++ Programming, C Programming, VB.NET, PHP, JavaScript, Node, Angular, React, Vue, Express, Socket IO, MongoDB, HTM, HTML5, DHTML, XML, CSS, CSS3, jQuery, MySQL, Ajax, Oracle, MS access, Excel, VBA programmer & developer with perfect Logic, ETL, Data...
  Expert Java, JavaFX, Java Swing, J2EE, Python, C# Programming, C++ Programming, C Programming, VB.NET, PHP, JavaScript, Node, Angular, React, Vue, Express, Socket IO, MongoDB, HTM, HTML5, DHTML, XML, CSS, CSS3, jQuery, MySQL, Ajax, Oracle, MS access, Excel, VBA programmer & developer with perfect Logic, ETL, Data Mining, Data Entry. - Over +10 years experience in programming - Over +10 years experience Desktop Application and Web application. - Over +10 years experience making Algorithms and Data Structure projects. - Over + 5 years experience making MEAN, MERN, MEVN Projects. - Over + 5 years experience making Android applications. ย่อ
 • ว่าจ้าง CodingHelpLine
 • ว่าจ้าง   shahiddgk
ว่าจ้าง   shahiddgk

  shahiddgk shahiddgk

  Pakistan $50 USD / ชม.
  My passion is my profession
  Pakistan
  6.8
  30 รีวิว 30 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  RATED SOLUTION is a Software and Technology Development Company, we have been creating extraordinary mobile and web experiences for new renowned businesses all across the globe. We pride ourselves in our ability to provide outstanding work, the kind that's technically excellent, wildly creative and delivers real...
  RATED SOLUTION is a Software and Technology Development Company, we have been creating extraordinary mobile and web experiences for new renowned businesses all across the globe. We pride ourselves in our ability to provide outstanding work, the kind that's technically excellent, wildly creative and delivers real benefits to our end clients. ✅ Programming Languages ◆ PHP (Codeigniter) ◆ Laravel ◆ Rest Full API ◆ Angular JS ◆ MySQL ✅ Mobile Development Languages: ◆ IOS ◆ Android ✅ Front-end development: ◆ Twitter Bootstrap ◆ Responsive Design ◆ Dynamic web pages and client-side scripting (JavaScript, jQuery, Angular JS) ✅ CMS Development: ◆ WordPress ◆ Theme Customization ◆ Theme Development ◆ Plugin Development ย่อ
 • ว่าจ้าง shahiddgk
 • ว่าจ้าง   homepageit
ว่าจ้าง   homepageit

  homepageit homepageit

  India $25 USD / ชม.
  TOP 1% Agency for your product ideas
  India
  5.4
  10 รีวิว 10 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  "Extremely open to suggestions and always available for discussions to clearly understand the requirements and make the necessary changes. Another great thing is that they do not over commit and give very realistic timelines." - Anurag R. ★★★★★ (Laravel) “Another great project. I highly recommend his services.” -...
  "Extremely open to suggestions and always available for discussions to clearly understand the requirements and make the necessary changes. Another great thing is that they do not over commit and give very realistic timelines." - Anurag R. ★★★★★ (Laravel) “Another great project. I highly recommend his services.” - Matthias G. ★★★★★ (ASP.net MVC) “Amazing freelancer! Very reliable! Thank you very much!” Diego D. ★★★★★ (Drupal) “Excellent work done with on-time delivery. ” - Sushil ★★★★★ (WordPress) “Did a great job with our project, it was on time and on budget.” - Jamie T. ★★★★★ (Laravel) #WORKING BENEFITS# => 24x7 Availability => Free After Delivery Support => Less Cost => Quality Development Approach => 100% Completion Rate #5-STEP PROCESS# => Analyze => Create => Validate => Finalize => 100% Accurate Product #USP# => Deep Analysis => Quality Deliveries => Timely Deliveries So, what are your waiting for I am available here 24/7. ย่อ
 • ว่าจ้าง homepageit
 • ว่าจ้าง   monitrix
ว่าจ้าง   monitrix

  monitrix monitrix

  India $30 USD / ชม.
  Compare & Select
  India
  6.6
  7 รีวิว 7 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  Imagine. Create. Inspire. These are the three words that guide our work. We are on our 8th year here on Freelancer.com! We have gathered more than 700 Reviews and completed more than 1K Projects of all sort. We are currently on the Top 100 Rankings on Freelancer.com! With every project, we offer the below...
  Imagine. Create. Inspire. These are the three words that guide our work. We are on our 8th year here on Freelancer.com! We have gathered more than 700 Reviews and completed more than 1K Projects of all sort. We are currently on the Top 100 Rankings on Freelancer.com! With every project, we offer the below Add-Ons for free: + 16 hrs/day Support available Even on Weekends + Development on Our Test Server at Start and will do Migration after all Completed and Approved + 6 Month Support After Project Completed + Responsibility to Upload Website or IOS/Android App into Live Server/Stores + Full Documentation of Project Functions will be Provided at End Hire us for: - Web Development: PHP, CODEIGNITER, LARAVEL, ANGULAR, NODE, REACT, WORDPRESS. - Mobile: ANDROID and IOS, NATIVE and HYBRID APPS We reply within seconds! ย่อ
 • ว่าจ้าง monitrix

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""