การตลาดทางโทรศัพท์ Graphic Designers For Hire

 • การตลาดทางโทรศัพท์
 • ออกแบบกราฟิก

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

 • จ้าง jkaranm
  7.2
  16 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  foundation in these areas. My company offer services such as 985ec76baeTelemarketingb90a67cf4f, Customer Service, 985ec76baeGraphicsb90a67cf4f 985ec76baeDesignb90a67cf4f, Web 985ec76baeDesignb90a67cf4f, Business Plan, Technical Support, Data Entry, SSM, Research to name a few ... , email sending, Article Writing, to Proofreading/Editing, to 985ec76baeTelemarketingb90a67cf4f, to 985ec76baeDesignsb90a67cf4f, etc. An experienced BPO Professional looking for clients for my company's services. Have worked in the areas of BPO
  My company's business is to make yours effective & efficient. I own a small company doing outsourcing and digital marketing. You may check some sample works below from Data entry, Lead mining, email sending, Article Writing, to Proofreading/Editing, to Telemarketing, to Designs, etc. An experienced BPO Professional looking for clients for my company's services. Have worked in the areas of BPO, Lead Generation, Sales Consultant, Customer Service/Support, Data Entry/Processing, VA, Technical Support SMM for many employers here in Freelancer and companies around the world. I do have a strong foundation in these areas. My company offer services such as Telemarketing, Customer Service, Graphics Design, Web Design, Business Plan, Technical Support, Data Entry, SSM, Research to name a few. If qualifications are suitable for you, please consider my small company's services for your next project. Also, me and my team were featured here in Freelancer. ย่อ

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""