การตลาดทางโทรศัพท์ WordPress Developers For Hire

 • การตลาดทางโทรศัพท์
 • WordPress

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

 • จ้าง Devrits
  2.2
  2 รีวิว $3 USD ต่อชั่วโมง
  Explorer, Firefox, Web Search MS-Excel (Data Collection & Processing) Adobe Acrobat Reader ( pdf ) Power Point Presentation-ppt Making from the given Topics/Subject/Data f2a68328ceWordPress4a098f6f6c,Joomla Email Marketing,Bulk ... Marketing f2a68328ceTelemarketing4a098f6f6c,Telephone Handling Fast,Accurate & On time Delivery Unlimited Revisions until Clients Satisfaction Money Back Guarantee High Quality and On-Time-Deliver are always guaranteed
  I am a professional Date entry, Web Scraping, Web Search Specialist. I am full time freelancer, working from home, have experience in admin jobs. I am Organized, hard-working, loyal and reliable person with a great attention to details, nurturing great respect for time management and project deadlines. Diligent and very efficient. Able to work on various tasks with high precision in a short period. Specialized for any kind of research and virtual assistant tasks. My Admin/Office Skills as follows: Internet Research and Data Entry Data Conversion (Any format to Any format) Internet Explorer, Firefox, Web Search MS-Excel (Data Collection & Processing) Adobe Acrobat Reader ( pdf ) Power Point Presentation-ppt Making from the given Topics/Subject/Data WordPress,Joomla Email Marketing,Bulk Marketing Telemarketing,Telephone Handling Fast,Accurate & On time Delivery Unlimited Revisions until Clients Satisfaction Money Back Guarantee High Quality and On-Time-Deliver are always guaranteed ย่อ

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""