การสร้างแบบจำลอง 3D Animators สำหรับการจ้างงาน

 • การสร้างแบบจำลอง 3D
 • ภาพเคลื่อนไหว

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

 • จ้าง nguyenTruong
  7.1
  105 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  , Texture , Rigging, abe74867163D0e6c92d3d4 abe7486716animations0e6c92d3d4, Level Design, Let me as a part of your Team, - I have 9 years experience in abe7486716modelling0e6c92d3d4, texture, rigging, abe74867163D0e6c92d3d4 abe7486716animation0e6c92d3d4, render, - I had a chance to working in 7554 ... , 2112 game project title , - My strong skills set: Model, Texture, Rigging , abe74867163D0e6c92d3d4 abe7486716animations0e6c92d3d4 - SOFWARES: I am proficient in: abe74867163DsMax0e6c92d3d4, Maya, Zbrush, Mudbox, Photoshop, MotionBuilder, Unity3D, After
  Hi Employers, I'm a full freelancer, I can so the outsourcing game assets for your Team, I will make sure all assets would be worked correctly in Game Engine, Your Team need supported Model, Texture , Rigging, 3D animations, Level Design, Let me as a part of your Team, - I have 9 years experience in modelling, texture, rigging, 3D animation, render, - I had a chance to working in 7554, 2112 game project title , - My strong skills set: Model, Texture, Rigging , 3D animations - SOFWARES: I am proficient in: 3DsMax, Maya, Zbrush, Mudbox, Photoshop, MotionBuilder, Unity3D, After Effect, Adobe Flash, Adobe Dreamweaver, Marvellous Designer, Blender, Adobe Illustrator. - I can updated quickly and quick turn around. Hire me mean that you will get the best work result. I'm professional with a great attitudes, I will provide a strong experience, finish your projects is with 100% satisfaction is my top priority. Thanks for consideration . ย่อ
 • จ้าง rabbitncarrot
  7.3
  79 รีวิว $35 USD ต่อชั่วโมง
  abe7486716Modelling0e6c92d3d4 abe74867163D0e6c92d3d4 Design abe74867163D0e6c92d3d4 Rendering Design Promos Intros & Outros Compositing Logo abe7486716Animation0e6c92d3d4 Typography Infographics Graphics ... /h4BqGV Products We offer: Explainer Videos Motion Graphics 2D abe7486716Animation0e6c92d3d4 abe74867163D0e6c92d3d4 abe7486716Animation0e6c92d3d4 Script Writing, Storyboarding, Voice Over Whiteboard videos Online Web videos TV Commercials Web Videos App Videos abe74867163D0e6c92d3d4
  We have been in this industry since the last decade and over the past few years we have noticed the change that its not the just a Video that sells product, but its the story that people listen to, its the value that you can add into your product that makes it unique and Stand out among others, people will believe what you believe, and We are here to tell your stories that make your offering unique among others. We been Providing Marketing Solutions via Animated Videos. Instead of boring you with bunch of more text have a look at how we promoted a story behind this brand: https://goo.gl/h4BqGV Products We offer: Explainer Videos Motion Graphics 2D Animation 3D Animation Script Writing, Storyboarding, Voice Over Whiteboard videos Online Web videos TV Commercials Web Videos App Videos 3D Modelling 3D Design 3D Rendering Design Promos Intros & Outros Compositing Logo Animation Typography Infographics Graphics ย่อ
 • จ้าง cocovideoproduct
  6.7
  52 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Writing Storyboarding Voice Over TV Commercials Online Web videos Web Videos App Videos abe74867163D0e6c92d3d4 Design abe74867163D0e6c92d3d4 Rendering abe74867163D0e6c92d3d4 abe7486716Modelling0e6c92d3d4 Design Promos Compositing Logo abe7486716Animation0e6c92d3d4 Intros & Outros Typography Infographics ... /7 support from me and my team - Deliverable in whatever format you desire What we can create for you: Motion Graphics Explainer Videos abe74867163D0e6c92d3d4 abe7486716Animation0e6c92d3d4 2D abe7486716Animation0e6c92d3d4 Whiteboard videos Script
  Hi there! I am Anahitha Adnan, Media Specialist, Graphics designer, Animator for Logos, Animated Videos, & Website Projects. I have a team of creative designers, and animators who will work with you constantly to produce high quality videos. Coco Video Production started back in 2015 and since then we’ve been lucky to build long term relationship with more than 300+ clients. We are just getting started on portals and are super excited to work on your next project. Why should you hire Coco Video Production for your next video project: - High quality work - Multiple revisions - 24/7 support from me and my team - Deliverable in whatever format you desire What we can create for you: Motion Graphics Explainer Videos 3D Animation 2D Animation Whiteboard videos Script Writing Storyboarding Voice Over TV Commercials Online Web videos Web Videos App Videos 3D Design 3D Rendering 3D Modelling Design Promos Compositing Logo Animation Intros & Outros Typography Infographics ย่อ
 • จ้าง ivangritsay
  7.5
  256 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  manufacturing design (CNC milling, laser cutting, abe74867163D0e6c92d3d4 printing, injection/ blow moulding); - abe74867163D0e6c92d3d4 abe7486716modelling0e6c92d3d4; abe74867163D0e6c92d3d4 abe7486716animation0e6c92d3d4; abe74867163D0e6c92d3d4 rendering; - concept design. Please check my portfolio, reviews and experience from ... The services I offer include abe74867163D0e6c92d3d4/ 2D CAD design, abe74867163D0e6c92d3d4 modeling, Product Design, abe74867163D0e6c92d3d4 abe7486716animation0e6c92d3d4, abe74867163D0e6c92d3d4 realistic visualization. I'm able provide services in CAD engineering and abe74867163d0e6c92d3d4 graphics. - CAD
  The services I offer include 3D/ 2D CAD design, 3D modeling, Product Design, 3D animation, 3D realistic visualization. I'm able provide services in CAD engineering and 3d graphics. - CAD manufacturing design (CNC milling, laser cutting, 3D printing, injection/ blow moulding); - 3D modelling; 3D animation; 3D rendering; - concept design. Please check my portfolio, reviews and experience from previous projects here. My main goal is to provide the best quality in the stipulated time frame. Thank you for your time. All the best! Ivan Hritsay ย่อ
 • จ้าง OKAYdesign
  4.8
  9 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  (Vector quality ) InDesign (Flyer, Brochure & Book design) , UI/UX. PRODUCT DESIGN SolidWorks (Industrial Design) Zbrush ( Character abe7486716Modelling0e6c92d3d4 ) abe74867163DMAX0e6c92d3d4 (Product Design) Alias ( Car Design) FUsion 360 ... ( abe74867163D0e6c92d3d4 Modeling ) KeyShot (Professional Rendering) Maya ( abe74867163D0e6c92d3d4 abe7486716animation0e6c92d3d4 ) VIDEO EFFECTS Premier Pro ( Film Production Edit ) After Effects ( Video Effects, 2D abe7486716animation0e6c92d3d4,abe74867163D0e6c92d3d4 presentation ) Animate ... ( Character abe7486716animation0e6c92d3d4 ) WEBSITE DEVELOPMENT PHP, Java, C Language, C++, C#, Ruby, JavaScript, Sql, Angular 2,WordPress,Drupal If you are interested in hiring us, you can click “Hire me” button and send us a message. We are always open for discussions !
  We are a team of 12 designers & developers with a solid experience in: GRAPHIC DESIGN Adobe Photoshop (Photo manipulation & Website design) Adobe After Effects (Video Effects) Adobe Illustrator (Vector quality ) InDesign (Flyer, Brochure & Book design) , UI/UX. PRODUCT DESIGN SolidWorks (Industrial Design) Zbrush ( Character Modelling ) 3DMAX (Product Design) Alias ( Car Design) FUsion 360 ( 3D Modeling ) KeyShot (Professional Rendering) Maya ( 3D animation ) VIDEO EFFECTS Premier Pro ( Film Production Edit ) After Effects ( Video Effects, 2D animation,3D presentation ) Animate ( Character animation ) WEBSITE DEVELOPMENT PHP, Java, C Language, C++, C#, Ruby, JavaScript, Sql, Angular 2,WordPress,Drupal If you are interested in hiring us, you can click “Hire me” button and send us a message. We are always open for discussions ! ย่อ
 • จ้าง avtar1073
  8.3
  502 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  I am abe74867163d0e6c92d3d4 and Web Designer with over 8 years of experience working professionally in abe7486716animation0e6c92d3d4, abe74867163ds0e6c92d3d4 max , Revit , Autocad, Maya, Z-brush, props and character abe7486716modelling0e6c92d3d4 for unity abe74867163d0e6c92d3d4 Photoshop etc In
  I am 3d and Web Designer with over 8 years of experience working professionally in animation, 3ds max , Revit , Autocad, Maya, Z-brush, props and character modelling for unity 3d Photoshop etc In Website Designing : html, html5, css, css 3.0, responsive websites, twitter bootstrap, parallax design's, Java Script Word-press, PHP etc I strive to grow and learn as a professional artist. I have the ability to multitask and work under strict deadlines, either alone or as part of a team. I have also experience in seo on page and seo off page . ย่อ
 • จ้าง PunchDigitalArt
  5.3
  35 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  Whiteboard abe7486716Animation0e6c92d3d4 abe74867163D0e6c92d3d4 abe7486716Animation0e6c92d3d4 abe74867163D0e6c92d3d4 abe7486716Modelling0e6c92d3d4 abe74867163D0e6c92d3d4 Rendering Infographics and ... Hello, I am Sudarshan Co-Founder of Punch Digital Art abe7486716Animation0e6c92d3d4 Studio.We are the team of highly experienced and creative professionals in the field of abe7486716animation0e6c92d3d4. we work in organized way to ... achieve goals in given time frame. we are now working in 2D abe7486716animation0e6c92d3d4 Explainer Videos Motion Graphics
  Hello, I am Sudarshan Co-Founder of Punch Digital Art Animation Studio.We are the team of highly experienced and creative professionals in the field of animation. we work in organized way to achieve goals in given time frame. we are now working in 2D animation Explainer Videos Motion Graphics Whiteboard Animation 3D Animation 3D Modelling 3D Rendering Infographics and other type of video production. We believe in the satisfaction of our client and want to maintain long term relationship with them. ย่อ
 • จ้าง ivanciv
  2.7
  8 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  I'm a digital artist. I like creative ideas and simple solutions. I am experienced and proficient at: - Logo Design - Web Design - UI/UX Design - Video editing - abe74867163D0e6c92d3d4 abe7486716Modelling0e6c92d3d4 - 2D/abe74867163D0e6c92d3d4 abe7486716Animation0e6c92d3d4 Software i use: Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects, abe74867163DS0e6c92d3d4 Max, Mudbox
  I'm a digital artist. I like creative ideas and simple solutions. I am experienced and proficient at: - Logo Design - Web Design - UI/UX Design - Video editing - 3D Modelling - 2D/3D Animation Software i use: Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects, 3DS Max, Mudbox ย่อ
 • จ้าง Graphikqueen
  4.7
  16 รีวิว $12 USD ต่อชั่วโมง
  HERE I am detail oriented, and has a comprehensive understanding of:2D&abe74867163D0e6c92d3d4 abe7486716MODELLING0e6c92d3d4,RENDERING AND abe7486716ANIMATION0e6c92d3d4,Corel Draw, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Website Designing. Design ... Design Corporate Identity Book/ E-Book Cover Brochure Design Flyer Design CD/ DVD Cover Book Covers Graphic Design Magazine Design Power Point Templates Website Design 2D&abe74867163D0e6c92d3d4 abe7486716MODELLING0e6c92d3d4
  Hi there! I am a qualified Professional Graphic & Logo designer with over 4 years experience in design industry.I AM JUST WAITING FOR YOUR REPLY AND THEN YOU CAN SEE WHAT I AM. I AM AVAILABLE 24X7 HERE I am detail oriented, and has a comprehensive understanding of:2D&3D MODELLING,RENDERING AND ANIMATION,Corel Draw, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Website Designing. Design is a huge part of my life and I work hard to produce the highest quality, effective, innovative, timeless, designs that my clients will love and I would love to work with you!! :) EXPERT IN:) Logo Design Corporate Identity Book/ E-Book Cover Brochure Design Flyer Design CD/ DVD Cover Book Covers Graphic Design Magazine Design Power Point Templates Website Design 2D&3D MODELLING ย่อ
 • จ้าง PrettyIT4U
  4.2
  7 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  Development - Unity abe74867163d0e6c92d3d4 game and AR / VR application Development (Kinect, HTC Vive) - Widows Desktop application Development using java and c, c++. - abe74867163D0e6c92d3d4 abe7486716Modelling0e6c92d3d4 & abe74867163D0e6c92d3d4 abe7486716Animation0e6c92d3d4 - 2D / abe74867163D0e6c92d3d4 Game Designs and ... Hello, I am a mobile and desktop app developer with full experience for 7+ years. - Mobile AR / VR app - Unity abe74867163D0e6c92d3d4 Game Development - IPhone Application Development - Android Application
  Hello, I am a mobile and desktop app developer with full experience for 7+ years. - Mobile AR / VR app - Unity 3D Game Development - IPhone Application Development - Android Application Development - Unity 3d game and AR / VR application Development (Kinect, HTC Vive) - Widows Desktop application Development using java and c, c++. - 3D Modelling & 3D Animation - 2D / 3D Game Designs and Environment. I am honest individual and passionate, hard working. I am friendly, helpful and polite, have a good sense of humor. I am always filled with curiosity and passion for work. I am able to work independently in busy environments and also within a team setting. I am outgoing and tactful, and able to listen effectively when solving problems. Customer's opinion is my guideline. I offer very active support to my clients after the completion of project as well. ย่อ

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""