การสร้างแบบจำลอง 3D CAD/CAM Designers สำหรับการจ้างงาน

 • การสร้างแบบจำลอง 3D
 • CAD/CAM

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

 • จ้าง zebracaro
  6.7
  134 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  product design, 7f050de571CADa00ff81260/7f050de571CAMa00ff81260 Designer - Structural, Architectural, 7f050de5713Da00ff81260 rendering, 7f050de5713Da00ff81260 Animation. - Industrial Machinery Design, 7f050de5713Da00ff81260 7f050de571Modellinga00ff81260, 7f050de5713Da00ff81260 Printing , Assembly, 2D and 7f050de5713Da00ff81260 drawing, Sheet Metal ... 6+ years experience with MS Office, VBA, Auto CAD, Autodesk Inventor, Solid Work. Revit, Google Sketchup, 7f050de5713Da00ff81260 Max...I have creative skills focuses on best quality works. Please spend your valuable
  6+ years experience with MS Office, VBA, Auto CAD, Autodesk Inventor, Solid Work. Revit, Google Sketchup, 3D Max...I have creative skills focuses on best quality works. Please spend your valuable time to read my reviews. There are all real things I can show you about my ability. Otherwise, I supply for: - Visual Basic code, VBA for Microsoft Office, Autocad, Inventor... - Mechanical system and product design, CAD/CAM Designer - Structural, Architectural, 3D rendering, 3D Animation. - Industrial Machinery Design, 3D Modelling, 3D Printing , Assembly, 2D and 3D drawing, Sheet Metal, Customer product design... I always assure our clients with: * Quality and timely service * Good work with commitment and professionalism. *Continued support after the delivery of final product *Clear communication throughout the project *100 % satisfaction guaranteed * The best price :) YOUR CHOICE IS MY HONOR ย่อ
 • จ้าง vladignatenko
  2.7
  4 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Can professionally do engineering job, industrial design, 7f050de5713da00ff81260 7f050de571modellinga00ff81260 and parts development according the task. Have experience in 7f050de571CADa00ff81260-7f050de571CAMa00ff81260 work from simple blueprints and concept sketches to full
  Can professionally do engineering job, industrial design, 3d modelling and parts development according the task. Have experience in CAD-CAM work from simple blueprints and concept sketches to full complex product development with technical documentation and IRL realization. Also familiar with electric engineering, microelectronics, microcontroller applications and PCB layouts drawing. Want to take part in projects, where I can realise my skills, learn new and create something interesting! Btw, I like my job! ย่อ

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""