การสร้างแบบจำลอง 3D Flash Professionals สำหรับการจ้างงาน

 • การสร้างแบบจำลอง 3D
 • Adobe Flash

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

 • จ้าง nguyenTruong
  7.1
  91 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  , Texture , Rigging, 13e183b80b3D324cdcce55 animations, Level Design, Let me as a part of your Team, - I have 9 years experience in 13e183b80bmodelling324cdcce55, texture, rigging, 13e183b80b3D324cdcce55 animation, render, - I had a chance to working in 7554 ... , 2112 game project title , - My strong skills set: Model, Texture, Rigging , 13e183b80b3D324cdcce55 animations - SOFWARES: I am proficient in: 13e183b80b3DsMax324cdcce55, Maya, Zbrush, Mudbox, Photoshop, MotionBuilder, Unity3D, After ... Effect, 13e183b80bAdobe324cdcce55 13e183b80bFlash324cdcce55, 13e183b80bAdobe324cdcce55 Dreamweaver, Marvellous Designer, Blender, 13e183b80bAdobe324cdcce55 Illustrator. - I can updated quickly and quick turn around. Hire me mean that you will get the best work result. I'm
  Hi Employers, I'm a full freelancer, I can so the outsourcing game assets for your Team, I will make sure all assets would be worked correctly in Game Engine, Your Team need supported Model, Texture , Rigging, 3D animations, Level Design, Let me as a part of your Team, - I have 9 years experience in modelling, texture, rigging, 3D animation, render, - I had a chance to working in 7554, 2112 game project title , - My strong skills set: Model, Texture, Rigging , 3D animations - SOFWARES: I am proficient in: 3DsMax, Maya, Zbrush, Mudbox, Photoshop, MotionBuilder, Unity3D, After Effect, Adobe Flash, Adobe Dreamweaver, Marvellous Designer, Blender, Adobe Illustrator. - I can updated quickly and quick turn around. Hire me mean that you will get the best work result. I'm professional with a great attitudes, I will provide a strong experience, finish your projects is with 100% satisfaction is my top priority. Thanks for consideration . ย่อ

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""