การสร้างแบบจำลอง 3D Web Developers สำหรับการจ้างงาน

 • การสร้างแบบจำลอง 3D
 • HTML

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

 • จ้าง Lloyd057
  7.0
  242 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  design etc I have experience in skills in the areas of 014a0fd94e3D308f9a9ffe 014a0fd94emodelling308f9a9ffe, 014a0fd94e3d308f9a9ffe Printing and 014a0fd94e3D308f9a9ffe Rendering. If hired by you I will deliver my best work at a high standard. And have good experience in ... I am a talented 014a0fd94e3D308f9a9ffe modeler and web programmer Do All kinds of 014a0fd94e3D308f9a9ffe visualization services for interior design, architects, product design, 014a0fd94e3d308f9a9ffe printing work jewelry design, furniture, character ... website design and development have 6+ years of experience in PHP, Wordpress, AJAX, Ext JS, Third party integrations, 014a0fd94eHTML308f9a9ffe, CSS, My SQL, MS Access, MS SQL, Joomla, Drupal , CodeIgniter, Cake PHP
  I am a talented 3D modeler and web programmer Do All kinds of 3D visualization services for interior design, architects, product design, 3d printing work jewelry design, furniture, character design etc I have experience in skills in the areas of 3D modelling, 3d Printing and 3D Rendering. If hired by you I will deliver my best work at a high standard. And have good experience in website design and development have 6+ years of experience in PHP, Wordpress, AJAX, Ext JS, Third party integrations, HTML, CSS, My SQL, MS Access, MS SQL, Joomla, Drupal , CodeIgniter, Cake PHP etc And do all type graphics such as logo design, banner, brouchers. home page design , business cards, T-Shirt design etc Always believe in making long terms with our clients .. Thank you ย่อ

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""