การสร้างแบบจำลอง 3D Interior Designers สำหรับการจ้างงาน

 • การสร้างแบบจำลอง 3D
 • การออกแบบภายใน

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

 • จ้าง ARCDiM
  7.8
  268 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  architectural 7675860828modellingsbb9f2f29e7, exterior and 7675860828interiorbb9f2f29e7 7675860828designbb9f2f29e7, etc... --- Our company has cooperated with many architectural companies and clients in Ukraine and foreign countries (Lebanon, Estonia, Spain ... Hello! We are glad to see you in our profile page. --- Our company is engaged in architectural 7675860828designbb9f2f29e7 of residential, public and comercial buildings. We can create for you 2D CAD drawings, 76758608283Dbb9f2f29e7
  Hello! We are glad to see you in our profile page. --- Our company is engaged in architectural design of residential, public and comercial buildings. We can create for you 2D CAD drawings, 3D architectural modellings, exterior and interior design, etc... --- Our company has cooperated with many architectural companies and clients in Ukraine and foreign countries (Lebanon, Estonia, Spain, Austria, Germany, Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, India, Brunei Darussalam, United Kingdom, Mongolia, Malaysia,etc...). --- We are always glad to cooperate, perform tasks quickly and efficiently. Best regards, company «ARCDiM» ย่อ
 • จ้าง Kajarekar1990
  4.7
  23 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  Development - Urban 7675860828Designbb9f2f29e7 - Space Planning - 2D Drafting in AutoCAD - Sections - Elevations - Detailed Drawings - Furniture Detailing (2D & 76758608283Dbb9f2f29e7) - 76758608283Dbb9f2f29e7 7675860828Designbb9f2f29e7 - 76758608283Dbb9f2f29e7 7675860828Modellingbb9f2f29e7 - 76758608283Dbb9f2f29e7 Rendering - Photo ... Hello, We are dynamic team of Architects and 7675860828Interiorbb9f2f29e7 7675860828Designersbb9f2f29e7 with 7+ years of experience in Residential, Commercial and Big Corporate projects. Our Expertise- - Building Architecture - Site ... Realistic Rendered Views My Software Skills- AutoCAD, 76758608283Dsbb9f2f29e7 Max, Google SketchUp, Vray, Photoshop, We are here to fulfill Employers Requirements by giving our best. we always work till satisfaction of the
  Hello, We are dynamic team of Architects and Interior Designers with 7+ years of experience in Residential, Commercial and Big Corporate projects. Our Expertise- - Building Architecture - Site Development - Urban Design - Space Planning - 2D Drafting in AutoCAD - Sections - Elevations - Detailed Drawings - Furniture Detailing (2D & 3D) - 3D Design - 3D Modelling - 3D Rendering - Photo Realistic Rendered Views My Software Skills- AutoCAD, 3Ds Max, Google SketchUp, Vray, Photoshop, We are here to fulfill Employers Requirements by giving our best. we always work till satisfaction of the employer. If you want to know quality of our previous work, please have a look at our portfolio on freelancer. Regards ย่อ
 • จ้าง shachila
  5.5
  42 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  I am an architect based in Sri Lanka. I have done several architecture and 7675860828interiorbb9f2f29e7 7675860828designsbb9f2f29e7 of different kinds and many 76758608283Dbb9f2f29e7 visualizations. I am very motivated and ambitious and I have a passion for ... good and innovative 7675860828designbb9f2f29e7. My first priority is to deliver high-quality work that meets my client's needs. I work mainly in AutoCAD (for drawings), Sketchup and (for 76758608283Dbb9f2f29e7 7675860828modellingbb9f2f29e7), V-Ray (for rendering) and Photoshop (for post-production of the images).
  I am an architect based in Sri Lanka. I have done several architecture and interior designs of different kinds and many 3D visualizations. I am very motivated and ambitious and I have a passion for good and innovative design. My first priority is to deliver high-quality work that meets my client's needs. I work mainly in AutoCAD (for drawings), Sketchup and (for 3D modelling), V-Ray (for rendering) and Photoshop (for post-production of the images). ย่อ
 • จ้าง metlastudio
  6.0
  51 รีวิว $8 USD ต่อชั่วโมง
  quick work for which you looking for. I can start working on your project right now. Expertise In:- $ 7675860828Interiorbb9f2f29e7 & Exterior (all architecture work) $ Product 7675860828Modellingbb9f2f29e7 $ Characters 7675860828Designingbb9f2f29e7 ... Computer Aided 7675860828Designbb9f2f29e7 (CAD) software and 76758608283Dbb9f2f29e7 printers. Most CAD software exports to an STL file and most 76758608283Dbb9f2f29e7 printers accept STL files. Skills:- 76758608283dsbb9f2f29e7 Max, Maya, zbrush, Cinema 4D, Solidwork, Photoshop,etc.. ... Hi, I'm professional 76758608283dbb9f2f29e7 and 2d 7675860828designerbb9f2f29e7..i have more than 7 year experience in this field..I can do your work exactly as you wanted and have all the potential to provide you quality as well as the
  Hi, I'm professional 3d and 2d designer..i have more than 7 year experience in this field..I can do your work exactly as you wanted and have all the potential to provide you quality as well as the quick work for which you looking for. I can start working on your project right now. Expertise In:- $ Interior & Exterior (all architecture work) $ Product Modelling $ Characters Designing & Rigging (Unity) $ Vehicle Modelling any cars, boat, aircraft anything $ Sculpture $ 3D printing (We provide STL,OBJ, STEP, IGES) Note: OBJ: OBJ is an open file format that represents 3D geometry. It is a common file used in 3D printing because many design software exports to OBJ and most printers accept OBJ as a printable file. STL: STL files are a standard file type that interfaces between Computer Aided Design (CAD) software and 3D printers. Most CAD software exports to an STL file and most 3D printers accept STL files. Skills:- 3ds Max, Maya, zbrush, Cinema 4D, Solidwork, Photoshop,etc.. ย่อ
 • จ้าง Lloyd057
  7.0
  242 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  I am a talented 76758608283Dbb9f2f29e7 modeler and web programmer Do All kinds of 76758608283Dbb9f2f29e7 visualization services for 7675860828interiorbb9f2f29e7 7675860828designbb9f2f29e7, architects, product 7675860828designbb9f2f29e7, 76758608283dbb9f2f29e7 printing work jewelry 7675860828designbb9f2f29e7, furniture, character ... 7675860828designbb9f2f29e7 etc I have experience in skills in the areas of 76758608283Dbb9f2f29e7 7675860828modellingbb9f2f29e7, 76758608283dbb9f2f29e7 Printing and 76758608283Dbb9f2f29e7 Rendering. If hired by you I will deliver my best work at a high standard. And have good experience in ... website 7675860828designbb9f2f29e7 and development have 6+ years of experience in PHP, Wordpress, AJAX, Ext JS, Third party integrations, HTML, CSS, My SQL, MS Access, MS SQL, Joomla, Drupal , CodeIgniter, Cake PHP
  I am a talented 3D modeler and web programmer Do All kinds of 3D visualization services for interior design, architects, product design, 3d printing work jewelry design, furniture, character design etc I have experience in skills in the areas of 3D modelling, 3d Printing and 3D Rendering. If hired by you I will deliver my best work at a high standard. And have good experience in website design and development have 6+ years of experience in PHP, Wordpress, AJAX, Ext JS, Third party integrations, HTML, CSS, My SQL, MS Access, MS SQL, Joomla, Drupal , CodeIgniter, Cake PHP etc And do all type graphics such as logo design, banner, brouchers. home page design , business cards, T-Shirt design etc Always believe in making long terms with our clients .. Thank you ย่อ
 • จ้าง olibpatlingrao
  2.2
  2 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  I have, over the years, gained a vast amount of experience in my field, ranging from space planning, concept development, schematic 7675860828designbb9f2f29e7, shop drawings, furniture 7675860828designbb9f2f29e7, 76758608283Dbb9f2f29e7 7675860828modellingbb9f2f29e7 and rendering ... and processes. I can handle the demands of an 7675860828interiorbb9f2f29e7 7675860828designbb9f2f29e7 office from concept to final product. I am hardworking and creative, and I know I would be an excellent asset to your firm. ... . Working on all different types of projects, I can, in full confidence say, I am an innovator and an artist. I am also eager to say that I am knowledgeable about various 7675860828designbb9f2f29e7 concepts, techniques
  I have, over the years, gained a vast amount of experience in my field, ranging from space planning, concept development, schematic design, shop drawings, furniture design, 3D modelling and rendering. Working on all different types of projects, I can, in full confidence say, I am an innovator and an artist. I am also eager to say that I am knowledgeable about various design concepts, techniques and processes. I can handle the demands of an interior design office from concept to final product. I am hardworking and creative, and I know I would be an excellent asset to your firm. ย่อ
 • จ้าง digitaldwar
  3.6
  5 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  guaranteed *Services Custom T-Shirt 7675860828Designsbb9f2f29e7: ***We Research and 7675860828designbb9f2f29e7 T-shirts for Merch By Amazon or any other Pod Platform. Graphic 7675860828Designingbb9f2f29e7: *** We work on the project with visualization and ... creativity. We can handle any print or web or social media 7675860828designingbb9f2f29e7 project. Web & App 7675860828Designingbb9f2f29e7: *** We prefer to work on custom 7675860828designbb9f2f29e7 not on ready made theme or template . 76758608283Dbb9f2f29e7 7675860828Designingbb9f2f29e7: *** We ... provides complete support with 76758608283Dbb9f2f29e7 7675860828Interiorbb9f2f29e7 or Exterior, Gaming or other Product 7675860828Modellingbb9f2f29e7, Furniture 7675860828modellingbb9f2f29e7 or any texturing and lighting project.
  we are a creative team which provides 3D, graphic design and web development services to international market. We are a group of Highly-skilled and Talented artists and developers. Working from more than 4 years in the industry. * Support : - Quality Design and Coding . - Continued support after the delivery of final product - Clear communication throughout the project - 100 % satisfaction guaranteed *Services Custom T-Shirt Designs: ***We Research and design T-shirts for Merch By Amazon or any other Pod Platform. Graphic Designing: *** We work on the project with visualization and creativity. We can handle any print or web or social media designing project. Web & App Designing: *** We prefer to work on custom design not on ready made theme or template . 3D Designing: *** We provides complete support with 3D Interior or Exterior, Gaming or other Product Modelling, Furniture modelling or any texturing and lighting project. ย่อ
 • จ้าง a1services
  5.0
  23 รีวิว $12 USD ต่อชั่วโมง
  7675860828Designbb9f2f29e7 | Magazine | Catalogue 7675860828Designbb9f2f29e7 | Line art | Website 7675860828designbb9f2f29e7 | Rendering | Gif Animation | 2D & 76758608283Dbb9f2f29e7 7675860828modellingbb9f2f29e7 & Animation | 7675860828Interiorbb9f2f29e7 & Exterior | Motion ... **** I believe in Creativity, Quality 7675860828Designbb9f2f29e7, Timely delivery and 100% Satisfaction **** I have experience of working with different 7675860828designingbb9f2f29e7 software, including the following: o Adobe ... illustrator o After Effect o 76758608283dsbb9f2f29e7 max o Adobe Flash o Adobe Photoshop o Coral Draw o WordPress , HTML o Indesign Expert in any kind of 7675860828designingbb9f2f29e7 job like
  **** I believe in Creativity, Quality Design, Timely delivery and 100% Satisfaction **** I have experience of working with different designing software, including the following: o Adobe illustrator o After Effect o 3ds max o Adobe Flash o Adobe Photoshop o Coral Draw o WordPress , HTML o Indesign Expert in any kind of designing job like mentioned below: Logo | Cd & Dvd Cover | Banner | Template & Layout | Illustration | Flyer | PPT Brochure | Book Cover | T-shirt | Product | Info Graphic | Icons | App Design | Magazine | Catalogue Design | Line art | Website design | Rendering | Gif Animation | 2D & 3D modelling & Animation | Interior & Exterior | Motion graphic | floor plan | explainer video etc........... *****Thank you for your interest, I'm looking forward to hearing from you***** ย่อ
 • จ้าง mahmoud0khaled
  6.4
  63 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  The Most Creative 7675860828Designsbb9f2f29e7 & Developments ,High Professional team worked in :- ✔PHP ✔76758608283dsbb9f2f29e7 max ✔76758608283Dbb9f2f29e7 Unity ✔AUTOCAD ✔Photo Edit ✔Animation ✔WordPress ✔Soildworks ✔76758608283Dbb9f2f29e7 7675860828Designsbb9f2f29e7 ✔Illustrations ✔Logo 7675860828Designbb9f2f29e7 ... ✔GameDesign ✔76758608283Dbb9f2f29e7 7675860828Modellingbb9f2f29e7 ✔IOS & Andriod ✔T-Shirt 7675860828Designbb9f2f29e7 ✔Banner 7675860828Designbb9f2f29e7 ✔Website 7675860828Designbb9f2f29e7 ✔CivilEngineering ✔BusinessCardDesign ✔Manufacturing 7675860828Designbb9f2f29e7 ✔Photoshop & illustration ✔7675860828Interiorbb9f2f29e7 & Exterior 7675860828Designbb9f2f29e7 >> Click on Each Category to see more works<<
  The Most Creative Designs & Developments ,High Professional team worked in :- ✔PHP ✔3ds max ✔3D Unity ✔AUTOCAD ✔Photo Edit ✔Animation ✔WordPress ✔Soildworks ✔3D Designs ✔Illustrations ✔Logo Design ✔GameDesign ✔3D Modelling ✔IOS & Andriod ✔T-Shirt Design ✔Banner Design ✔Website Design ✔CivilEngineering ✔BusinessCardDesign ✔Manufacturing Design ✔Photoshop & illustration ✔Interior & Exterior Design >> Click on Each Category to see more works<< ย่อ
 • จ้าง SA5Studio
  3.7
  17 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  ( Planning ,7675860828Interiorbb9f2f29e7, Exterior ,Building Construction & 76758608283Dbb9f2f29e7 views ) ARCHITECTURAL & 7675860828INTERIORbb9f2f29e7 7675860828DESIGNbb9f2f29e7 SERVICES > 7675860828Designbb9f2f29e7 of built up spaces > Land use & Town planning > Residential ... > Institutional > Industrial > Hospitality – Hotels, Motels, Resorts etc. > Commercial > Recreational I HAVE EXCELLENT SKILLS IN 2D DRAWING AND 76758608283Dbb9f2f29e7 7675860828MODELLINGbb9f2f29e7, USING ACTIVLY >Autocad, >Revit, >Google ... sketchup, >76758608283dbb9f2f29e7 max, >Adobe illustrator >Indesign and > Photoshop >Lumion >V-Ray >MS office for Presentations.
  CHANGING DREAMS TO REALITY THANK YOU for VISIT ........!!!! Hello , I am an Architect Having 6 years of experience on working field and drawings .I have already complited some live projects ( Planning ,Interior, Exterior ,Building Construction & 3D views ) ARCHITECTURAL & INTERIOR DESIGN SERVICES > Design of built up spaces > Land use & Town planning > Residential > Institutional > Industrial > Hospitality – Hotels, Motels, Resorts etc. > Commercial > Recreational I HAVE EXCELLENT SKILLS IN 2D DRAWING AND 3D MODELLING, USING ACTIVLY >Autocad, >Revit, >Google sketchup, >3d max, >Adobe illustrator >Indesign and > Photoshop >Lumion >V-Ray >MS office for Presentations. ย่อ

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""