การสร้างแบบจำลอง 3D Logo Designers สำหรับการจ้างงาน

 • การสร้างแบบจำลอง 3D
 • ออกแบบโลโก้

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

 • จ้าง MagicArt178
  5.8
  96 รีวิว $14 USD ต่อชั่วโมง
  print media 46303e6424designing5e25383901 -- App 46303e6424Design5e25383901 -- Website Mockup 46303e6424Design5e25383901 -- Wordpress Site -- 2D/46303e64243D5e25383901 46303e6424Modelling5e25383901 ***YOU can share your IDEAS , and I will converted it into the REALITY *** ... SERVICES:======== 46303e6424Logo5e25383901 46303e6424design5e25383901 -- Creative PPT / Info graphic style ppt -- Info graphics -- Brochure/Flyers/Posters 46303e6424design5e25383901 -- Packaging & Label 46303e6424design5e25383901 -- Branding / Corporate identity ... ****COME HERE AND SEE THE MAGIC IN YOUR PROJECT WORK ******* A Truly magic in this field. QUICK TURNAROUND TIME, REVISIONS, GREAT CUSTOMER SERVICE and 110% UNIQUE 46303e6424DESIGNS5e25383901 ! . *** Best price
  ****COME HERE AND SEE THE MAGIC IN YOUR PROJECT WORK ******* A Truly magic in this field. QUICK TURNAROUND TIME, REVISIONS, GREAT CUSTOMER SERVICE and 110% UNIQUE DESIGNS ! . *** Best price with 110% Job satisfaction.***** I work full time as a freelancer to give my clients very best at all the time with Quick Response Rate. **YOU CAN CHECK MY PORTFOLIO I HOPE YOU LIKE IT** MY SERVICES:======== Logo design -- Creative PPT / Info graphic style ppt -- Info graphics -- Brochure/Flyers/Posters design -- Packaging & Label design -- Branding / Corporate identity -- Illustration -- Cartoon & Caricatures -- Advertising Materials -- Stationery design -- T-shirt design -- Business Card -- Catalogs design -- E-book cover design -- DVD CD label design - Any sort of print media designing -- App Design -- Website Mockup Design -- Wordpress Site -- 2D/3D Modelling ***YOU can share your IDEAS , and I will converted it into the REALITY *** ย่อ
 • จ้าง giritech
  7.1
  356 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  HERE IS DESCRIPTION WHAT WE CAN DO FOR YOU :- "MOST EXPERTISE IN ALL TYPE OF GRAPHIC WORK + WEBSITES + 2D AND 46303e64243D5e25383901 46303e6424MODELLING5e25383901 ANIMATIONS + EX -PLAINER VIDEOS + ILLUSTRATIONS " Graphic 46303e6424Design5e25383901 | 46303e6424Logo5e25383901 ... 46303e6424Design5e25383901 | Pattern | Fashion 46303e6424Design5e25383901 | Info-graphic 46303e6424Design5e25383901 | Cover 46303e6424Design5e25383901 etc.... # Software Expertise:- Adobe Photoshop, Illustrator, In 46303e6424design5e25383901 , Coral Draw, 46303e64243ds5e25383901 max, FBX ,Maya, After Effect ... 46303e6424design5e25383901 | Corporate Identity | Website 46303e6424Design5e25383901 | Illustration 46303e6424Design5e25383901 | Flyer | Brochure | Product Label and packaging | BANNER | Power Point Presentation(PPT) 46303e6424Design5e25383901 | PORTRAIT | T-Shirt 46303e6424Design5e25383901
  HERE IS DESCRIPTION WHAT WE CAN DO FOR YOU :- "MOST EXPERTISE IN ALL TYPE OF GRAPHIC WORK + WEBSITES + 2D AND 3D MODELLING ANIMATIONS + EX -PLAINER VIDEOS + ILLUSTRATIONS " Graphic Design | Logo design | Corporate Identity | Website Design | Illustration Design | Flyer | Brochure | Product Label and packaging | BANNER | Power Point Presentation(PPT) Design | PORTRAIT | T-Shirt Design | Poster | Magazine | Caricature & Cartoon Design | Stationery Design | Catalogue Design | Product | Advertisement & Branding Design | Sticker | Glow Sign Board Design | Standee | Icon | App Design | Game Design | Pattern | Fashion Design | Info-graphic Design | Cover Design etc.... # Software Expertise:- Adobe Photoshop, Illustrator, In design , Coral Draw, 3ds max, FBX ,Maya, After Effect Animation , Adobe Flash #NO UPFRONT # Working 24X7 hours # 100% Job Satisfaction # WE NEED ONE CHANCE TO PROVE MYSELF TO MAKE HIM/HER HAPPY.:) THANKS & REGARDS ย่อ
 • จ้าง ivanciv
  3.2
  14 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  I'm a digital artist. I like creative ideas and simple solutions. I am experienced and proficient at: - 46303e6424Logo5e25383901 46303e6424Design5e25383901 - Web 46303e6424Design5e25383901 - UI/UX 46303e6424Design5e25383901 - Video editing - 46303e64243D5e25383901 46303e6424Modelling5e25383901 - 2D/46303e64243D5e25383901 Animation Software i use: Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects, 46303e64243DS5e25383901 Max, Mudbox
  I'm a digital artist. I like creative ideas and simple solutions. I am experienced and proficient at: - Logo Design - Web Design - UI/UX Design - Video editing - 3D Modelling - 2D/3D Animation Software i use: Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects, 3DS Max, Mudbox ย่อ
 • จ้าง QueenArt66
  5.3
  49 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  46303e6424design5e25383901 ▶Any sort of print media 46303e6424designing5e25383901 ▶App 46303e6424Design5e25383901 ▶Website Mock up 46303e6424Design5e25383901 ▶WordPress Site ▶2D/46303e64243D5e25383901 46303e6424Modelling5e25383901 I am full Experienced in doing all Type of graphics and can work on Adobe illustrator, Photoshop, Corel Draw, PowerPoint, Mockup 46303e6424Design5e25383901, Wordpress, HTML CSS, After Effects, 46303e64243D5e25383901 Modeling. ... required ## 100% Job Satisfaction WE ARE 46303e6424LOGO5e25383901 EXPERT SO DON"T HESITATE TO CONTACT ME ▶46303e6424Logo5e25383901 46303e6424design5e25383901 ▶Creative PPT / Info graphic style ppt ▶Info graphics ▶Brochure/Flyers/Posters 46303e6424design5e25383901 ▶Packaging & Label ... We are not only the best freelancer in our skills but also very reliable, trustworthy and responsible. And very skillful 46303e6424designer5e25383901 ## Working And Communication 24X7 hours ## No upfront payment
  We are not only the best freelancer in our skills but also very reliable, trustworthy and responsible. And very skillful designer ## Working And Communication 24X7 hours ## No upfront payment required ## 100% Job Satisfaction WE ARE LOGO EXPERT SO DON"T HESITATE TO CONTACT ME ▶Logo design ▶Creative PPT / Info graphic style ppt ▶Info graphics ▶Brochure/Flyers/Posters design ▶Packaging & Label design ▶Branding / Corporate identity ▶ Illustration ▶Cartoon & Caricatures ▶Advertising Materials ▶Stationery design ▶T-shirt design ▶Business Card ▶Catalogs design ▶E-book cover design ▶ DVD CD label design ▶Any sort of print media designing ▶App Design ▶Website Mock up Design ▶WordPress Site ▶2D/3D Modelling I am full Experienced in doing all Type of graphics and can work on Adobe illustrator, Photoshop, Corel Draw, PowerPoint, Mockup Design, Wordpress, HTML CSS, After Effects, 3D Modeling. ย่อ
 • จ้าง Graphikqueen
  5.6
  90 รีวิว $12 USD ต่อชั่วโมง
  HERE I am detail oriented, and has a comprehensive understanding of:2D&46303e64243D5e25383901 46303e6424MODELLING5e25383901,RENDERING AND ANIMATION,Corel Draw, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Website 46303e6424Designing5e25383901. 46303e6424Design5e25383901 ... Hi there! I am a qualified Professional Graphic & 46303e6424Logo5e25383901 46303e6424designer5e25383901 with over 4 years experience in 46303e6424design5e25383901 industry.I AM JUST WAITING FOR YOUR REPLY AND THEN YOU CAN SEE WHAT I AM. I AM AVAILABLE 24X7 ... 46303e6424Design5e25383901 Corporate Identity Book/ E-Book Cover Brochure 46303e6424Design5e25383901 Flyer 46303e6424Design5e25383901 CD/ DVD Cover Book Covers Graphic 46303e6424Design5e25383901 Magazine 46303e6424Design5e25383901 Power Point Templates Website 46303e6424Design5e25383901 2D&46303e64243D5e25383901 46303e6424MODELLING5e25383901
  Hi there! I am a qualified Professional Graphic & Logo designer with over 4 years experience in design industry.I AM JUST WAITING FOR YOUR REPLY AND THEN YOU CAN SEE WHAT I AM. I AM AVAILABLE 24X7 HERE I am detail oriented, and has a comprehensive understanding of:2D&3D MODELLING,RENDERING AND ANIMATION,Corel Draw, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Website Designing. Design is a huge part of my life and I work hard to produce the highest quality, effective, innovative, timeless, designs that my clients will love and I would love to work with you!! :) EXPERT IN:) Logo Design Corporate Identity Book/ E-Book Cover Brochure Design Flyer Design CD/ DVD Cover Book Covers Graphic Design Magazine Design Power Point Templates Website Design 2D&3D MODELLING ย่อ
 • จ้าง designmaster786
  2.5
  4 รีวิว $12 USD ต่อชั่วโมง
  HERE IS DESCRIPTION WHAT WE CAN DO FOR YOU :- "MOST EXPERTISE IN ALL TYPE OF GRAPHIC WORK + WEBSITES + 2D AND 46303e64243D5e25383901 46303e6424MODELLING5e25383901 ANIMATIONS + EX -PLAINER VIDEOS + ILLUSTRATIONS " Graphic 46303e6424Design5e25383901 | 46303e6424Logo5e25383901 ... 46303e6424Design5e25383901 | Pattern | Fashion 46303e6424Design5e25383901 | Info-graphic 46303e6424Design5e25383901 | Cover 46303e6424Design5e25383901 etc.... # Software Expertise:- Adobe Photoshop, Illustrator, In 46303e6424design5e25383901 , Coral Draw, 46303e64243ds5e25383901 max, FBX ,Maya, After Effect ... 46303e6424design5e25383901 | Corporate Identity | Website 46303e6424Design5e25383901 | Illustration 46303e6424Design5e25383901 | Flyer | Brochure | Product Label and packaging | BANNER | Power Point Presentation(PPT) 46303e6424Design5e25383901 | PORTRAIT | T-Shirt 46303e6424Design5e25383901
  HERE IS DESCRIPTION WHAT WE CAN DO FOR YOU :- "MOST EXPERTISE IN ALL TYPE OF GRAPHIC WORK + WEBSITES + 2D AND 3D MODELLING ANIMATIONS + EX -PLAINER VIDEOS + ILLUSTRATIONS " Graphic Design | Logo design | Corporate Identity | Website Design | Illustration Design | Flyer | Brochure | Product Label and packaging | BANNER | Power Point Presentation(PPT) Design | PORTRAIT | T-Shirt Design | Poster | Magazine | Caricature & Cartoon Design | Stationery Design | Catalogue Design | Product | Advertisement & Branding Design | Sticker | Glow Sign Board Design | Standee | Icon | App Design | Game Design | Pattern | Fashion Design | Info-graphic Design | Cover Design etc.... # Software Expertise:- Adobe Photoshop, Illustrator, In design , Coral Draw, 3ds max, FBX ,Maya, After Effect Animation , Adobe Flash #NO UPFRONT # Working 24X7 hours # 100% Job Satisfaction # WE NEED ONE CHANCE TO PROVE MYSELF TO MAKE HIM/HER HAPPY.:) THANKS & REGARDS ย่อ
 • จ้าง a1services
  5.8
  89 รีวิว $12 USD ต่อชั่วโมง
  46303e6424Design5e25383901 | Magazine | Catalogue 46303e6424Design5e25383901 | Line art | Website 46303e6424design5e25383901 | Rendering | Gif Animation | 2D & 46303e64243D5e25383901 46303e6424modelling5e25383901 & Animation | Interior & Exterior | Motion ... **** I believe in Creativity, Quality 46303e6424Design5e25383901, Timely delivery and 100% Satisfaction **** I have experience of working with different 46303e6424designing5e25383901 software, including the following: o Adobe ... illustrator o After Effect o 46303e64243ds5e25383901 max o Adobe Flash o Adobe Photoshop o Coral Draw o WordPress , HTML o Indesign Expert in any kind of 46303e6424designing5e25383901 job like
  **** I believe in Creativity, Quality Design, Timely delivery and 100% Satisfaction **** I have experience of working with different designing software, including the following: o Adobe illustrator o After Effect o 3ds max o Adobe Flash o Adobe Photoshop o Coral Draw o WordPress , HTML o Indesign Expert in any kind of designing job like mentioned below: Logo | Cd & Dvd Cover | Banner | Template & Layout | Illustration | Flyer | PPT Brochure | Book Cover | T-shirt | Product | Info Graphic | Icons | App Design | Magazine | Catalogue Design | Line art | Website design | Rendering | Gif Animation | 2D & 3D modelling & Animation | Interior & Exterior | Motion graphic | floor plan | explainer video etc........... *****Thank you for your interest, I'm looking forward to hearing from you***** ย่อ
 • จ้าง cocovideoproduct
  3.7
  2 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Writing Storyboarding Voice Over TV Commercials Online Web videos Web Videos App Videos 46303e64243D5e25383901 46303e6424Design5e25383901 46303e64243D5e25383901 Rendering 46303e64243D5e25383901 46303e6424Modelling5e25383901 46303e6424Design5e25383901 Promos Compositing 46303e6424Logo5e25383901 Animation Intros & Outros Typography Infographics ... Hi there! I am Anahitha Adnan, Media Specialist, Graphics 46303e6424designer5e25383901, Animator for 46303e6424Logos5e25383901, Animated Videos, & Website Projects. I have a team of creative 46303e6424designers5e25383901, and animators who will work with ... /7 support from me and my team - Deliverable in whatever format you desire What we can create for you: Motion Graphics Explainer Videos 46303e64243D5e25383901 Animation 2D Animation Whiteboard videos Script
  Hi there! I am Anahitha Adnan, Media Specialist, Graphics designer, Animator for Logos, Animated Videos, & Website Projects. I have a team of creative designers, and animators who will work with you constantly to produce high quality videos. Coco Video Production started back in 2015 and since then we’ve been lucky to build long term relationship with more than 300+ clients. We are just getting started on portals and are super excited to work on your next project. Why should you hire Coco Video Production for your next video project: - High quality work - Multiple revisions - 24/7 support from me and my team - Deliverable in whatever format you desire What we can create for you: Motion Graphics Explainer Videos 3D Animation 2D Animation Whiteboard videos Script Writing Storyboarding Voice Over TV Commercials Online Web videos Web Videos App Videos 3D Design 3D Rendering 3D Modelling Design Promos Compositing Logo Animation Intros & Outros Typography Infographics ย่อ
 • จ้าง IshuFreelancer01
  1.5
  2 รีวิว $5 USD ต่อชั่วโมง
  . I have also expertise in : - Game Develop - Unity 46303e64243D5e25383901 - 46303e64243D5e25383901 46303e6424Modelling5e25383901 - Unity 46303e64243d5e25383901 Video Creation - Animated Games - Animated Videos In Web 46303e6424design5e25383901 services my offer includes - Website Mockup - Landing ... page 46303e6424Designing5e25383901 - 46303e6424Logo5e25383901 46303e6424Designing5e25383901 - HTML/CSS Conversion - Responsive 46303e6424design5e25383901 Feel Free to reach me anytime, Regards, Ishu
  I am a web developer specializing in creating and modifying websites using the Wordpress, Codeignitor. I provide consultation in theme selection and purchase, plugin selection, and integration, as well as web hosting recommendation. I can customize any aspect of your website from aesthetics to functionality. I am an expert in PHP(Codeigniter, Laravel, Wordpress), MYSQL, HTML, CSS, and JQUERY. I have also expertise in : - Game Develop - Unity 3D - 3D Modelling - Unity 3d Video Creation - Animated Games - Animated Videos In Web design services my offer includes - Website Mockup - Landing page Designing - Logo Designing - HTML/CSS Conversion - Responsive design Feel Free to reach me anytime, Regards, Ishu ย่อ
 • จ้าง rabbitncarrot
  4.7
  4 รีวิว $35 USD ต่อชั่วโมง
  46303e6424Modelling5e25383901 46303e64243D5e25383901 46303e6424Design5e25383901 46303e64243D5e25383901 Rendering 46303e6424Design5e25383901 Promos Intros & Outros Compositing 46303e6424Logo5e25383901 Animation Typography Infographics Graphics ... /h4BqGV Products We offer: Explainer Videos Motion Graphics 2D Animation 46303e64243D5e25383901 Animation Script Writing, Storyboarding, Voice Over Whiteboard videos Online Web videos TV Commercials Web Videos App Videos 46303e64243D5e25383901
  We have been in this industry since the last decade and over the past few years we have noticed the change that its not the just a Video that sells product, but its the story that people listen to, its the value that you can add into your product that makes it unique and Stand out among others, people will believe what you believe, and We are here to tell your stories that make your offering unique among others. We been Providing Marketing Solutions via Animated Videos. Instead of boring you with bunch of more text have a look at how we promoted a story behind this brand: https://goo.gl/h4BqGV Products We offer: Explainer Videos Motion Graphics 2D Animation 3D Animation Script Writing, Storyboarding, Voice Over Whiteboard videos Online Web videos TV Commercials Web Videos App Videos 3D Modelling 3D Design 3D Rendering Design Promos Intros & Outros Compositing Logo Animation Typography Infographics Graphics ย่อ

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""