การสร้างแบบจำลอง 3D Photo Editors สำหรับการจ้างงาน

 • การสร้างแบบจำลอง 3D
 • การตัดต่อรูปภาพ

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

 • จ้าง Skyzon
  5.5
  23 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  - 77367676133De835dd2f7f Design - 77367676133De835dd2f7f 7736767613Modellinge835dd2f7f - 77367676133De835dd2f7f Animation - UV mapping and texturing, - Illustration - Level design - Unity 77367676133De835dd2f7f - 7736767613Photoe835dd2f7f 7736767613editinge835dd2f7f - Video 7736767613editinge835dd2f7f and more...
  - 3D Design - 3D Modelling - 3D Animation - UV mapping and texturing, - Illustration - Level design - Unity 3D - Photo editing - Video editing and more... ย่อ
 • จ้าง pujasoni08soni08
  2.9
  2 รีวิว $3 USD ต่อชั่วโมง
  to 7736767613Photoe835dd2f7f retouching, 7736767613editinge835dd2f7f, graphic designing, etc. An efficient, straightforward and on time worker. Good at: 7736767613Editinge835dd2f7f of 7736767613Photose835dd2f7f - Removing backgrounds, Adding images to 7736767613photose835dd2f7f, color changing ... parts of the video as per the client's requirements. Designing - Invitations, Greeting cards, Posters, Banners, Book Covers, etc. 77367676133De835dd2f7f - modeling and texturing of objects in Maya/77367676133DSe835dd2f7f Max. Any typing job - copy typing, converting pdf to doc, 7736767613editinge835dd2f7f doc/pdf files - 80 WPM typing speed. ... A creative artist based in India having done BA in Media and Communications, mastering in Visual Communications and a degree in 77367676133De835dd2f7f 7736767613Modellinge835dd2f7f and Animation. Well experienced with softwares related
  A creative artist based in India having done BA in Media and Communications, mastering in Visual Communications and a degree in 3D Modelling and Animation. Well experienced with softwares related to Photo retouching, editing, graphic designing, etc. An efficient, straightforward and on time worker. Good at: Editing of Photos - Removing backgrounds, Adding images to photos, color changing, Retouching, or anything related to editing. Rotoscopy artist Video Editing - (In Premiere Pro and After Effects) Basic editing of videos, compiling videos, adding sound, subtitiles, removing selected parts of the video as per the client's requirements. Designing - Invitations, Greeting cards, Posters, Banners, Book Covers, etc. 3D - modeling and texturing of objects in Maya/3DS Max. Any typing job - copy typing, converting pdf to doc, editing doc/pdf files - 80 WPM typing speed. ย่อ
 • จ้าง DesignPerfecti0n
  3.5
  11 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  ) Brochure Design 7) Flyer/Poster Design 8) Applications Design 9) PDF 7736767613Editinge835dd2f7f & Designing 10) PSD to Html 11) PSD to wordpress 12) Web Designing & Development 13) 77367676133De835dd2f7f 7736767613Modellinge835dd2f7f 14) 77367676133De835dd2f7f Rendering ... understand, old browser fallback, SEOsemantic Professional Skills: 1) 7736767613Photoe835dd2f7f 7736767613Editinge835dd2f7f (professional, high quality) 2) Corporate branding 3) Logo design 4) Page layout design 5) Banner Design 6 ... Templates, 7736767613Photoshope835dd2f7f, WordPress and many more. Have a great experience of build responsive websites with W3C Standards compliance, cross browser support, well organized and hand coded code, validate easy to
  I am experienced graphic and web designer who know the value of time and quality. I promise quick turnaround times, I adapt at innovating user experience for the web and multimedia applications. Exceptional interpersonal skills and accomplished at incorporating the desires of the client with a superior design solution. Highly skilled in Bootstrap, CSS3/HTML5/JavaScript, SASS/LESS, Email Templates, Photoshop, WordPress and many more. Have a great experience of build responsive websites with W3C Standards compliance, cross browser support, well organized and hand coded code, validate easy to understand, old browser fallback, SEOsemantic Professional Skills: 1) Photo Editing (professional, high quality) 2) Corporate branding 3) Logo design 4) Page layout design 5) Banner Design 6) Brochure Design 7) Flyer/Poster Design 8) Applications Design 9) PDF Editing & Designing 10) PSD to Html 11) PSD to wordpress 12) Web Designing & Development 13) 3D Modelling 14) 3D Rendering ย่อ
 • จ้าง panosdimitrios
  2.0
  1 บทวิจารณ์ $30 USD ต่อชั่วโมง
  use, - Adobe Audition for voice over, sound or music corrections. - I have worked several years and I am an expert user of Adobe 7736767613Photoshope835dd2f7f and Lightroom for 7736767613photoe835dd2f7f correction and logo or still graphics ... (e.x. flyers, posters) creation. - Cinema 4D for 77367676133De835dd2f7f animation and 7736767613modellinge835dd2f7f, or 77367676133De835dd2f7f titles (text) creations - Mocha Pro for Rotoscoping, object removal ... I am a professional Video Editor, working on lots of kinds of videos. Video Application Skills: - Premiere Pro, CC, Avid for raw video 7736767613editinge835dd2f7f, basic, color correction, video presentations
  I am a professional Video Editor, working on lots of kinds of videos. Video Application Skills: - Premiere Pro, CC, Avid for raw video editing, basic, color correction, video presentations, slideshows, - After Effects for logo rendering, color correction and graphics or delicate title creation.I have the ability of creating or customizing After Effects templates for commercial or personal use, - Adobe Audition for voice over, sound or music corrections. - I have worked several years and I am an expert user of Adobe Photoshop and Lightroom for photo correction and logo or still graphics (e.x. flyers, posters) creation. - Cinema 4D for 3D animation and modelling, or 3D titles (text) creations - Mocha Pro for Rotoscoping, object removal ย่อ
 • จ้าง DASEINteam
  5.2
  2 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  . have a lot of experience in Architecture, Interior Design, 77367676133De835dd2f7f 7736767613modellinge835dd2f7f, Rendering and 7736767613Photoshope835dd2f7f 7736767613editinge835dd2f7f. Able to model and renderize any architecture project, paying special attention to ... constructive detail, textures, materials, furniture and lightning, in order to achieve greater results in 7736767613photoe835dd2f7f realistic images. Also do 7736767613photoe835dd2f7f 7736767613editinge835dd2f7f using different software to complement the rendering for ... Speaks Spanish, English and Italian. Now Living in Milano working as a freelancer 77367676133de835dd2f7f visualizer. Committed to my work so when ever i bid on a project I do it really certain I can do a great job
  Speaks Spanish, English and Italian. Now Living in Milano working as a freelancer 3d visualizer. Committed to my work so when ever i bid on a project I do it really certain I can do a great job. have a lot of experience in Architecture, Interior Design, 3D modelling, Rendering and Photoshop editing. Able to model and renderize any architecture project, paying special attention to constructive detail, textures, materials, furniture and lightning, in order to achieve greater results in photo realistic images. Also do photo editing using different software to complement the rendering for better outcomes. Time tables and schedules are also really important, i usually can work really fast if projects and communication allows it. Contact me for more info! ย่อ

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""