การสร้างแบบจำลอง 3D Photoshop Designers สำหรับการจ้างงาน

 • การสร้างแบบจำลอง 3D
 • Photoshop

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

 • จ้าง swsindia
  6.8
  222 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  * 23326f33cbPhotoshop0d6aa7079c ## 23326f33cb3D0d6aa7079c &2D(23326f33cbModelling0d6aa7079c, Animation& Rendering) * Corel Draw ... * Explainer Video * Indesign * Product 23326f33cbmodelling0d6aa7079c * APP designs
  TOP RATED FREELANCER. More then 1000 projects completed Supportive: - Full-time customer service - 110% satisfaction guarantee - payment only after project done. ## Skills: * All Graphics * Photoshop ## 3D &2D(Modelling, Animation& Rendering) * Corel Draw * Explainer Video * Indesign * Product modelling * APP designs * promotional Video * Illustrator * Cartoon and Character * Children's Book Illustration * Info graphics * Presentation WEBSITE DESIGN & DEVELOPMENT ย่อ
 • จ้าง QueenArt66
  5.1
  44 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  design ▶Any sort of print media designing ▶App Design ▶Website Mock up Design ▶WordPress Site ▶2D/23326f33cb3D0d6aa7079c 23326f33cbModelling0d6aa7079c I am full Experienced in doing all Type of graphics and can work on Adobe illustrator, 23326f33cbPhotoshop0d6aa7079c, Corel Draw, PowerPoint, Mockup Design, Wordpress, HTML CSS, After Effects, 23326f33cb3D0d6aa7079c Modeling.
  We are not only the best freelancer in our skills but also very reliable, trustworthy and responsible. And very skillful designer ## Working And Communication 24X7 hours ## No upfront payment required ## 100% Job Satisfaction WE ARE LOGO EXPERT SO DON"T HESITATE TO CONTACT ME ▶Logo design ▶Creative PPT / Info graphic style ppt ▶Info graphics ▶Brochure/Flyers/Posters design ▶Packaging & Label design ▶Branding / Corporate identity ▶ Illustration ▶Cartoon & Caricatures ▶Advertising Materials ▶Stationery design ▶T-shirt design ▶Business Card ▶Catalogs design ▶E-book cover design ▶ DVD CD label design ▶Any sort of print media designing ▶App Design ▶Website Mock up Design ▶WordPress Site ▶2D/3D Modelling I am full Experienced in doing all Type of graphics and can work on Adobe illustrator, Photoshop, Corel Draw, PowerPoint, Mockup Design, Wordpress, HTML CSS, After Effects, 3D Modeling. ย่อ
 • จ้าง multiwaygraphic
  6.8
  201 รีวิว $35 USD ต่อชั่วโมง
  * Business card design * Flyer design * Banner design * Book/ E-Book Cover * Twitter cover design * Magazine, Poster * Billboard Designs * 2D/23326f33cb3D0d6aa7079c 23326f33cbMODELLING0d6aa7079c * APP Design ... Tools I use: - Adobe InDesign - Corel Draw - Adobe 23326f33cbPhotoshop0d6aa7079c - Adobe Illustrator - MS PowerPoint - 23326f33cb3ds0d6aa7079c Max You can also hire me on this website by clicking HIRE ME ... Multiway Graphics offers 100% CUSTOM DESIGNED and unique high-quality 23326f33cb3D0d6aa7079c/2D Animation & Graphic design services. My Goal is to produce a High-Quality Work that will make my all clients 110
  Multiway Graphics offers 100% CUSTOM DESIGNED and unique high-quality 3D/2D Animation & Graphic design services. My Goal is to produce a High-Quality Work that will make my all clients 110% satisfied. When you work with Multiway Graphics, you can be sure that you will get a GREAT QUALITY of Work you will love. Our work is 100% original & 110% satisfaction guaranteed. Working with us will give you > Unlimited revisions till you are delighted with our work. > 24/7 Support > Deliverable in any preferred format BRANDING: * PowerPoint Template * Logo design * Corporate Identity * Business card design * Flyer design * Banner design * Book/ E-Book Cover * Twitter cover design * Magazine, Poster * Billboard Designs * 2D/3D MODELLING * APP Design Tools I use: - Adobe InDesign - Corel Draw - Adobe Photoshop - Adobe Illustrator - MS PowerPoint - 3ds Max You can also hire me on this website by clicking HIRE ME ย่อ
 • จ้าง giritech
  7.0
  322 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  HERE IS DESCRIPTION WHAT WE CAN DO FOR YOU :- "MOST EXPERTISE IN ALL TYPE OF GRAPHIC WORK + WEBSITES + 2D AND 23326f33cb3D0d6aa7079c 23326f33cbMODELLING0d6aa7079c ANIMATIONS + EX -PLAINER VIDEOS + ILLUSTRATIONS " Graphic Design | Logo ... Design | Pattern | Fashion Design | Info-graphic Design | Cover Design etc.... # Software Expertise:- Adobe 23326f33cbPhotoshop0d6aa7079c, Illustrator, In design , Coral Draw, 23326f33cb3ds0d6aa7079c max, FBX ,Maya, After Effect
  HERE IS DESCRIPTION WHAT WE CAN DO FOR YOU :- "MOST EXPERTISE IN ALL TYPE OF GRAPHIC WORK + WEBSITES + 2D AND 3D MODELLING ANIMATIONS + EX -PLAINER VIDEOS + ILLUSTRATIONS " Graphic Design | Logo design | Corporate Identity | Website Design | Illustration Design | Flyer | Brochure | Product Label and packaging | BANNER | Power Point Presentation(PPT) Design | PORTRAIT | T-Shirt Design | Poster | Magazine | Caricature & Cartoon Design | Stationery Design | Catalogue Design | Product | Advertisement & Branding Design | Sticker | Glow Sign Board Design | Standee | Icon | App Design | Game Design | Pattern | Fashion Design | Info-graphic Design | Cover Design etc.... # Software Expertise:- Adobe Photoshop, Illustrator, In design , Coral Draw, 3ds max, FBX ,Maya, After Effect Animation , Adobe Flash #NO UPFRONT # Working 24X7 hours # 100% Job Satisfaction # WE NEED ONE CHANCE TO PROVE MYSELF TO MAKE HIM/HER HAPPY.:) THANKS & REGARDS ย่อ
 • จ้าง OKAYdesign
  6.3
  73 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  (Vector quality ) InDesign (Flyer, Brochure & Book design) , UI/UX. PRODUCT DESIGN SolidWorks (Industrial Design) Zbrush ( Character 23326f33cbModelling0d6aa7079c ) 23326f33cb3DMAX0d6aa7079c (Product Design) Alias ( Car Design) FUsion 360 ... We are a team of 12 designers & developers with a solid experience in: GRAPHIC DESIGN Adobe 23326f33cbPhotoshop0d6aa7079c (Photo manipulation & Website design) Adobe After Effects (Video Effects) Adobe Illustrator ... ( 23326f33cb3D0d6aa7079c Modeling ) KeyShot (Professional Rendering) Maya ( 23326f33cb3D0d6aa7079c animation ) VIDEO EFFECTS Premier Pro ( Film Production Edit ) After Effects ( Video Effects, 2D animation,23326f33cb3D0d6aa7079c presentation ) Animate
  We are a team of 12 designers & developers with a solid experience in: GRAPHIC DESIGN Adobe Photoshop (Photo manipulation & Website design) Adobe After Effects (Video Effects) Adobe Illustrator (Vector quality ) InDesign (Flyer, Brochure & Book design) , UI/UX. PRODUCT DESIGN SolidWorks (Industrial Design) Zbrush ( Character Modelling ) 3DMAX (Product Design) Alias ( Car Design) FUsion 360 ( 3D Modeling ) KeyShot (Professional Rendering) Maya ( 3D animation ) VIDEO EFFECTS Premier Pro ( Film Production Edit ) After Effects ( Video Effects, 2D animation,3D presentation ) Animate ( Character animation ) WEBSITE DEVELOPMENT PHP, Java, C Language, C++, C#, Ruby, JavaScript, Sql, Angular 2,WordPress,Drupal If you are interested in hiring us, you can click “Hire me” button and send us a message. We are always open for discussions ! ย่อ
 • จ้าง Graphikqueen
  6.1
  161 รีวิว $12 USD ต่อชั่วโมง
  HERE I am detail oriented, and has a comprehensive understanding of:2D&23326f33cb3D0d6aa7079c 23326f33cbMODELLING0d6aa7079c,RENDERING AND ANIMATION,Corel Draw, Adobe InDesign, Adobe 23326f33cbPhotoshop0d6aa7079c, Adobe Illustrator, Website Designing. Design ... Design Corporate Identity Book/ E-Book Cover Brochure Design Flyer Design CD/ DVD Cover Book Covers Graphic Design Magazine Design Power Point Templates Website Design 2D&23326f33cb3D0d6aa7079c 23326f33cbMODELLING0d6aa7079c
  Hi there! I am a qualified Professional Graphic & Logo designer with over 4 years experience in design industry.I AM JUST WAITING FOR YOUR REPLY AND THEN YOU CAN SEE WHAT I AM. I AM AVAILABLE 24X7 HERE I am detail oriented, and has a comprehensive understanding of:2D&3D MODELLING,RENDERING AND ANIMATION,Corel Draw, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Website Designing. Design is a huge part of my life and I work hard to produce the highest quality, effective, innovative, timeless, designs that my clients will love and I would love to work with you!! :) EXPERT IN:) Logo Design Corporate Identity Book/ E-Book Cover Brochure Design Flyer Design CD/ DVD Cover Book Covers Graphic Design Magazine Design Power Point Templates Website Design 2D&3D MODELLING ย่อ
 • จ้าง Baxter1985
  5.4
  21 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  I am a freelancer from Russia specialized on CG and 23326f33cb3D0d6aa7079c 23326f33cbmodelling0d6aa7079c. My Skills: 23326f33cb3Ds0d6aa7079c Max, VRay, ZBrush, Substance Painter, Marvelous Designer, Marmoset Toolbag, Adobe 23326f33cbPhotoshop0d6aa7079c, Lightroom, Adobe
  I am a freelancer from Russia specialized on CG and 3D modelling. My Skills: 3Ds Max, VRay, ZBrush, Substance Painter, Marvelous Designer, Marmoset Toolbag, Adobe Photoshop, Lightroom, Adobe Premiere. Also, I'm an English-Russian translator. I have higher English education and IELTS certificate of 7.5. ย่อ
 • จ้าง a1services
  5.9
  75 รีวิว $12 USD ต่อชั่วโมง
  illustrator o After Effect o 23326f33cb3ds0d6aa7079c max o Adobe Flash o Adobe 23326f33cbPhotoshop0d6aa7079c o Coral Draw o WordPress , HTML o Indesign Expert in any kind of designing job like ... Design | Magazine | Catalogue Design | Line art | Website design | Rendering | Gif Animation | 2D & 23326f33cb3D0d6aa7079c 23326f33cbmodelling0d6aa7079c & Animation | Interior & Exterior | Motion
  **** I believe in Creativity, Quality Design, Timely delivery and 100% Satisfaction **** I have experience of working with different designing software, including the following: o Adobe illustrator o After Effect o 3ds max o Adobe Flash o Adobe Photoshop o Coral Draw o WordPress , HTML o Indesign Expert in any kind of designing job like mentioned below: Logo | Cd & Dvd Cover | Banner | Template & Layout | Illustration | Flyer | PPT Brochure | Book Cover | T-shirt | Product | Info Graphic | Icons | App Design | Magazine | Catalogue Design | Line art | Website design | Rendering | Gif Animation | 2D & 3D modelling & Animation | Interior & Exterior | Motion graphic | floor plan | explainer video etc........... *****Thank you for your interest, I'm looking forward to hearing from you***** ย่อ
 • จ้าง avtar1073
  8.4
  512 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  I am 23326f33cb3d0d6aa7079c and Web Designer with over 8 years of experience working professionally in animation, 23326f33cb3ds0d6aa7079c max , Revit , Autocad, Maya, Z-brush, props and character 23326f33cbmodelling0d6aa7079c for unity 23326f33cb3d0d6aa7079c 23326f33cbPhotoshop0d6aa7079c etc In
  I am 3d and Web Designer with over 8 years of experience working professionally in animation, 3ds max , Revit , Autocad, Maya, Z-brush, props and character modelling for unity 3d Photoshop etc In Website Designing : html, html5, css, css 3.0, responsive websites, twitter bootstrap, parallax design's, Java Script Word-press, PHP etc I strive to grow and learn as a professional artist. I have the ability to multitask and work under strict deadlines, either alone or as part of a team. I have also experience in seo on page and seo off page . ย่อ
 • จ้าง omararch
  2.8
  7 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  : - Autodesk Revit - 23326f33cb3Dmax0d6aa7079c - graphic design - 23326f33cb3Dmax0d6aa7079c architecture modeling - 23326f33cbPhotoshop0d6aa7079c - AutoCAD -- You can always test me to see if you like the work before you award me any project. Be sure that ... Hello there , I am An inspiring Architect - Create interior & exterior visualizations - 23326f33cbModelling0d6aa7079c houses and apartments with equipment - Post-production renders/visualizations skilled using ... I'm always online and working to finish my work before the deadline -- check my Behance for more : https://www.behance.net/Tropomar3440 I Surely can help you as an architect also with 23326f33cb3d0d6aa7079c
  Hello there , I am An inspiring Architect - Create interior & exterior visualizations - Modelling houses and apartments with equipment - Post-production renders/visualizations skilled using : - Autodesk Revit - 3Dmax - graphic design - 3Dmax architecture modeling - Photoshop - AutoCAD -- You can always test me to see if you like the work before you award me any project. Be sure that I'm always online and working to finish my work before the deadline -- check my Behance for more : https://www.behance.net/Tropomar3440 I Surely can help you as an architect also with 3d modeling and render , BIM models and all 2D and 3D Modeling & Drafting . check my Behance for more : https://www.behance.net/Tropomar3440 ย่อ

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""