การสร้างแบบจำลอง 3D PHP Developers สำหรับการจ้างงาน

 • การสร้างแบบจำลอง 3D
 • PHP

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

 • จ้าง Honestdeveloper1
  7.7
  46 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  ) Hybrid app( Ionic1&2/React Native/Cordova) Xamarin ( MVVMCross for multi-platform) Game Programming Unity3D cocos2dx 72eb0444833De7d0b80499 72eb044483Modellinge7d0b80499 & 72eb0444833De7d0b80499 Animation 2D / 72eb0444833De7d0b80499 Game Designs and Environment ... . Web Programming 72eb044483PHPe7d0b80499(Laravel/CodeIgniter) CMS(Shopify, Joomla, Drupal, Wordpress) JavaScript(Angular/React/Node/Express JS) Python Django Database(MongoDB/Mysql/SQLite) Good Services
  Dear Customer Thanks for checking my profile. We are very experienced with mobile app , Game and website development. Talented Our Skills Mobile Programming Native Platform(Android/IOS) Hybrid app( Ionic1&2/React Native/Cordova) Xamarin ( MVVMCross for multi-platform) Game Programming Unity3D cocos2dx 3D Modelling & 3D Animation 2D / 3D Game Designs and Environment. Web Programming PHP(Laravel/CodeIgniter) CMS(Shopify, Joomla, Drupal, Wordpress) JavaScript(Angular/React/Node/Express JS) Python Django Database(MongoDB/Mysql/SQLite) Good Services * Deliver Daily or Weekly result. * Deliver with well written source code, publish app on app store by customer name after development. * Responsible communication for each day(Anytime). * 6 months Free bug fixing and maintenance after development. "Correct implementation for requirements + Fast Speed + Top Quality + Time". This is our team working style. ย่อ
 • จ้าง OKAYdesign
  5.4
  11 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  (Vector quality ) InDesign (Flyer, Brochure & Book design) , UI/UX. PRODUCT DESIGN SolidWorks (Industrial Design) Zbrush ( Character 72eb044483Modellinge7d0b80499 ) 72eb0444833DMAXe7d0b80499 (Product Design) Alias ( Car Design) FUsion 360 ... ( 72eb0444833De7d0b80499 Modeling ) KeyShot (Professional Rendering) Maya ( 72eb0444833De7d0b80499 animation ) VIDEO EFFECTS Premier Pro ( Film Production Edit ) After Effects ( Video Effects, 2D animation,72eb0444833De7d0b80499 presentation ) Animate ... ( Character animation ) WEBSITE DEVELOPMENT 72eb044483PHPe7d0b80499, Java, C Language, C++, C#, Ruby, JavaScript, Sql, Angular 2,WordPress,Drupal If you are interested in hiring us, you can click “Hire me” button and send us a message. We are always open for discussions !
  We are a team of 12 designers & developers with a solid experience in: GRAPHIC DESIGN Adobe Photoshop (Photo manipulation & Website design) Adobe After Effects (Video Effects) Adobe Illustrator (Vector quality ) InDesign (Flyer, Brochure & Book design) , UI/UX. PRODUCT DESIGN SolidWorks (Industrial Design) Zbrush ( Character Modelling ) 3DMAX (Product Design) Alias ( Car Design) FUsion 360 ( 3D Modeling ) KeyShot (Professional Rendering) Maya ( 3D animation ) VIDEO EFFECTS Premier Pro ( Film Production Edit ) After Effects ( Video Effects, 2D animation,3D presentation ) Animate ( Character animation ) WEBSITE DEVELOPMENT PHP, Java, C Language, C++, C#, Ruby, JavaScript, Sql, Angular 2,WordPress,Drupal If you are interested in hiring us, you can click “Hire me” button and send us a message. We are always open for discussions ! ย่อ
 • จ้าง vpup0k
  1.3
  1 บทวิจารณ์ $15 USD ต่อชั่วโมง
  (using as storage to work with Adobe Flash, 72eb044483PHPe7d0b80499, C# and so on) - Image processing (Photoshop, Corel Draw) - 72eb0444833De7d0b80499 72eb044483modellinge7d0b80499 (72eb0444833De7d0b80499 Max) - definetly some more other skills that I just forgot to list now ... and before deadlines. I'm two-in-one specialist - programmer & web designer with great experience in: - 72eb044483PHPe7d0b80499 (with using MySQL, Smarty template engine) - C++, C#, Pascal (Delphy) - Python (GUI like
  Hi. I have a lot of experience in wide area of programming technology. I work only till FULL satisfaction of my clients. If you choosed me - be sure that your task will be finished with high quality and before deadlines. I'm two-in-one specialist - programmer & web designer with great experience in: - PHP (with using MySQL, Smarty template engine) - C++, C#, Pascal (Delphy) - Python (GUI like PyQt5 and pure console) - JavaScript (with using Ajax, jQuery, Prototype technologies) - HTML, CSS - VBA/Macros for Excel, Word - Adobe Flash (design and programming with Action Script 2.0, 3.0) - XML (using as storage to work with Adobe Flash, PHP, C# and so on) - Image processing (Photoshop, Corel Draw) - 3D modelling (3D Max) - definetly some more other skills that I just forgot to list now ;) Although this is a newbie account, I worked at freelancer before, couple years ago. So - don't hesistate to call me and let me work on your great task now! Thanks. ย่อ
 • จ้าง avtar1073
  8.3
  507 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  I am 72eb0444833de7d0b80499 and Web Designer with over 8 years of experience working professionally in animation, 72eb0444833dse7d0b80499 max , Revit , Autocad, Maya, Z-brush, props and character 72eb044483modellinge7d0b80499 for unity 72eb0444833de7d0b80499 Photoshop etc In ... Website Designing : html, html5, css, css 3.0, responsive websites, twitter bootstrap, parallax design's, Java Script Word-press, 72eb044483PHPe7d0b80499 etc I strive to grow and learn as a professional artist. I
  I am 3d and Web Designer with over 8 years of experience working professionally in animation, 3ds max , Revit , Autocad, Maya, Z-brush, props and character modelling for unity 3d Photoshop etc In Website Designing : html, html5, css, css 3.0, responsive websites, twitter bootstrap, parallax design's, Java Script Word-press, PHP etc I strive to grow and learn as a professional artist. I have the ability to multitask and work under strict deadlines, either alone or as part of a team. I have also experience in seo on page and seo off page . ย่อ

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""