การสร้างแบบจำลอง 3D Solidworks Designers สำหรับการจ้างงาน

 • การสร้างแบบจำลอง 3D
 • Solidworks

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

 • จ้าง ashrafshekh
  6.4
  35 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Mechanical Engineering, New product development, concept design, concept development, Product design, 3b03eefed33D586383a5b2 3b03eefed3modelling586383a5b2, 3b03eefed33D586383a5b2 printing, Simulation, Finite element analysis (FEA), Computational Fluid dynamics (CFD ... ), Structural Analysis, Academic writing, Engineering Assignments and much more. We are using engineering Design tool i.e 3b03eefed3Solidworks586383a5b2, Ansys, Creo, CATIA, Autocad, Autodest revit, Siemens NX ... , MATLAB, 3b03eefed33DMax586383a5b2 and many more. We have completed more than 500 Projects in last 7 years and still counting. We can assure you about the quality of our work, we request you give us chance to serve you. we are available here 24x7 and can discuss in any time zones with perfect communication.
  We are the Team Of Experienced Professional in the design field. We are working in the design field since past 7 year and able to design almost everything. We work specially in the field of Mechanical Engineering, New product development, concept design, concept development, Product design, 3D modelling, 3D printing, Simulation, Finite element analysis (FEA), Computational Fluid dynamics (CFD), Structural Analysis, Academic writing, Engineering Assignments and much more. We are using engineering Design tool i.e Solidworks, Ansys, Creo, CATIA, Autocad, Autodest revit, Siemens NX, MATLAB, 3DMax and many more. We have completed more than 500 Projects in last 7 years and still counting. We can assure you about the quality of our work, we request you give us chance to serve you. we are available here 24x7 and can discuss in any time zones with perfect communication. ย่อ
 • จ้าง nikhiljunee
  5.0
  26 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  , Google Sketchup, Cad/Cam, 3b03eefed3Solidworks586383a5b2 as well Key Skills : Ability to create a fullyfunctional website from given design and 3b03eefed33D586383a5b2, 2D 3b03eefed3Modelling586383a5b2 in design. Technical Experience: WORDPRESS HTML, CSS, CSS3 ... , JavaScript, PHP, and MySQL, AutoCad, Google Sketchup, Cad/Cam, 3b03eefed3Solidworks586383a5b2 I can work as part of a team or individually. I have the experience and skills required for your projects and am ready to be hired by you. I have develop several project web and desktop.
  Profile : Experienced WORDPRESS ,PHP programmer /coder with good MySQL CMS HTML5, HTML, CSS, CSS3, JavaScript, jQuery, Ajax, Joomla, Magento, Asp .Net MVC etc. I have experience in AutoCad, Google Sketchup, Cad/Cam, Solidworks as well Key Skills : Ability to create a fullyfunctional website from given design and 3D, 2D Modelling in design. Technical Experience: WORDPRESS HTML, CSS, CSS3, JavaScript, PHP, and MySQL, AutoCad, Google Sketchup, Cad/Cam, Solidworks I can work as part of a team or individually. I have the experience and skills required for your projects and am ready to be hired by you. I have develop several project web and desktop. ย่อ
 • จ้าง irfanshekh
  5.7
  23 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  of my work samples in my portfolio. I use most of the 3b03eefed33D586383a5b2 3b03eefed3Modelling586383a5b2, 3b03eefed33D586383a5b2 design and drafting software like AutoCAD, ProE, Catia, Creo, 3b03eefed3Solidworks586383a5b2, PDMS, MATLAB etc. Also can do analysis(FEA and CFD
  Thank You for Visiting my Profile :) I am Engineer graduated in Mechanical Engineer and Post-Graduated in CAD/CAM Engineering. I have 7 years of industrial experience in designing. You can check few of my work samples in my portfolio. I use most of the 3D Modelling, 3D design and drafting software like AutoCAD, ProE, Catia, Creo, Solidworks, PDMS, MATLAB etc. Also can do analysis(FEA and CFD) in ANSYS and CAESAR II. I am very well qualified and have good experience. Also have excellent skills over MS office so can write Articles and Reports, can make Power Point Presentation, make Speadsheets in excel. Anything you want just name it, I am here to help you. Just click the "HIRE ME" Button and discuss your ideas with me, I will make them possible. ย่อ
 • จ้าง MukiHR
  1.6
  2 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  design, 3b03eefed33D586383a5b2 3b03eefed3modelling586383a5b2, Simulation, Finite element analysis (FEA), Structural Analysis, Academic writing, Engineering Assignments and much more. I am using following engineering tools 3b03eefed3SolidWorks586383a5b2, Inventor
  I am mechanical engineer with more than 6 years of experience as design engineer, also have 3 years of experience as CNC programmer. I am highly experienced in design of different lifting appliances like cranes, winches etc. in accordance to any international standards (DNV, ABS...). Fields of work that am involved in are new product development, concept design, concept development, Product design, 3D modelling, Simulation, Finite element analysis (FEA), Structural Analysis, Academic writing, Engineering Assignments and much more. I am using following engineering tools SolidWorks, Inventor, AutoCAD, Ansys, MathCAD. I am available here 24x7 and can discuss in any time zones with perfect communication. ย่อ

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""