การสร้างแบบจำลอง 3D Videographers สำหรับการจ้างงาน

 • การสร้างแบบจำลอง 3D
 • บริการวิดีโอ

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

 • จ้าง tamas421
  3.8
  18 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  resolutions, file format conversions, optimized jpgs). bf90ffaeebVideo4a78668d3b & audio editing/processing: ffmpeg. (H.264/H.265 encoding, cut/split/join/overlay/zoom/transitions in bf90ffaeebvideos4a78668d3b, audio corrections ... ). Programming: including numerical & bf90ffaeebmodelling4a78668d3b tasks. (MC simulations, optimizations, "Completed another programming works" could be checked in the portfolio). bf90ffaeeb3D4a78668d3b bf90ffaeebmodelling4a78668d3b and animation rendering: Blender ... /translation of objects; all renderings are performed on my own i7-4770 workstation without distribution the modells to cloud bf90ffaeebservices4a78668d3b; some example works are under "Recently completed bf90ffaeeb3D4a78668d3b modells").
  I have experiences in the following fields. Image editing: Gimp, ImageMagick. (image transformations, handling layers, overlaying images, working with paths for reproducing vector images at higher resolutions, file format conversions, optimized jpgs). Video & audio editing/processing: ffmpeg. (H.264/H.265 encoding, cut/split/join/overlay/zoom/transitions in videos, audio corrections). Programming: including numerical & modelling tasks. (MC simulations, optimizations, "Completed another programming works" could be checked in the portfolio). 3D modelling and animation rendering: Blender / Cycles. (creating basic shapes/objects, apply photorealistic shader composition, extended knowledge about rendering and lighting settings, creating and rendering animations like 3d logos, fine rotation/translation of objects; all renderings are performed on my own i7-4770 workstation without distribution the modells to cloud services; some example works are under "Recently completed 3D modells"). ย่อ
 • จ้าง marcushora
  2.0
  1 บทวิจารณ์ $10 USD ต่อชั่วโมง
  worked with bf90ffaeebVideo4a78668d3b bf90ffaeebServices4a78668d3b, Flash Animation and bf90ffaeeb3D4a78668d3b bf90ffaeebModelling4a78668d3b. I am available for hire to work on your projects today.
  I am an experienced freelancer and have worked with technologies such as Internet Marketing and eMarketing. Internet Marketing is my specialty, having worked with it for many years. I have also worked with Video Services, Flash Animation and 3D Modelling. I am available for hire to work on your projects today. ย่อ

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""