Unreal Engine Specialistsพร้อมรับจ้าง

 • Unreal Engine
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 75 รายการ
 • ว่าจ้าง   talalbadshah125
ว่าจ้าง   talalbadshah125

  talalbadshah125 talalbadshah125

  Pakistan $40 USD / ชม.
  Game Development, Unreal Engine, 3D Modelling
  Pakistan
  5.1
  8 รีวิว 8 รีวิว $40 USD ต่อชั่วโมง
  Long Time Freelancer. Second time onsite. Member of the team at Titan CustomWorks. Professional Game Developer - Unreal Engine 4 and 5 3D Modeler and Animator - Blender and Cascadeur 3D Texturing- Adobe Substance Painter Currently contracting as a VR/AR researcher at the Video Analytics Lab at Pakistan's Naval...
  Long Time Freelancer. Second time onsite. Member of the team at Titan CustomWorks. Professional Game Developer - Unreal Engine 4 and 5 3D Modeler and Animator - Blender and Cascadeur 3D Texturing- Adobe Substance Painter Currently contracting as a VR/AR researcher at the Video Analytics Lab at Pakistan's Naval Research and Development Institute. Developing Body Harvest Remastered. A GTA-style open world game, remastering an old classic, "Body Harvest N64", known as the predecessor to the GTA franchise. Developed various games and game systems for clients such as Turn-Based Systems, Attack and Ability Systems, Opponent AI, Inventory Systems, Weapon Systems, Modular Character Creation Systems, 3D models, animations, 3D assets, game assets, Architectural Visualizations aka ArchViz and much more! ย่อ
 • ว่าจ้าง talalbadshah125
 • ว่าจ้าง   DrSyafiq
ว่าจ้าง   DrSyafiq

  DrSyafiq DrSyafiq

  Malaysia $50 USD / ชม.
  PhD | Web | App | SW / HW / FW | IoT | Ai | AR/VR
  Malaysia
  2.8
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $50 USD ต่อชั่วโมง
  Greetings! I am a Techpreneur that have more than 9 years expertise working in varied applications of Internet of Things (IoT) which includes UI/UX Design, Web/Mobile App Development, Automation, API Integration, Embedded System, Business Intelligence, Smart Buildings, Supply Chain Management, Tracking/Monitoring...
  Greetings! I am a Techpreneur that have more than 9 years expertise working in varied applications of Internet of Things (IoT) which includes UI/UX Design, Web/Mobile App Development, Automation, API Integration, Embedded System, Business Intelligence, Smart Buildings, Supply Chain Management, Tracking/Monitoring System, VR/AR Applications, Desktop/Mobile Game Simulators, Green Solutions, FinTech, Drone Software and many more. I have work across all industries with small, medium and large businesses. My skills include but are not limited to: Programming Language: • PHP (Laravel, Codeigniter, Yii, Cakephp) • HTML • CSS • ASP.Net • C++ • C# • Visual Basic • Javascript (Node.js, Vue.js, Vanilla.js, Electron.js, Express.js, Angular.js, React.js, Next.js) • Flask • Django • Python • CMS Framework: • Odoo (ERP) • Wordpress/Woocommerce • Joomla • Drupal • Magnento • Pretashop • Shopify • Moodle • Koha Library • Mobile Framework: • Native iOS (Swift) • Native Android (Java/Kotlin) • Flutter • Ionic • Phonegap • React Native • Xamarin • WebRTC • Jitsi-Meet • Zoom API • BigBlueButton • Agora • Game Development / Augmented Reality (AR) / Virtual Reality (VR): • Unity3D • Unreal Engine • ARKit • ARCore • ARFoundation • Vuforia • Hologram • Three.js • HTML5 • Blender • Engineering / Geolocation Software: • Autodesk (CAD, Revit, Maya, 3ds Max, Forge API, Dynamo) • QGIS • SGlobe • Flightradar24 • SCADA • HMI • PLC • UI / UX Prototype: • Figma • Balsamiq Mockup • Adobe XD • Computing Software: • MatLab • Wolfram Mathematica • Origin Pro • Excel • Tableau • R-Programming • LabView • OpenCV • TensorFlow • Database: • MySQL • MSSQL • MongoDB • SQLLite • PostgreSQL • Google Firebase • Server: • Linux • Windows • MacOS • Cpanel • Cloud AWS (EC2, Lightsail, S3) • Management Tools: • Microsoft Projects • Bitbucket • Gitlab • Hardware: • Drone/UAV • Smartwatch • Sensor • Arduino • High Power Laser • GPS • CCTV • ADSB Radar • Classic Bluetooth/Bluetooth Low Energy (BLE) • I have successfully received a PhD in Physics, Major in Artificial Intelligence and I am actively involved in engineering and scientific research. If you are interested with any of my services, please do not hesitate to contact me. I will Guarantee you will have a Friendly Experience. Let's Digitize your Dreams..!! Warmest regards, Dr. Syafiq Affandi ย่อ
 • ว่าจ้าง DrSyafiq
 • ว่าจ้าง   mems2020
ว่าจ้าง   mems2020

  mems2020 mems2020

  Egypt $40 USD / ชม.
  3D Artist > 3D Characters - 3D NFT - 3D AI Video
  Egypt
  4.2
  5 รีวิว 5 รีวิว $40 USD ต่อชั่วโมง
  Hello I work alone, and I adept at designing 3D characters for more than 7 years, and I Using these programs to produce high quality and professional work: ➥Autodesk Maya 2024 ➥Cascadeur ➥IClone 8 / CC4 ➥ZBrush 2020 ➥ Unreal Engine 4/5 ➥Marvelous Designer 12 ➥Substance Painter ➥Photoshop 2020 ➥After Effect 2020 I...
  Hello I work alone, and I adept at designing 3D characters for more than 7 years, and I Using these programs to produce high quality and professional work: ➥Autodesk Maya 2024 ➥Cascadeur ➥IClone 8 / CC4 ➥ZBrush 2020 ➥ Unreal Engine 4/5 ➥Marvelous Designer 12 ➥Substance Painter ➥Photoshop 2020 ➥After Effect 2020 I strive to grow and learn as a professional artist, and I have the ability to multitask and work under strict deadlines, either alone or as part of a team. I'm afraid bad feedback, So I work right or don't do it at all. My set of skills includes: ➥NFT 3D Characters. ➥3D modeling (Character, Products, Environments, Organic or Inorganic geometries). ➥ Sculpt, Retopology, 3D Print. ➥ Shading and PBR Texturing for (Games/ Video). ➥ 3D Rigging (Characters, Face (Lip Sync), Weapons, Animals, Robots). ➥ 3D Animation (Advanced acting) + (Motion Capture, Cleanup). ➥ Lighting/Rendering. I don't mind any reviews if needed and it's free. I guaranteeing you the quality and accuracy of my work 100%, to make my employer's completely satisfied, I'll be happy to offer a free revision on each project. Because I have signed up a lot of projects, I am pleased to show you a set of my past and recent projects. Note: Contact to me if you find any problem with the work you received from me when you found it. This is my service guarantee. Thank you for taking time to look to my profile. Best Regards Mohamed Samir ย่อ
 • ว่าจ้าง mems2020
 • ว่าจ้าง   Simiaanimation
ว่าจ้าง   Simiaanimation

  Simiaanimation Simiaanimation

  United Kingdom $20 USD / ชม.
  3D Animation Experts | NFT | Game Develop | AR-VR
  United Kingdom
  4.8
  3 รีวิว 3 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  We are a team of expert 3D modelers, animators, VFX artists, Software and Game developers, making 3D animations for over 18 years. Each one of our team members are committed to their field. Having a lot of experience and the will to stay on the cutting edge, we will take the BEST road to complete each project. We...
  We are a team of expert 3D modelers, animators, VFX artists, Software and Game developers, making 3D animations for over 18 years. Each one of our team members are committed to their field. Having a lot of experience and the will to stay on the cutting edge, we will take the BEST road to complete each project. We have a unique combination of 3D artists and software/game developers, which help us a lot to be more creative, take the efficient way and get the best possible outcome. Have a rough idea in mind? Our stacked team can bring it to reality, from zero to finish, and it all happens here. ย่อ
 • ว่าจ้าง Simiaanimation
 • ว่าจ้าง   JasonHoku
ว่าจ้าง   JasonHoku

  JasonHoku JasonHoku

  United States $40 USD / ชม.
  CS/IT, Web, Apps, Games, C++, Node, PHP & More
  United States
  4.2
  2 รีวิว 2 รีวิว $40 USD ต่อชั่วโมง
  With over 15 years of multidisciplinary expertise in programming, design, engineering, and mathematics, I have donned several hats including that of a CTO, Lead Project Developer, 3D Asset Designer, Software Architect, and Technical Consultant. My diverse skill set has empowered me to create digital solutions and...
  With over 15 years of multidisciplinary expertise in programming, design, engineering, and mathematics, I have donned several hats including that of a CTO, Lead Project Developer, 3D Asset Designer, Software Architect, and Technical Consultant. My diverse skill set has empowered me to create digital solutions and products that cater to a broad spectrum of business needs. Throughout my prolific career, I have spearheaded hundreds of projects across an array of technologies such as C++, HTML, JavaScript, Python, and NodeJS. My experience stretches beyond coding to encompass long-term project management and freelance consulting. This holistic exposure has sharpened my aptitude for researching and deploying optimal solutions, all while maintaining transparent and effective communication with stakeholders. Specializing in Computer-Aided Design (CAD) and animation software, I have revolutionized traditional workflows, contributing to the enhanced efficiency and creative freedom for businesses. My extensive portfolio includes thousands of meticulously crafted assets and designs. This practical experience has not only refined my design capabilities but also fostered a collaborative spirit within tightly-knit teams. Passionate about entrepreneurship, I've held multiple leadership roles such as Co-Founder, CTO, and Partner in various startups. Academically, I have pursued courses across four esteemed institutions, delving into advanced topics up to trigonometry and calculus. Currently, I am on the path to earning my PhD in Computer Science, which enriches my capacity for critical thinking and collaborative research on complex questions and ideas. I am confident that my unique blend of technical prowess, creative vision, and team-oriented approach will make me an invaluable asset to your organization. I eagerly await the opportunity to further discuss my qualifications with you. My Software Engineer Portfolio Site: jasonhoku.github.io/ Some websites I've designed and currently maintain: virtualpopstar.com (Community Forums & Games) aarootshi.com (Restaurant Site) microhawaii.com (Company Information Site) ponomap.com (Business Listings) mauiartprints.com (Art Gallery) Software and games on Google Play: play.google.com/store/apps/developer?id=Jason+Hoku GitHub published software: github.com/JasonHoku/ (Software Publishing) github.com/JasonHoku/HokuBot (Node/React Discord Bot) github.com/JasonHoku/RobotJSMacros (Programmable Hardware Keyboard & Mouse Macro Bot) Advertising and writing skills on social medias: instagram.com/JasonLevien (14k subscribers) twitter.com/JasonHoku (8k subscribers) www.facebook.com/jlevien808/ (2k subscribers) youtube.com/JasonHoku (.2k subscribers) If you have any questions at all, absolutely send them my way and I'll be more than happy to do my best to provide answers. Sincerely, Jason ย่อ
 • ว่าจ้าง JasonHoku
 • ว่าจ้าง   derekjlaporte
ว่าจ้าง   derekjlaporte

  derekjlaporte derekjlaporte

  United States $65 USD / ชม.
  Professional Skilled Developer
  United States
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $65 USD ต่อชั่วโมง
  Welcome to my profile! Thanks for visiting! My name is Derek and I am an experienced Full Stack developer based in Los Angeles. My background includes: - Proficiency in Javascript, Typescript, PHP, Python, C#, Golang, Swift, Objective-C, Java, Kotlin and other programming languages to build robust native,...
  Welcome to my profile! Thanks for visiting! My name is Derek and I am an experienced Full Stack developer based in Los Angeles. My background includes: - Proficiency in Javascript, Typescript, PHP, Python, C#, Golang, Swift, Objective-C, Java, Kotlin and other programming languages to build robust native, cross-platform apps, web apps and game. - Extensive experience with web development frameworks and libraries like Angular, React and Vue.js and databases like MySQL, PostgreSQL, MongoDB and Amazon DynamoDB. - Extensive experience with iOS frameworks like UIKit, ARKit, CoreBluetooth, and Android architecture like Jetpack, Retrofit, to implement advanced features and optimize performance. - Extensive experience in designing and implementing gameplay features, mechanics, and systems, as well as knowledge of Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) development, creating engaging experiences for immersive platforms using Unity, Unreal Engine. - Integrating third-party SDKs like Facebook, Firebase into apps to enable social logins, analytics and more and cloud services like AWS, Google Cloud and Microsoft Azure. - Implementing custom and pixel-perfect UIs by using modern frameworks like Tailwind CSS, Ant-Design, Styled component and etc. - Leveraging tools like Git, Jira, AWS to improve collaboration and streamline workflows. Let's collaborate to transform your vision into an exceptional app experience. Contact me to discuss your project goals - I am passionate about delivering top-notch mobile apps and providing exceptional value. As always, thanks for visiting and I hope that we can work together to achieve your dreams! ย่อ
 • ว่าจ้าง derekjlaporte
 • ว่าจ้าง   GameOfWords
ว่าจ้าง   GameOfWords

  GameOfWords GameOfWords

  Pakistan $30 USD / ชม.
  Full-Stack & Mobile App Dev | WordPress | SEO
  Pakistan
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  Welcome! I'm Madiha Ali, a dynamic and versatile full-stack developer specializing in both web development and mobile app development. With a passion for innovation and a commitment to excellence, I leverage my extensive skills and expertise to deliver powerful digital solutions that drive success for my...
  Welcome! I'm Madiha Ali, a dynamic and versatile full-stack developer specializing in both web development and mobile app development. With a passion for innovation and a commitment to excellence, I leverage my extensive skills and expertise to deliver powerful digital solutions that drive success for my clients. ⭐Web Development Skills: ✅HTML, CSS, and JavaScript: Core web technologies. ✅Front-End Frameworks/Libraries: React.js, Angular, Vue.js. ✅Back-End Development: Node.js, Python (Django/Flask), Ruby on Rails. ✅Databases: MySQL, PostgreSQL, MongoDB. ✅API Development: RESTful APIs, GraphQL. ✅DevOps and Deployment: Docker, CI/CD, AWS/Azure/GCP. ⭐Mobile App Development: ✅Programming Languages: Swift (iOS), Kotlin (Android), Java (Android), Objective-C (iOS). ✅Cross-Platform Frameworks: React Native, Flutter, Xamarin. ✅API Integration: RESTful APIs, OAuth authentication. ✅UI/UX Design: Mobile UI/UX principles, platform-specific design guidelines. ✅Database Management: SQLite (local storage), Firebase Realtime Database, Firestore. ✅Version Control: Git, GitHub. ✅Deployment and Distribution: App Store (iOS), Google Play Store (Android). ⭐Expertise: ➡️In the realm of web development, I excel in crafting intuitive and visually stunning user interfaces using HTML, CSS, and JavaScript. I have a deep understanding of modern front-end frameworks such as React.js, Angular, and Vue.js, enabling me to create seamless and engaging web experiences. ➡️On the back-end, I specialize in building scalable and efficient server-side solutions using Node.js, Express.js, Python, Django, and Ruby on Rails. I have extensive experience in database management, ensuring optimal performance and data integrity using MongoDB, MySQL, and PostgreSQL. ย่อ
 • ว่าจ้าง GameOfWords
 • ว่าจ้าง   muhammadhari336
ว่าจ้าง   muhammadhari336

  muhammadhari336 muhammadhari336

  Pakistan $9 USD / ชม.
  Websites | Mobile Apps | Software
  Pakistan
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $9 USD ต่อชั่วโมง
  Hi there, I am a Results Oriented Professional IT Developer having 9 years of extensive experience in Software, Mobile, Web Design, and Development. I have encountered all aspects of Software, Mobile, and Website challenges over the recent years. I am proficient enough to understand my Client's requirements and to...
  Hi there, I am a Results Oriented Professional IT Developer having 9 years of extensive experience in Software, Mobile, Web Design, and Development. I have encountered all aspects of Software, Mobile, and Website challenges over the recent years. I am proficient enough to understand my Client's requirements and to deliver on time. I have successfully completed multi-dimensional projects. Let's Chat about your goals. My Expertise : * Front End Development * Back End Development * Basic Web and Application architect * Website Development * Mobile App Development * CMS, LMS, Flutter, Android * Education and Business Websites * Software Architect * PHP, HTML, Python, Java , JavaScript, C , C++,C#, LMS, CMS * Development, Maintenance, and Enhancement using OOPs concepts WHY ME? * Excellent communication skills * 24/7 Availability, On Time Delivery * Fast turnaround and Unlimited Revisions * Not Giving up on Clients until Satisfied * Agile Development Methodology And Process Maturity * Fixed or Hourly ย่อ
 • ว่าจ้าง muhammadhari336
 • ว่าจ้าง   tataech
ว่าจ้าง   tataech

  tataech tataech

  Colombia $25 USD / ชม.
  2D/3D Artist and VFX Expert
  Colombia
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  I am an expert in 2D/3D design and animation, VFX Video Editing. I have been working in this field for almost 7-8 years and have good experience and skills. I always put all my passion into each project while carrying out the order projects of many customers so far, and I try to satisfy the customer's needs as much as...
  I am an expert in 2D/3D design and animation, VFX Video Editing. I have been working in this field for almost 7-8 years and have good experience and skills. I always put all my passion into each project while carrying out the order projects of many customers so far, and I try to satisfy the customer's needs as much as possible. I love my work very much and I am always attached to each production. My Skill - Maya, Blender, 3DSMAX, Houdini,SketchUp - Moho, Adobe Animate CC, Clip Studio Paint - Adobe AfterEffects CC, Adobe Premiere Pro CC, Nuke ย่อ
 • ว่าจ้าง tataech
 • ว่าจ้าง   OTooleSoftware
ว่าจ้าง   OTooleSoftware

  OTooleSoftware OTooleSoftware

  United States $75 USD / ชม.
  Unity 3D Programmer, iOS Developer, Unreal Engine
  United States
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $75 USD ต่อชั่วโมง
  ## BIO I am a programmer and engineer at heart. I have a passion for all things computers, especially game development! I have an extremely strong and well versed background in programming. Unity 3d, Unreal Engine, C#, Python, Perl, BASH, PHP, Objective-C, C, C++, anything iOS/Swift/Xcode/Flutter are a few my...
  ## BIO I am a programmer and engineer at heart. I have a passion for all things computers, especially game development! I have an extremely strong and well versed background in programming. Unity 3d, Unreal Engine, C#, Python, Perl, BASH, PHP, Objective-C, C, C++, anything iOS/Swift/Xcode/Flutter are a few my favorites (simply depends on what I need to do). I have been programming for well over 20 years. During these years, I've developed a number of large, enterprise scale, software applications that have been used through a large ISP in the USA. ## Area of Expertise Unity 3D, Python, Swift, Objective-C, Xcode, iOS, iPhone, iPad, Linux, Unix, Windows, C, C++, C#, Perl, Bash, Java, Javascript, AJAX, PHP, MySQL, Mobile Development (iOS/iPhone/iPad), System Engineering, Server Management ย่อ
 • ว่าจ้าง OTooleSoftware

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""