VoIP Developersพร้อมรับจ้าง

 • VoIP
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 43 รายการ
 • ว่าจ้าง   MRARIFAKRAM
ว่าจ้าง   MRARIFAKRAM

  MRARIFAKRAM MRARIFAKRAM

  Pakistan $50 USD / ชม.
  Linux | Windows | pbx | cloud computing
  Pakistan
  4.9
  11 รีวิว 11 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  I am Muhammad Abdullah , with 8 years of expertise in various fields: I specialize in providing dedicated assistance for both Linux and Windows systems. I am skilled in Blockchain Development, including BTC NODE & GETH. I can configure Apache, Nginx, or other HTTP servers to meet specific requirements. I offer...
  I am Muhammad Abdullah , with 8 years of expertise in various fields: I specialize in providing dedicated assistance for both Linux and Windows systems. I am skilled in Blockchain Development, including BTC NODE & GETH. I can configure Apache, Nginx, or other HTTP servers to meet specific requirements. I offer support for WHM, cPanel, Plesk, DirectAdmin, and other control panels. I can handle tasks related to VPS, VDS, VPN, VPC, and subnet setups. I excel at seamless migration from one host to another. I can configure Reverse Proxy for efficient web traffic management. I have expertise in Load Balancing for applications and websites. I can resolve PHP-related issues and extend its functionality through various extensions. I am experienced with Java Web Server (Apache Tomcat) setup and maintenance. I can assist with IIS configuration and optimization. I have extensive knowledge in debugging Ubuntu, Debian, or Debian-based operating systems. I can troubleshoot CentOS-related issues. ย่อ
 • ว่าจ้าง MRARIFAKRAM
 • ว่าจ้าง   abusayed2004
ว่าจ้าง   abusayed2004

  abusayed2004 abusayed2004

  Bangladesh $40 USD / ชม.
  Asterisk PBX, SIP, Linux, Cloud, DevOps, Security
  Bangladesh
  6.4
  59 รีวิว 59 รีวิว $40 USD ต่อชั่วโมง
  I am currently seeking long-term remote and onsite job opportunities. With 13 years of experience, I have worked extensively with VoIP, Asterisk, cloud technologies such as AWS and OpenStack, Server security, Vtiger CRM, Open VPN, CentOS, Ubuntu, Redhat, VoIPSwitch, Oracle DB, RHEVM, Mysql, and Linux customization. I...
  I am currently seeking long-term remote and onsite job opportunities. With 13 years of experience, I have worked extensively with VoIP, Asterisk, cloud technologies such as AWS and OpenStack, Server security, Vtiger CRM, Open VPN, CentOS, Ubuntu, Redhat, VoIPSwitch, Oracle DB, RHEVM, Mysql, and Linux customization. I am also proficient in Python and PHP scriptwriting for IVR and AGI implementation on Asterisk. I have a team for support and further development. My expertise includes: - Linux - Hosting Systems Administration & Monitoring - Design and implementation of High-Performance SIP SBC - DevOps CI/CD - Service Optimization - Security Hardening - VoIP, Asterisk, SMS, Dongle, and FreePBX installation, configuration, and maintenance - WebRTC SIP Phone - Infrastructure Planning - Disaster Recovery - Shell Scripting - Capacity planning, application delivery planning - Network Troubleshoot, Spanning Tree, PVST, RSTP, HSRP, RIP, BGP, EGRP IGRP, MPLS - SAN Troubleshoot - GlusterFS, CEPH - NFS, SMB, ISCSI, SMTP - Linux performance tuning - MySQL, Oracle DB performance tuning - Laravel web application development - Web Security, Web benchmark, best practice - IPTV, Live streaming, VOD, FFmpeg - Raspberry Pi Please let me know if you have any questions or require further information. ย่อ
 • ว่าจ้าง abusayed2004
 • ว่าจ้าง   AwaisChaudhry
ว่าจ้าง   AwaisChaudhry

  AwaisChaudhry AwaisChaudhry

  Pakistan $50 USD / ชม.
  Among Top 100 on Freelancer Search out of 2Million
  Pakistan
  3.7
  2 รีวิว 2 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch...
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch Bots) Web: Core: HTML, CSS, WordPress, PHP (Magento, Cakephp, Codeigniter, Symfony, Laravel), Javascript (MEAN+MERN), React.js, Angular, node.js, Express.js, Vue.js, D3.js, Three.js, Ruby on Rails, ASP.NET, AJAX, MVC, VB.NET, WPF, CMS, JSON, Docker, Odoo, RESTful API Gobiflow, Podio, Bubble.io, Webflow eCommerce: Woo+BigCommerce, Shopify, Ecwid, Shopware, Prestashop, Joomla, Drupal, Zoho, Odoo, WHMCS, Yii, vTiger, Suite/SugarCRM Desktop: Java, Python, C#/C++Programming, Delphi, Qt++, VB, Golang Design: Photoshop, Illustrator, Figma Game Development: WebGL, Html5, Unity3d, 3d Max, 3d Maya, Unreal Engine 4/25. UE5, Godot Mobile: Android, iPhone, PhoneGap, Ionic, Cordova, React Native, Xamarin, Flutter, AR/VR Calling: Twilio, Nexmo, Voip, Sip, Asterisk, FreePbx, Freeswitch. Trading: Sierra Chart, Pinescript, Thinkorswim, Tradestation, Metatrader, NinjaTrader, Tradingview, Binance, Kucoin, Interactive Broker, Iqoption, Fxtm Apis Computer Vision: Machine Learning, Artificial Intelligence, OpenCV, OCR, Tensorflow, GPT-3, GPT-4, Jetson Nvidia, YOLO, Chatbot, ChatGPT, OpenAI Hardware: Embedded System, Arduino, Matlab, Raspberry Pi, Esp32 ย่อ
 • ว่าจ้าง AwaisChaudhry
 • ว่าจ้าง   jkaranm
ว่าจ้าง   jkaranm

  jkaranm jkaranm

  Philippines $35 USD / ชม.
  Professional Online Marketer / Remote Specialist
  Philippines
  3.7
  2 รีวิว 2 รีวิว $35 USD ต่อชั่วโมง
  We are a small team that specializes in outsourcing and digital marketing, committed to improving the efficiency and effectiveness of your business. While we can't please everyone, we have built a strong reputation in the industry. Our services include data entry, Virtual Assistant, lead mining, email sending, article...
  We are a small team that specializes in outsourcing and digital marketing, committed to improving the efficiency and effectiveness of your business. While we can't please everyone, we have built a strong reputation in the industry. Our services include data entry, Virtual Assistant, lead mining, email sending, article writing, proofreading/editing, telemarketing, designs, and more. As an experienced BPO professional, I have worked with numerous companies worldwide in areas such as lead generation, sales, customer service/support, data entry/processing, VA, and research. Our company offers a wide range of services, including telemarketing, customer service, graphics design, logo design, branding, technical support, data entry, and more. We were featured on Freelancer a few years ago and have been a Preferred Freelancer here for several years now. If our qualifications match your needs, please consider our small company for your next project. ย่อ
 • ว่าจ้าง jkaranm
 • ว่าจ้าง   rgiapratama
ว่าจ้าง   rgiapratama

  rgiapratama rgiapratama

  Indonesia $7 USD / ชม.
  System Admin & Programmer
  Indonesia
  PHP, MySQL, MikroTik, Linux, ASP.Net, freeSWITCH, PL/SQL
  PHP, MySQL, MikroTik, Linux, ASP.Net, freeSWITCH, PL/SQL ย่อ
 • ว่าจ้าง rgiapratama
 • ว่าจ้าง   ITBC2019
ว่าจ้าง   ITBC2019

  ITBC2019 ITBC2019

  Uruguay $40 USD / ชม.
  Systems & Telecom Engineer, IT Pro 23 years
  Uruguay
  1.0
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $40 USD ต่อชั่วโมง
  Degree Professional (Systems Engineer, Telecommunications Engineer, Cisco CCNP, MBA, ITIL, MCSE, VMWARE, Mikrotik, Siemon, IP Telephony, etc.) with more 20 years experience. Expertise in Networking (Design & Deployment), IT Support, IP Telephony, Routing, Switching, Firewalling, Security, SDWAN, Wireless,...
  Degree Professional (Systems Engineer, Telecommunications Engineer, Cisco CCNP, MBA, ITIL, MCSE, VMWARE, Mikrotik, Siemon, IP Telephony, etc.) with more 20 years experience. Expertise in Networking (Design & Deployment), IT Support, IP Telephony, Routing, Switching, Firewalling, Security, SDWAN, Wireless, Linux/Unix/Windows Servers Management, and many other IT topics (like PHP, Apache, Nginx, MySQL, Magento, PrestaShop, Wordpress, etc.) I've experience with Google Cloud Services, Digital Ocean, Amazon Web Services, Microsoft Azure. Entrepeuner in a small IT company (IT Business Corp.) with more 15 years in local market. I have expectations of new and challenging projects. Available 7 days a week to attend emergencies and specific technical assistance situations. Technical responsibility and ethical commitment in the fulfillment of the requested services. ย่อ
 • ว่าจ้าง ITBC2019
 • ว่าจ้าง   Yunas
ว่าจ้าง   Yunas

  Yunas Yunas

  United Kingdom $100 USD / ชม.
  Full Stack Web Design and Development
  United Kingdom
  6.2
  19 รีวิว 19 รีวิว $100 USD ต่อชั่วโมง
  We are a Full Service Web & Mobile Design, Development, and Interactive Marketing Agency and we specialize in - Web Design & Development - Print Design & Branding - Interactive Marketing - App Development - CMS and CRM Design and Development - SEO, SMM, SEM and content marketing - Virtual Assistance, back-office...
  We are a Full Service Web & Mobile Design, Development, and Interactive Marketing Agency and we specialize in - Web Design & Development - Print Design & Branding - Interactive Marketing - App Development - CMS and CRM Design and Development - SEO, SMM, SEM and content marketing - Virtual Assistance, back-office and Administrative Support - Online Research and Thesis Work, - Data Entry(Mortgage and other fields), - Software Component Development, - Software Quality Assurance. We are also ready to partner with any web-company to leverage expert web developers at highly competitive rates ensuring the high quality deliverable. We are a team of professionals who take on the responsibility of providing Business Process Outsourcing for the busy managers and take care of their businesses at lower possible rates with 100% quality work and dedication. Our skill set includes but not limited to WordPress - Frontend Design and Backend Development + Customization Divi, Avada, Elementor, Thrive and other Builders. - Development and customization of WordPress Themes and Plugins - Enhancements of core WordPress features - Setting up shopping carts with PayPal, 2CO and other gateways for digital downloads. - Setting up of extensive blog-styled websites for individuals, and small to medium businesses. - WP ecommerce using Woocommerce, digitaldownloads, PayPal, auth.net and others - BuddyPress, Optimize Press, Genesis Framework and others We also specialize in designing no code apps using Bubble.io and Adalo.com and are proficient in frontend JS and responsive designs using NodeJS, Express JS, Vue JS, Angular JS and others. We are also proficient in all PHP major frameworks like Laravel, CodeIgnitor, Yii Framework and can help with developing custom applications or customization and debugging of existing applications. And ... If you happened to read across the page and have reached here at the bottom, we would like to say THANK YOU! And look forward towards building a promising working relationship. thanks and best regards, Younas ย่อ
 • ว่าจ้าง Yunas
 • ว่าจ้าง   mninfotech2
ว่าจ้าง   mninfotech2

  mninfotech2 mninfotech2

  India $12 USD / ชม.
  Top Rated |Flutter | Android | iOS |Python|Node.js
  India
  4.0
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $12 USD ต่อชั่วโมง
  Mobile App & Web Development Expert with IOT + Betting ‼....Your Ideas …..&.....Our Solutions ….‼ Blockchain - NFT | Smart Contract | Token | Coin | Wallet Mobile App Development Platforms(Android, iOS, with complete web-services API native app) with Flutter App | React Native App Development Website Design &...
  Mobile App & Web Development Expert with IOT + Betting ‼....Your Ideas …..&.....Our Solutions ….‼ Blockchain - NFT | Smart Contract | Token | Coin | Wallet Mobile App Development Platforms(Android, iOS, with complete web-services API native app) with Flutter App | React Native App Development Website Design & Development Platforms - PHP, Node.js, python, WordPress , Html5 , CSS3 ,Bootstrap, Ajax , JavaScript Graphic Design - Figma | Adobe XD | Photoshop | Illustrator | CorelDRAW | marvel app, etc. Also, we cover AI /ML & IoT integrations on both above platforms. Let me know WE BELIEVE WE ARE NOT SATISFIED UNTIL YOU ARE WITH OUR WORK We are a Team of Experience software Developers, Android developers, IOS developers, Website Design, Website Development, Graphic Design, and Web services API. We provide the best quality work and on-time delivery. We believe relation is the key to success for any organization that's the reason we are here to provide the best quality, accuracy, and on-budget work with the help of our experienced team. we have 8+ experience in the IT field with 30+ expert Developer teams in-house to complete your work on time with your 100% satisfaction at a minimum cost Ready Made Solutions with on-demand Customization Taxi App | Ride Share | Towing | Truck Booking | Uber Clone Parcel Delivery | Logistic | On-Demand Delivery | Courier Multi-Vendor Food Delivery | E-commerce | Grocery | On Demand | Medicine |Milk | Gas Event Booking App Appointment Booking App - Doctor | Salon | Services Provider | Social Media App & Chat App - Audio & Video Call Inventory Management | POS App Dog Sitting | Baby Sitting | Dog walker app Donation App Betting App - fantasy | Betfair | Sport | Casino | Gaming | Odds |Poker App School App | Attendance System Classified App - services | Business News App | Food recipe App Covid App Quiz + Test App Airtasker Clone Real Estate Portal Security App with Live tracking IoT-based RFID attendance system Doctor Appointment Booking Car rental Food delivery App last hour deal application cricket , football , tennis betting website casino ย่อ
 • ว่าจ้าง mninfotech2
 • ว่าจ้าง   arodrigue
ว่าจ้าง   arodrigue

  arodrigue arodrigue

  Dominican Republic $35 USD / ชม.
  Asterisk and VoIP expert, and web developer.
  Dominican Republic
  6.3
  95 รีวิว 95 รีวิว $35 USD ต่อชั่วโมง
  I'm a VoIP expert, a skilled PHP web developer, and a proficient Linux administrator. My top skills are http://twilio-voip.com/
  I'm a VoIP expert, a skilled PHP web developer, and a proficient Linux administrator. My top skills are http://twilio-voip.com/ ย่อ
 • ว่าจ้าง arodrigue
 • ว่าจ้าง   Microlent
ว่าจ้าง   Microlent

  Microlent Microlent

  India $35 USD / ชม.
  Preferred Freelancer | Web/Mobile/RPA Development
  India
  4.0
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $35 USD ต่อชั่วโมง
  Namaste, Welcome to Microlent. Microlent is a group composed of tech-savvy individuals and marketing geniuses who banded together to get India, and the world, digitally engaged. We are about technology and how it can help you reach your maximum potential. We are a real company based in India and as well as our local...
  Namaste, Welcome to Microlent. Microlent is a group composed of tech-savvy individuals and marketing geniuses who banded together to get India, and the world, digitally engaged. We are about technology and how it can help you reach your maximum potential. We are a real company based in India and as well as our local clients, we use Freelancer to cherry-pick the best international projects to build our online portfolio and stretch our software building muscles. We are always looking to build the next big thing - Is that your project? If so, we would make a successful team! We develop websites, online stores, mobile applications, and most importantly ongoing relations. We are the 'go-to guys for new software projects - Anything goes at Microlent! Your imagination is the limit. We work with the following technologies: ASP.NET MVC, ASP.NET CORE, C#, PHP, iOS, Android, Flutter, Xamarin, and many more. ย่อ
 • ว่าจ้าง Microlent

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""