VoIP Developersพร้อมรับจ้าง

 • VoIP
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 49 รายการ
 • ว่าจ้าง   abusayed2004
ว่าจ้าง   abusayed2004

  abusayed2004 abusayed2004

  Bangladesh $40 USD / ชม.
  Asterisk PBX, SIP, Linux, Cloud, DevOps, Security
  Bangladesh
  6.4
  61 รีวิว 61 รีวิว $40 USD ต่อชั่วโมง
  I am currently seeking long-term remote and onsite job opportunities. With 13 years of experience, I have worked extensively with VoIP, Asterisk, cloud technologies such as AWS and OpenStack, Server security, Vtiger CRM, Open VPN, CentOS, Ubuntu, Redhat, VoIPSwitch, Oracle DB, RHEVM, Mysql, and Linux customization. I...
  I am currently seeking long-term remote and onsite job opportunities. With 13 years of experience, I have worked extensively with VoIP, Asterisk, cloud technologies such as AWS and OpenStack, Server security, Vtiger CRM, Open VPN, CentOS, Ubuntu, Redhat, VoIPSwitch, Oracle DB, RHEVM, Mysql, and Linux customization. I am also proficient in Python and PHP scriptwriting for IVR and AGI implementation on Asterisk. I have a team for support and further development. My expertise includes: - Linux - Hosting Systems Administration & Monitoring - Design and implementation of High-Performance SIP SBC - DevOps CI/CD - Service Optimization - Security Hardening - VoIP, Asterisk, SMS, Dongle, and FreePBX installation, configuration, and maintenance - WebRTC SIP Phone - Infrastructure Planning - Disaster Recovery - Shell Scripting - Capacity planning, application delivery planning - Network Troubleshoot, Spanning Tree, PVST, RSTP, HSRP, RIP, BGP, EGRP IGRP, MPLS - SAN Troubleshoot - GlusterFS, CEPH - NFS, SMB, ISCSI, SMTP - Linux performance tuning - MySQL, Oracle DB performance tuning - Laravel web application development - Web Security, Web benchmark, best practice - IPTV, Live streaming, VOD, FFmpeg - Raspberry Pi Please let me know if you have any questions or require further information. ย่อ
 • ว่าจ้าง abusayed2004
 • ว่าจ้าง   franklee31
ว่าจ้าง   franklee31

  franklee31 franklee31

  United States $50 USD / ชม.
  Senior VoIP and Embedded System Engineer
  United States
  4.4
  7 รีวิว 7 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  Experienced VoIP engineer adept in up-to-date VoIP and SoC technology. Proficient in various platforms and languages, and embedded systems.
  Experienced VoIP engineer adept in up-to-date VoIP and SoC technology. Proficient in various platforms and languages, and embedded systems. ย่อ
 • ว่าจ้าง franklee31
 • ว่าจ้าง   AwaisChaudhry
ว่าจ้าง   AwaisChaudhry

  AwaisChaudhry AwaisChaudhry

  Pakistan $50 USD / ชม.
  Among Top 100 on Freelancer Search out of 2Million
  Pakistan
  3.7
  2 รีวิว 2 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch...
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch Bots) Web: Core: HTML, CSS, WordPress, PHP (Magento, Cakephp, Codeigniter, Symfony, Laravel), Javascript (MEAN+MERN), React.js, Angular, node.js, Express.js, Vue.js, D3.js, Three.js, Ruby on Rails, ASP.NET, AJAX, MVC, VB.NET, WPF, CMS, JSON, Docker, Odoo, RESTful API Gobiflow, Podio, Bubble.io, Webflow eCommerce: Woo+BigCommerce, Shopify, Ecwid, Shopware, Prestashop, Joomla, Drupal, Zoho, Odoo, WHMCS, Yii, vTiger, Suite/SugarCRM Desktop: Java, Python, C#/C++Programming, Delphi, Qt++, VB, Golang Design: Photoshop, Illustrator, Figma Game Development: WebGL, Html5, Unity3d, 3d Max, 3d Maya, Unreal Engine 4/25. UE5, Godot Mobile: Android, iPhone, PhoneGap, Ionic, Cordova, React Native, Xamarin, Flutter, AR/VR Calling: Twilio, Nexmo, Voip, Sip, Asterisk, FreePbx, Freeswitch. Trading: Sierra Chart, Pinescript, Thinkorswim, Tradestation, Metatrader, NinjaTrader, Tradingview, Binance, Kucoin, Interactive Broker, Iqoption, Fxtm Apis Computer Vision: Machine Learning, Artificial Intelligence, OpenCV, OCR, Tensorflow, GPT-3, GPT-4, Jetson Nvidia, YOLO, Chatbot, ChatGPT, OpenAI Hardware: Embedded System, Arduino, Matlab, Raspberry Pi, Esp32 ย่อ
 • ว่าจ้าง AwaisChaudhry
 • ว่าจ้าง   ITBC2019
ว่าจ้าง   ITBC2019

  ITBC2019 ITBC2019

  Uruguay $40 USD / ชม.
  Systems & Telecom Engineer, IT Pro 23 years
  Uruguay
  1.0
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $40 USD ต่อชั่วโมง
  Degree Professional (Systems Engineer, Telecommunications Engineer, Cisco CCNP, MBA, ITIL, MCSE, VMWARE, Mikrotik, Siemon, IP Telephony, etc.) with more 20 years experience. Expertise in Networking (Design & Deployment), IT Support, IP Telephony, Routing, Switching, Firewalling, Security, SDWAN, Wireless,...
  Degree Professional (Systems Engineer, Telecommunications Engineer, Cisco CCNP, MBA, ITIL, MCSE, VMWARE, Mikrotik, Siemon, IP Telephony, etc.) with more 20 years experience. Expertise in Networking (Design & Deployment), IT Support, IP Telephony, Routing, Switching, Firewalling, Security, SDWAN, Wireless, Linux/Unix/Windows Servers Management, and many other IT topics (like PHP, Apache, Nginx, MySQL, Magento, PrestaShop, Wordpress, etc.) I've experience with Google Cloud Services, Digital Ocean, Amazon Web Services, Microsoft Azure. Entrepeuner in a small IT company (IT Business Corp.) with more 15 years in local market. I have expectations of new and challenging projects. Available 7 days a week to attend emergencies and specific technical assistance situations. Technical responsibility and ethical commitment in the fulfillment of the requested services. ย่อ
 • ว่าจ้าง ITBC2019
 • ว่าจ้าง   Microlent
ว่าจ้าง   Microlent

  Microlent Microlent

  India $35 USD / ชม.
  Preferred Freelancer | Web/Mobile/RPA Development
  India
  4.0
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $35 USD ต่อชั่วโมง
  Namaste, Welcome to Microlent. Microlent is a group composed of tech-savvy individuals and marketing geniuses who banded together to get India, and the world, digitally engaged. We are about technology and how it can help you reach your maximum potential. We are a real company based in India and as well as our local...
  Namaste, Welcome to Microlent. Microlent is a group composed of tech-savvy individuals and marketing geniuses who banded together to get India, and the world, digitally engaged. We are about technology and how it can help you reach your maximum potential. We are a real company based in India and as well as our local clients, we use Freelancer to cherry-pick the best international projects to build our online portfolio and stretch our software building muscles. We are always looking to build the next big thing - Is that your project? If so, we would make a successful team! We develop websites, online stores, mobile applications, and most importantly ongoing relations. We are the 'go-to guys for new software projects - Anything goes at Microlent! Your imagination is the limit. We work with the following technologies: ASP.NET MVC, ASP.NET CORE, C#, PHP, iOS, Android, Flutter, Xamarin, and many more. ย่อ
 • ว่าจ้าง Microlent
 • ว่าจ้าง   antima5
ว่าจ้าง   antima5

  antima5 antima5

  India $15 USD / ชม.
  Expertise in Cloud Computing (AWS)
  India
  4.7
  10 รีวิว 10 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  LBN Cyber Labs LLP is a leading cloud solutions provider based in Gurgaon, India. We have expertise in Cloud Computing, Container, Kubernetes , Enterprise Communications, DevOps, IaC. We provide professional services for AWS cloud. We help business to deploy application in aws , cloud migration, consultation for...
  LBN Cyber Labs LLP is a leading cloud solutions provider based in Gurgaon, India. We have expertise in Cloud Computing, Container, Kubernetes , Enterprise Communications, DevOps, IaC. We provide professional services for AWS cloud. We help business to deploy application in aws , cloud migration, consultation for choosing best aws services for requirement, ci/cd pipeline setup. ย่อ
 • ว่าจ้าง antima5
 • ว่าจ้าง   atverdokhlib
ว่าจ้าง   atverdokhlib

  atverdokhlib atverdokhlib

  Ukraine $30 USD / ชม.
  React + Node + Golang + Ruby + .Net + Blockchain
  Ukraine
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  Thank you for taking your valuable time! My objective is to serve you better than ever with my maximum devotion. I love helping my customers, and so proudly do my business in delight until your needs are meet by satisfaction. During working as a software developer for 12+ years, I've gained a vast experience and...
  Thank you for taking your valuable time! My objective is to serve you better than ever with my maximum devotion. I love helping my customers, and so proudly do my business in delight until your needs are meet by satisfaction. During working as a software developer for 12+ years, I've gained a vast experience and skills in software engineering field. So no worry about software development from A to Z. In a word, I'm an expert problem solver. No matter what the bug you have, what the solution you are looking for. Up to today, I've successfully developed/solved so many projects and problems / bugs with various technologies, tools and languages. My expertise allows me to build robust, clean, stable and reusable components/modules in any programming language scopes but it doesn't allow me to write dirty codes. These are my main skills. -React.js / Next.js, Vue.js, Angular.js, CodeIgniter, Laravel, Django, Symfony, Magento, RoR -Node.js, Express.js, Koa.js, Nest.js -Javascript/Typescript, jQueryHTML, CSS, CSS3, LESS, SASS, TailwindCSS -C/C++, C#, .Net, Go, Java, Python, Solidity -Matierial-UI, Antd-UI, Kendo-UI, Chakra-UI, Bootstrap -MySQL/Oracle/Postgre, MongoDB, DynamoDB, MSSQL, SQLITE -Git, Jira, Bitbucket, Trello, Figma, PSD, XD -AWS, DigitalOcean, Firebase, SendGrid, Twillo, Google could API, Ubuntu -WordPress, Shopify, Bubble -Blockchain Attentiveness, responsibility, technical thinking, poise, concentration, a high degree of self-organization, discipline, focus on achieving results. I always keep in mind that I grow with my customers. Let us make things better. Happy working! ย่อ
 • ว่าจ้าง atverdokhlib
 • ว่าจ้าง   denys0
ว่าจ้าง   denys0

  denys0 denys0

  Germany $30 USD / ชม.
  Full-Stack, Python, App, Embedded System
  Germany
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  Quality comes first. Responsibility comes first Efficiency comes first Integrity comes first. Customer satisfaction comes first. Honesty comes first. Reliability comes first. Excellence comes first. Accountability comes first. Innovation comes first. Service comes first.
  Quality comes first. Responsibility comes first Efficiency comes first Integrity comes first. Customer satisfaction comes first. Honesty comes first. Reliability comes first. Excellence comes first. Accountability comes first. Innovation comes first. Service comes first. ย่อ
 • ว่าจ้าง denys0
 • ว่าจ้าง   UmairAnwar93
ว่าจ้าง   UmairAnwar93

  UmairAnwar93 UmairAnwar93

  Pakistan $40 USD / ชม.
  Designer | Developer | Block Chain |
  Pakistan
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $40 USD ต่อชั่วโมง
  I am a Practicing Developer and Designer since 2015. Specialized in blockchain technologies and MERN stack for over 06 years, I have successfully developed many specialized websites and mobile apps. Also, I have completed designing and developing various components while adhering to Engineering standards and meeting...
  I am a Practicing Developer and Designer since 2015. Specialized in blockchain technologies and MERN stack for over 06 years, I have successfully developed many specialized websites and mobile apps. Also, I have completed designing and developing various components while adhering to Engineering standards and meeting the demands of client. IT/SOFTWARE ENGINEERING: 1. Web & Mobile app - Java Script frontend frameworks(ReactJs, VueJs, Angular, Nextjs, Nuxt.js) - Php frameworks (Laravel, CI) - Python/Django - FCM (Firebase Cloud Messaging),Local push notification, alarm, - Websocket communication, - Web scrapy - flutter animation(flutter-flare-Rive) - Embed Media(youtube video, facebook video and so on) - Getting all devices information, - social sharing ,calling URL, sending email(SMS), - Communication with native modules (Android & IOS using Method Channel) 2. Blockchain development - Web3: Web3.js, Ethers.js, Web3.py - Blockchain: Bitcoin, Ethereum, Geth, MEV-Geth, FlashBots, Arbitrage/Liquidation Bots 3. Backend - Backend: Google firebase, Nodejs/Expressjs, Python/Django, php/laravel - database: Google firestore, MongoDB, MySQL, SQLite, GraphQL, AWS dynamodb, Microsoft Azure cosmos db 4. Services - Google Cloud Platform (Google firebase, Google Function, Google map, Google Admob, Google ML kit) - Microsoft Azure - AWS Cloud Service, AWS ML kit - IMA SDK (integrating android native module and flutter for Admob) - Twilio, [login to view URL], pusher, Cpanel, Digital Ocean, Docker, One Signal - CD/CI for Flutter and mobile app projects - codemagic - Stripe, Bot development, MT4 & 5, Paypal, wechat payment Api integration for web and mobile app. - PWS, AMS, SEO website functionality CIVIL/ELECTRICAL/MECHANICAL ENGINEERING • PCB design and Firmware Services • Design of Reinforced Structures • Finite Element Analysis using Abaqus • Structural analysis and designing • Design of Trusses, Steel and Wood structures • Pre-stressed and post-tension Member Design • Research / technical writing to publish researches in International Journals and reports prepared in result of model studies. . • 2D & 3D-Interior & Exterior Design of Houses / villas including Architectural, Civil & Structural Engineering calculations, RC detail drawings, Electrical, Plumbing etc. • All allied Engineering works - Electrification and Machinal embedded parts and installations • Architectural Drawings Using these softwares - BIM Modeling using Revit Structure, Abaqus, Plaxis 2D/3D, MATLAB, PYTHON, ETABS, SAP2000, AUTOCAD 2D/3D, CIVIL 3D, 3D MAX and many more I am looking forward to work with you on the aforementioned areas and to put in my skills for get a better product. ย่อ
 • ว่าจ้าง UmairAnwar93
 • ว่าจ้าง   DIGITALJOY
ว่าจ้าง   DIGITALJOY

  DIGITALJOY DIGITALJOY

  India $15 USD / ชม.
  High Performance IT Solutions
  India
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  MJ SECURITIES for over 15 years is an innovative digital leader in delivering software solutions and digital transformation. With expertise in web and mobile app development, AI, AR, IoT, Infrastructure Management and Data Migration more. We prioritize our client success through our inherent business core values of...
  MJ SECURITIES for over 15 years is an innovative digital leader in delivering software solutions and digital transformation. With expertise in web and mobile app development, AI, AR, IoT, Infrastructure Management and Data Migration more. We prioritize our client success through our inherent business core values of creativity, client-focused delivery, leadership, people growth, relationships and openness. Let us guide your technology strategies and high-performance digital transformations while you focus on business vision. Explore our portfolio for our success stories and testimonials. Together, let's empower your digital future. ย่อ
 • ว่าจ้าง DIGITALJOY

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""