Website Testersพร้อมรับจ้าง

 • การทดสอบเว็บไซต์

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 263 รายการ
 • ว่าจ้าง   EngrAamirKamal
ว่าจ้าง   EngrAamirKamal

  EngrAamirKamal EngrAamirKamal

  Pakistan $40 USD / ชม.
  Senior Full Stack Developer
  Pakistan
  5.3
  5 รีวิว 5 รีวิว $40 USD ต่อชั่วโมง
  Thanks for visiting my profile! I am Muhammad, a Designer and Full Stack Developer with 10+ years of industry experience, a great Portfolio with a lot of High Quality work, and the fastest Support. We use cutting-edge technology & best practices to create custom sites involving: Graphic Design, Logo Design, Website...
  Thanks for visiting my profile! I am Muhammad, a Designer and Full Stack Developer with 10+ years of industry experience, a great Portfolio with a lot of High Quality work, and the fastest Support. We use cutting-edge technology & best practices to create custom sites involving: Graphic Design, Logo Design, Website Design, Responsiveness, Optimization, Customization, and Integration of demand. We are Experts in HTML/CSS, PHP, MySql, WordPress, CodeIgniter, Laravel, Angular JS, Node JS, Magento, Joomla, Shopify, E-commerce, and WooCommerce. I have skills to manage Hosting, VPS, Linux, AWS, Corporate Networking, Support & Maintenance. WHY HIRE ME? ✓ 1000+ website completed ✓ 100+ mobile apps and games completed ✓ 500+ happy clients worldwide ✓ Full Stack 24/7 support ✓ High quality works with better revision ✓ SEO, Speed, and Security optimized solutions ✓ Fast turnaround within your deadline I do have a team to assist me in Unity3D, Mobile(Android & iOS) Native, and hybrid apps design and development if you need mobile apps along with a web project. Please contact me for discussions and to see my portfolio. Kind Regards! ย่อ
 • ว่าจ้าง EngrAamirKamal
 • ว่าจ้าง   razzeshsingh
ว่าจ้าง   razzeshsingh

  razzeshsingh razzeshsingh

  India $50 USD / ชม.
  ✔️Server Admin ✔️Linux Expert ✔️Cyber Security
  India
  5.1
  4 รีวิว 4 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  IT Expert with +9 years of experience in Managing Windows and Linux-based server infrastructures, Network security & Administration, software solutions. Here are some major services on which I am working: ☑️- Server Administration : ✔️ Windows server : ADDC, DNS, DHCP, WSUS, Group Policy Management, RDP Server,...
  IT Expert with +9 years of experience in Managing Windows and Linux-based server infrastructures, Network security & Administration, software solutions. Here are some major services on which I am working: ☑️- Server Administration : ✔️ Windows server : ADDC, DNS, DHCP, WSUS, Group Policy Management, RDP Server, WDS Server, IIS Server, MS Exchange Server, MS SharePoint, MS Office 365, MS One Drive, MS Teams, File Server (NAS & SAN) , FTP, NTP and many more ✔️ Linux Server : SAMBA ADDC LDAP, SAMBA File Server, DNS, DHCP, Mail Servers (Zimbra, PMTA, Send grid, Squirrel mail, Roundcube). Web Servers (Tomcat, apache, nginx, light speed), MySQL, MariaDB, Postgress, FTP, NTP, Ticketing tools (Manage engine, OS ticket, OTRS Ticket, Citrix XenApp, JIRA, Service now), Monitoring Tools ( Check_mk, Syslog, Nagios, Cacti, ELK Stack, Zabix, xymon, PRTG), IDS Server ( OSSEC, WAZUH, SNORT, Suricata, BRO, Tripwire, Security Onion), DLP/Encryption/ Threat Prevention Server ( Symantec, Sophos, McAfee), Threat Intelligence server (MISP, Mitre, OpenCTI), The Hive with Cortex, ArcSight Server, Dialer Server ( VCdialer, go auto dialer, ViciBox, Altitude Dialer), Virtaul Hypervisor ( VMware ESXi, Proxomox, Virtual Box, VMware Workstation), GenieACS TR-069 remote management server, Vulnerability Assessment Scanner Tools (OpenVAS, Nessus Professional, Wireshark, Comodo cWatch, Tripwire IP360) , SonarQube Code analysis Tool, NXfilter URL Filtering tool and Many More.. ☑️- Network Administration: Key Network Skills & Security Products Experience: o Firewall – Checkpoint, Cisco ASA, Palo Alto, Fortigate, Sophos, o Router & Switches : Cisco, Mikrotik, Ubiquiti, Netgear, Aruba o Intrusion Detection & prevention – Cisco, Checkpoint, Sophos o Switching: Vlan, Inter Vlan, Stp, Vtp, EtherChannel, Switch Port o Configuration and troubleshooting of routing protocols OSPF, RIP, EIGRP, BGP o Setup of security implementations (Filtering Tool ACL, route map, port security.) o Well versed in the operations, configuring, and troubleshooting of various issues in Checkpoint and Cisco, Mikrotik, Ubiquiti, Netgear & Aruba Devices. o Checkpoint IPSec VPN Blade, Application & URL filtering Blade, IPS Blades, o Configuration & troubleshooting of IPSEC and S2S VPN ☑️- Information Security I helps organizations stay compliant with all the important standards like PCI DSS, HIPPA, ISO 27001, GDPR, FISMA, and GLBA. In addition to these compliances, I also help companies with Information Security Assessments and Penetration & Vulnerability Testing for identifying loopholes in their security infrastructure and BCP/DR consulting for building programs to stay ahead of future security incidents. ☑️- Cloud Solutions: I Helps organizations to deploy their services on AWS, GCP, and Microsoft Azure cloud. ☑️- Website Development & Designing : I helps organizations in website designing, development, internet marketing, hosting and support services, as well as web and mobile app development. ย่อ
 • ว่าจ้าง razzeshsingh
 • ว่าจ้าง   cybrok
ว่าจ้าง   cybrok

  cybrok cybrok

  Pakistan $36 USD / ชม.
  Full Stack Web Developer
  Pakistan
  2.6
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $36 USD ต่อชั่วโมง
  Cybrok is a well-versed, accomplished and competent team with years of experience behind it in the following fields: - PHP, HTML, CSS, Bootstrap and all major Frameworks - Wordpress, Joomla, Drupal, Shopify, Magento, ZenCart, OpenCart, - Website Redesign and Customization, Website Management - Web design, PSD...
  Cybrok is a well-versed, accomplished and competent team with years of experience behind it in the following fields: - PHP, HTML, CSS, Bootstrap and all major Frameworks - Wordpress, Joomla, Drupal, Shopify, Magento, ZenCart, OpenCart, - Website Redesign and Customization, Website Management - Web design, PSD to HTML, PSD to CMS, Cybrok consists of a hybrid team of talented web developers and graphic designers with extensive experience in the areas of vector curves, colours, poetry of codes and algorithmic recipes. Their team motto is 'delivering perfect service to their clients whilst offering the best value for your money' and their ultimate objective is total client satisfaction and all of their work is fully guaranteed. A note from Cybrok regarding support: "We don't stop supporting you after your project has ended here on Freelancer and make ourselves available to you on a 24 hours a day/7 Days a week basis. After all, your success is our success!" ย่อ
 • ว่าจ้าง cybrok
 • ว่าจ้าง   Timurtem
ว่าจ้าง   Timurtem

  Timurtem Timurtem

  Russian Federation $25 USD / ชม.
  Senior Developer
  Russian Federation
  4.2
  8 รีวิว 8 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  I am an expert on the ground of web and mobile development and can do many things related to the job. I am quite adept in coding and in creating applications using client server model including. ************* My Skills ************* -------------------- WEB -------------------- - HTML/CSS - JavaScript, C#, C++ ...
  I am an expert on the ground of web and mobile development and can do many things related to the job. I am quite adept in coding and in creating applications using client server model including. ************* My Skills ************* -------------------- WEB -------------------- - HTML/CSS - JavaScript, C#, C++ - JSP - Python, Web Scrapping - MERN - PHP(Laravel, CodeIgniter) -------------------- OOP & Pattern -------------------- - Java, Spring Boot --------------- Blockchain ------------ - NFT, Ethereum Smart Contract - WEB3.js ------------------ MOBILE ----------------- - Android - Unity3D --------------- E-Commerce ------------ - WordPress - Shopify I am a graduate on Software Engineering. I have intense capability in business related work and those are 1. Organizer and planner of different project 2. Freely attend the deadlines 3. Critically analysis the complex implications related to the job 4. Extraordinary skill of persuading customers of the betterment of the company. I have always been so voted to my work and give my level best to any project I take in hand. Thank you for your attention. ย่อ
 • ว่าจ้าง Timurtem
 • ว่าจ้าง   intellivinay
ว่าจ้าง   intellivinay

  intellivinay intellivinay

  India $21 USD / ชม.
  Expert QA Testing Lead
  India
  5.4
  28 รีวิว 28 รีวิว $21 USD ต่อชั่วโมง
  I am a passionate QA / testing professional with vast experience in remote QA of website and mobile apps. I have 7+ years of work experience in Software testing. My work experience includes manual and automation testing of Web and mobile apps. Types of testing I can do: 1. Exploratory Testing 2. Usability Testing 3....
  I am a passionate QA / testing professional with vast experience in remote QA of website and mobile apps. I have 7+ years of work experience in Software testing. My work experience includes manual and automation testing of Web and mobile apps. Types of testing I can do: 1. Exploratory Testing 2. Usability Testing 3. Smoke testing 4. Compatibility Testing 5. Functionality testing 6. Integration testing 7. Cosmetic error testing 8. GUI Testing 9. Cross-browser compatibility testing 10. Regression testing 11. User Acceptance Testing 12. Performance testing I will be available for text, audio, and video chat and discussion with you and your development team. I can give you full confidence that your website is bug-free and user-friendly. Thanks for your time and consideration. ย่อ
 • ว่าจ้าง intellivinay
 • ว่าจ้าง   microwebtechs
ว่าจ้าง   microwebtechs

  microwebtechs microwebtechs

  India $25 USD / ชม.
  ✅ Verified WordPress | PHP | HTML/CSS Developer
  India
  2.1
  2 รีวิว 2 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  ✔ I AM READY TO START WORK RIGHT NOW AND I WILL COMPLETE THE JOB SOON. I am a professional website developer and designer. I have 11+ Years of experience in WordPress, eCommerce, woo-commerce, Magento, open-cart, Twitter Bootstrap, PSD to WordPress, PSD to HTML/CSS, Web Design (PSD), SEO(On-page, off-page), PHP,...
  ✔ I AM READY TO START WORK RIGHT NOW AND I WILL COMPLETE THE JOB SOON. I am a professional website developer and designer. I have 11+ Years of experience in WordPress, eCommerce, woo-commerce, Magento, open-cart, Twitter Bootstrap, PSD to WordPress, PSD to HTML/CSS, Web Design (PSD), SEO(On-page, off-page), PHP, MySQL, JavaScript, Jquery, Adobe Photoshop, MS Office, etc. My Skills: ✔ PHP, HTML, CSS, Bootstrap and all major Frameworks ✔ WordPress, Joomla, Drupal, Shopify, Magento, ZenCart, OpenCart, ✔ Website Redesign and Customization, Website Management ✔ Web design, PSD to HTML, PSD to CMS, Recent Review Video: ✔ See my recently job Feedback Video by Client https://youtu.be/88uR6OIKM_c Please contact me anytime if you are really looking forward to quality and world-class work delivered to you. It will be a pleasure to work with you. Kind Regards, Sonu ย่อ
 • ว่าจ้าง microwebtechs
 • ว่าจ้าง   AhmadSameer
ว่าจ้าง   AhmadSameer

  AhmadSameer AhmadSameer

  Egypt $30 USD / ชม.
  Cyber Security Professional | Automation Expert
  Egypt
  3.9
  2 รีวิว 2 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  بسم الله الرحمن الرحيم Programmer at day.. Ethical hacker at night.. What I do : @Cyber Security: Web Applications Security, Penetration Testing, Software Security, Malware Removal, Digital Forensics. @System Administration: Linux/Unix-like systems, MS Windows servers. @Web Development: WordPress, Joomla,...
  بسم الله الرحمن الرحيم Programmer at day.. Ethical hacker at night.. What I do : @Cyber Security: Web Applications Security, Penetration Testing, Software Security, Malware Removal, Digital Forensics. @System Administration: Linux/Unix-like systems, MS Windows servers. @Web Development: WordPress, Joomla, Drupal, Shopify NodeJS, etc.. @Virtualization/Containerization: VMWare, Xen, VirtualBox, Docker. @Web Scraping/Automation: BeautifulSoup, Selenium. @Programming/Scripting: Python,Perl,Bash,Batch,PowerShell,Java,AutoHotkey. @Other Services: Data Recovery, Automated Data Entry, Technical Writing, and SEO. I DO NOT PROVIDE BLACK HAT SERVICES. ما شاء الله لا قوة إلا بالله ย่อ
 • ว่าจ้าง AhmadSameer
 • ว่าจ้าง   venkateshmaruthu
ว่าจ้าง   venkateshmaruthu

  venkateshmaruthu venkateshmaruthu

  India $15 USD / ชม.
  15+ yrs experience as Test Lead in Manual Testing
  India
  3.1
  2 รีวิว 2 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  Key Skills /Competencies: o Testing: Functional Testing, Web Application testing and Regression testing o Testing Trackers: QA Complete;Bugzilla; JIRA I have 15 years of testing experience in waterfall and agile projects. I have also worked on web application testing and Data migration tests. My strengths are I am a...
  Key Skills /Competencies: o Testing: Functional Testing, Web Application testing and Regression testing o Testing Trackers: QA Complete;Bugzilla; JIRA I have 15 years of testing experience in waterfall and agile projects. I have also worked on web application testing and Data migration tests. My strengths are I am a go-getter and work on assigned project from start to finish with optimum diligence and customer delight. I work hard to learn new technologies and master them so they can be applied well in my sphere of work. Certifications: o ISTQB Basic Certification I look forward to hearing from you. ย่อ
 • ว่าจ้าง venkateshmaruthu
 • ว่าจ้าง   lmeridait
ว่าจ้าง   lmeridait

  lmeridait lmeridait

  Bolivia $10 USD / ชม.
  Ingeniero de Sistemas
  Bolivia
  2.6
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $10 USD ต่อชั่วโมง
  wordpress, web design, web development, javascript, jquery, php, a person who adapts well to any situation
  wordpress, web design, web development, javascript, jquery, php, a person who adapts well to any situation ย่อ
 • ว่าจ้าง lmeridait
 • ว่าจ้าง   ShebiBEST
ว่าจ้าง   ShebiBEST

  ShebiBEST ShebiBEST

  Pakistan $25 USD / ชม.
  GRAPHIC DESIGNER / WORDPRESS EXPERT
  Pakistan
  2.4
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $25 USD ต่อชั่วโมง
  Shoaib is an experienced professional passionate graphic designer & Website developer. I have created many logos & Web sites and made happy client. Every thing around me inspires me. Regards! Shoaib Raza "Working with Shoaib gives you access to a committed, driven and experienced individual who works for you in...
  Shoaib is an experienced professional passionate graphic designer & Website developer. I have created many logos & Web sites and made happy client. Every thing around me inspires me. Regards! Shoaib Raza "Working with Shoaib gives you access to a committed, driven and experienced individual who works for you in order to help take you and your business to the next level"( Peter.M) I am also a member of highly professional creative design team who have engaged on the International scene since 2011. This team consists of talented artists and creative, solution driven, focused individuals with more than a decade of front line experience. The team provides high-quality design work with unlimited revisions, always aiming to ensure you receive 100% satisfaction. Their expertise extends to more than just compelling design work but also includes end-to-end project management to ensure that the designs created achieve your goals with measurable outcomes. Team engagement involves bringing your ideas to life from concept to the finished product which does what it aims to achieve. ****Web Design & development**** o PSD to WordPress o HTML/CSS o Website and User Interface Design o Web Page design o UI/UX design ****Software/Application Expertise****: o Microsoft Word/PowerPoint/Excel o WordPress o Woo-commerce o E-commerce responsive store using HTML/CSS o Shopify o Custom PHP ****HTML****: o Responsive HTML 5 o Bootstrap o Responsive Newsletter -------------------------------------------- **** Graphic Design Expertise****: o Any type of graphics design o Logo Design o Business Card Design o Brochure Design o Menu Card design o Label Design o T-shirt Design o Icon Design o Stationery Design o Silhouette Making (line art) o Different Kinds Illustrations ****Software Expertise****: o Adobe Photoshop o Adobe Illustrator o Adobe Premiere ****Amazon Expertise****: o Amazon Account Management o Product Research/ Hunting o Keyword Research o Sourcing o Content Writing/ Product Description o Listing Optimization o FBA Shipment Plan o Launching & Ranking o Review Management o PPC Campaign ย่อ
 • ว่าจ้าง ShebiBEST

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""