Word Expertsพร้อมรับจ้าง

 • Word
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 770 รายการ
 • ว่าจ้าง   freelancerabdu34
ว่าจ้าง   freelancerabdu34

  freelancerabdu34 freelancerabdu34

  Pakistan $22 USD / ชม.
  EXCEL | Word | Google Sheets | PDF Wizard
  Pakistan
  4.4
  24 รีวิว 24 รีวิว $22 USD ต่อชั่วโมง
  ⭐⭐⭐⭐⭐ 5-Stars Rated Freelancer on Freelancer.com Greetings, If you’re looking for a solution to the long time taken or manual tasks that take so much time for you to finish, you’re in the right place. I’m a Data Analyst having an enriching experience in Microsoft Excel, Google Sheets, Google Docs, Word, Access, and...
  ⭐⭐⭐⭐⭐ 5-Stars Rated Freelancer on Freelancer.com Greetings, If you’re looking for a solution to the long time taken or manual tasks that take so much time for you to finish, you’re in the right place. I’m a Data Analyst having an enriching experience in Microsoft Excel, Google Sheets, Google Docs, Word, Access, and PowerPoint ready to provide you with top-notch services and bring your time-taking tasks to the next level of automation. ⭐ Below is my level of expertise including but not limited to: ⭐ 1️⃣ Microsoft Office: o Excel basic and complex automation o Advanced Excel formulas, functions, interactive Dashboards, Data Cleansing, Formatting, Macros, and VBA Scripts. 2️⃣ Google Suite: o Google Sheets formulas, functions, dashboards, data cleansing and formatting, App Scripts, and automation. o Google Docs formatting, and automation. o Google Forms 3️⃣ Data Entry & Statistics: o Delivering top-notch data entry work with the utmost professionalism and with accuracy o Deals in SPSS Statistics, Statistical Analysis, and Tableau This is not the end! I'll provide you with top-notch post-service support and make sure you receive the product of choice that you're looking for! I am very excited to start your project and bring my expertise to create some magic in your work. Thanks for visiting my profile, let's collaborate for our long-lasting partnership. Commitments: 1. Timely delivery 2. High quality results 3. Reasonable prices 4. Workaholic Thank you so much!! ย่อ
 • ว่าจ้าง freelancerabdu34
 • ว่าจ้าง   arwamoizds
ว่าจ้าง   arwamoizds

  arwamoizds arwamoizds

  Pakistan $10 USD / ชม.
  Strategic | Creative | Solution-driven ⭐⭐⭐⭐⭐
  Pakistan
  5.1
  4 รีวิว 4 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for funding, expanding, and...
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for funding, expanding, and maximizing profits. Whether you need your idea to be analyzed that how feasible it is, your firm to be formed or registered, multiply your revenues through a new marketing approach, expand in new markets through successful strategies, or revive from de-growth by competing with the industry giants, my professional attitude and services are available to assist you in achieving the goals. Better to be called a Business Consultant, I'm here to help you discover the answers on how to improve your Business Processes, Blueprint, Margins, Efficiency, and even Customer Satisfaction. Whether an Advisory Project or Implementation Project, I am capable of managing all the phases starting from the Preparation, Information Gathering, Data Analysis, till the deliverable of information for all the stakeholders involved. I revel in facilitating collaboration and contributing to the overall performance of each, such as Creatrox.com, as I assisted them from soup to nuts now it became a brand & generating great revenues annually. As a market analyst, I have assessed details like the economic, employment, educational, and even the ecological health of the area. I have examined local social, technology, and political issues, and determined whether those factors match your personal and financial goals and preferences. I don’t settle for anything less than your very best, so connect with me! ย่อ
 • ว่าจ้าง arwamoizds
 • ว่าจ้าง   datakillers
ว่าจ้าง   datakillers

  datakillers datakillers

  Pakistan $8 USD / ชม.
  Believes to Provide Diligence Digital Solutions
  Pakistan
  6.1
  98 รีวิว 98 รีวิว $8 USD ต่อชั่วโมง
  Hello, Welcome to eDATAEXPERT! We want to thank you for considering us for all your digital solution needs. Our team of 35 professionals is available 24 hours a day, 7 days a week, and is always ready to discuss whatever project you may need help with. Big or small, simple or complex, we are here for you! What...
  Hello, Welcome to eDATAEXPERT! We want to thank you for considering us for all your digital solution needs. Our team of 35 professionals is available 24 hours a day, 7 days a week, and is always ready to discuss whatever project you may need help with. Big or small, simple or complex, we are here for you! What services do we offer? Well, we have a long, robust list of skills and services, and here is a small list of some of the many available (do not hesitate to ask about anything you don't see listed here): * Data Entry * Web Scraping * Lead Generation * Microsoft Suite Projects & Presentations * Google Sheets * PDF Editing & Fillable Forms * Graphic Design * Virtual Assistance * Product Listing * Accounting * Bookkeeping * Web Development and Design * HTML * CSS * Bootstrap * Wordpress * Shopify * WooCommerce This entire list of services is available to all of our clients, and we stress that our team is large, experienced, and able to handle anything you could imagine within these digital solution services. Our team offers constant communication, strict deadlines that will always be met, and client-friendly budgets. We do our due diligence to ensure that we can do your project and that we do it properly. If you're interested in working with eDATAEXPERT, send us a message, and someone from our team will promptly reach out for an introductory consultation. We look forward to working with you! ย่อ
 • ว่าจ้าง datakillers
 • ว่าจ้าง   ParisPallas
ว่าจ้าง   ParisPallas

  ParisPallas ParisPallas

  Greece $42 USD / ชม.
  Access | Excel | VBA | Power BI | Top 1%
  Greece
  6.2
  35 รีวิว 35 รีวิว $42 USD ต่อชั่วโมง
  I’m a Microsoft Office Applications Developer who takes great pride in my work. Through meticulous attention to detail and passion for my career, I develop, write, and customize top-quality code in VBA that allows me to create custom, high-performance applications for my clients. I’m well-versed in several areas,...
  I’m a Microsoft Office Applications Developer who takes great pride in my work. Through meticulous attention to detail and passion for my career, I develop, write, and customize top-quality code in VBA that allows me to create custom, high-performance applications for my clients. I’m well-versed in several areas, including (but not limited to): ● Excel ● Access ● VBA (Visual Basic for Apps) ● Power BI ● Word ● Microsoft Office ● PowerPoint ● Outlook Microsoft is one of the most used software suites used by professionals daily. If you’re using it and find yourself losing time through specific processes, my services will give you the efficiency and ease of use to return that wasted time! If you’re interested, I work from 8 a.m. to 9 p.m. Athens time and will quickly answer your requests and inquiries! I love bringing on new clients and can’t wait to show you how I can streamline your business today! Thanks, and have a great day! ย่อ
 • ว่าจ้าง ParisPallas
 • ว่าจ้าง   graphichands
ว่าจ้าง   graphichands

  graphichands graphichands

  Pakistan $25 USD / ชม.
  Logo I PowerPoint I Brochure I Packaging EXPERT
  Pakistan
  4.7
  10 รีวิว 10 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ Top 1% Design Agency by Freelancer.com GraphicHands is a design studio based on highly creative designers and developers. We are providing digital services around the globe since 2013. Our Squad is not just composed of skilled individuals, but they are leaders in compelling...
  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ Top 1% Design Agency by Freelancer.com GraphicHands is a design studio based on highly creative designers and developers. We are providing digital services around the globe since 2013. Our Squad is not just composed of skilled individuals, but they are leaders in compelling effective technology, design as well as development. Why choose us? - We are accountable and disciplined - We consider our skills and abilities - We respect the deadline of our clients - We believe in long term relationships - We assure 100% client satisfaction We have our Hands well versed on: ✔ Graphic Design ✔ Logo design ✔ PPT/Pitch Deck/Presentation Designs ✔ Business card ✔ T-Shirt design ✔ Banner / Brochure / Flyer design ✔ Book Cover Design ✔ Advertising / Print Media ✔ Stationery Design ✔ Magazine / Catalog design ✔ Corporate Identity ✔ Web Design ✔ Application design ย่อ
 • ว่าจ้าง graphichands
 • ว่าจ้าง   dreamdezine
ว่าจ้าง   dreamdezine

  dreamdezine dreamdezine

  Pakistan $25 USD / ชม.
  Where imagination & art meet.
  Pakistan
  5.7
  55 รีวิว 55 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  Welcome to Dream Dezine, your one-stop destination for top-quality graphic design solutions tailored to elevate your business. Specializing in a diverse array of services including logo design, brochure creation, flyer and poster design, business card development, infographics, eye-catching PowerPoint presentations,...
  Welcome to Dream Dezine, your one-stop destination for top-quality graphic design solutions tailored to elevate your business. Specializing in a diverse array of services including logo design, brochure creation, flyer and poster design, business card development, infographics, eye-catching PowerPoint presentations, banners, stationary design, corporate identity establishment, illustrations, image editing, catalog and magazine design, 2D animation, and much more, we are dedicated to bringing your vision to life with precision and creativity. At Dream Dezine, client satisfaction is not just a goal; it's our guarantee. We go above and beyond to ensure that every project we undertake exceeds your expectations, providing assistance even after the project has been marked completed. Our team takes the time to fully comprehend your project requirements, enabling us to deliver exceptional results within your desired timeframe. Experience the difference with Dream Dezine, where innovation meets excellence, and let us help you transform your business through captivating design solutions. ย่อ
 • ว่าจ้าง dreamdezine
 • ว่าจ้าง   Webxpert4u
ว่าจ้าง   Webxpert4u

  Webxpert4u Webxpert4u

  India $15 USD / ชม.
  Excel-VBA-Leads-PowerBI-Word-PDF-Scrapping-PYTHON
  India
  6.8
  41 รีวิว 41 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  Hablo español, inglés e hindi, lo que facilito la ejecución perfecta de todos tus proyectos sin que las fronteras te obstaculicen. Core expertise skills: Visual Basic, Excel, Power BI, MS Word, Formatting and Layout, Google Sheet Automation, Gantt Chart, Smartsheet, PDF, forms, MS Access, Web Scrapping, Python, Web...
  Hablo español, inglés e hindi, lo que facilito la ejecución perfecta de todos tus proyectos sin que las fronteras te obstaculicen. Core expertise skills: Visual Basic, Excel, Power BI, MS Word, Formatting and Layout, Google Sheet Automation, Gantt Chart, Smartsheet, PDF, forms, MS Access, Web Scrapping, Python, Web Search, Contact person email search, Leads, Data Entry, Copy Typing, Data Transfer in Excel & Word from any source like Handwritten files, Tableau & Power BI, Data Analysis, Bookkeeping, Finance, Audio/Video Transcription, Type Form. Satisfaction Guaranteed: 100% Areas of Proficiency and Experience: ✓ Data Modeling and Analysis ✓ Data Visualization : Tableau & PowerBI ✓ Excel VBA - Advance MS excel/access/outlook/PowerPoint VBA (Macros) modeling, VB6, Analysis and Reports, FINANCIAL Models, Account Reconciliation, Financial analysis, MIS reporting, Bookkeeping, and invoicing part, Mail Merge /Emails through Outlook-Gmail-others, Arrays, Forecasting ✓ VBA- Desktop Applications ✓ Format, Edit and Design MS Word Document. ✓ Google Sheet Automation, Formulas and Macros ✓ Power BI - reports and dashboards, Data Model with DAX development ✓ MS Access DB, SQL, MySQL, Database Management ✓ Websites Scraping (VB, Python, C#, Java) ✓ ZoomInfo B2B DB- 5 Millions ✓ Web search, Market research, Financial Research, Company Data Research, All about to search ✓ Personal Email Searching - (CEO, Director, President, Sales Person, Marketing person, VP etc) ✓ Search Google for Specific Company's Website and contact details ✓ Virtual Assistant✓ Inventory Management✓ Data Entry✓ Product Listing✓ Shopify ✓ Copy Typing✓ Pdf/Word/Web to Excel✓ Excel to Web✓Excel to XML Thank you for visiting my profile. Feel free to drop a message to initiate a chat. ย่อ
 • ว่าจ้าง Webxpert4u
 • ว่าจ้าง   mhfsha
ว่าจ้าง   mhfsha

  mhfsha mhfsha

  Sri Lanka $25 USD / ชม.
  Data entry | Transcription | PDF | VBAExcel | Word
  Sri Lanka
  4.9
  59 รีวิว 59 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  I am a data entry expertise, adequate in data entry and order supporting with an immense ability in quick typing with 10-Key KPH typing speed and zero errors. I am efficient enough in. *Data Processing *Data Entry *Research *Excel *Power point *Editing *Internet Research *Word *Web Search *Copy Typing *Word...
  I am a data entry expertise, adequate in data entry and order supporting with an immense ability in quick typing with 10-Key KPH typing speed and zero errors. I am efficient enough in. *Data Processing *Data Entry *Research *Excel *Power point *Editing *Internet Research *Word *Web Search *Copy Typing *Word Processing *Microsoft Office *Facebook marketing * Tamil Translation *Sewing *Tamil *Virtual assistant *Instagram *travel writing *English (us) *English (uk) *copywriting *internet research *reviews *LinkedIn * Travel writing Again, I have an addiction of keeping clients satisfied. Skilled with 8 years experience with the high rate reviews from the appeased clients. Seek for new experiences with the exquisite will of progressing, learning and gathering knowledge related to this sector. I have possessed a high portfolio with high demands and better understanding in ‘analytically problem solving methods.’ Also, I have proficiency in handling complex situations and shortcomings by generating diplomatic techniques. Thank you for taking a glance at my profile. ย่อ
 • ว่าจ้าง mhfsha
 • ว่าจ้าง   ITYPETech
ว่าจ้าง   ITYPETech

  ITYPETech ITYPETech

  India $30 USD / ชม.
  Logo | Website | Layout | Top Branding Agency
  India
  6.9
  45 รีวิว 45 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  Hello! My name is Hitesh, An award-winning agency on Freelancer.com. Top Rated by Preferred Freelancer Team. I can assist you in getting branding/logo, website and other graphic materials for your business and company. Our focus is to create the best designs, have timely communication with the employers, and work...
  Hello! My name is Hitesh, An award-winning agency on Freelancer.com. Top Rated by Preferred Freelancer Team. I can assist you in getting branding/logo, website and other graphic materials for your business and company. Our focus is to create the best designs, have timely communication with the employers, and work within deadlines. Our team focuses on providing professional services to countries located in North America, Australia, and Europe. Service List: - Logo and Branding - Website Design and Development - Layout Design - UI/Presentations - Marketing Material - Flyer/Brochure/Catalog Highlights: Perfect 5-star reviews | 2000+ Projects | On-Time Delivery | Project Support time: Monday-Friday - 9AM-6PM IST Top-ranked for Branding | Website | PowerPoint | Marketing Material | Brochure | Flyer ย่อ
 • ว่าจ้าง ITYPETech
 • ว่าจ้าง   sultanang464
ว่าจ้าง   sultanang464

  sultanang464 sultanang464

  Bangladesh $20 USD / ชม.
  | DATA ENTRY |PDF CONVERT | TYPING | EXCEL
  Bangladesh
  7.0
  210 รีวิว 210 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  **** If you are searching for Top Quality service, you are on the right profile **** ~~~~~ Fast, Accurate & On-time Delivery, it's my commitment ~~~~~ I am a highly-skilled support professional offering versatile office skills like data entry, data processing, data mining, web researching,...
  **** If you are searching for Top Quality service, you are on the right profile **** ~~~~~ Fast, Accurate & On-time Delivery, it's my commitment ~~~~~ I am a highly-skilled support professional offering versatile office skills like data entry, data processing, data mining, web researching, and other administrative skills. Keen on using Microsoft programs and google drive/doc. with almost 6 years of successful experience as a data entry specialist & web researcher. I am confident that I will make an immediate contribution to your team. After hire me I will be available online 24 hours for your support and i promise i will meet tight deadlines without compromising quality----- RAZIA SULTANA ย่อ
 • ว่าจ้าง sultanang464

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""