Freelancersพร้อมรับจ้างในUnited States

 • United States
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 537 รายการ
 • ว่าจ้าง   msaqibfreelancer
ว่าจ้าง   msaqibfreelancer

  msaqibfreelancer msaqibfreelancer

  United States $45 USD / ชม.
  Business & Content Maverick | eBook Maestro #Top3%
  United States
  7.3
  65 รีวิว 65 รีวิว $45 USD ต่อชั่วโมง
  Meet Saqib Maqbool the one-of-a-kind business and content strategist who can spin words into gold and make even the most complex ideas sound like a breeze. I am not your average business writer & consultant - but a creative powerhouse who's always looking for new ways to shake up the status quo. With a mind that's...
  Meet Saqib Maqbool the one-of-a-kind business and content strategist who can spin words into gold and make even the most complex ideas sound like a breeze. I am not your average business writer & consultant - but a creative powerhouse who's always looking for new ways to shake up the status quo. With a mind that's constantly buzzing with ideas, I am all about helping people achieve their wildest dreams. With a passion for research that borders on obsession, I am always on top of global trends and armed with credible resources. My philosophy is not just about making a quick buck. Rather I am in it for the long haul, building lasting relationships with clients and contributing to their success through my offered services. With following core competences like business plans, market research, proposals, pitch decks, consulting, grant applications, RFP & RFQ’s and documentations. I am the collaboration that you might need for a life time, not just for the next project. You might think this is it. But here's the kicker: I am not only limited to business writing services, I am the creative wizard your business needs. I love writing, content solutions were something I started working at way back in the day. When it comes to crafting content, I am is your magician. Whether it's a catchy tagline, a blog post that goes viral, or a sales pitch that seals the deal, I have a way with words that's downright spellbinding. My writing is witty, sharp, and always on point. From articles to web copies, social media content to brand-focused content pieces, fiction based novels to top selling eBooks. I've got the words that sell and will make your audience sit up and take notice. I use strong and persuasive words, engaging hooks and headings, and content that's not fluff. Ensuring that it carries clarity and is optimized according to the latest trends. Providing content with a clear CTA, perspective, and authenticity is my top priority. So, if you want to work with someone who sticks to their deadlines like glue and always delivers top-notch quality work, here is your guy. I am the needle that will light up your haystack and lead you and your business straight to success! ย่อ
 • ว่าจ้าง msaqibfreelancer
 • ว่าจ้าง   AzabacheProduc
ว่าจ้าง   AzabacheProduc

  AzabacheProduc AzabacheProduc

  United States $20 USD / ชม.
  YOUR CREATIVE PARTNER FOR DIGITAL CONTENT
  United States
  8.1
  300 รีวิว 300 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Azabache Productions - Your Creative Partner for Digital Content We're a digital content production company specializing in design, video editing, animation, and more. We offer premium quality at affordable prices. Contact us to elevate your projects! We operate from Monday to Friday, with working hours ranging from...
  Azabache Productions - Your Creative Partner for Digital Content We're a digital content production company specializing in design, video editing, animation, and more. We offer premium quality at affordable prices. Contact us to elevate your projects! We operate from Monday to Friday, with working hours ranging from 8 AM to 11 PM in our time zone, which is Eastern Time. ย่อ
 • ว่าจ้าง AzabacheProduc
 • ว่าจ้าง   manager2015
ว่าจ้าง   manager2015

  manager2015 manager2015

  United States $65 USD / ชม.
  New Jersey - Preferred Freelancer of the Quarter
  United States
  10.0
  467 รีวิว 467 รีวิว $65 USD ต่อชั่วโมง
  Greetings from Hightstown, New Jersey! We specialize in Database, Web, WordPress, e-Commerce, Salesforce, Zoho and Mobile App Development, catering to various industries and businesses of all sizes. Our expertise encompasses: - Salesforce.com development (Certified Salesforce developer, APEX) - Proficiency in Zoho...
  Greetings from Hightstown, New Jersey! We specialize in Database, Web, WordPress, e-Commerce, Salesforce, Zoho and Mobile App Development, catering to various industries and businesses of all sizes. Our expertise encompasses: - Salesforce.com development (Certified Salesforce developer, APEX) - Proficiency in Zoho CRM, Zoho Books, Zoho One - Google Sheets Developer - Hybrid Mobile Application Development using React Native, Flutter - Mastery in Bootstrap and Responsive Design - Comprehensive WordPress services including Woocommerce and plugin development - App development for both iPhone and Android platforms - Skilled in Microsoft Access, MS SQL Server, MySQL - Proficient in .Net, PHP, HTML, CSS, various scripting languages, and CodeIgnitor Framework - Expertise in Bigcommerce, Shopify, Magento - Accomplished in Graphic and Interface Design. ย่อ
 • ว่าจ้าง manager2015
 • ว่าจ้าง   mehreendeveloper
ว่าจ้าง   mehreendeveloper

  mehreendeveloper mehreendeveloper

  United States $30 USD / ชม.
  Designer | Animator | Full Stack Developer
  United States
  5.5
  22 รีวิว 22 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  Welcome to my profile! I'm Mehreen Shanawaz, a seasoned Freelancer based in the US, specializing in Senior Product Development Management and brand strategy. With a wealth of experience, I've successfully guided numerous businesses in establishing their online identities, helping them stand out in the digital...
  Welcome to my profile! I'm Mehreen Shanawaz, a seasoned Freelancer based in the US, specializing in Senior Product Development Management and brand strategy. With a wealth of experience, I've successfully guided numerous businesses in establishing their online identities, helping them stand out in the digital landscape. My clientele includes entrepreneurs, startups, small and medium-sized enterprises, as well as non-profits. ✨ Expertise in Marketing and Brand Collaterals: Logo | Business Card | Brochure | Flyer | Posters | Presentation design | Magazine layout | Catalog design | Cover design | Advertising design | Packaging & Labels | Crafting marketing material | Trade show graphics | Social Media Posts ✨ Web Development Mastery: Leading a team of developers proficient in MEAN, MERN, and MEVN stacks, we create scalable and robust websites, applications, and web apps tailored to clients' specific needs. Our expertise includes: Full Stack Web Development (PHP, Javascript, MEAN Stack, MERN Stack) Frontend: HTML5, CSS3, Javascript, React, Redux, React-Native, Angular, JQuery, Vue.js, Bootstrap, Typescript Backend: Laravel, CodeIgniter, Node.js, CakePHP, Core PHP Database: MySQL, MYSQLi, SQLite, MongoDB, PostgreSQL Content Management System (WordPress, Magento, Opencart, Prestashop, Zencart, Shopify) Mobile App Development (React Native, Flutter, iOS, Android, Hybrid Development) ✨ Creative Passion for Animation: With a profound passion for creativity and meticulous attention to detail, I lead a team proficient in various creative works, ranging from children's book illustrations to commercial animations: Animation | Logo Animation | GIF Animation | 2d animation | Whiteboard animation | Animated Explainer | Explainer video | Cartoon Kids animation | Stock-Footage based Video | Video Presentation | Infographic videos My goal is to transform designs into products tailored to your needs, empowering you to achieve your objectives. If you're seeking an exceptional partner to elevate your business's visibility, let's connect for a discovery call and explore some innovative ideas! #Freelancer #BrandStrategy #WebDevelopment #CreativeDesign #AnimationExpert #DigitalMarketing #DiscoverYourPotential ย่อ
 • ว่าจ้าง mehreendeveloper
 • ว่าจ้าง   opencollar
ว่าจ้าง   opencollar

  opencollar opencollar

  United States $40 USD / ชม.
  ✓ Highly Recommended. Top Rated US Based Company
  United States
  9.5
  226 รีวิว 226 รีวิว $40 USD ต่อชั่วโมง
  OUR TEAM STRUCTURE Business Developers, Project Analysts, Project Managers, Designers, Developers, Quality Assurance, Server Experts, Blockchain Experts, AI Experts. Skills: Web development, Android / IOS Mobile apps, Payment integration, MySQL, PHP, Shopping cart, Twilio API, Artificial Intelligence, GPT, Laravel,...
  OUR TEAM STRUCTURE Business Developers, Project Analysts, Project Managers, Designers, Developers, Quality Assurance, Server Experts, Blockchain Experts, AI Experts. Skills: Web development, Android / IOS Mobile apps, Payment integration, MySQL, PHP, Shopping cart, Twilio API, Artificial Intelligence, GPT, Laravel, Graphics design, AWS, WordPress, Python, E-commerce, Software Design, Blockchain, Smart Contracts, ERC20 Tokens, NFTs, Cryptocurrency, Node.js, Angular.js, React, MongoDB. Services: ✓ UI/UX Development ✓ Mobile Applications ✓ Web Applications ✓ E-Commerce Platforms ✓ Booking Systems ✓ Twilio Integration ✓ App Deployment and Launch ✓ SEO ✓ Quality Testing ✓ AI Integration WHY HIRE US: ✓ Among the Top 3% of Freelancers ✓ 11 Years of Experience ✓ Professional and Polite ✓ Team of 27 Experts and Engineers ✓ Amazing Communication ✓ Quality Work within Budget ✓ Free Fixes after the project delivery ✓ Long-term partnership and support ✓ Clean, Documented Code ✓ Regular Updates WHAT KIND OF APPLICATIONS WE MAKE: - Bespoke Web Applications - Android / IOS Mobile Apps - Responsive Websites - Online Platforms - E-Commerce Multivendor - Business Management Software - CRM - ERP Systems - Booking Systems - AI based ย่อ
 • ว่าจ้าง opencollar
 • ว่าจ้าง   ChainBotSolution
ว่าจ้าง   ChainBotSolution

  ChainBotSolution ChainBotSolution

  United States $65 USD / ชม.
  Delivering Innovation and Digital Transformation
  United States
  7.3
  64 รีวิว 64 รีวิว $65 USD ต่อชั่วโมง
  Chainbot Solutions is an experience-driven and client-oriented custom software development company from Baltimore, MD. The company was established in 2017, since then, we have been delivering innovation and digital transformation through top-notch technology solutions that bring value to thousands of users around the...
  Chainbot Solutions is an experience-driven and client-oriented custom software development company from Baltimore, MD. The company was established in 2017, since then, we have been delivering innovation and digital transformation through top-notch technology solutions that bring value to thousands of users around the globe. Our team is comprised of industry experts with extensive knowledge about all of the popular technologies We are well versed in the following: o 20+ Popular Programming Technologies and 30+ Frameworks o Websites/CMS/Mobile Apps o Networking Troubleshoot o Hosting Server Migration/Domain/IT Security o Graphic Design/Brand Identity/Custom User-Interface design o 3D Modeling/2D Animation/VFX Art/Post-Production/Video Editing o Creative Writing/Virtual Assistance Why we should be your choice? Various reasons exist for why businesses choose us for their creative and digital needs. Designing solutions that are unique and creative, partnering with award-winning experts, and providing 24/7 technical support are among our strengths. In addition to our dedication, work ethics, high quality deliverables, rapid turnaround times, shorter timelines, strong communication skills and extended support post-project deployment, we are also unique in a number of other ways. ย่อ
 • ว่าจ้าง ChainBotSolution
 • ว่าจ้าง   programmatis
ว่าจ้าง   programmatis

  programmatis programmatis

  United States $250 USD / ชม.
  Your Trusted Digital Solutions Partner
  United States
  9.4
  75 รีวิว 75 รีวิว $250 USD ต่อชั่วโมง
  Welcome to Programmatis! Your Trusted Digital Solutions Partner At Programmatis, we're not just developers; we are visionaries in the digital landscape. We specialize in creating custom business solutions that blend cutting-edge technology with user-centered design. --- Our Services - Fractional CTO: Drive...
  Welcome to Programmatis! Your Trusted Digital Solutions Partner At Programmatis, we're not just developers; we are visionaries in the digital landscape. We specialize in creating custom business solutions that blend cutting-edge technology with user-centered design. --- Our Services - Fractional CTO: Drive innovation and growth without a long-term commitment. Technology Design & Development: From NASDAQ-listed giants to local businesses, we provide clients with everything they need to dominate their corner of cyberspace. Organic Online Marketing (SEO): Build brand awareness and engage with leads using non-paid tactics. Additional Services: Managed Hosting, API Integrations, Mobile App Development, Software Development, SaaS Development, Website Development --- When you work with Programmatis, you're gaining an extension of your team, committed to your business's growth and success. Send us a message anytime to discuss your next project! ย่อ
 • ว่าจ้าง programmatis
 • ว่าจ้าง   swain1235
ว่าจ้าง   swain1235

  swain1235 swain1235

  United States $50 USD / ชม.
  Certificated Great Mobile & Game Engineer
  United States
  4.4
  4 รีวิว 4 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  Greetings. This is USA certificated Mobile and Game developer who has been working on 9 years of cross and native mobile app development and various of game engineering with Blockchain technology and AI engineering. I worked on the USA companies over decade of years as Developer, System engineer, Project Manager,...
  Greetings. This is USA certificated Mobile and Game developer who has been working on 9 years of cross and native mobile app development and various of game engineering with Blockchain technology and AI engineering. I worked on the USA companies over decade of years as Developer, System engineer, Project Manager, CTO Roles. Why award me? - 100% clean code. - Supports all browsers. - 100% pixel perfect. - Over 7+ years of experience - 100% client satisfaction. - Excellent customer and technical support. - Time frame maintain 100% My skills & qualifications. - Mobile technology: expertise in Flutter, React Native , Android Java& Kotlin, iOS Swift with React.js, Angular, Vue.js, and jQuery - Game technology: Unity engine, Unreal engine, Multi player, Backend engineering, Game server management. - Blockchain Technology: NFT, ERC20, BSC, Smart Contract - AI engineering: ChatGPT, Python AI driven, Model, Training. - Proficiency in development languages: server-side programming languages including PHP and Node.js, PHP/Django - Mastering database management: MongoDB & MySQL, PostgreSQL - Excellent writing and communication skills - Ability to work independently and manage time efficiently - Solution-oriented and high-level programming skills. Do not hesitate to contact me. I Will do my best to lead your project to success. The best quality, fastest pace, most accurate timeline, and courtesy after service are guaranteed to clients. I enjoy playing the Football, Basket Ball, Swimming and drinking wine & beer. D. Surya Swain ย่อ
 • ว่าจ้าง swain1235
 • ว่าจ้าง   brnrdfrncs
ว่าจ้าง   brnrdfrncs

  brnrdfrncs brnrdfrncs

  United States $121 USD / ชม.
  Game Prototyping Expert
  United States
  7.7
  7 รีวิว 7 รีวิว $121 USD ต่อชั่วโมง
  Founder of PreviewLabs, a company specialized in rapid prototyping for projects using game development technology. We help you figure out your concept and verify that it works. Depending on our client's needs, we work with Unity, C#, Unreal Engine, HTML5 / Javascript, or other game technology, and cover platforms...
  Founder of PreviewLabs, a company specialized in rapid prototyping for projects using game development technology. We help you figure out your concept and verify that it works. Depending on our client's needs, we work with Unity, C#, Unreal Engine, HTML5 / Javascript, or other game technology, and cover platforms including PC, mobile, VR, and AR. We have experience working on NFT and metaverse related projects. We also do brainstorm sessions and technical feasibility studies to help inform prototype features. ย่อ
 • ว่าจ้าง brnrdfrncs
 • ว่าจ้าง   uzmaq74
ว่าจ้าง   uzmaq74

  uzmaq74 uzmaq74

  United States $45 USD / ชม.
  ⭐ Full Stack | WordPress | PHP | Laravel | React
  United States
  8.3
  154 รีวิว 154 รีวิว $45 USD ต่อชั่วโมง
  In today’s digital era, a compelling online presence is essential for success. With over five years of full-stack development experience, our team is committed to elevating your web presence to unparalleled heights. ⭐Core Services: ㅤ✅ CMS Development: ㅤㅤㅤㅤWordPress, Shopify, WIX, Squarespace ㅤ✅ UI/UX Design:ㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤ...
  In today’s digital era, a compelling online presence is essential for success. With over five years of full-stack development experience, our team is committed to elevating your web presence to unparalleled heights. ⭐Core Services: ㅤ✅ CMS Development: ㅤㅤㅤㅤWordPress, Shopify, WIX, Squarespace ㅤ✅ UI/UX Design:ㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤ Figma, Adobe XD ㅤ✅ Front-end Development: ㅤ HTML, CSS, React.js, Vue.js, Angular, Next.js, Nuxt.js ㅤ✅ Back-end Development: ㅤㅤ PHP, Laravel, ASP.NET, Node.js, Ruby on Rails, Python ㅤ✅ Mobile App Development:ㅤㅤReact Native, Flutter, Swift, Objective-C ㅤ✅ Database Management: ㅤㅤMS SQL Server, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis ㅤ✅ Payment Integration: ㅤㅤㅤStripe, PayPal, Braintree, Authorize.net ㅤ✅ Server Management: ㅤㅤAWS, MS Azure, Heroku, Rackspace, Digital Ocean ㅤ✅ Development Tools: ㅤㅤGitHub, Bitbucket, GitLab ㅤ✅ Project Management Tools: ㅤJira, Trello, Asana ⭐Why Choose Us? ㅤ#️⃣1️⃣ Custom & Responsive Design: Tailored solutions that fit your unique needs. ㅤ#️⃣2️⃣Optimized Performance & SEO: Enhanced visibility and faster loading times. ㅤ#️⃣3️⃣Robust Security: Protecting your data and your customers' information. ㅤ#️⃣4️⃣Business Growth: Strategies that scale with your success. Got a vision? A challenge? Or perhaps a dream waiting to unfold? We're more than ready to listen and help transform your ideas into digital realities. Reach out now—let’s discuss how we can build your success story together! ย่อ
 • ว่าจ้าง uzmaq74

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""

ทักษะแนะนำ

จ้าง Freelancer ที่ดีที่สุดที่มีทักษะคล้ายกัน