ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  15,125 128 bit encryption java งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Create File Send/Encryption Application หมดเขตแล้ว left

  ...the project, a bonus is possible. Only the following technology/encryption protocols and resources may be used for this project: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ... [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ... [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ...([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL])... Remember, the aim

  $308 (Avg Bid)
  $308 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  I have work files protected by Symantec Removable Media Access Utility. The files show a need to repair message (Symantec End Point Encryption). I have several files that I need to open to TEST. See attached some examples. I have a budget of $40 USD Provide me instructions on how to open them myself. Ideally a bulk tool to clean in bulk. Approval

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  ... if accessing externally users must enter u/p. We can have users with just Report request u/p or we can do pass through Auth with AD if they enter their AD credentials) Encryption Management - Ability to encrypt and salt tables/fields specified. SSL encrypted traffic, cert management. User Portal Side: new based on template revamped. New Notification

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  I have work files protected by Symantec Removable Media Access Utility. The files show a need to repair message (Symantec End Point Encryption). I have several files that I need to open to TEST. See attached some examples. I have a budget of $30 AUD Provide me instructions on how to open them myself. Ideally a bulk tool to clean in bulk. Approval

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Encryption in smartphones security หมดเขตแล้ว left

  I need help, I have a search paper in encryption in smartphones security Required: Explanation of the idea + how to do the implementation the encryption + the English level professional deadline 3 days , Time is sensitive Note: I do not accept ready solution from the internet. Thank you

  $219 (Avg Bid)
  $219 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Arduino 9 bit serial communication หมดเขตแล้ว left

  This project should implement 9 bit serial communication on arduino. Prefer to use Arduino Mega. Hope this project finish ASAP

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  This weekend my server was attached and encrypted using Vera Encryption. Somebody has a solution other than paying the criminals or formatting the server? OS: Windows Server 2008r. The operational system is still working.

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  want a developer for aes encryption in php หมดเขตแล้ว left

  want a developer for aes encryption in php

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  RSA Encryption and Tree Access Algorithm หมดเขตแล้ว left

  I need help, I have a search paper in encryption in smartphones security Required: Explanation of the idea + how to do the implementation the encryption + the English level professional deadline 3 days , Time is sensitive Note: I do not accept ready solution from the internet. Thank you

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  We developed a platform called Ailon which analyses data to automaticly produce customer reports....campaign for linkedin and for our website blog. We need somebody for the next half year. This will probably take 0,5-1 day per week. All in all the whole project will take around 128 hours distributed over a half a year - perfect for a working student!

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  ...TensorFlowLite. The freelancer will not be responsible for the classification portion of the app but rather the UX / UI design, database and cloud integration, and software security/encryption (FDA / HIPAA compliance). I am looking for the following functionality: end user: medical doctors • Sign-up / log-in page o Register with username, password, name, address

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล
  Optimize prestashop website หมดเขตแล้ว left

  ...and/or height attributes. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (Dimensions: 130 x 130) [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (Dimensions: 130 x 130) [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (Dimensions: 130 x 130) http

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Verilog code for elliptic curve cryptography หมดเขตแล้ว left

  Code will contain encryption and decryption of elliptic curve cryptography

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Nativescipt / Vue.js Mobile App for Barcode Scanning หมดเขตแล้ว left

  Create a nativescript barcode reading app for...table 6) About - show about text, if clicked on text open website [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] in browser - settings for 24 hour or 12 hour clock, enabling datamatrix, qr code or code 128, if all enabled will recognize and read all barcodes, if one is disabled it will drop those kinds of barcodes and not read them

  $476 (Avg Bid)
  $476 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  Create a cross-platform (iOS and Android) bar...table 6) About - show about text, if clicked on text open website [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] in browser - settings for 24 hour or 12 hour clock, enabling datamatrix, qr code or code 128, if all enabled will recognize and read all barcodes, if one is disabled it will drop those kinds of barcodes and not read them

  $713 (Avg Bid)
  $713 การประมูลเฉลี่ย
  61 การประมูล
  build website in Laravel php & Android หมดเขตแล้ว left

  We are to develop website using PHP and front end Android applications. Proficiency in PHP Laravel framework is required with t...end Android applications. Proficiency in PHP Laravel framework is required with the knowledge to develop APIs and work on DB. Good knowledge of encryption and Security. Angular is beneficial. Android - Java and Angular JS.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Oracle DBA - Transparent Data Encryption หมดเขตแล้ว left

  Hello, I am looking for an experienced oracle DBA to provide solution for encrypting oracle xe 18c tablespace [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Please apply only if you know how to set it up quickly

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Start with a bit about yourself or your business, and include an overview of what you need done.

  $412 (Avg Bid)
  $412 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  ...reason being is that because of the following: - Randomization of data not correct - Missing values or numbers somewhere - Encryption not 100% correct Now I need someone who is expert in analyzing who can read fluently in Java, expert in cryptography and can write in Python. You will need to see what is causing the issue. This is an existing script

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Arduino (Atmega 128 chip) Timers Problem หมดเขตแล้ว left

  I use Atmega 128 chip. I'm programming with the arduino ide . I get PCM audio from Timer 2. From Timer 1, I get frequency output (square wave 50% duty) at different intervals. But when I run timer1, serial and other functions are disabled (buttons, etc.) Timer1 continues to generate frequency. But other functions are not working...

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Need to Setup a Cloud VPN server in AWS หมดเขตแล้ว left

  Need to set up a cloud VPN server in AWS with following features. Split-tunneling Hiding your IP address 256-bit keys Encryption SSL certificates Data-channel encryption Should be capable of avoiding Deep Packet Inspection No traffic logs DNS leak protection Including the documentation

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Bit One website หมดเขตแล้ว left

  The main model of the business is investing and trading digital assets. The name drives' from Bitcoin which as the name suggests is Bit for bitcoin One for the 1st cryptocurrency and capital investments which mean we use the capital for investments. The website should provide investors with a platform for them to see the latest news for all cryptocurrencies

  $982 (Avg Bid)
  $982 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล
  Convert Excel App into Web-based App หมดเขตแล้ว left

  I need a VERY experience professional that can re-program an assessment with a proprietary algorithm in Excel to calculate risk exposur...must go live by May 15th, 2019. If you have programmed for Marsh or Mercer currently or previously, that is a HUGE bonus. My max budget is $30K. Need advice on security, encryption, admin rights, back-end access.

  $25034 (Avg Bid)
  $25034 การประมูลเฉลี่ย
  139 การประมูล
  Secure my site with automatic HTTPS encryption หมดเขตแล้ว left

  ...business site with contact form. It is written using Django framework and served from a Linode Linux server with Gunicorn and Nginx. I need help securing the site so it has SSL encryption. I want it to use LetsEncrypt certbot so that it updates the certification automatically with no effort from me. When set up, it needs to redirect traffic from HTTP to HTTPS

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  I want to be able to use LSB (Least Significant Bits) algorithm to filter images based on the hidden messages. The objective of this projec...hidden message either text or image file and get it out. Sample of a demo on steganalysis: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Output: 1. Algorithm 2. Pseudocode 3. Java Code 4. Application output.

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Google Display Campaign หมดเขตแล้ว left

  We need 3 different banners in these dime...x 90 – Large Leader board Formats GIF, JPG, PNG, SWF, ZIP Max. size 150KB Responsive remarketing: Logo Landscape (4:1): 1200×300 (min required: 512×128) Square: 1200×1200 (min required: 128×128) Image Landscape (1.91:1): 1200×628 (min required: 600×314) Square: 1200×1200 (min requir...

  $58 (Avg Bid)
  $58 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  ...barcode through the camera of an android device. There are apps online that can do this once off. The South Africa drivers license barcode is a PDF 417 barcode with a form of encryption on it. The APP we develop will need to scan the barcode and display the correct data onscreen as well as save each scan to a folder on the device. Milestone 1 will be to

  $489 (Avg Bid)
  $489 การประมูลเฉลี่ย
  43 การประมูล
  Project for Stavros V. -- 5 หมดเขตแล้ว left

  ...easier this is) Continuing on in the book Automate the Boring Stuff in Python (Links to an external site.)Links to an external site. Learning more about cyphers, hacking and encryption (Links to an external site.)Links to an external site. For this project you should identify: What next project might help you develop your skills further and help you explore

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Hacked with AxCrypt encription method. หมดเขตแล้ว left

  I have been hacked with AxCrypt encryption method. System is windows Server 2016, They hacked only 1 hyperV. i need to encrypt only my 4-5 (around 10gb) backup sql files. Can you fix it? Did you do it before?

  $266 (Avg Bid)
  $266 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  would like to discuss regarding Java server source port to mobile local server. Need a good knowledge server skills in Java language, although have a knowledge in mobile, iOS and Android too.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I need a web hosting service for 5 exiting websites hosted in CentOS 7 64 bit. Site details Site 1: 5 static pages 2 account registration pages with php api Site 1: 5 static pages 2 account registration pages with php api Site 1: 10 static pages Site 1: 25 static pages 2 account registration pages with php api Site 1: 10 static pages Note: all registration

  $451 (Avg Bid)
  $451 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  write up a case study for end-end encryption หมดเขตแล้ว left

  this has to be written to MASTERS level. i need at least 13-15 pages of content. what should be written is given below in the link [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] this is just a case study no coding is required but have to look at the code in github and describe about atleast one issue in the code

  $9 - $34
  $9 - $34
  0 การประมูล
  iOnCube - break administrative panel encryption หมดเขตแล้ว left

  I need to break an encryption of an administrative panel that my site has. It allows it to be used in only one domain.

  $246 (Avg Bid)
  $246 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  $186 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  ...com/ElementsProject/lightning/blob/master/doc/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 3. JSON Response API for remote access to API calls on C-lightning CLI - you will need to understand how to setup a TLS end-to-end encryption link between the API and the developed web wallet for remote access. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] CSS template (6-7 pages) that executes API calls using JSON Response API and ...

  $234 (Avg Bid)
  $234 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  ...simple project). Can be Python+Beautiful Soup Requirements: 1. Should scrape the first and last name listed 2. All names should be put into a "[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]" file 3. There should be 128 Names (if you can add the not going list that would be great) ***Provided the entire source code file in a ZIP Folder is a must (Project File with all the folders in it will

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Image filtering by difference operators หมดเขตแล้ว left

  Write a C, C++, or Java program to read in raw format image, and perform filtering by convolving it with small operators of 3*3 and 5*5 coefficients. The resulting images should be saved as raw or png format. The output images should be: Computing differentiation by difference - using an edge operator such as Sobel Operator in x and y directions. Display

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  ... This is what I need: 1. Update every libraries inside the app (google api, sdk, json, and so on…) with latest versions ; 2. Make sure that the new app version support 64-bit devices. 3. Change the version of the app from 4.6 to 5.0 ; 4. Currently, on every page of every (single) Chinese word, we can see a “Info” tab: when we click on it, we can

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  After an error in CLI with chmod 664 command we have restored the enteire ...server, but now we get an error in email. Exim seems works good, but if we want deliver an email message we get this error bad mode (0100777) for /etc/vfilters/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]: 022 bit(s) unexpected The [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] files have a right owner and right permissions but still not work

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  -------------------------READ CAREFULLY THEN APPLY---------------------- Requirement in Video format: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I have a requirement where we will give content (mostly video files) in an encrypted format in a SD drive. The Android app should be able to decrypt the encrypted file and play it. The app should be based on Cordova. I am currently encrypting on Unix using gpg Example...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I looking for IPFS jave Spring Boot Developer expert in IPFS and decentralized File transfer using Spring boot/PostegreSQL/ RSA/AES Encryption/chunk/Compression. Regards,

  $652 (Avg Bid)
  $652 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Microsoft Office 365 - 2016/2019 Home Business 5 Devices Windows Mac INSTANT DELIVERY 5TB Cloud An INSTANT Microsoft Office 365 account username and p...The Court of Justice of the European Union has established that the owner of a license to use may legitimately surrenders his right to a third party. Judgment of the case C-128/11 of July 3, 2012.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Looking for an intro video to be done for my Video Game Review youtube channel. I would want to use it as a quick intro to our reviews. 16 bit art style is preferred but necessarily mandatory, 8 bit or even a non-video game style video would be alright. As for what would be in the video, it would include a few words that flash/animation onto the screen

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Project for IdealAftab -- 19/02/20 23:13:06 หมดเขตแล้ว left

  ...in fog and cloud computing with lightweight encryption) ٍSo that the building of the paper is as follows: 1-Abstract 2- introduction 3- related work 4- Put sections that enrich and increase the strength of the topic: 4-1 IoT 4-2 Fog/Cloud computing 4-3 Integrate Fog /Cloud with IoT 4-4 Lightweight encryption(MD5-SHa244-SHA256-SHA384-SHA512) Note: 1-

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Php security หมดเขตแล้ว left

  Add security to php webpage Hashing Encryption Strong password Email validation Captcha For registration and login page ( only )

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  writing a review paper หมดเขตแล้ว left

  ...in fog and cloud computing with lightweight encryption) ٍSo that the building of the paper is as follows: 1-Abstract 2- introduction 3- related work 4- Put sections that enrich and increase the strength of the topic: 4-1 IoT 4-2 Fog/Cloud computing 4-3 Integrate Fog /Cloud with IoT 4-4 Lightweight encryption(MD5-SHa244-SHA256-SHA384-SHA512) Note: 1-

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  53 การประมูล

  ...be valid. I want to ensure emails for any domain I add to virtualmin go to a recipients inbox. ■■■■■ Issue 3 - Email encryption & security ■■■■■ I want to enable Dovecot IMAP/POP3 SSL and Postfix SMTP authentication and encryption for external email clients, and ensure any other configurations are based on best practices for security.

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I looking for Developer Expert in Java/Spring boot REST API/MongoDB/RabbitMQ/AWS S3/Azure CS/GCS /End to end RSA/AES Encryption/VPN liason to build secure cloud platform. Regards,

  $585 (Avg Bid)
  $585 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Build website and mobile Application หมดเขตแล้ว left

  ...2- material must be encrypted to make is downloadable. 3- Must have options to buy soft-copy. 4- Must have mobile application to read content. 5- similar way it must have encryption and secure way to place order as it will do on website. 6- must have option to place Physical copy of the product while placing order 7- Estimated time to deliver. 8- mobile

  $789 (Avg Bid)
  $789 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  i created a PTT what needs to be changed a bit หมดเขตแล้ว left

  18 slides I have on slide 2 animation that pops up one by one i wants all my slides to be like that and all the fonts to be the same and make sure all is aligned in the same format (more professional) my budget is $25 dollars I am not expecting someone to bid for this and than tell me i want $150 dollars.. that is disrespectful and not the way to do business. i will share the ppt in private.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล