ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  149,811 5 design งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Trophy icon Business Card Design หมดเขตแล้ว left

  We are a new shrimp larva hatchery and we just got a new logo. We need a new business card design to go with the new logo. QG Hatchery คิวจี แฮสเชอรี่ 32/19 m. 5 Kokkloy 32/19 ม. 5 ต.โคกกลอย Takuatung, Phang-nga อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา Fax 076-451-529 [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Wisol Engchuan,คุณวิศลย์ เอ่งฉ้วน Owner เจ้าของกิจการ Mobile

  $50 (Avg Bid)
  รับประกัน
  TCG+RPG Online หมดเขตแล้ว left

  หาทีมทำโปรเจค Trading Card Game online + RPG ใชั HTML5 มีประสบการณ์ทำ APP/Game ใช้ HTML5 หรือ Graphic Design for online Game or Entertainment 3-5เดือนและมีโอกาสค่อสัญญาหรึอตำแหน่งถาวร

  $5000 (Avg Bid)
  $5000 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Simplicity หมดเขตแล้ว left

  ...architect to design a small size hotel with harmony concept. ขอบเขตของงาน (SCOPE OF WORK) งานออกแบบผังบริเวณ 1.1 หอ้งพักเมตร ประกอบดว้ย BEDROOM,TOILET, ระเบียง - หองพักจํานวน 40 หอง โดยแยกเปน 3 ประเภทดังนี้ - - > STUDIO TYPE สําหรับผูเขาพัก 2 คน จํานวน 32-34 หอง - - > SUPERIOR TYPE สําหรับผูเขาพัก 2 คน จํานวน 5-7 หอง -

  $935 (Avg Bid)
  $935 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Build Word Press Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...THIS ⬤ ⬤YOU MUST BE WILLING AND ABLE TO COMPLETE THIS PROJECT WITHIN 5 DAYS⬤ ⬤THIS CAN BE AN ONGOING PROJECT AND THAT IS SOMETHING WE CAN DISCUSS⬤ ⬤ YOU MUST BE WILLING TO DISCUSS THE PROJECT VIA SKYPE ON AN AUDIO CHAT THIS IS A MUST⬤ I need a new website. I need you to design and build a website for my small business from scratch. *****PLEASE READ

  $225 (Avg Bid)
  $225 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Project for Bin Y. 9 วัน left

  ...RNA pairing program that you completed on December 31st. For this project, you will need to create a loop for the RNA pairing program to complete RNA pairs for an entire RNA design list. From this output, you will be able to complete the below. Program for a specified range of NT’s (nucleotides) that will identify the number of unpaired NT’s and static

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  create a tv parts website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for an exiting tv parts site. such as [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Scraping is an option as web. NOT LOOKING TO CREATE AN entire new site. Looking for existing and maybe change the design about 5 to 10 percent. If scrape would need all the products from site as well

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  label needed for wine bottle 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need some graphic design for a wine label in 3 different sizes...same label but different sizes. 3 x 5 similar to the attached graphics but WITHOUT the football

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  venture lab 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  hello this is my venture... i need to rewrite a part of it and improve it then finalize it the venture lab about design and construction i need some one with the following knowledge : 1- making business plan 2-business module 3-marketing 4-finance (just enough knowledge to start up ) 5- entrepreneurship and of course venture lab best regards all

  $351 (Avg Bid)
  $351 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  I need an app developer 6 วัน left

  ...about a running strategy and forecast race times. For example, I may want to design a race strategy for a 10 mile race by defining: run pace (e.g., 10 mins/mile), walk pace (e.g., 15 mins/mile), initial run length (3 miles), followed by walk run intervals (45 sec walk, 5 min run). Using this information in Excel, I get a forecast a total run time

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  ...BUYER chooses from SOLAR PLANS (BASIC - INTERMEDIATE - LARGE HOME) 3-They CHOOSE their plan and click SUBMIT. (With their name, etc.) 4-THE SUPPLIERS design the right system, price it and submit to BUYER. 5-BUYER signs a contract and a monthly Payment System. 6-System is installed. 7-Completed Project and photos sent to BUYER. 8-We have experience with

  $484 (Avg Bid)
  $484 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  ...for ch 1as example and has 7 bit programming 64 32,16,8,4,2,1, so the output from the selector is 0001111 , the channels are 40 but cover a range of 45 (5 are missing by design) but if a pic is placed in between the selector and the pll you can alter the programming to the pll ie when on ch 1 the n code to pll will be 15 and when a pin

  $309 (Avg Bid)
  $309 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Only For 5 Star RATED Freelancer : Develop Affiliate CashBack System 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...will be additional tasks : 1) Modify UI & design as per our requiremnts ( like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) 2) Integrate 20 API/cashback postback to auto fetch and import coupons , track cashback & product feeds 3) Create light weight design like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] for mobile . We are only looking for freelancer having 5 star rating only . We will strictly w...

  $4105 (Avg Bid)
  $4105 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  ...marketing (Facebook and Instagram), Web design and Woocommerce. We have an Onboarding system in place and a strategy we have learned from one of the most prominent agencies in London. We want to find a person who can work with our Swedish customers. Skills: 1) Campaign set up - within the ads manager. 2) Creation, design, and optimization of ads, including

  $382 (Avg Bid)
  $382 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Website development and design - ONLY FOR PUNE INDIA 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ONLY FOR FREELANCERS AND COMPANIES WHO ARE IN PUNE------ I would like to develop and design a 5-6 page dynamic website for my online work. I have the domain, i just need to design the website accordingly. Basic pages- About us/ Services/ Gallery/ Inquiry/ social connectivity

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  As discussed, 5 buildings with 1 interior and 1 exterior each = 10 renders. Must be all complete by January 27th, but I would prefer sooner! If you miss the deadline it will be a disaster so please make sure you deliver work on time. Please refer to the document link below for design style. I will provide you with other details like logo, input, etc

  $1250 (Avg Bid)
  $1250 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  As discussed, 5 buildings with 1 interior and 1 exterior each = 10 renders. Must be all complete by January 27th, but I would prefer sooner! If you miss the deadline it will be a disaster so please make sure you deliver work on time. Please refer to the document link below for design style. I will provide you with other details like logo, input, etc

  $443 (Avg Bid)
  $443 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  As discussed, 5 buildings with 1 interior and 1 exterior each = 10 renders. Must be all complete by January 27th, but I would prefer sooner! If you miss the deadline it will be a disaster so please make sure you deliver work on time. Please refer to the document link below for design style. I will provide you with other details like logo, input, etc

  $1050 (Avg Bid)
  $1050 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Develop Affiliate CashBack System 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...will be additional tasks : 1) Modify UI & design as per our requiremnts ( like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) 2) Integrate 20 API/cashback postback to auto fetch and import coupons , track cashback & product feeds 3) Create light weight design like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] for mobile . We are only looking for freelancer having 5 star rating only . We will strictly w...

  $4444 (Avg Bid)
  $4444 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Trophy icon Mock-up Redesign of existing website 6 วัน left

  ...Bürobedarf 5. Basteln & Heimwerken 6. Mode & Acessoires 7. Freizeit & Outdoor 8. Partyzubehör Original pictures of each category are attached. You can use them in any size and form and any effect you think is the most attractive. Please also use our new logo for the design. The Website should mention that all products cost less the 5.- Swiss Francs

  $250 (Avg Bid)
  แนะนำ รับประกัน ปิดผนึก
  Autocad Designing 6 วัน left

  ...Expert for Solar Rooftop structure designing. 1) For Auditorium in school left area of 8 feet for Stage. 2) 5 feet leave an area in middle for walking. 3) 1.5X1.5 feet chair how many will come in one hall. 4) Shed slant right side of each design. 1) Solar installation on Shed of Auditorium. a) 2mtr X 1mtr. one solar panel size...we have to install 47

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Develop Website using Existing Code 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...will be additional tasks : 1) Modify UI & design as per our requiremnts ( like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) 2) Integrate 20 API/cashback postback to auto fetch and import coupons , track cashback & product feeds 3) Create light weight design like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] for mobile . We are only looking for freelancer having 5 star rating only . We will strictly w...

  $497 (Avg Bid)
  $497 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  ...developing landing pages, EDMs, and update websites of which some are Wordpress based websites. We would require maximum about 4 landing pages a month, 5 EDMs, and about 10 websites updates (minor to medium design change requests). This is initially a 3 months job that could later be extended for another 9 months, total of 12 months. The requirements are

  $1065 (Avg Bid)
  $1065 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  Trophy icon Thematic Playground Design 6 วัน left

  To design SPORTS theme outdoor Playground. The brief as follows:- - Sports theme playground for 2-5 years old (2 locations) - Sports theme playground for 2-12 years old (2 locations) - Area of each playground is 150m2 to 200m2 - Desired play components include those for Sliding, Climbing, Crawling, Jumping, interactions - Materials used to be suitable

  $500 (Avg Bid)
  WordPress development and designer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  WordPress Developer & Designer This is an e-commerce site has been developed in WordPress using WooCommerce and dynamic user customizable designing tool. Where users can customize design by themselves and order it. The require job to be as follows: 1.       Make the layout fully responsible and optimized 2.       ...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  PLEASE CHECK ATTACHMENT: I want a simple ...ATTACHMENT: I want a simple admin dashboard to be designed in next 5 hours max. you can use adminLTE or any other free template. i want it very quickly. I can pay max 100 INR per hour and to be completed in next 5 hours. please check attachment and bid , only if you can do in next 5 hours and in my budget,

  $1 / hr (Avg Bid)
  $1 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  HTML 5 Video Web Interface Design / Nginx Load Balancer / NodeJS Backend / With Playlist / HLS Content > .m3u8 / MongoDB / PgSQL

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  PLEASE CHECK ATTACHMENT: I want a simple ...ATTACHMENT: I want a simple admin dashboard to be designed in next 5 hours max. you can use adminLTE or any other free template. i want it very quickly. I can pay max 100 INR per hour and to be completed in next 5 hours. please check attachment and bid , only if you can do in next 5 hours and in my budget,

  $1 / hr (Avg Bid)
  $1 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  We are looking for experienced mobile and web developers to work with us on a mobile and web dev project. The project requires complete solution of: 1) Mobile App Design 2) Mobile App Development 3) Web admin Development & Database management Full rights to be transferred and an agreement to not use the code for any other development or purpose.

  $2166 (Avg Bid)
  $2166 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล

  ...capture) Attractive Optimized Image With Special Offer -Product Features Images With Call To Action -Testimonials (3-5 rotating) -Instagram Feed Pictures (updating live) E-BOOK GIVEAWAY PAGE (display this on the front page) Design a page where people can enter their information and claim a free pdf book Blog Page -Use blog example from : coophomegoods

  $250 (Avg Bid)

  I need a individual front end developer for our website design with great expertise. should be work as a team of our various home project. ***skill- angular, angular js, html 5, CSS 3, bootstrap 4, UI/UX knowledge excellent design skill and perception view. should be fast and smart work and timely submit. please carefully above requirements and if

  $187 (Avg Bid)
  $187 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I need a individual front end developer for our website design with great expertise. should be work as a team of our various home project. ***skill- angular, angular js, html 5, CSS 3, bootstrap 4, UI/UX knowledge excellent design skill and perception view. should be fast and smart work and timely submit. please carefully above requirements and if

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I need a individual front end developer for our website design with great expertise. should be work as a team of our various home project. ***skill- angular, angular js, html 5, CSS 3, bootstrap 4, UI/UX knowledge excellent design skill and perception view. should be fast and smart work and timely submit. please carefully above requirements and if

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  ...of 5-6 sec as a prelude to my video on adorable and cute animals, funny and smart creatures. This is for youtube video production before going into the main video itself. My company name and motto is Funny Productions and i need at the end of the into to throw out the company name and logo : " Great Fun Always!!" at end of video Also design a company

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Hello, I need to Create and design a professional logo for Taxi company company called (Taxi First) the domain is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] .... so i need in my logo to content only 5 words with taxi car image or something from your imagination so I Attached some examples how i would like to be my logo ,,, I need you to focus on the ( `F` ) how to make it

  $190 (Avg Bid)
  รับประกัน

  ...BOLD/BLACK FONT TYPE ----- 5.- "PRECIO TARJETA: " + (PRECIOTARJETA) ---- BOLD/BLACK FONT TYPE ----- More info - If the Article Name (NOMBRE) its very long, truncate it, but keep the text size (check example1) - Bar code has to be crisp, and high resolution, in order to get a fast scan when the price-tag label is printed. - The design has to be exactly the

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  An Architect is required to do the overall look of duplex villa design and other structures, interior and exterior designs. Proposed design also must be functional, safe, modern, and comply with Saudi Arabia regulations. The duplex consists of two side by side duplicated units. Each unit is 2.5 floors as follow: 1- Front yard with car garage. 2-

  $932 (Avg Bid)
  $932 การประมูลเฉลี่ย
  65 การประมูล
  Civil Engineering Drawings 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...pipe (3) Hydraulic Drainage Study; (4) Retention Pond Design for Storm Water; (5) Plat with utility and drainage easements identified; (6) Details of drainage inlets; (7) Domestic water needs ( size of line), as well as volume and pressure requirements (8) Sanitary sewer estimated volume and design, with location; (9) Details of water vaults including

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Build me a logo and startup graphic identity 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...about to launch the digital service marketplace in Dubai to connect the local professionals to the consumers with the need to get a job done right. We urgently need a logo and 5 proposed web graphics to populate our website. “Aloo Alisha” means “Hello Alisha” in Arabic. It’s an expression you call when you want to make a wish. Alisha is an amazingly

  $353 (Avg Bid)
  $353 การประมูลเฉลี่ย
  56 การประมูล

  ...Usman from KSA. I want a new pets accessories Shopify store. Features: 1- Customized professional design 2- Add Domain and hosting (I'll pay extra) 3- Design Logo 4- Add best apps in Shopify store (Tell me before which apps you're adding. I'll pay extra ) 5- Add 1000+ products from Oberlo or AliExpress 6- Add categories and subcategories 7- Add Bolg Add

  $187 (Avg Bid)
  $187 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Need a brand logos designed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a graphic designer to help me design a few logo samples for me to choose from. Please quote your price for designing 5 designs base on a name, in which I will then choose and then make adjustments and refinements on 1 of the 5 designs.

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  73 การประมูล

  ...like 5. Produce External facade of one of each of the blocks (consider that the area is quite dusty and we would like a cost efficient way to keep this up-market but requiring affordable maintenance) We do not have the site plan as yet, but would like to get started with the above for now. See below for inspiration the brief given to our design team

  $893 (Avg Bid)
  $893 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล

  ... If we work well together, we hope to grow a long-term relationship: Node.js developer to help design and build a backend web platform for small health services company. Requirements - over 5 years experience as a Node.js developer on backend - over 5 years experience as React.js developer on frontend - experience architecting and designing systems

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ... If we work well together, we hope to grow a long-term relationship: Node.js developer to help design and build a backend web platform for small health services company. Requirements - over 5 years experience as a Node.js developer on backend - over 5 years experience as React.js developer on frontend - experience architecting and designing systems

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  55 การประมูล
  Digital marketing specialist. (Swedish) 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...marketing (Facebook and Instagram), Web design and Woocommerce. We have an Onboarding system in place and a strategy we have learned from one of the most prominent agencies in London. We want to find a person who can work with our Swedish customers. Skills: 1) Campaign set up - within the ads manager. 2) Creation, design, and optimization of ads, including

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Hi, I am looking for an experience...features as prevailing in current market 2) Back-end management system for managing the retail operations 3) World Class UX/UI and simplicity in design 4) Technology Expertise - Android, Java, RDBMS, MySQL 5) Code required for future in-house changes and maintenance 6) Timelines and Go live : (30-45 days) Sukhpal

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Bike Decal Designer wanted! 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...with preferred skills in Cycling Frame Decal Design. The main reason is that the finished design is printed by a high tech. process. The Application of the designed decals requires immaculate hand skills and the design needs to be capable of being applied. Requirements: 1. Design a eye catching decal design that blends, flows and highlights the beauty

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  ...every time with work and I will hire low bidder I need a fully custom work Responsive website design for my Digital Software Agency our services like Web Design, Digital Marketing, Seo 1. Design Should Custom work and eye catching You have to design - Banners , Full Website , Logo etc 2. Website loading speed should be fast and should be make with

  $171 (Avg Bid)
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  I'd like an illustrator to create stick figures/vectors of different martial arts positions for grappling. I provide an e...provide an example below except that I need the figures to be in different colors, probably blue and red. It's a fairly small job to begin with since I need 5-10 figures to see if I like the design and if it will fit my website.

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  Need Presentation demo user manual of Web task 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ... time frames, a development schedule, and the features and benefits of a prospective software solution. 5) Demonstrate skills in project planning and management, problem solving, analysis, and evaluation. 6) Demonstrate skills in software design, development, implementation, and testing 7) Create appropriate user and system documentation. A 4000-word

  $199 (Avg Bid)
  $199 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Trophy icon Logo Designed 1 วัน left

  I need a word logo designed in next 24 hours the name is "Snummy" Theme style must be fun, for a pet pig feed and friendly ...a custom type of created font no standard boring stuff please! Be creative! The most creative logo will win!!! Must receive 5 stars on your design to be the winner. I will only give one design, the winning design a 5 star

  $100 (Avg Bid)
  รับประกัน การประกวดชั้นนำ