ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  147,631 5 design งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Trophy icon Business Card Design หมดเขตแล้ว left

  We are a new shrimp larva hatchery and we just got a new logo. We need a new business card design to go with the new logo. QG Hatchery คิวจี แฮสเชอรี่ 32/19 m. 5 Kokkloy 32/19 ม. 5 ต.โคกกลอย Takuatung, Phang-nga อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา Fax 076-451-529 [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Wisol Engchuan,คุณวิศลย์ เอ่งฉ้วน Owner เจ้าของกิจการ Mobile

  $50 (Avg Bid)
  รับประกัน
  TCG+RPG Online หมดเขตแล้ว left

  หาทีมทำโปรเจค Trading Card Game online + RPG ใชั HTML5 มีประสบการณ์ทำ APP/Game ใช้ HTML5 หรือ Graphic Design for online Game or Entertainment 3-5เดือนและมีโอกาสค่อสัญญาหรึอตำแหน่งถาวร

  $5000 (Avg Bid)
  $5000 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Simplicity หมดเขตแล้ว left

  ...architect to design a small size hotel with harmony concept. ขอบเขตของงาน (SCOPE OF WORK) งานออกแบบผังบริเวณ 1.1 หอ้งพักเมตร ประกอบดว้ย BEDROOM,TOILET, ระเบียง - หองพักจํานวน 40 หอง โดยแยกเปน 3 ประเภทดังนี้ - - > STUDIO TYPE สําหรับผูเขาพัก 2 คน จํานวน 32-34 หอง - - > SUPERIOR TYPE สําหรับผูเขาพัก 2 คน จํานวน 5-7 หอง -

  $935 (Avg Bid)
  $935 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Trophy icon I need a food/exercise log designed 6 วัน left

  We need a one page design. This will be included in a personalized daily health diary. There will be one page for every single day. The user will use it to hand write in their information for each day. There will be four different sections that need to be included on the one daily page: 1. Food diary. The food diary should have these sections:

  $76 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Wordpress website creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want to build a blog similar to this site layout [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] . Th...site layout [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] . The blog must use same theme i mentioned website above. you have to create 5 pages and also design post page for my upcoming posts.

  $353 (Avg Bid)
  $353 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  angular 5 UI design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  hello i need someone to do a angular 5 UI on a web i have APIs ready in Springboot thank you

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  We need to move a simple website (5 pages) to Wordpress. Hosting is configured and details will be provided. Simple project, no custom coding or design needed - just copy&paste all the content and slightly adjust design to a new theme. Long-term work opportunities for a solid freelancer.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล
  MAC address tracking with radio frequency (WiFi/Bluetooth/3G) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...stop points for this MAC in the area of interest. 4. Record the first moment of MAC in the area of interest. 5. Record the last moment of this MAC in the area of interest. 6. Be able to follow hundreds of thousands of simultaneous events. 7. Design the displacement as an animation in the area of interest, and be possible to overlap several floors. 8. Plot

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Unique opportunity - designer - MUST ANSWER - LONG TERM 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...hrs a month x $3 to $5 per hour x 12 months ------------------ 1. Can you speak English and share the screen most of the day? 2. Links to your best social media banners and GIFs 2a. Links to your best illustrations (like the attached samples) 3. What hours can you work uninterrupted? 4. Can you do any video editing? share links 5. Are you part of a company

  $6 / hr (Avg Bid)
  แนะนำ
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Hello I would like someone to create a design on a transparent background, delivered in PSD format. The designs need to be unique not copied from anywhere. I have attached 8 examples of the the style 'activites for children' and retro theme that I require. The design will be titled 'lets summon demons'; and the graphic will feature children try

  $200 (Avg Bid)
  รับประกัน
  October CMS expert 6 วัน left

  Hello everyone! i need help to deliver in time a project ASAP. As the title i am searc...feature about form. All the assets are imported (css js and img), i need to: - finalize to import the design - add the js - set up the form (when use write in the form he receive a summary in his email and we get the account information) - multilanguage (5 lang)

  $208 (Avg Bid)
  $208 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Magento Design , Android & Ios App Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a Magento developer with at least 5 years experience to do design changes and 2 feature changes in product description page 1. Need to integrate sms on product description page 2. promo code section to be placed on description page 3. i will provide the mockup for design changes And also i need Andriod and Ios app

  $316 (Avg Bid)
  $316 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  ...website for it for advertisement and to increase my traffic on my website. The site would only be informational, so I need you to get back to me with an estimate for the web design, the estimate should include hosting and I want the site to have not more than 10 pages since it is informational. I have a private project graphic designer, he has the text

  $467 (Avg Bid)
  $467 การประมูลเฉลี่ย
  60 การประมูล
  Need Best Creative Website PSD Templates for approx 50 categories 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Only For Individual Creative PSD Website Designers ----------------------------------- Hello Designers, First show me your best design Website PSD template (jpg) . I will start chat after check you best website design if I like. I would like to hire direct designer so he could understand my requirement direct so please don't bid companies Project

  $89 (Avg Bid)
  $89 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Illustrator + Banners for ongoing 180 hrs/mo. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We're looking for a fast and talented illustrator to create social media and explainer banners for the mobile p...banners and GIFs 2a. Links to your best illustrations 3. What hours can you work uninterrupted? 4. Can you do any video editing? share links 5. Are you part of a company or agency? Where do you work from? 6. Web design? links 7. CSS? links

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Graphic designer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Graphic Design from Universities, - Good knowledge of German, English, - 10 years of experience in graphics applications, - At least 5 - 10 years of experience with the agency, - She worked as an assistant art director, - Computer, Photoshop, Illustrator, Indesign, Flyer, Brochure, Layout Design, programs that can use the computer, - Good HTML 5 / CSS

  $363 (Avg Bid)
  $363 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  I need a product/service developer to join my company's team 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...we can offer our clients. The procedure is as follows: 1. One-page proposal: propose a product or service by submitting a one-page proposal. 2. Implementation/Action plan: Design an implementation/action plan on how to proceed. 3. Resource list: Submit a one-page resource list so we know what will be needed and we can work on a budget accordingly. 3

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Trophy icon Garden Design 29 วัน left

  Greetings All, I am looking for Garden Blueprint/Design. Below are the requirements. 1. Lake/Pond 2. Lake/Pond Bridge 3. Waterfall 4. Sand area for 4 kids play 5. Sitting area (minimum 6 people) 7. Sitting area (mimmim 3 people) 8. Grass area 9. Trees The garden should be designed in the green area attached in the images. There are

  $57 (Avg Bid)
  รับประกัน

  ...that usual POS should have. This is a cloud POS app for Android Devices 15" Inch POS Screen. Dashboard Overview & Weekly, Monthly, Yearly Sales Chart 10 Latest Sales Top 5 best selling products weekly, monthly & yearly Standard Products Product Category Add, edit, delete & view products Print Barcodes Import by CSV Sales Add, edit, delete & view

  $2468 (Avg Bid)
  $2468 การประมูลเฉลี่ย
  59 การประมูล

  I want to create a Website like Food Blogs. 1. I Update Post every day 2. Clean Design 3. Speed Up Website 4. Configure Google Ads & Analytics 5. SEO Friendly More Details in PM Website URL: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  Talented Developer Required To Build A WordPress Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...webpages. • About: 7 webpages. • Approach: 6 webpages. • Team: 5 webpages. • Services: 7 webpages. • News: 1 webpage and a blog. • Resources: 4 webpages. • Contact: 3 webpages. In addition to: • Website search functionality. • Website language control. • Social media links. The website design/management will need to support: &bul...

  $426 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $426 การประมูลเฉลี่ย
  58 การประมูล
  Build a custom wordpress template 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...News Plugin 5) Document sharing plugin that users must register an account and be approved before allowing access. 6) Event Calendar Plugin 7) Mobile Friendly We will provide the designer the following: 1) Menu Structure 2) Page Names 3) Page Content 4) Images 5) Design ideas for template 6) Sample websites The design may have to design graphics so

  $504 (Avg Bid)
  $504 การประมูลเฉลี่ย
  85 การประมูล

  Develop web application under mockups using vue.js. There are 3 views and 5 dialogs. We will provide all the designs and assets. The application should work with local content (no web service integration), all data must be stored locally on js vars. We attach a sample view of the design.

  $543 (Avg Bid)
  $543 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  Build a website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ... You may utilise the "Impact" template (we will need to find a way to contact "Distinctive Themes" (template owner), for pricing, copyright, etc), or you may wish to use a design of your own. If designing yourself, please make your work a similar style to the "Impact" template - This is the look I am wanting to achieve. Below are some basic details

  $497 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $497 การประมูลเฉลี่ย
  46 การประมูล

  โปรดลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ เพื่อดูรายละเอียด

  แนะนำ ปิดผนึก NDA
  4 Solenoid Controller 5 วัน left

  ...the previous schematics which my team lead has shared with me. he asked to com up with some ideas or design the circuit because it has some flaws in it. The op amp will burn out for some reason, the input signals are coming from CRANK and CAM Sensor 5 volt square wave and feed into op amp. Rest the circuitry you can find below. For further details please

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Build Opencart Template/Website (Design) 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...categories and begins with a total of 5 products divided over the 3 categories (2-2-1). Every year one or 2 products will be added. Products will all have 3 options (package of 1 / 3 / 5 items) The technical part of the opencart webshop like shipping / payment etc will be done by us. So it will be only the design. There need to be around 3 pages with

  $623 (Avg Bid)
  $623 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล

  ...attached. Turnaround times: Full powerpoint design: 30 hours from now (8pm Pacific Time, USA). I'll then send revisions by 11pm for anything that needs more changes. I'll need revisions completed by 7pm Pacific Time, USA on Sunday evening. You can copy and paste the text out of the file, and the same design should be used to match the style of the

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Chrome Extension. 5 วัน left

  1- clic in browser button (extension) 2 - Get the URL 3 Get all metadata of the url and also all the code. 4 - Get a screenshot 5 before send button ask for fill a few fields in a form send button will send the data to a webservice.. iwill give to you the webservice to consume. 6 redirecto to a URL thats all. great User Avatar I have some questions

  $460 (Avg Bid)
  $460 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  I need a website mockup in psd for a travel blog 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a website design that consists of 6 pages namely. 1. Home 2. Blog 3. About 4. Contact Us 5. Privacy Policy 6. Landing page for blogpost The site's design should be modern, clean, colors are flat and fonts that will be using should be open source (googlefont) The psd's layers should be labled neatly and grouped

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  Trophy icon Super glue packaging design 18 วัน left

  ...have a design which is eye catching, sleek and shouts out to the eye that the product is the strongest bond. I have attached some current designs of other competitors that are market leaders. I need a design that incorporates good working elements from each design. The design needs to incorporate the below USP's. This is a two part design; a card

  $130 (Avg Bid)
  รับประกัน ปิดผนึก
  Part-Time 1 Freelancer (not Company) to review our Website 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...impression. As you understand there is lot of banner impressions in WorldWide news Portal- so will be good salary. there is more about this system: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] So this is relations for years- till you will work like superviser for website- till this time you can get this salary

  $1124 (Avg Bid)
  $1124 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล

  We have a last minute In Design project where the file has been created but needs to have a couple graphs revised or designs and a bit of copyediting throughout 5-10 slides. This is very time sensitive.

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  3D sock models 5 วัน left

  I am looking for someone to design approx 5 different sock models, from the tiny ankle sock to knee high sock. There will likely be more variations. I just need to be able to skin them with different print/color/texture designs, preferably myself with Adobe Dimension. I have a good example to share if needed.

  $410 (Avg Bid)
  $410 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  ...platform. The skills we're looking for are: 1. Paid social media advertising expertise (Facebook and Instagram) 2. Great writing and copy skills visual storytelling abilities 3. Design skills- video creation, photo editing, banners creation (Facebook event cover, cover, profile photo, media for social platforms) 4. Know how to engage with people and turn

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  ...file selection + Drag and Drop 2 - CORS (cross-origin) support 3 - Allows authentication using Signature Version 2 and Signature Version 4 4 - Integrate with an existing form 5 - Uploading Progress Bar 6 - Validators (Limit your users to a specific file type, size limit, number of files) 7 - Concurrent Chunking and uploading 8 - Template to edit /

  $178 (Avg Bid)
  $178 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Statistics 5 วัน left

  ...special focus on the following question: 1) What type of quantitative design did the authors use? 2) Do you think this is an appropriate design? Why? 3) What type of analyses did the authors conduct? 4) Do you think this is the appropriate one? What other ones could you suggest? 5) What are the results? Do you agree with them? Why? 6) What are the limitations

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Project for Rahul P. 8 วัน left

  ...month they begin with 120 etc...so the maths is simple. Units might be used by one user, or a group of users working in one office. EG 5 people in a company have access to the plan so we must count all useage across all 5 users and let any of them view balances. There are 2 plans: monthly plans give X units/month. The other plan is "Credits". Users buy

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Trophy icon Wedding Invitation Designs 5 วัน left

  We are looking for the following designs: 1) Box Design: an example is attached "box [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]". Background colour scheme is to be changed to the "box background colour [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]". Bells are to be changed to "punjabi bells - kalirey" or "punjabi bells - kalirey [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]" or something similar. 2) Bookle...

  $25 (Avg Bid)
  รับประกัน
  article writing 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...addressing the following questions: 1) What type of quantitative design did the authors use? 2) Do you think this is an appropriate design? Why? 3) What type of analyses did the authors conduct? 4) Do you think this is the appropriate one? What other ones could you suggest? 5) What are the results? Do you agree with them? Why? 6) What

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล
  SEO Project - Link Building - Milestones payment 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi Our keywords are Web Design Manchester - Web Design Blackburn Domain is approx 2 years old, need some on-site and mostly off-site work. We will agree with 5-10 keywords and payment in equal milestones. Please only quote if you can guarantee as payment will be on milestones.

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  51 การประมูล
  Trophy icon Ecommerse amazon page, banners. 2 วัน left

  Hello, I'm in need of 5 professionally done banners for my product page on amazon. (my product is Hemp oil for pets). Bellow I am attaching ‘SAMPLES’ of what i have in mind, some of them need a lot of work and creativity from your end. I’m confident in my content but i need you to make it look neat, professional, creative and keeping in line with the

  $161 (Avg Bid)
  รับประกัน

  Hello I would like someone to create a design on a transparent background, delivered in PSD format. The designs need to be unique not copied from anywhere. I have attached 8 examples of the the style 'activites for children' and retro theme that I require. The design will be titled 'lets start a cult'; and the graphic will feature children

  $200 (Avg Bid)
  รับประกัน
  research methodology 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...focus on the following question: 1) What type of quantitative design did the authors use? 2) Do you think this is an appropriate design? Why? 3) What type of analyses did the authors conduct? 4) Do you think this is the appropriate one? What other ones could you suggest? 5) What are the results? Do you agree with them? Why? 6) What

  $89 (Avg Bid)
  $89 การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล

  ...have given user rights to different users 2. I have Module ID Table 3. I have Menu Table linked to the Module ID 4. I want a very good front end design wherein will click on the main menu of accounts application 5. Based on the user rights the menus will be designed as per xl sheet 6. If the rights are not present than remove the same (it should not be

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  ...its detailed counts... 4. Modify the updated feedback's on the database... 5. Needs to remove the deleted feedback's in our database after comparing the users feedback's. 6. All the above fetched information needs to store up in the MySQL database... 7. Database design will be given by us... 8. Script must be with detailed comments and configurations

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Animate SVG 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...related to what the dev posted here : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] => " used the SVG you provided, changed the line 5 from <g> to <g fill="none" stroke="black" >. You will see the visual aspect of the design is different. But this one Vivus can animate it." I don't know how to do that. If you can do it and show me how to animate it,...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Formatação de Marketplace Feito em Magento 2.1 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...fazer todo o design (formatar tema já comprado) e tradução dele. Essa tradução é tanto no front-end quanto no back-end. Vou passar as características abaixo para que o freela saiba o que vai encontrar na hora de desenvolver o trabalho: 1- Hospedagem- Ocean Drive; 2- Versão Magento- 2.1; 3- Plugin de marketplace da Webkul; 4- Tema d...

  $702 (Avg Bid)
  $702 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Project for Jitendra N. 8 วัน left

  ...au with new design layout. 2) I'll use this design [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] as you recommended for your web design. 3) All the content, pages and images will be copied from your old site. 4) Sign form filling once you procide editable PDF file 5) The cost will

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  node js ejs web generator 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  hello, we ar...looking for developer that has built html forms and tables to ejs format. This speed developement time between design and coder nodes js ejs mysql socket io good english this skill are required Looking for fast people. example coding into the 5 fields into database takes about 30 minutes. We have team of fast developers. Thank you,

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล