ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  27,222 C database งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Innovation Car Plaza หมดเขตแล้ว left

  - พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา ASP.NET C# , Microsoft SQL Server - พัฒนาระบบเป็น web base application โดยมีเพียงส่วนของ UI และ Call Method ผ่าน Web Service - ไม่มีส่วนของ database design ,database create , database retrieve, database update , database delete - Design Web Page เรียบง่าย ใช้งานสะดวก ไม่เน้นลูกเล่น มี Concept , มีรูป ให้ 1. รถยนต์มือสอ...

  $2835 (Avg Bid)
  $2835 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...ใช้ Unity Network 5 , Javascript , C# ในการเขียน (หากใช้ Tools อื่นก็ลองเสนอมาได้ครับ) 3. สามารถกำหนดจุดเกิดมอนสเตอร์ได้ และผู้เล่นคนอื่นเห็นมอนสเตอร์เหมือนๆกัน 4. กำหนดการดรอปของไอเทมเวลาฆ่ามอนสเตอร์ได้ และผู้เล่นคนอื่นเห็นไอเทมเหมือนๆกัน 5. ระบบ Inventory สามารถดึงข้อมูลไอเท็มของตัวละครแต่ละคนได้ ใช้ database mysql หรือ ms sql ครับ 6. ระบบแชททั่วไป

  $722 (Avg Bid)
  $722 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Face detection many people system หมดเขตแล้ว left

  Programming with c # or C ++ connected to the camera. Face Detection with Face snapshot datetime into the database with MySQL. CCTV ( Detection Face of multiple pages on a single ticket )

  $666 (Avg Bid)
  $666 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...integration code for integrating Zomato, Swiggy, Uber Eats and Food panda orders with already developed C# based POS (you just need to Provide Working Sample integration code with examples, samples and documentation) We are looking into integrating our own C# based POS software with all of the major food ordering service apps, So that our Restaurant POS users

  $775 (Avg Bid)
  $775 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Need help to develop a project on the following desktop architecture: (1) C# (1) .Net framework (2) PL/SQL (3) Oracle Database. Work along side an existing team to help develop and deploy modules for a business processes in the manufacturing space. Need to be on-site in our Delhi office. Someone with prior experience, willingness and ability to brainstorm

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Need help to develop a project on the following desktop architecture: (1) C# (1) .Net framework (2) PL/SQL (3) Oracle Database. Work along side an existing team to help develop and deploy modules for a business processes in the manufacturing space. Need to be on-site in our Delhi office. Someone with prior experience, willingness and ability to brainstorm

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  SMS message sending app 6 วัน left

  Requirement is to query sql server database at every 2 second intervals and send messages that are being saved to the Outbox table. Need an expert level programmer in the following areas: Expertise in Angular Rxjs, MS sql server, C#; PWA; Web API development and integration required.

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  ...developer to create an ASP.NET web service in C# using a SQL Azure Database. The web service should pull data from [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] on a regular bases and insert into a database. This database does not exist. You will create it. It should also Update any records that have already been added to the sql database on a regular basis. The web service you...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  ...developer to create an ASP.NET web service in C# using a SQL Azure Database. The web service should pull data from [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] on a regular bases and insert into a database. This database does not exist. You will create it. It should also Update any records that have already been added to the sql database on a regular basis. The web service you...

  $355 (Avg Bid)
  $355 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Single Barber Mobile App App Functionality Description Requirements for Users: 1. The user should be able to make an account a. Username/Password b. First Name and Last name c. Mobile Number d. Option to login with Facebook 2. The user should be able to log in automatically once logged in previously 3. The user shall be able to search and filter within

  $536 (Avg Bid)
  $536 การประมูลเฉลี่ย
  56 การประมูล

  Looking for someone who is expert with ASP.NET, C# and SQL database. We are creating a multiple E-Commerce websites for our business. Basic Functions Will Be : 1. Adding products to the shopping cart 2. Adding ingredients used into the shopping cart 3. A points system that can be used by customers to get cheaper prices. 4. A checkout page with the

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  59 การประมูล

  ...licenses if you something that will work if its not too pricey. Its not the creation of an email client that is important, its how we need to use it. Use ASP.NET MVC, C#, and a SQL Azure database. The most interesting feature of this web based email client is that it will need it to be opened from another website. This other site (which you do not have to

  $554 (Avg Bid)
  $554 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล

  ...with another developer who fell ill and had to stop. Some of the notes below are mine and some of the execution methods are his.** My goal… load several email list into a database and later, extract all of the email addresses that have the same email domain as a URL in my domain list. Example domain [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ...

  $208 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $208 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  ...tags defined below and insert the values into a SQL table. Looking for someone that could complete this today. I will provide example log files to work with. LogDirectory = C:Logs ProcessedLogDirectory= LogDirectoryProcessed SQLServer = localhost Logic 1.) Loop through all XML log files in the LogDirectory (do not include sub-directories) 2.) If

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...clients occasionally and serves as subject matter expert for the platform. Requirements: • Strong coding skills; Java is our language of choice • Familiarity with MySQL and database design. • Experience with API design • Superior problem-solving skills and debugging capabilities • Comfort with self-managing multiple high priority projects and working

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล
  Create a Library Filing System 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Project is a simple filing system with member database. Basic functions and simple programming is totally fine. Looking for it to be done quickly and meet the requirements as listed in the image. This can only be done in c++

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...drive. vi- pseudocode/flowchart/UML/source code MUST be submitted as a hardcopy. b. Program. i- Database of movies using an array. ii- Class variables to include title, lead actor / actress, genre, release year, and price. iii- Allow customers to search database by each category, use bubble sort, selection sort, quick sort, or merge sort. Display amount

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Java Concepts Project 1 วัน left

  Concepts: Inheritance Multiple Classes Generics Threads Java FX Database Data Structures Sorting Programming Problem: You will help me set this up in my computer after you send it back to me. We are going to make a trivia game for the final project. The trivia game will have a user interface created by Java FX. This interface will look like

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Please send me an offer ONLY if you have experience in Singalr and SQL Dependency. We developed a website using MVC 5/C# with SQL Server database. In a View page we simply want to list records from a table called Cars in HTML format (<Table></Table>). This View will only list the last 20 entries that have been either inserted or changed. Table Cars

  $191 (Avg Bid)
  $191 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Buying Online Job Portal .sln + database c# MVC I will modify it for my needs.

  $274 (Avg Bid)
  $274 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I need : Make some program in c# which will automatcily connect on sql database on linyx server and read info from filed , decript it , changed it and write again in database. or use it the existing program which i have for writing data in database and change it with the information I provided For all details i will explain after awards Need urgent

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  If you have already developed a B2B auction web application using in ASP.Net / ASP.Net MVC (using C#) against MS SQL Server database, I would like to buy the source code. Please send the list of features that it has. Please also setup the application and share the URL and username/password to test it. I "may" need some modifications to the application

  $1104 (Avg Bid)
  $1104 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Aplikasi Bisnis Manajemen base C#.Net dan interface UWP 22 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...Bisnis Manajemen menggunakan C#.Net dan menggunakan interface UWP (Universal Windows Platform). Aplikasi ini tidak jauh berbeda dengan aplikasi akuntansi pada umumnya, contoh Zahir, MYOB dll. Aplikasi ini lebih ke arah Bisnis Manajemen dalam cakupan yang luas. Project hanya mendevelop aplikasi , sedangkan desain database (SQL Server) sudah ada, jadi

  $3333 (Avg Bid)
  $3333 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Required dynamic website in PHP หมดเขตแล้ว left

  ...typing the word & should get confined near to completion of correct spelling. b) Search should also happen basis certain combinations (using '+'), available in database as seperate columns. c) Search box & home button should remain consistently on top while on the search result page. d) Display picture should be there for each medicine on its page which

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  HTML Content convert into MS word document หมดเขตแล้ว left

  Hi !! using telerik control in asp.net we took input from users, which is stored in ms sql database. That input text is rich text (tables columns and some pictures) It renders as an HTML page in browser. Now, I have that exact html page stored into a column of sql table ( sample attached in word file). Now i want to extract the content of that file

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Mollie payment plugin for Nopcommerce 4.10 หมดเขตแล้ว left

  ...from mollie as order note Web technologies: .Net, NopCommerce (4.10) Database : SqlServer Browser technology: Javascript, JQuery, Bootstrap Modern browsers support : Chrome, Firefox, Safari Technical details: - you must use Nopcommerce logical for payment Javascript, .NET, C# Programming, jQuery / Prototype, ASP.NET Please check your skill before

  $625 (Avg Bid)
  $625 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Build a java project that acts as a DVD store หมดเขตแล้ว left

  ...drive. vi- pseudocode/flowchart/UML/source code MUST be submitted as a hardcopy. b. Program. i- Database of movies using an array. ii- Class variables to include title, lead actor / actress, genre, release year, and price. iii- Allow customers to search database by each category, use bubble sort, selection sort, quick sort, or merge sort. Display amount

  $46 (Avg Bid)
  $46 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  ...web service to receive information. c. The application must provide web services and allow concurrent clients’ interaction ----------------------- Project Description: The main objective of this project is to use all techniques and skills learnt throughout the Cloud Computing course in developing a robust database for managing a vital life system. In

  $227 (Avg Bid)
  $227 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  change the api code php to c# sharp หมดเขตแล้ว left

  i have the android app with complete function i need you to make the api in c#. the api and database is read but in the php. i need to rebuild in c#

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  The system has three roles: Customer, Employee and Manager. Customers can search, buy and review books. Employees manage customers and the reviews they write. Managers are in charge of managing books, managing promotions, placing book orders to the supplier, and generating reports. Half of the project is already done, but some features still remain. I must turn in the solution in 24 hours and...

  $194 (Avg Bid)
  $194 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  Database manipulation to develop report หมดเขตแล้ว left

  ...for uses a database (Axcelerate) as a data management system, from which, I can request reports that can be exported in Excel. Typically, I get one line for every unit of competency a student is undertaking. Typically 16 lines per student. The outcomes have three possibilities CA - Not yet completed, CT - Completed by Credit Transfer, and C - completed

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Create a straight-forward ASP.NET admin dashboard GUI that enables admin to be able to monitor an existing SQL Server database (job and user status db). SKILLS REQUIRED .NET, ASP.NET, MVC, C# Programming, Microsoft SQL Server, Unix, Windows Server PROJECT DESCRIPTION We are a consumer genomics company that provides tools for people to explore their

  $583 (Avg Bid)
  $583 การประมูลเฉลี่ย
  65 การประมูล

  ...licenses if you something that will work if its not too pricey. Its not the creation of an email client that is important, its how we need to use it. Use ASP.NET MVC, C#, and a SQL Azure database. The most interesting feature of this web based email client is that it will need it to be opened from another website. This other site (which you do not have to

  $560 (Avg Bid)
  $560 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล

  ...developer to create an ASP.NET web service in C# using a SQL Azure Database. The web service should pull data from [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] on a regular bases and insert into a database. This database does not exist. You will create it. It should also Update any records that have already been added to the sql database on a regular basis. The web service you...

  $283 (Avg Bid)
  $283 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล
  Fix access database หมดเขตแล้ว left

  Hi, if you are an expert with VBA, access and word, this project will be very easy for you. I have a * very small and basic* invoice database with client, invoice and billing tables set up and need some functionality, user interface and reporting added to it: Functionality Each "client" entry has multiple invoices and each invoice has multiple billing

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  build an app to show pictures หมดเขตแล้ว left

  ...is created we want to be able to change pictures and might also add a few more things. I would like to be able to edit the source code. I guess we will need a server and database for this, I have not much experience but pretty sure that with help at the start I will be able to manage. Please let me know everything we need to set up the program and

  $663 (Avg Bid)
  $663 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  Create a Database หมดเขตแล้ว left

  Hello I am looking for a freelancer for database creation for the following county Finland and CST part of USA I need employee size not more than 200.I need database of 500 in total(both countries combined which means 250 Finland and 250 CST part of USA) Specifications follows as 1)Only C level prospect like CEO CTO COO 2)Company should be a core software

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I am looking for a skillful C# Facebook Marketing REST API to develop a REST service in C# that will collect Facebook Lead Ads leads, use Facebook Webhook call back and pass leads info to a REST web service running in our server to save leads info into our database. you should know also how to create Facebook Leads ads in facebook. To bid for this

  $344 (Avg Bid)
  $344 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  C# and Sql database Expert (Small Modifications) หมดเขตแล้ว left

  I have a local site i need someone to help me with these modifications.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  Build me a database and possibly a basic application หมดเขตแล้ว left

  ...Create PL/SQL, and Objects. (3) Create triggers and active elements to maintain integrity of the database and to perform appropriate actions on database updates. (4) Populate the database using SQL insert statements or by writing programs in Java, C#, Python, ASP.NET, JSP, PHP or any language. lastly number 5 step. due to time constraint fifth step

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล
  WPF C# XAML Mobile Application หมดเขตแล้ว left

  I am architecting a WPF application using C# that will allow mobile service technicians to use Windows 10 tablets to electronically store work order information to their devices and synchronize their data with an Azure SQL database. I am looking for an experienced developer that will be willing to work on this project with me. I would like to work

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล
  Looking to hire a asp.net developer on monthly basis หมดเขตแล้ว left

  ...MVC with SQL Server 2008/12 as the database back-end. Technical Requirements : - Net developers with 3 or more years of experience - .NET C#, ASP.net core, MVC, ASP.NET, Windows Forms, WCF, Windows Services and Entity Framework - Strong knowledge of software architecture and OOP - Strong knowledge of database relational models - Strong knowledge

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  126 การประมูล
  C# Expense database หมดเขตแล้ว left

  The program is a basic GUI which must require the user to save their e...program is a basic GUI which must require the user to save their expenses on a local sql database that is then displayed on a datagrid with 'Expense' and d-m-y. On top of that, the program should allow the user to predict the expected outcome from the database with a calculation

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  The database with web server interface, to collect events (user name, time, resource, application, application launch timestamp, close time stamp etc . . ) received from client application (via API or other means) installed on a few PCs. Existing client application is written in C++ we have the source code and we can modify it to send the events to

  $924 (Avg Bid)
  $924 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล

  ...setup: We have an API which has a connection pool with 10 concurrent permanent database connections. For the API we use use sqlalchemy, because the database models were written for sqlalchemy. We have different types of python workers, lets call them type A, type B, type C. Each type of worker is processing different things by design. Description of

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Fashion Store Management หมดเขตแล้ว left

  ...mini project. The front end should be done using html, css and javascript. Back end connectivity should be done using php and mySQL for database. It should have at least 5 tables. (a.)User Registration (b)admin details (c)purchase details (d) product details (e)cart details and any other speciality as per your wish. THe project should be done using XAMPP

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Build Portal in C# ASP.net MVC and sql server หมดเขตแล้ว left

  We need to build one Healthcare comparison portal in c# [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and Sql server as backed. Requirement document are attached along with. This will be a long term assignment. We need proper team who can deliver this product on time with quality source code. These are the initial draft documents for first phase. Final documents will be shared when

  $922 (Avg Bid)
  $922 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล
  RESTFULL API Development #1 หมดเขตแล้ว left

  ...this functions are database direct operation retrieve or store and all will be given in the following form 29. Get _Training() /// View the training list { Return =SELECT * FROM Course_instance } so the developer will understand and start coding direct some functions may be one or 3 need logic and will be provided . the Database Script for schema will

  $68 (Avg Bid)
  $68 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล