ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  27,496 C database งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Innovation Car Plaza หมดเขตแล้ว left

  - พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา ASP.NET C# , Microsoft SQL Server - พัฒนาระบบเป็น web base application โดยมีเพียงส่วนของ UI และ Call Method ผ่าน Web Service - ไม่มีส่วนของ database design ,database create , database retrieve, database update , database delete - Design Web Page เรียบง่าย ใช้งานสะดวก ไม่เน้นลูกเล่น มี Concept , มีรูป ให้ 1. รถยนต์มือสอ...

  $2835 (Avg Bid)
  $2835 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...ใช้ Unity Network 5 , Javascript , C# ในการเขียน (หากใช้ Tools อื่นก็ลองเสนอมาได้ครับ) 3. สามารถกำหนดจุดเกิดมอนสเตอร์ได้ และผู้เล่นคนอื่นเห็นมอนสเตอร์เหมือนๆกัน 4. กำหนดการดรอปของไอเทมเวลาฆ่ามอนสเตอร์ได้ และผู้เล่นคนอื่นเห็นไอเทมเหมือนๆกัน 5. ระบบ Inventory สามารถดึงข้อมูลไอเท็มของตัวละครแต่ละคนได้ ใช้ database mysql หรือ ms sql ครับ 6. ระบบแชททั่วไป

  $722 (Avg Bid)
  $722 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Face detection many people system หมดเขตแล้ว left

  Programming with c # or C ++ connected to the camera. Face Detection with Face snapshot datetime into the database with MySQL. CCTV ( Detection Face of multiple pages on a single ticket )

  $666 (Avg Bid)
  $666 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  CPT Institute is a 501(c)(3) tax-exempt charity and non-profit trustee established in 1994. We provide education, resources, and trust products to help protect minors and individuals living with disabilities. We are currently searching for a full-time Or Part Time employee to assist with various administrative tasks around the office and be a call

  $39 / hr (Avg Bid)
  $39 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Spell Database 6 วัน left

  For this project you will be designing and implementing a system, in C++(98, 11, or 14),to help the local wizard shop catalogue magical spells, items, and customers. Your system should act as a database, and allow the user to load in multiple tables of data, run basic queries on the data, and then store the data off for later use. I will give more

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Sync Online and offline databse in Sql server 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi I want make application in C# to Synchronize local Sql server database with online sqlserver database For more info : The age work like replication in sql server .

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  .NET integration with Rest API 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need to create an application in .NET C# which would do the following tasks: 1. Read parameters from Excel spreadsheet 2. Prepare Rest API request. 3. Get the response back from Rest API 4. Save data into database. There will be 2 requests that will be sent through Rest API. First the request to authenticate and get the Authentication Code which will

  $171 (Avg Bid)
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  Excel - VBA Project 6 วัน left

  I have an Excel based spreadsheet database and I want to make it user friendly and automate some tasks. This will require advanced Excel - VBA knowledge. We will provide the detailed specs and excel template to the freelancer. The project involves the following: a) Create macro and a simple data entry form to add data to the spreadsheet. The user will

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Audio recognition USING Assembly language from live stream TV 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ... and need realtime recognition of ads detection Task: Audio ads detection for tv broadcast monitoring- ads audio recognition Conditions / MUST: Use Assembly language - C / Assembly - Linux/Unix [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 100% accurancy on 1 second audio fragment live from TV stream 100% no any NEGATIVE falses (wrong results)

  $1132 (Avg Bid)
  $1132 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...Microsoft SQL Server I have a running database (POS & Inventory) with Accounting, it's built on vb6, now it's converted to dotnet (Including Desktop, Web & Android)and the rest of the work you have to be done as i said. Who will work with my project, I'll explain this running database to him and give him this live database When all necessary data w...

  $333 (Avg Bid)
  $333 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Property Management System v1 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Requirements for "Landing Page" are: a) Dashboard (similar to excel template, showing a set of data) b) Occupancy Calendar c) Forms and internal management All points mentioned above are interlinked and will required a database containing: - Landlord ID (basic and advanced info, Building ID, Rooms ID, Tenant ID, signed contract, signed forms (including

  $292 (Avg Bid)
  $292 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  MVC with SQL data 6 วัน left

  I have a visual studio c# project which use for sending voice messages with a MsSQL database connect to it. I need to write a code that can loop through the database and retrieve each record and send it by my existing code, each successful sent record should update with a send out date and time in the database.

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  Program Design C++ 5 วัน left

  For this project you will be designing and implementing a system, in C++(98, 11, or 14),to help the local wizard shop catalogue magical spells, items, and customers. Your system should act as a database, and allow the user to load in multiple tables of data, run basic queries on the data, and then store the data off for later use. Your program must

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...to retrieve data from biometric device through network port then send SMS notification. Build a Desktop APP using either C++ or C# to retrive data from a Biometric Device ZTECO K40 through insert that data into mysql database then immediately send a SMS notification to Phone. I.e When someone places their finger print on the Biometric device on

  $183 (Avg Bid)
  $183 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  rest API for Impinj 4 วัน left

  ...RFID tag, reader and the reading time. the tag will be store in Mysql DataBase after received data from "impinj RFID reader". Also tr from igger the GPIO to control strobe light. Your task is developing a middleware that integrate IMPINJ multireadears and GPIO's with database aplication. Middleware: - Manage readers and GPIOs - Receive data from

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Dispel and That Spell 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  For this project you will be designing and implementing a system, in C++ (98, 11, or 14), to help the local wizard shop catalogue magical spells, items, and customers. Your system should act as a database, and allow the user to load in multiple tables of data, run basic queries on the data, and then store the data off for later use.

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I need a server to provide services like maintaining clients connected and registered, then also calculate and save RTT from server to client on request and provide list of clients already registered. These services are provided to clients who are registered. Will discuss and share further details once you understand basic requirements.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Video Management System 3 วัน left

  My project is window applications related to mange video/audio. 1. Server works as service and responsible to deliver data (video/audio, database) to clients a. Camera Server: (C#, C++ cli, C++, FFMPEG, LIVE555, OPENCV) - Capture data from camera surveillance, webcam, desktop and some url links - Trans-code (decode then encode) to

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Design a Software for Central Counting System 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Scope Summary: Want to develop real-time software for “Central Counting System” ,using IP-Monitoring device (1-C, 2-Ch and 8-C, i.e. “C” for channel of input) Ethernet IO device(EIOD). Role of ED is to take input from sensors and update and count according the input change this EIOD. To show this activity in real-time according record all the event

  $483 (Avg Bid)
  $483 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  MVC web app with DevExpress 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  An ASP.Net MVC web app using VS 2017, MVC, .Net Core, C#,JQuery Json, consumes existing Web Api2, handles data using Devart EF6, DBFirst,devexpress controls, postgreSql, Sql database.

  $210 (Avg Bid)
  $210 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  ...Project consists of the following components: App, AdminSite, API, Database, Storage • Hosting is done on Microsoft Azure • App is made with [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (Android, iOS) which communicates with API • Web (AdminSite and API) is made with ASP.NET MVC • Database is a SQL Server database • Storage is a BLOB Storage (video, image) Management ...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  ASP.NET C# -- Integrate ComponentPro SAML Library into Web Application 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...include a login page where a user can select from a list of available providers which will be changed/added to (for now hard-coded in codebehind but ultimately pulled from a database), the logic to connect to the third-party identity provider login page via Shibboleth (via ComponentPro), and getting returned values from the provide upon successful authentication

  $1264 (Avg Bid)
  $1264 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  ETL Marketplace 2 วัน left

  This project will require a database that can be posted online with the ETMA Bluehost website host. ETMA is seeking to have the ETL Market Place on a separate server that ETMA will have hosted by Blue Host. 1. Create members only section of website requiring a user ID and password for access. 2. Provide mechanism to create user accounts and manage access

  $2492 (Avg Bid)
  $2492 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล
  Responsive Widgets Page Designer and Preview 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...widgets, cooridnates and url for each and ability to reopen based on query string. 8. when resizing, show coordinates and ability to manually input coordinates Database is MS sql server. Code is C#/Javascript/jquery. Application will be hosted on IIS Windows Server 2012. Additional Requirements: 1. ajax throughout 2. Code commenting throughout 3. Design

  $1050 (Avg Bid)
  $1050 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Database Backup Monitor 2 วัน left

  Would like a script to perform sanity checks to ...(or more) databases are being backed up. 1) Check that SQL backup job ran successful 2) Check that database backup file is present 3) check that database drives (mdf, ldf) space is not filling up post backup. 4) email results of given checks C# may be a quick and easy way to perform these checks.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...to the windows C# that is running om a windows XP Pc . The Pc will be connected to the internet via WiFi .This may be done via IP address . All the information is Text based there are no pictures or graphics . There is a Microsoft Access data base that holds this information in the form of a time table. any changes made to this database should be updated

  $171 (Avg Bid)
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  build web page using c# or VB.net using Visual studio to convert Arabic voice to text using (Google API voice to text) and connect with a local SQL server database to mach some commands. for example when speak with some words will display some command that already saved in the database table. this a task and I need source code explanation.

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...account until they confirm c. Once user confirms email address, email is to be sent to a distribution list so that it can set up account on the 3rd party’s side. 2) Log In a. Username b. Password Once the user presses the ‘submit’ button, the user must be confirmed against a user’s table in the MySql database. (See below for database requirements). ...

  $311 (Avg Bid)
  NDA
  $311 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Oracle 12c expert 1 วัน left

  I tried to install oracle...install oracle 12c my self but i think i didnt , as i cannot be able to run a C++ program that is linked with oracle ,,, so i need someone to help me to uninstall the previous install of oracle and then re install it using the manual of oracle and help me connecting the database . bid if you can do it now from team viewer

  $7 - $35
  ปิดผนึก
  $7 - $35
  5 การประมูล
  Mobile App Development Specialist needed 17 ชั่วโมง left

  ...filter by status and distance. c) Refreshing object status, info, image. d) Route calculation and navigation 3. Ability to leave a comment and rate objects. 4. Connecting to a Payment API to accept payments by card. Implementing Client's Account and Order History. 5. Web Application to output the same info from the DATABASE 6. Desing Developement for

  $6999 (Avg Bid)
  $6999 การประมูลเฉลี่ย
  160 การประมูล

  ...work. Here is the task. You will build an e-commerce system which allows users to search, add items to their shopping cart, create order and checkout successfully. Given a database in MySQL, you will need to implement the backend and frontend (Check out the files at: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Any advanced techniques, tools, frameworks

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  ...Sequelize (Database) JSON Web Token (User Authentication) ReactJS (Frontend Framework) Semantic UI React (Frontend styling library) Now, what we need is to migrate the website to Digital Ocean hosting ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) and add the following features to the website: 1. TERMS AND CONDITIONS: Client would like to add the T&C page on which

  $712 (Avg Bid)
  $712 การประมูลเฉลี่ย
  57 การประมูล
  Windows application Sync Sql server 8 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Hi I want make application in C# to Synchronization Sql server database with online sqlserver database

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  Computer Vision Image Processing 4 ชั่วโมง left

  Hello Folks, We are looking to hire freelancer for existin...hire freelancer for existing project (VC++) . Should have experienced in Task like Executable, GUI and database. Interested will get an attractive Terms. Location will be in Chennai *Removed by Admin* #ImageProcessing #Machinelearning #databases #VC++ #C++ #GUI #MIS #Chennai #computervision

  $1587 (Avg Bid)
  $1587 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Family Tree display หมดเขตแล้ว left

  Based on Visual Studio 2017, C#, I need to create a nice looking display of a classical family tree: parents on top, below are the children and so on. Each person is represented as a box with picture and some text. The text can be either RTL or LTR, or mixed (not at the same box) I am responsible to provide the database as a linked list. GitHub or Azure

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  ...road traffic, while extracting license car plates, car plate snapshot, car speed, car color, day/time car passed. - Data extracted from video analyses has to be stored to a database - Make GUI-1 (front end) which can run on windows/webcased to use for searching, filter search has to include filtering by date/time – car color – car plate number – car plate

  $607 (Avg Bid)
  $607 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Create a website -- 2 หมดเขตแล้ว left

  ...different product. This is the first feature. Just a c l o n e II. #2nd Milestone I want to be able to have users sign in their account/ logging in... and be able to see miscellaneous downloads from the site. So maybe, something described here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Here we could add downloads, emails

  $268 (Avg Bid)
  $268 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  Create a website หมดเขตแล้ว left

  ...different product. This is the first feature. Just a c l o n e II. I want to be able to have users sign in their account/ logging in... and be able to see miscellaneous downloads from the site. So maybe, something described here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] This is the second feature (milestone).

  $246 (Avg Bid)
  $246 การประมูลเฉลี่ย
  52 การประมูล
  Image Classification หมดเขตแล้ว left

  I have a project image classification. Object classification is meat and pork. I want ...texture feature 3. classify image meat and pork NOTE: I have a source code all of the 3 that algorithm. But the problem is the source code using C# and Java. I want all of program using C# and SQL Server for database This is science computing with image processing

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Location based application 0319 หมดเขตแล้ว left

  ...table/stations & passengers and streaming back the vehicle location online. This bid is open only to the programmer that have proven knowledge & experience with: a. SQL database b. Google map API c. Read the requirements document fully and examine the API document attached d. The bid is for the price and fast delivery ● The application will be installed

  $1568 (Avg Bid)
  $1568 การประมูลเฉลี่ย
  50 การประมูล
  Utility Invoice Database and Reporting หมดเขตแล้ว left

  Hi Developers, I want to have a database for holding historical billing data on electricity and gas invoices/charges. Programming language or Development framework doesn't matter. Invoices data-table contains, Data is in excel format (sample data will be emailed) 1. Customer Name (numbers &text) 2. Supply number (known MPAN for Elec or MPR for gas)

  $219 (Avg Bid)
  $219 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  Design and implement a c++ program to catalogue 3 different items: magical spells, items, customers. The system should act as a database and allow user to load in multiple tables of data, run basic queries on the data, and then store the data off for later use.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Software for technical analysis. Big data หมดเขตแล้ว left

  Develop software in c# that connects to database with millions of data, for technical analysis, mathematical combinations. Big data It requires experience and knowledge.

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Delphi to ASP.NET C# MVC software conversion หมดเขตแล้ว left

  ... Needs to convert the Delphi part into ASP.NET C# MVC, by keeping Oracle and Crystal reports as it is. Additional tables or stored procedures can be created if required. The developer must have through understanding and experience in Oracle database and stored procedures, Crystal reports, ASP.NET C# MVC, API and Delphi to understand the existing

  $954 (Avg Bid)
  $954 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล
  PlanSOFTT Planning Manager V1.2 -- 2 หมดเขตแล้ว left

  PlanSOFTT Planning Manager ver1.2 / Stage 2: C#, TSQL, [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Operator entry (multiuser system by authorization levels /passwords – when operatör finishes job confirms the finish) Machine Data Screen: - Capacity Indicators page : Capacity Calender for machines (to see how full is the machine on a calender.. past grey, future reserved capacity red

  $443 (Avg Bid)
  $443 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  PlanSOFTT Planning Manager V1.1 หมดเขตแล้ว left

  ...a commercial value and will not be copied to utilize in other companies.. User interface C#, database, TSQL, communication [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], web by HTML PlanSOFTT Planning Manager ver1.1 / Stage 1: C#, TSQL, [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Able to import data from excel Keep history database Pending Orders Screen (when a line is double clicked, sub operation tree ...

  $678 (Avg Bid)
  $678 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...Ideally you are a/an a) Business College Student Intern b) Stay-at-home mother looking to reenter the work force (must have previous corporate/professional business experience) or c) Recent College Graduate You can work from anywhere but we are based in NYC and you will need to be able to Skype/Email/Facetime to collaborate on projects at hours that are

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  Postgressql graph หมดเขตแล้ว left

  I have a graph that reads from a postgressql database, i need to Quick that application up, it reads to slow from database Its written in C# I can send the project on [Removed by Admin]

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Get reports from API using C# หมดเขตแล้ว left

  I need a script that connects to a system and extracts reports and saves in a database using an API. You must be good at c # More info will be sent as a message

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  Design a Database for a Classified Adverts Website หมดเขตแล้ว left

  ...the same person. a. Items for sale in a classified advert system have different features depending on their classification. Explain why this is a problem for a relational database and suggest two possible solutions to the problem. Compare the two solutions, giving advantages and disadvantages of each. Say which you would choose. b. Design a set of normalised

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล