ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  7,398 Create a simple animation based video explainer งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  ex plainer video 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need a short explainer video related to financial services consultant [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $87 (Avg Bid)
  $87 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  25 การประมูล
  explainer video ad 6 วัน left

  I need a short animated video created for an advertisement I want to put on facebook/instagram; you can use whatever you want (animaker/biteable/etc.) as long as you can deliver the HD mp4 video to me. Should be relatively straightforward if you already have a subscription plan for the service.

  $96 (Avg Bid)
  $96 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  27 การประมูล
  Quick jquery writeup 6 วัน left

  I have 3 divs thumbnails and 3 divs of detail, when div 1 is clicked I need the other two detail divs to hide, and only show the one. Then do the sa...of detail, when div 1 is clicked I need the other two detail divs to hide, and only show the one. Then do the same for all 3. Chat with me and I can share files and a short video explainer -- thanks!!!!

  $28 (Avg Bid)
  $28 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  15 การประมูล
  Video for Freight Company 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We're looking for an explainer/animated film. This will be a mix between some animation and some screen shots of the website. The artwork needs to be custom and unique. We do not want pre-built animation used (like some of the online software tools you can use). Video will be between 3 minutes to 3.5 minutes long. The animation has to look like o...

  $953 (Avg Bid)
  $953 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  55 การประมูล

  Need to create 1 minute 2d explanation video with voice, video will explain project, i will send you article with explanation and you will need to create quality 1 minute video from that info. Example video in attached files

  $185 (Avg Bid)
  $185 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  47 การประมูล
  Explainer Classic Video for Android App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want an explainer video for my android App; it should be very classic, great audio, great video graphics, and small in terms of Mbs; i need it urgently in 4 days. The App is a farming App for Goats, Rabbits and Pigs. Include the word Farmer in your bid, to know you have read the description; include your past sample works in your bid My budget is

  $129 (Avg Bid)
  $129 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  28 การประมูล

  I own Fremont Kid's Academy - we are looking to expand our c...expand our child care and seek out investors. I need an animate explainer video showing how Fremont Kid's Academy is better than all the other child care centers around here. I have a story board already and just need someone to bring it to life. Thinking about a whiteboard type animation.

  $231 (Avg Bid)
  $231 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  73 การประมูล
  Create a 2D Animated Explainer Video 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...ideas for a 1 minute, 10 second 2D Animated Explainer Video. The video will have approximately 16 scenes. This Video will Require a US English, Female Voiceover and background music included in the Bid Price. I do not accept Bid Changes - if you do not read this project you only have yourself to blame. Requirements: 1) I will require a ...

  $314 (Avg Bid)
  $314 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  50 การประมูล
  Design project 5 วัน left

  2D animation explainer video with voiceover. Explaining the concept of a machine which reduces pollution and its 9 applications in various situations.

  $332 (Avg Bid)
  $332 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  12 การประมูล

  Require an animated explainer for a tuition company. The voice over is ready. need delivered within 5 days.

  $194 (Avg Bid)
  $194 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  48 การประมูล
  Explainer Video 5 วัน left

  We want to make an explainer video for abut 3 minutes show casing our products and their benefits. Kindly visit our website at [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] to understand more about the requirement. In the products section you can see Brigid (Hardware) and SmartFulfill (Software).

  $747 (Avg Bid)
  $747 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  43 การประมูล
  explainer video 4 วัน left

  I want a 90-second explainer video for www.fpcomplete.com. You must be familiar with selling B2B and understand software development and DevOps

  $1895 (Avg Bid)
  $1895 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  64 การประมูล

  I need a short 30 second explainer video for a small organistaion who are on a tight budget and have run out of time to create it themselves. Video needs to be animation style. I can attach a few links as an example of what i want it exactly like, just with a slight little change as you will get thr drift of what i want. But the...

  $191 (Avg Bid)
  $191 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  28 การประมูล
  Help record a voiceover 4 วัน left

  Voiceover a short script for an explainer of some new software.

  $123 (Avg Bid)
  $123 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  37 การประมูล

  Simple job - I just need you to show me how to change padding/margin in Wordpress theme (Consultix). You do not have to change yourself (I will do it). Please watch this 1 minute explainer video - [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Please type "Snake" into your bid to prove to me that you have read this description

  $11 (Avg Bid)
  $11 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  32 การประมูล

  After a similar video to this one here [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Additional details available on request

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  35 การประมูล

  Hello, I'm looking for a voice actor, speaking french, and able to do voices of 8 years old children (more or less). The voice is for a 45 seconds explainer video. It needs to sounds mischievious. If you have any sample of you doing a child voice in this idea, please let me know, I would be very interested in listening at it. Thank you

  $110 (Avg Bid)
  $110 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  11 การประมูล
  Explainer Video Creation 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello Freelancers, I am looking to replicate a 90-second explainer video for a service that I am running. The video that I would like to be replicated you can view here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I will be able to provide a script and the voice over. You will need to provide the animation. Please start your proposal with the word competition

  $322 (Avg Bid)
  $322 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  80 การประมูล

  We need an 2D video for a blockchain and ICO project. We prefer the candidate have experience working on these kind of project. We can negotiate for the price.

  $238 (Avg Bid)
  $238 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  40 การประมูล