ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  1,191 Redesign of website design not happy with งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...have an ecommerce web store not for public but for wholesale customer only, it is based on Umbraco CMS and Integrated with Navision C5 inventory system. We are happy with the back end operation of the store. But we would like to update the front end design completely and this redesign should be mobile responsive. The website is currentl...

  $1208 (Avg Bid)
  $1208 การประมูลเฉลี่ย
  115 การประมูล

  1000 word article on 'the importance of being happy at work'. This includes the long-term benefits, rewards and the ways in which the intended audience can implement practices to become or stay happy at work. - Article brief provided, with some resources. - Research and writing will be required by writer.

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล
  $1019 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  redesign a website หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a freelancer to help me with redesign of my website. The skills required are Graphic Design, HTML, PHP and Website Design. I am happy to pay a fixed priced and my budget is $100-200 CAD. I have not provided a detailed description and have not uploaded any files.

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  47 การประมูล
  $887 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  needed a proficient writer who have through knowledge on psychology and hav past experience in writing research papers based on the subject

  $32812 (Avg Bid)
  $32812 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  $700 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Happy Birthday E Shot หมดเขตแล้ว left

  I am sending a automated email to candidates on their birthdays. I need a email template/graphic that I can use on mail chimp

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  51 การประมูล
  Trophy icon Design a Happy Birthday Banner หมดเขตแล้ว left

  ...like a design of a "HAPPY BIRTHDAY" flag banner/bunting. Each flag is to be a standard size of 15cm width * 17cm tall. This design must be appropriate for use by a Paper Manufacturing factory to use in creating the product. More graphic design work available (e.g. packaging template design/images compilations/logo creation/etc) if I ...

  $40 (Avg Bid)
  รับประกัน

  USD: Create a C#.NET system that can get data from MT4 Manager and send trades to MT4 (client). Happy to use plugins but must be working code (not just talk about how to do it)

  $762 (Avg Bid)
  $762 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  14 tasks- IF HAPPY HOURLY JOB OFER หมดเขตแล้ว left

  First job to help me with my ICT 14 tasks, the £20 shall just be a starter! Straightening after you shall be employed at a hourly RATE!! Person working should be able to use Microsoft Access and Excell

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  50 การประมูล

  I am NOT happy with with my website because it is NOT friendly USER and I don't like how it looks. Please, only contact me if you build a website that the user can easily manage later. No cods please!

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  122 การประมูล

  ...term project. Must be experienced with Appium, Java, Page Object Model, Maven, Selenium. You'll be directly working with me. I have few end to end scenarios that need to be automated. You'll be responsible for creating a easy to manage and robust data driven framework and developing automation scripts, reporting of results. Please reach out to me for

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  81681, AECCloud Social, Happy Hour -Creative Design หมดเขตแล้ว left

  ...AECCloud Social, Happy Hour We are looking for a creative design to use for our social event. Objective of the event: Happy Hour (3 pm to 6 pm) Target Industry/Audience: Architecture, Engineering & Construction Industry (AEC) Scope : a. Cool & Modern design to reflect the happy hour and the industry may be. b. The design shou...

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Hi. Very happy to work with you! หมดเขตแล้ว left

  I need a responsive website. I would like it designed and built.

  $2200 (Avg Bid)
  $2200 การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล

  ...Remained (Reasonably) Happy" - ($150 writing fee. Those offering combination BEST BID + BEST STORY + BEST WRITING CREDENTIALS + can manage a due date of April 3rd, 2017 will get the most consideration for this project). - I'd like a minimum 10,000-12,000 word Word Document TRUE STORY report - written in FIRST person but with FICTIONAL NAMES to guard

  $321 (Avg Bid)
  $321 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  ...Remained (Reasonably) Happy" - ($150 writing fee. Those offering combination BEST BID + BEST STORY + BEST WRITING CREDENTIALS + can manage a due date of April 3rd, 2017 will get the most consideration for this project). - I'd like a minimum 10,000-12,000 word Word Document TRUE STORY report - written in FIRST person but with FICTIONAL NAMES to guard

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  I'm looking for an illustrator to create a logo; a bat carrying a bindle. Something like a hapy cartoon type logo figure carrying a bindle over the shoulder. It's for a travel site/blog

  $194 (Avg Bid)
  NDA
  $194 การประมูลเฉลี่ย
  45 การประมูล
  Happy Paws dog walking หมดเขตแล้ว left

  ...the size. The target audience is for busy working couples or individuals who have no time to walk their dog. I want the flyer to have a great dane with a leash in his mouth .... please come up with something funny that would spark people's interest and get people's attention to read the flyer as they are walking by. Then small info about why dogs

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Trophy icon Transform Waiters into happy skeletons! หมดเขตแล้ว left

  We are looking to turn some waiters from our photos into happy skeletons to be used eventually in a concert poster. We had one concert poster made but are not really happy with it. So we are breaking the design work into separate contest for all the parts of the design. We kind of like the waiters in the image labeled "new poster" b...

  $108 (Avg Bid)
  แนะนำ รับประกัน ปิดผนึก
  Build a Website หมดเขตแล้ว left

  I have paid a lot of money for my company website and yet it is still not online. There are numerous design flaws currently as well as certain functionality issues. The guy who has worked on it till now wants to charge me more to get it where it needs to be. However, not only have I lost trust in them but I simply cannot afford the amount requested

  $498 (Avg Bid)
  $498 การประมูลเฉลี่ย
  122 การประมูล
  "happy birthday" one page wordpress site หมดเขตแล้ว left

  ...who can work to build one-page wordpress website quickly. This site is to give pretty kid a 10th birthday to remember. Crazy hosting & domain are ready, installed Wordpress. This simple site must be live within 7-8 hours. If you can't do it, don't apply. I want kid to learn how to manage his own website, so I need your help to choose and set up

  $89 (Avg Bid)
  $89 การประมูลเฉลี่ย
  58 การประมูล
  Happy K9 test illustrations หมดเขตแล้ว left

  Want to have someone create a few "sample" illustrations of dogs showing various emotions and body languages...must be familiar with dogs and dog temperment....these illustrations would ultimately be used in training materials

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  Trophy icon Business Logo for Happy Tails on Hampton หมดเขตแล้ว left

  ...a logo for my business. Business called Happy Tails on Hampton and need a picture of a dog, cat, chicken (not just any bird) and a rabbit. I'm open for ideas but have given examples of what I like attached. Under the business name in smaller font or even different font I would like written - Dog grooming with kindness (as a sub heading) and a logo includi...

  $15 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Happy Primes หมดเขตแล้ว left

  This project must be completed by February 4th, 2017. Although it should not take more than a day to complete. You'll write a MPI program in C that will run in parallel and calculate if a number is prime or not, printing out the results and the amount of time it took to calculate. All the information and specifics will be included in the attached

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Bio - DJ HAPPY COLORS หมดเขตแล้ว left

  I represent an artist and I need the following : -Quick Bio -upcoming releases /projects - Career Accomplishments - and anything else exciting The name of the artist is DJ HAPPY COLORS hes a LATIN Grammy Nominated artist.

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Trophy icon Logo Brand Design: Your Happy Hound หมดเขตแล้ว left

  I have a company that sells dog related products (Your Happy Hound). I require a logo for the business. if you need anymore information, don't hesitate to leave a comment with your question. Thank you, I look forward to seeing your submissions!

  $19 (Avg Bid)
  รับประกัน
  synth beat "happy new year" - open to bidding หมดเขตแล้ว left

  the beat we talkin aboutttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  synth beat "happy new year" หมดเขตแล้ว left

  the beat we talkin aboutttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Trophy icon Happy Animal หมดเขตแล้ว left

  Create a cartoon image (vector) of this photo.

  $56 (Avg Bid)
  รับประกัน

  Estamos iniciando un proyecto de realizacion de eventos infantiles. Nuestra marca se dedicará a la organizacion de eventos para niños y niñas de entre 8 y 12 años, principalmente las llamadas "pijamadas" o "sleepover" en carpas teepee. Buscamos un logotipo, o un isologotipo, en colores fuertes, canchero. Que no este vinculado directamente a las carp...

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  61 การประมูล
  happy birthday song หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a Youtube channel to be made, videos edited and animations made. Centered in Malibu, California, thi...videos edited and animations made. Centered in Malibu, California, this channel will center around vlogging my 18th birthday. MTV promos will have to be incorporated at the end of each video. Special will air August 16th, 2017 on MTV.

  $6250 (Avg Bid)
  $6250 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I am looking for a freelancer to help me with my project. The skills required are Javascript, jQuery / Prototype, MySQL, PHP and Software Architecture. I am happy to pay a fixed priced and my budget is €50 - 100 EUR. I have not provided a detailed description and have not uploaded any files.

  $273 (Avg Bid)
  $273 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Trophy icon POSTCARD "HAPPY BIRTHDAY" หมดเขตแล้ว left

  ...one sample of what kind of layout i would like to have Think this way, whatever can be handwritten in what ever direction and size and angle is allowed. thanks for your patience YOUR DESIGN WILL BE USED FOR A POSTCARD THE SIZE OF THE CARD IS 11 X 16 CM UPRIGHT FORMAT THE BACKGROUND HAS STRICTLY TO BE WHITE PLEASE DO NOT USE ANY OTHER

  $34 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Trophy icon Happy Mother's Day Designs หมดเขตแล้ว left

  Hey Freelancers, I am looking for a person that can design customized T-shirts (Don't worry, I'll give you an example at the end of the post). I am providing a sample of bugs image, you can create more with your imaginations. Dont use bugs, use pandas, lilies,turtles etc. The tee needs to be clean and creative. We need 3-5 T-shirts designs from

  $200 (Avg Bid)
  แนะนำ รับประกัน ปิดผนึก
  Trophy icon The Happy Bookkeeper Logo Needed หมดเขตแล้ว left

  ...planning on starting a website with the aim to help new and learning bookkeepers and small business owners to learn and do their own bookkeeping and accounting. I plan on starting a blog, a youtube channel, with the ultimate goal of selling bookkeeping and accounting training courses. I am not sure if I will stick with my niche of Canadian Book...

  $49 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Redesign another existing Flash website on Wordpress หมดเขตแล้ว left

  Hello again, This is for another potential client. We need to know how much would it cost to redesign the following Flash website to Wordpress: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] General requirements: - Improve the navigation menu and footer - It needs to have a link to switch between English and Spanish - Needs to be SEO friendly - Needs

  $536 (Avg Bid)
  $536 การประมูลเฉลี่ย
  97 การประมูล
  Happy Valentine หมดเขตแล้ว left

  Coming Soon

  $295 (Avg Bid)
  $295 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Redesign an existing Flash website on Wordpress หมดเขตแล้ว left

  Hello everyone, There is a potential project to work on soon, hopefully. We have this current website: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] that contains a Flash animation on the home page and needs a total redesign. General requirements: - Improve the navigation menu and footer - It needs to have a link to switch between English and

  $554 (Avg Bid)
  $554 การประมูลเฉลี่ย
  122 การประมูล
  Trophy icon Design a banner for my website! Happy new year :D หมดเขตแล้ว left

  Hello everyone. I'm looking for get a banner for my website: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] You can add words like: Window, Office, Antivirus, 80% off in design. I DON'T WANT: Get designs with drawings Do not put my product image in the banner Please check my sketch. USE your creativity and good luck to all!

  $11 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Trophy icon Design a Travel Blog Logo - Happy Nomad Couple หมดเขตแล้ว left

  Looking for a logo for my website to be launched early 2017 called Happy Nomad Couple. It's a travel blog about how my boyfriend and I are preparing for our trip around the world later in 2017, and then about our travels once we've left. It's a slight play on words (Happy / No Mad) and we are kinda silly so a fun logo is a must. This is my second time

  $20 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Trophy icon Happy Elephant หมดเขตแล้ว left

  Happy Elephant Its company for goods and toys for baby and kids on the AMAZON I prefer the face of elephant's is smiling and the trunk was up. please no more than two collors on my logo and its must be simple but interesting! The image of the elephant should only be an outline.

  $33 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Trophy icon Happy New Year 2017 หมดเขตแล้ว left

  Hi, Please design a portrait banner image for New Year Greetings !! We need to send it through e-mail. Please come up with very creative, unique & attractive design and color combinations. Top Logo Link: SourceOne [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] MESSAGE TEXT: May Everyday of this New Year glow with Happiness and

  $10 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Trophy icon Refine my logo efforts หมดเขตแล้ว left

  I want to redesign our logo - in part to refresh brand but also reposition to a wider audience. Context Old logo - I have attached the old logo - I like the grey / light blue colours or a variation of but the current branding emphasises 'Calibre Executive Search' whereas I want to emphasise a broader service offering. New draft logo - whilst

  $152 (Avg Bid)
  รับประกัน
  happy new year 2017 - open to bidding หมดเขตแล้ว left

  Happy New Year 2017 Images Wishes Quotes & Wallpapers, Wishes Greetings Cards, Best Happy New Year 2017 Images, SMS, Quotes, Messages, Advance Happy New Year 2017 wallpapers, Wishes, Greetings cards

  $382 (Avg Bid)
  $382 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  happy new year 2017 หมดเขตแล้ว left

  Happy New Year 2017 Images Wishes Quotes & Wallpapers, Wishes Greetings Cards, Best Happy New Year 2017 Images, SMS, Quotes, Messages, Advance Happy New Year 2017 wallpapers, Wishes, Greetings cards

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  We need a greeting card for the new year asap. Something clean and simple.

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  45 การประมูล

  Another transcription as good as the first would be just fine! I'm glad you found the content interesting, and I am optimistic about this project! Jim

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Happy Olly หมดเขตแล้ว left

  My name Is Trevor and I have a beautiful dog called Olly . I have created some pest control products for Olly. Made with organic and natural products. Using no toxic product at all. I wish to start selling my products online. By bottling it in amber colour trigger spray plastic bottles. I'm looking for a "Business Name" , which will become a Trade

  $266 (Avg Bid)
  $266 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  I need a woman and a man farmer created with canbis in hands and a logo for happy weed farmer

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล