ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  7,437 access 2010 word mail merge งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...with our [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] contract is listed on a separate row of an excel spreadsheet. I want to mail merge my data to email such that a person with multiple contracts will only receive one email listing all contract details. I can see how to do this with word documents but not how to do by email. I need someone to write a small program/macro/routine that

  $71 (Avg Bid)
  $71 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Create an InDesign template for a mail merge from Excel 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a mail merge template in InDesign (CS4) gathering information from a filter on an excel spreadsheet. The document will be A4 and contain labels. The colour (CMYK) for each label will be defined in the spreadsheet. There are fourpieces of information that need to be includws on the label from the spreadsheet, as shown in the image. The text in

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Simple php code to merge two images on the fly and get merged image. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Get Image from YouTube Video Thumbnail, and Add a Play Button on that (merge the Play Button png image on the YouTube Video Thumbnail) Need the Play button with transparent dispaly on the image. so, need a simple php code that perform this ... Its should work on the fly... when I enter [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] it create a image and display

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Create a Youtube Video Thumbail Bigger and Add/Merge PlayButton on it. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...developer who can make a php code that meet below requriment. 1) A Submit Text Button on Home page, where user submit YouTube Video URL. 2) Get the thumbnail of YouTube Video, Merge it with Play Button (Make 3 to 5 Play Buttons to choose User while creating. 3) Create a Page for that Youtube Video with Meta Tags for Social Share... It's Basically Display

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  I have a Microsoft Word document which has names and addresses which I then print on labels. I want to create a Mail Merge for a letter template (will provide) and labels. The database should be MS Excel, and will be populated with the current contents of the labels file

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  Trophy icon easy money - merge two logos 1 วัน left

  I have two logos one for eye network, the other for fintelics. Please make a logo that merge those two, and make it say: Eye network A decentralized Video Network powered by Fintelics Consulting Team [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The layout needs to be nice, the ratio needs to be good, we need both jpg and .ai file

  $15 (Avg Bid)
  รับประกัน

  I've taken a few photos in RAW format of a single team and need it retouched and faces merged where necessary to make sure they're all smiling and a facing the right direction. Then colour balanced and the normal photo editing. Need a single jpg photo hi-res ready to print

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  45 การประมูล
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Create Mail Merge 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a Microsoft Word document which has names and addresses which I then print on labels. I want to create a Mail Merge for two letter templates (will provide), envelope and labels. The database should be MS Excel, and will be populated with the current contents of the labels file

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล
  Merge two Xcode projects together 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...has one view controller and allow the user to take a photo with the front facing camera and uploads it to my server and gets a response of the images url. I want someone to merge these two projects together so one will open display the webpage when the certain url comes up it will run the second view controller that take the photo with the front facing

  $61 (Avg Bid)
  $61 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  merge excel files into one 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  merge excel files into one file Example: I have 24 individual excel files, I want merge them into one file with one click.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล

  We have a small MS Access application in development that needs two features. 1. A filtered export (with results window) of contact data formatted to import into Quickbooks Desktop. - The filter will be based on a "Status" field. - After the export completes the status field is to be updated. 2. A filtered Search List to print postcards with

  $26 / hr (Avg Bid)
  NDA
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Bierząca obsługa portali Sharepoint 2010 oraz 2016 Zaplanowanie i wykonanie migracji Sharepoint 2010 -> 2016 Projekty rozwijające funkcjonalność Uruchomienia nowych elementów i procesów zgodnie z potrzebami businessu

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Cut Videos with ffmpeg and merge 2/3 Videos. I need to cut videos and add another video on beginning at at end. 1. Cut video to 20 Seconds 2. Merge: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] + cutted [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] + [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I have the folder C:Videossource and want to have the output in C:Videosoutput The videoname can have german signs (let me know if possible) and em...

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  hello everyone, i need a php script for 2 pdf merge in 1 pdf. other discuss on chat

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  InDesign Data Merge 21 ชม. left
  ยืนยันแล้ว

  I'M OPEN TO ANY SUGGESTIONS BUT PLEASE ONLY APPLY IF YOU KNOW HOW TO DO IT. I need to merge data (fig 1) into 3 different InDesign files and then save them into 3 separate pdf files (fig 2). 2 of the files are a one-page document (fig 4 and fig 5). The 3rd file will contain a variable number of pages (depending on the amount of columns of that particular

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  So I have this website that I am working on but I am having troubles with merging all the javascript files into 1. I lose some of the functionality but I am not sure why exactly. I need it for SEO. Minifying the files would be a plus.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ...for other prescripts centered on the Registers Service. The Registers system is built on the Microsoft CRM 2011 version and uses K2 Business Process software and SharePoint 2010. Extent of the Services The requirement is for a service provider to: Enhance the existing software and related systems Provide maintenance and support to the current registration

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  The aim of this activity is to convert 7 documental classes originally developed in SBL language into .NET 2010. Developing platform is available via VPN with a proper amount of backup and code revision solutions to ensure and monitor evolution within the code development. Guidelines and modus operandi are explained in details among the uploaded files

  $1193 (Avg Bid)
  $1193 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Help with Mail Merge into labels on a weekly basis หมดเขตแล้ว left

  100 Labels to be exported from Excel into Microsoft Word mail merge on a weekly basis. Must be using the Fuji Xerox Label template.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล