ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  53,727 accounting งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Business, Accounting and Legal หมดเขตแล้ว left

  Write a contract แปลสัญญาต่างทางธุรกรรมกฏหมาย เช่น สัญญากู้ สัญญาซื้อขาย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ครับ

  $822 (Avg Bid)
  $822 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Business, Accounting and Legal หมดเขตแล้ว left

  Write a contract ต้องการอย่า

  $951 (Avg Bid)
  $951 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Finishing year 2015 accounting หมดเขตแล้ว left

  ต้องการด่วน คนที่เข้ามาปิดบัญชีและเรื่องการเงินของบริษัท ด่วนที่สุด สามารถปิดจ้อบงานได้ภายใน 7 วัน ติดต่อ ด่วน URGENT !!!! NEED data entry support for journal entry to close month End accounting statements within 7 days.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Accounting Offices Data Research หมดเขตแล้ว left

  I would like the assistant to do research about accounting services provided by the accounting offices in Thailand. I would like only Thai person since you have to search information in Thai. From the attached file, I would like you to search website of these accounting offices and provide me the information about their services e.g. the list of services provided by these offices, service rates. I would like you to prepare in in structure manner that I will provide template later. Freelancer who has an accounting background would be advantage.

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  xero accounting service หมดเขตแล้ว left

  ต้องการคนที่เข้าใจและสามารถแนะนำวิธีการใช้ โปรแกรม xero accounting softwar และมีความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชีในประเทศไทย

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Crypto Accountant 6 วัน left

  ...comes their way even if they have never seen it before. Crypto is the bleeding edge of finance, and we have to do accounting for decentralized finance platforms ourselves because fund administrators do not have a good understanding of it yet. There is no prior experience that will prepare you for this new frontier. Responsibilities: Work with fund senior management to produce a position report and NAV regularly and track the companies budget, vesting schedule, and distribution of porticos Manually keeping track of transactions that are unsupported by software solutions Transform exchange trade history CSVs into a format that software will accept Coordinate with outside accounting and auditing firms as needed. Advice and assist company software engineers with maintenance,...

  $1950 (Avg Bid)
  $1950 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...to add the date column to the journal entry form, so that the date in this column is the date of the accounts, And when the user leaves the date field in any line of entry items blank, the accounting date for this item is considered to be the same as the entry date And of course, this date column should appear in the list of journal items and in printing the journal entry report The same thing I want in the expense module In the expense report form, there is already a due date column, but I want to make this date the date of the accounts attachments: -journal entry form for one of the local accounting software , in which there is a date column that I want to add same to the Odoo journal entry -Odoo journal entry form -Odoo's expense report , showing the date of th...

  $178 (Avg Bid)
  $178 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Trophy icon Direct Mail Template Design Project 6 วัน left

  Postcard Size Requirements (front and back design): 6"x9" Introduction: These direct mail designs will be added to our database of example design types. All should be designed w...can help your property earn more revenue Our services cost less than other managers We have better services You can worry less, do less because we take care of it. Common Services Offered by Vacation Rental Managers: Listing Site Marketing (Airbnb, VRBO, , etc.) Other Marketing (Guest email list, SEO, PPC, etc.) Guest Services Guest Communication Cleaning Property Maintenance Accounting Owner Relations (communication, owner statements, etc.) Common Elements to Include: Space for addressing URL / pURL QR CODE Phone Number Contact Person / Headshot Headline Offer CTA Supporting...

  $250 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี ปิดผนึก การประกวดชั้นนำ
  Bookkeeping Start-up 6 วัน left

  Bookkeeping and closing the account for MA start-up. GAAP accounting manual.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  I will establish a ration company to supply foodstuffs to hospitals and government prisons for inmates, and accounting through monthly extracts issued by government agencies and ministries, by submitting tenders

  $52 / hr (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $52 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Build me a website for rental items as well as business management 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I would like a website that is able to accept orders for hiring items. Users must create an account and place their order for items for hire for a specific date. When items are going out for rental on those dates, it must show in the stock count. There should be a backend management for all other business aspects such as inventory, customer lists, supplier lists and accounting insights.

  $549 (Avg Bid)
  $549 การประมูลเฉลี่ย
  149 คำเสนอราคา
  Virtual assistant 6 วัน left

  I need a virtual assistant for about 10 hours work a week. Work will be helping me keep up with clients, emails and accounting and doing basic administrative tasks.

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Generate Sales Leads for CA Firm service 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want to generate sales leads for accounting, financing and taxation services in nearby Jaipur area. How we can do that

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  I want to generate saleseads 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am a Chartered Account and would like to generate saleseads for accounting, finance and taxation related services. If you are an expert who knows different methods of leads generation and can help me, please let me know.

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I have a Financial Accounting task that involves doing calculation like income statement, ration analysis etc. I need the task done with 5 hours. Only bid if you are an expert and can deliver on or before the time. No pranks.

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Financial Accounting Calculations 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a Financial Accounting task that involves doing calculation like income statement, ration analysis etc. I need the task done with 5 hours. Only bid if you are an expert and can deliver on or before the time. No pranks.

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  MJ Photography Excel 5 วัน left

  I have a photography business. I like to keep my accounting in excel. I am looking for someone to help with my master accounting sheet and the team sheet(s) which auto fills into the master accounting sheet. I am also looking for charts on certain aspects of the master accounting sheets.

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  Building of Online and offline Accounting and POS Application. 50% of the job is completed in PHP

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Create report/graph using MS Access from data which is in MS Excel 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Show reports/graphs on company sales performance. It's will long terms project Candidate with SAGE Accounting knowledge will preferred It's a big project but first you need to show a sample demo report on old data.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Stack Module developer for Question Papers and Answers 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for someone who has experience in developing and coding question papers in the stack module. I need to format 10-12 managerial accounting questions and solutions in stack module coding and developing. I have attached sample questions for your review. If you are experienced in stack modules coding question papers and answers, please contact me directly.

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  i need c programmer 5 วัน left

  ...display(...), passing student as argument. In get_info(...):  Using a while loop: o Request from user to enter data for student name, student ID, course code and number of A’s in SPM. o Using a switch case statement, determine the course and tuition fee based on the table below. Course code Course Tuition fee (RM) 1 Diploma in IT 12,000 2 Diploma in Business Administration 11,250 3 Diploma in Accounting 18,975 Continue... DCP5101 PROGRAM DESIGN QUIZ 3 2 In get_fees(...):  Using a do while loop: o Use if else statements to determine the discount that the student can get based on the number of A’s obtained in SPM. o Determine the total fees based on the formula; total fee = tuition fee − discount amount Number of As Tuition fee discount 9 or 10 50% of tuiti...

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Odoo developer 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...event that the employee requests a vacation and it is approved by his line manager, CEO and human resources, it will be deducted from the remaining balance Directly as soon as we entered his return 3. The possibility of calculating the leave allowance provisioning for each employee until the end of the current calendar year and to be linked with the vacation allowance provisioning in the accounting tree. 4. The possibility of attaching the paper form to request the leave by the employee as an attachment 5. The attendance and departure system to be linked with his location using google maps or any other GIS system . 6. One time support to delete a sales order from the system noticing that there was some posted transaction has been made to that sales order ....

  $656 (Avg Bid)
  $656 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา
  accounting 5 วัน left

  hola busco poder tener un programa o una pagina web para llevar mi contaduria quiero poder tener el control de lok pago de que gano y todos mis gastos seria mejor como una pagina web donde pueda tener control desde mi telefono o mi computadora

  $449 (Avg Bid)
  $449 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Need an Expert in Auditing. 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello I need expert in Auditing and Accounting especially with respect to Australian context. Please apply if you have the required expertise. No teams or companies please.

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  Thankyou for taking your time out. I would like to post a comission based job of lead generation for Bookkeeping and accounting jobs from all around the world. Send us your bid on the basis of leads conversion to client basis. Opportunity to join us as a Sales executive as well.

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  We have a new role open in our team for a financial analyst. You will spend your day analyzing huge amounts of financial data and preparing various accounting and financial reports based on this data and your research-backed opinions. To excel in this role you need proven knowledge of various financial forecasting and corporate finance models.

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  ...work with us full time to do the following: - Check supplier invoices against purchase orders to make sure that the pricing is correct - receipt goods into Xero accounting software once correct - make sure job numbers are on all company purchase orders - track spend per job number in spreadsheet or database (to be created and maintained by freelancer) - monitor parts usage in spreadsheet or database (to be created and maintained by freelancer) -A t the end of the month, you will need to request statements and balance. - add new parts into the system when approved. -maintain the pricing database Experience required in: - Xero accounting software - Spreadsheets and databases - dropbox - microsoft including email Attention to detail and a positive attitude is essential. P...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  My Name is Alyaa, i would like to express my gratitude towards you regarding searching system accounting under my companies more than 10 company and more than 5 branches in Malaysia. Hence, i need help regarding system accounting by being my part of freelancer

  $596 (Avg Bid)
  $596 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  My Name is Alyaa, i would like to express my gratitude towards you regarding searching system accounting under my companies more than 10 company and more than 5 branches in Malaysia. Hence, i need help regarding system accounting by being my part of freelancer

  $638 (Avg Bid)
  $638 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  Looking for an expert in Odoo 15 & Magento 2 to help us with the setup of an appropriate connector and making sure that Odoo Inventory, Accounting & POS run smoothly. Additionally, teaching our team how to use Odoo inventory and accounting. The project is to start immediately and finish until 1st of March 2022. Weekly hours - up to 40. Required: Very good English or German Very good experience with Odoo Very good experience with Magento 2 Standalone freelancers preferred.

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  sales program 4 วัน left

  It contains all the accounting screens and the accounting report It can be connected to the internet He speaks Arabic

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  Need Quick Books expert for maintaining books for US clients. Knowledge of Indian accounting and expert in Quick Books Data entry with certification in Quick Books.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Dubai Project 4 วัน left

  We are a Delhi based CA firm, planning to establish an online accounting services business to serve small businesses in Gulf region. To start with, we have already set up a small office in Dubai. Presently providing onsite accounting and taxation services to 20 + small businesses. In the second phase we want to establish a BPO in Delhi where all the back office activities will be conducted in Delhi. And Dubai office will be converted in business development one. We are looking for a website developer who can develop and manage the site. We would prefer somebody with established sound technical knowledge and long term commitments

  $2646 (Avg Bid)
  $2646 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  Need Quick Books expert for maintaining books for US clients. Knowledge of US accounting and expert in Quick Books Data entry with certification in Quick Books.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I was creating an Access Database for an accounting program. But it should be on the NET. The data will be uploaded in one office and used in another. I have created the logic, but I don´t know any programming language for NET (I know VBA). And the SQL embedded in Access is too limited (I tried to update the input table in a consult with an SQL instruction. To select the same field in different origin tables which names were available in one table - something like define a variable to pick the name of the table, then from the selected table select the desired column). There is no need to have good graphics presentation. Just the input consults. And some output tables derived from the data. Different type of users with limited access to the funcionalities. And the archival of s...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  accounting question 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have one question regarding book keeping for canadian sole prop gst company. regarding a vehicle purchase

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  Small diversified accounting and business advisory, looking for someone to write and upload content to Facebook, LinkedIn, and Twitter. We want to drive traffic to our website and generate business.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  Documenting transaction details Entering financial transactions in databases Organizing financial reports Fact-checking accounting Notifying senior staff of accounting errors

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  Need an Expert in Auditing 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello I need expert in Auditing and Accounting especially with respect to Australian context. Please apply if you have the required expertise. No teams or companies please.

  $20 - $168
  ปิดผนึก
  $20 - $168
  11 คำเสนอราคา
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา

  Unit 1 includes the completion of a basic systems case as part of the review of earlier accounting course work. The case requires completion of an entire accounting cycle for a retail company using both paper records and Excel spreadsheets. The first part of the case is completed manually and the latter part requires the use of Excel. The objective of this case is to refresh and solidify your knowledge of the accounting system. Your instructor is available to answer questions and provide feedback throughout assuming you reach out in a timely manner. The objective is for each of you to accurately complete this case. Should you get stuck and need instructor assistance, be sure to send pictures, screen shots, or your Excel document to your instructor as part of your exp...

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  These can be anything you want including: - cooking - auto work - construction - computers - health - marketing - law - sewing - outdoors - wood working - accounting - weight lifting - plumbing - fitness - crypto - nft - vegan or anything else, but they HAVE to be unique videos you record on your webcam, phone, or other camera. We WILL NOT accept videos that are adult related, gambling, drugs, or other controversial topics. Here's the guidelines: - Each video needs to be at least 15+ minutes long. - We prefer if you show your face on camera but you don't have to. - You must talk some throughout the video. - You can record your computer screen while talking, set in front of a camera and talk, or actually show how to do something. A simple and fun job for anyone who...

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  intermediate accounting 3 วัน left

  Unit 1 includes the completion of a basic systems case as part of the review of earlier accounting course work. The case requires completion of an entire accounting cycle for a retail company using both paper records and Excel spreadsheets. The first part of the case is completed manually and the latter part requires the use of Excel. The objective of this case is to refresh and solidify your knowledge of the accounting system. Your instructor is available to answer questions and provide feedback throughout assuming you reach out in a timely manner. The objective is for each of you to accurately complete this case. Should you get stuck and need instructor assistance, be sure to send pictures, screen shots, or your Excel document to your instructor as part of your exp...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Online support for company filings, tax, accounting 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Dear Sir We are facing problem MCA login and DSC updation. We want regular support in accounting issues. It would be remote support and billing based on hourly basis Regards

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน accounting ชั้นนำ