ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  55,252 accounting งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Business, Accounting and Legal หมดเขตแล้ว left

  Write a contract แปลสัญญาต่างทางธุรกรรมกฏหมาย เช่น สัญญากู้ สัญญาซื้อขาย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ครับ

  $822 (Avg Bid)
  $822 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Business, Accounting and Legal หมดเขตแล้ว left

  Write a contract ต้องการอย่า

  $951 (Avg Bid)
  $951 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Finishing year 2015 accounting หมดเขตแล้ว left

  ต้องการด่วน คนที่เข้ามาปิดบัญชีและเรื่องการเงินของบริษัท ด่วนที่สุด สามารถปิดจ้อบงานได้ภายใน 7 วัน ติดต่อ ด่วน URGENT !!!! NEED data entry support for journal entry to close month End accounting statements within 7 days.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Accounting Offices Data Research หมดเขตแล้ว left

  I would like the assistant to do research about accounting services provided by the accounting offices in Thailand. I would like only Thai person since you have to search information in Thai. From the attached file, I would like you to search website of these accounting offices and provide me the information about their services e.g. the list of services provided by these offices, service rates. I would like you to prepare in in structure manner that I will provide template later. Freelancer who has an accounting background would be advantage.

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  xero accounting service หมดเขตแล้ว left

  ต้องการคนที่เข้าใจและสามารถแนะนำวิธีการใช้ โปรแกรม xero accounting softwar และมีความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชีในประเทศไทย

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Accounting excel sheet 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need some one to creat an excel sheet and calculate total cost ,revenues and net income basically do the financial for a new project just started

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  180 คำเสนอราคา
  ACCOUNTING 6 วัน left

  I WANT TO GET A SERVICE FOR FULL SET OF ACCOUNTING

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Payroll Accountant. 6 วัน left

  ...operations in our company. Your primary responsibility will be to issue employee payments, considering deductions and withholdings. You’ll prepare payroll schedules and records and you’ll contribute to various accounting tasks, such as updating payroll files. To succeed in this role, you must have strong mathematical skills and knowledge of national and regional laws on payroll and taxes. Responsibilities Oversee employee pay checks. Calculate net salaries considering deductions and withholdings Ensure payroll and tax documents are accurate Update general ledger and payroll files Prepare accounting files, records, and schedules Monitor paid and unpaid leaves Process overtime earnings or holiday deductions Resolve payroll problems (e.g. overlooked bank holida...

  $1385 (Avg Bid)
  $1385 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I am in the process of setting up an accounting and advisory firm in Australia that specialising in providing tax, accounting and advisory services to the property development industry. I was after a professional but contemporary logo to represent the direction of the firm. The business name is: Payne Advisory Group I need the logos supplied as super high res files that are suitable for print and web production and provided in the following file formats (JPG, PDF, Adobe Illustrator, EPS, PNG). I will also need both the RGB and CMYK colour values. Please provide the logo with both solid and transparent background versions.

  $34 (Avg Bid)
  การันตี

  We are seeking a An AP / AR - Administrative Assistant to become an integral part of our team! Come join a fun family atmosphere. We offer competitive wages, Medical, Dental, Vision, Short Term Disability, Life & Cancer Insurance, 401K just to name a few. You will assist in compiling data, computing charges, and prepar...assigned To Assist in the following Responsibilities: • Going through drivers paper work • Scan, Copy, and send invoices to customers • Filing, Answering phones • Keep accurate records in accordance with company standards • Perform all other office tasks Qualifications: • Previous experience in Quickbooks, billing, finance, or other related fields • Experience in data entry • Knowledge of standard accounting procedures &...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I need a software operator who has insight of Busy accounting software , who lives in Moradabad, Uttar Pradesh, India . Candidate must knows how to perform the following tasks through busy Purchase updating Sales billing Stock management Barcode printing Perks - Incentives based on the performance Free transport service Note - candidate must be from India , living in Moradabad, uttar pradesh , India.

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Future Fibre 6 วัน left

  We are a small fibre reseller and we want an app and link on our website (once we get that done) that we can send to clients new and old to register a...pin google Once submitted we get mail and client get notification for record purposes 2.1 Submit tech support/ enquiry 2.2 Change line status upgrade downgrade or cancel their line Upgrade and downgrade will be text box to enter speeds Cancellation will be min 1 month calendar date 2.3 accounts enquiry 3. got to accounts ( a link will be here to connect them to their zoho accounting ) 4. request IT / Network support 5/ Report outages or receive a notice of outages ( clients are grouped in FNO and into areas) 6..Check my line ( a feature we want to bring in at a later stage that they can see the status of there...

  $489 (Avg Bid)
  $489 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Trophy icon Recruitment Agency Logo 6 วัน left

  Hello, I need a logo designed for my recruitment agency. The company name is 'Recruit East' and the business purpose is to place top quality talent into the 'Accounting & Finance' sectors. The brand colours are Light Blue / Dark Blue and White. I would like for this to be a text based logo but it could also include some form of 'arrow' which points 'East' within the text logo itself or as part of a side graphic / also open to other themes that involve recruitment / finding the best talent. The logo should have a professional and corporate style.

  $24 (Avg Bid)
  การันตี

  Establishment of accounting systems Bookkeeping and organization of accounts Preparing VAT returns Follow up on customer and supplier accounts, bank accounts and cash Preparing the financial statements and final accounts and doing financial analysis of profitability and liquidity ratios and standing on the financial situation and the result of the activity at the end of the year and comparison with previous years

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Service Explainer Animation Video 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...participation rates matched those of men The female labor force participation rate (flpr) in India is extremely low at 24% nationally and 16% for the urban population. There is a large gender gap in involuntary unemployment of 4.7 percentage points (8.7% of working-age women are unemployed but only 4.0% of comparable men are). The documented evidence of gender discrimination in hiring globally and in accounting for wage gaps in India suggests the importance of having hiring processes that attempt to reduce bias and increase gender inclusion. Gender diversity has also been shown to have positive effects on team performance and productivity and firm performance, including impacts on sales, revenue, and profitability 75% of women in India leave the workforce at some point in their c...

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  financial accountind and Financial Analyst 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Establishment of accounting systems Bookkeeping and organization of accounts Preparing VAT returns Follow up on customer and supplier accounts, bank accounts and cash Preparing the financial statements and final accounts and doing financial analysis of profitability and liquidity ratios and standing on the financial situation and the result of the activity at the end of the year and comparison with previous years

  $460 (Avg Bid)
  $460 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  Accounting consultant for e-commerce business in KSA 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...specializing in the Perfume, Beauty, and Cosmetics segment is looking for a financial consultant to temporarily oversee the accounting aspect of the company and develop/build the finance and accountant department from scratch. The requirements include but are not limited to the following: 1. Review the current situation of the business and define the required improvement points. 2. Suggest the structure of the accounting division, roles, and responsibilities. 3. Build the accounting reporting system and templates for the company. 4. Suggest accounting software to be used and build its structure. 5. Layout the financial guidelines and policies for the company (General policies, accounting, accounts, Estimated budget, collection, assets, inventory, proc...

  $452 (Avg Bid)
  $452 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  Need to set up accounting system together with system of bills approve. Custome all dashboardts and templates, Add all team members and old bills

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I have zoho books accounting account and i want to link only sales data entry into another accounting system. Example - I make sales invoice in zoho and when i save and print it should send data to another accounting system on same time. I want to use main software as zoho but same sales data link to another system and that system have API code which need to link with zoho books. I want only link Sales invoice data only my understanding is you have to make one program and you have to fetch sales data from zoho to another system and need to add one button after review data click on approve and post data on another system. invoice must have FDN No and verification number and QR Code on Zoho invoice - attached sample file anyone can do ? Amin

  $1116 (Avg Bid)
  $1116 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  I need a Biography Writer หมดเขตแล้ว left

  I am a new Mortgage Associate and new to the Mortgage Industry. I have over 15 years in Vice President of Operations Management, Human Resources/Payroll/Benefits and Safety Director, Accounting all within a truck dealership environment. I have recently changed careers and I would like to do a biography for my website and linkedin to be appealing to potential clients within the Mortgage industry. I'm from The Maritimes, Canada.

  $77 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  PDF Bank Statements convert to CSV and use via ZERO Accounting 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I would like to convert about 57 PDF Bank statements to CSV to use via Zero Accounting software, the total transaction lines via Excel is about 670

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  170 คำเสนอราคา

  I am developing small accounting software/finance module, want to design database for Indian Pvt Ltd Company, records need to be maintained as per Indian Company Act , requirements of Income tax need to be take care. Database required for deploying finance and accounts module only, There will be one Head office, Multiple branches with separate GST registration, Books maintained should comply with Indian Company Act., Income tax act, GST compliant. We should be able to abstract Company account statement and also branch wise statements, gst and other statutory reports , GL reports, leger reports, customers & vendor ledgers, dimension analysis for ledger entries from the data base Those who have experience in database design for companies and involved in ERP development, maintena...

  $332 (Avg Bid)
  $332 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I need someone to do econometrical analysis (ols,gmm) to a dataset that i will provide.I need econometrics experts with experience in corporate governance and accounting/finance , experience in quality research papers is of the essence. Moreover, I will provide detail instructions regarding the models that need to be run. however, I appreciate initiatives on your behalf. You are the expert after all and if corrections need to be done please feel free to do so.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Laravel small accounting 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Would like to develop a basic accounting system in Laravel and mysql. It will be double entry accounting system with similarities from Gnucash which is a desktop app. It will have basic simple easy to layout to perform operations on assets, expense and liabilities. Income and others. We will provide the database structure and for idea you can have a look at the screen shots, these are app screen shots but the Web will be much simpler. There will be basic reports statement, balance sheet, and statement of cash flows

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  We are an accounting firm. We're looking to automate some of our processes and implement accounting softwares into our everyday work.

  $846 (Avg Bid)
  $846 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Back Office Auditor -- 2 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...legislation and regulations are correctly followed and complied with The right candidate should meet the following requirements: Very Detail Oriented Management experience is a plus Low to Intermediate English (mainly reading and writing) Must have the following values: Positive Energy Teamwork Constant and Never Ending Improvement (CANI) The following Bachelor degrees are a plus: Business, Accounting, Engineering & Finance Perks of Working at Perfect Smile Braces: Competitive Salary above Latin American Markets Trained & Experienced Team Members Patient Centered, Positive and Team Oriented Atmosphere Job Types: Full-time, Contract ...

  $373 (Avg Bid)
  $373 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  You will oversee our company’s financial data and compliance by maintaining accurate books on accounts payable and receivable, payroll, and daily financial entries and reconciliations. You will be performing daily accounting tasks such as monthly financial reporting, general ledger entries, and record payments and adjustments. You may also assist with basic HR duties like new hire documents, compliance, and temporary disability insurance and workers’ compensation filings, making them indispensable to an organization’s fiscal fitness.

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr การประมูลเฉลี่ย
  76 คำเสนอราคา

  Hi, I am looking for an expert in the accounts, Business and stock price field. I have published a paper which needs to replicate using a different dataset. The paper was published in 1994. But I want a similar calculation and methodology to find out the impact of COVID on "Stock Price Fully Reflect Information in Accruals and Cash Flows about Future Earning". I have attached the reference paper. You will be responsible for the publication and payment will be released after publication. Please only bid if you are an expert and have deep knowledge about the subject matter. I don't want any kind of cancellation or waste of time. The requirements are open and the terms are clearly described in the project description. Thanks.

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  ...module Related to Retail sector we are covering all kind of retail industry like super market large and small grocery store spare part shop hardware store electronic store mobile repair shop food industry like restaurant service business saloon car workshop business industry for b2b Billing purpose like all advertising agency printing press consultancy company etc Sales Purchase Expense Inventory Accounting Asset management Customer relationship management (CRM) Human resource management (HRM) Payroll Project management Purchasing Sales management Warehouse management system Rental Website ecommerce Shipping Repair module (for repair service) Manufacture in terms of restaurant Handover will be with source code SAAS ERP Offline Version and Android Version Must include support 1 y...

  $5704 (Avg Bid)
  $5704 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  ...module Related to Retail sector we are covering all kind of retail industry like super market large and small grocery store spare part shop hardware store electronic store mobile repair shop food industry like restaurant service business saloon car workshop business industry for b2b Billing purpose like all advertising agency printing press consultancy company etc Sales Purchase Expense Inventory Accounting Asset management Customer relationship management (CRM) Human resource management (HRM) Payroll Project management Purchasing Sales management Warehouse management system Rental Website ecommerce Shipping Repair module (for repair service) Manufacture in terms of restaurant Handover will be with source code SAAS ERP Offline Version and Android Version Must include support ...

  $4021 (Avg Bid)
  $4021 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Lead Generation & Data Mining 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for someone to work with me for a long time. Requirement 2 (SS) 200 contacts needed verticals finance and banking insurance Charities and non-profits. manufacturing construction retail Accounting Nice Professional Services Region: UK based Size of companies: 100 – 500 employees Contact Job Titles: IT Manager Requirement 3 (EN) 200 contacts needed verticals finance and banking insurance manufacturing construction Professional Services – Accountants, HR companies, Legal firms Marketing Agencies Region: UK based Size of companies: 50 – 500 employees Contact Job Titles: IT Manager Cyber ​​Security Manager Data Manager IT Security Manager Size of companies: 50 – 500 emplo...

  $91 / hr (Avg Bid)
  $91 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  Please have a look to attached design (software splash) I need designs for the same style of the attached design and exact size (424x178) but the picture that used must be suitable for the following systems 1- Design for Point-of-sale systems. 2- Asset Management System 3- Waiting Queuing Management System 4- Accounting System 5- Human Resources Management System 6- Real Estate Management System 7- Wearhouse Management System

  $70 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี การประกวดชั้นนำ
  Accounting Operations 3 วัน left

  Who cam perform accounting analysis and prepare documentation of accounting positions We have an excellent temporary Accounting Assistant opportunity within our Marketing Department for a short project per hour.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา
  Looking for Individual Freelancer Laravel Developers 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Must have knowledge how to build Dashboard, Human Resources Management, Accounting. 300 to 350 USD per month only

  $528 (Avg Bid)
  $528 การประมูลเฉลี่ย
  83 คำเสนอราคา

  ...hours per day. FOR THE COMPANY MC2 CONSILIUM and its president (35 to 50% of all hours) • Optimal calendar management (managing schedule conflicts, sending invitations, organizing meetings, etc.) • Prepare and follow up on the president's activities (reminders, follow-ups, etc.) • Assist in making proposals for services • Follow up on contracts and accounts receivable • Prepare documents for accounting: processing expense reports, client invoicing, subcontractor payments, etc. • Work alongside MC2 consultants to proactively respond to their daily needs and help them manage their mandates independently with minimal supervision • Write, edit and proofread marketing and other internal documents FOR MC2 CLIENTS (50% to 65% of all hours) &bu...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Accountant 2 วัน left

  We are looking for a freelancer for handling accounting. The candidate is required to visit our office once a week on saturday morning preferably. The candidate should have good knowledge about accounting, taxation and auditing as per the requirement of Indian statutory bodies.

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I need a top page layout using Bootstrap 4 to match the styling of Xero's main account usage page. Simple HTML with a small amount of thrown in to pop open menus. Nothing exciting, just enough to make people feel comfortable with a new product that integrates with Xero Accounting. The template will have to be responsive, supporting down to 480px wide, so you can create a trial account on to see how their menu handles responsive requirements. An exact match for Xero's behaviour is not required, but the resulting template must have the same feel and general component appearance.

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา

  Hi. I’m looking for an Excel expert who can help expedite assignments given to me. Basic accounting knowledge is required. This will also be a learning opportunity for me as well. Thanks, Sandeep

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  PDF Entries Editing 2 วัน left

  Looking for a PDF editor to edit entries on a pdf document (will be calculated) looking ideally for someone with some basic accounting skills along with able use of PDF/Photoshop editing. (PDF editor will be provided to you) Correct alignment is expected English as your first language is preferred

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา

  Looking for a PDF editor to edit transactions (will be calculated) looking ideally for someone with some basic accounting skills along with able use of PDF/Photoshop editing. (PDF editor will be provided to you) Correct alignment is expected English as your first language is preferred

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา

  I see a Sales Receipt for 0 dollars in QuickBooks. I know Amazon has sent a customer a replacement free of charge. But now after 30 days, Buyer did not return the item. Therefore, Amazon has issued a reimbursement to me. How do I record this entry so my Bookkeeping shows the following: 1 unit sold at $70 1 unit sent to buyer at $0 Total 2 units sent and then I got a reimbursement of $70 from the buyer with no inventory. 3 transactions, but 2 reflects inventory and third is income without inventory.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  PATEL & GUPTA 2 วัน left

  This is a CA FIRM, Need person for accounting job visiting job office work ON MONTHLY BASIS AT FIXED PAY

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  Looking for an experienced professional to work with a team to catch-up on accounting data entry and bookkeeping for progressive non-profit. Successful candidate will have significant experience working in Sage Intacct and is a team player. This position is a 1-3 month contract, approximately 5 hours per week, with the potential for an entry week of up to 20 hours. Responsibilities include: Data/transaction entry into Sage Intacct using manual entry and template uploads Payroll Journal Entries and Recurring Journal Entries in Sage Intacct Bank statement reconciliations in Sage Intacct

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา

  It is a proect based on accounting, stock management.

  $351 (Avg Bid)
  $351 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  Hello, There is an ERP program we have written using .NET MVC5, bootstrap, css, MSSQL database and code-first structure. All models and infrastructure such as customer, stock, supplier are ready. We are looking for developers who will write a pre-accounting module by adding to our models without disturbing the project structure.

  $556 (Avg Bid)
  $556 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  UI/UX for Billing and Accounting Management App 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We already have a billing and accounting Webapp and we are planning to design an App for it. It has features like: 1. Job sheet Management for Repairing Business 2. Billing & POS 3. Purchase 4. Staff Management

  $361 (Avg Bid)
  $361 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Marketing Strategy 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'd like someone who can help guide my accounting practice to the best next steps for marketing, like a fractional Chief Marketing Officer.

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  Question 1 , Correct answer Shown the correct working Neat and tidy on excel spreadsheet

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Accounting Data Entry Support หมดเขตแล้ว left

  I am looking for someone to help with the following: - Payables: Enter invoices, match them to PO's / reconcile and assign costs to categories / jobs in our system. - Receivables: Enter checks for deposit as they come in. - Credit Cards: Enter CC charges and reconcile the charges / balance monthly. - Payroll - Manage and collect data to prepare payroll using various time collection methods. - Assist in various data entry functions as needed. - Assist in making QB entries and balancing books. - Research efficiencies in third party programs to streamline payroll and payables. Quickbooks Expert a HUGE plus. This would be an ongoing project and hoping that it will not take more than 10-12 hours / week.

  $15 - $25 / hr
  เร่งด่วน ปิดผนึก NDA
  $15 - $25 / hr
  69 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน accounting ชั้นนำ