ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  82,527 actionscript drawing pad งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Mechanical Design Engineer หมดเขตแล้ว left

  ออกแบบ/แก้ไข Assembly Drawing และ Parts Drawing ทำ Manual ของเครื่องจักรด้วย

  $444 (Avg Bid)
  $444 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  รับสมัคร Freelance ผู้ที่สามารถออกแบบดีไซน์ + Drawing งานให้ช่างทำไม้ สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ Outdoor ใช้ Program 3Ds Max หรือ Sketch Up ได้ เพื่อมาทำงานออกแบบ Prototype เฟอร์นิเจอร์ไม้ คุณสมบัติที่มองหา - มีความคิดสร้างสรรค์ รสนิยมดี - มีความรับผิดชอบสูง ตั้งใจทำงาน - เป็นผู้ที่มีวินัย มีวุฒิภาวะ และแรงจูงใจในตนเอง - มนุษยสัมพันธ์ดี - สามารถแก้ไขงานที่ออกมาตรงลูกค้าความต้องการ หรือจนกว...

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Create 3D internal rendering layout -- 3 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Creating 3D internal rendering layout for double storey cluster house. To produce: 1. Rendering drawing for Living room (Both upstair and downstair). Dining room, kitchen, master bedroom, and bedroom 2 (Each render drawing required 2 option of perspectives)

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I have a disk of copper 126.5mm diameter and it has holes drilled in it which are 3mm, 8mm and 9mm. We need to make some more but do not have original autocad file to make them. So must make new autocad drawing by importing images. A color scan and I made a BMP image from it. But some noise and maybe distortion is present. Please import the best image into autocad accurately.

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Trophy icon Industrial workshop wall design 9 วัน left

  This is an odd one! I'm looking for a really cool design for some walls which will be installed in my workshop behind an industrial cnc router. I am looking for an industrial feel to the design which may include a robotic arm, blueprints of a porsche 911, Riva boat and aircraft. The idea is to provide an interesting background where I will be filming the cnc router at work and publish youtub...

  $58 (Avg Bid)

  I want a draft drawer to draw a new construction using auto cad and send me the file in .dwg to submit to the structural engineer The house will be on pilings, I will send a draft drawing for a different structure that is done here in Alabama USA to use as guidance

  $428 (Avg Bid)
  $428 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  I'm 43 disabled Carpenter and I want to start a college poster business. How much would it cost to create my drawing on the computer?

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  Various bits I need made from pictures and rudimentary drawings and measurments.

  $361 (Avg Bid)
  $361 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  GRAPHIC DESIGNER 6 วัน left

  Creative graphic designer with innovative ideas and a unique approach to visuals. More than seven years of experience developing designs for print media, online websites, video, and advertising. Solid understanding of marketing principles and advertising techniques. Great attention to detail and a talent for creating memorable visual designs. Enthusiastic team player who is committed to delivering...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  GRAPHICDESIGNER 6 วัน left

  Creative graphic designer with innovative ideas and a unique approach to visuals. More than seven years of experience developing designs for print media, online websites, video, and advertising. Solid understanding of marketing principles and advertising techniques. Great attention to detail and a talent for creating memorable visual designs. Enthusiastic team player who is committed to delivering...

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  Hello, I want to create a private label brand named "Belle" to sell products for women. Things like maternity pillows, home and kitchen items, beauty products, etc. I want a logo with the name of the brand and an attractive drawing which is simple but has a bit of a luxurious look. I would like the logo in a scalable format so I can print it whichever size I wish to in the future.

  $13 (Avg Bid)
  การันตี
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา

  Earthie Koala is a start up business producing 100% organic skincare products for families from infants to adults. Looking to produce background illustrations to be used for product labels and packaging. Ideally a blue sky with heavenly clouds at the top, with brown ground (Recommend colour 965A5A or anything similar), gumtree leaves and gumtree nuts. The drawing has to have elements influenced b...

  $73 (Avg Bid)
  แนะนำ

  We are a retreat center for healing and promoting healthy life style. We are creating a presentation for our clients and missing one page with our complex master plan. Already have architectural technical drawing with all buildings and facilities, need to make it more beautiful, as an illustration

  $89 (Avg Bid)
  $89 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Sheet metal case 5 วัน left

  We need the open sheet metal drawing of two carrying cases which we are designing. The drawing needs to be made in Creo or Solidworks. We will also require rendered images of the final design. We have some images for reference. There will be components attached in each case - we will be sharing the .stp files for these. All dimensions and reference images will be shared by us.

  $257 (Avg Bid)
  $257 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Dychool 5 วัน left

  Dychool is unique edtech startup. I want to design our dychool's logo... I Have designed our logo in the white page as drawing format. I Have logo and icon of dychool.. You have to edit and illustrate our logo.. Plz...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  I need a quote for a small rework of a Solidworks SLD drawing 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Attached is an STEP of the crankcase on a small two-stroke engine. A change is needed to the crankcase. Also attached is a photo of a plastic model of the same engine - note the simple crankcase on the same axis as the crankshaft - whereas on the STEP , it is at an angle. This angle to be changed to that of the simpler model photo. Being in Sydney to visit after the lockdown would be an advantage.

  $245 (Avg Bid)
  $245 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Modal analysis 5 วัน left

  A simple project to create a) 3D model of the spindle of a machine and do modal analysis from a 2D drawing b) 3D model of a simple part from a 2D drawing

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Trophy icon Design a tshirt graphic 1 วัน left

  Hi, Could you please do a 'line' drawing of the attached image. I will be printing this on a t shirt

  $29 (Avg Bid)
  Trophy icon Turn me into an anime character 1 วัน left

  Hi, I am looking for someone to draw me into a anime character. I plan to use the image as a profile picture for my social media and work accounts. I attached some images of myself for your reference. Best drawing wins! Some specs: - Need only a portrait from the bust up. - Preferred anime styles: 90s Anime, Studio Ghibli, My Hero Academia - Having a background is a plus! Be as creative as yo...

  $50 (Avg Bid)
  การันตี

  I have a picture of some product. I have an improvement I want to make to the product. I'd like to explain what it is to you via zoom, and then have you draw it via computer. I will accept any art style as long as the final result looks good. It is a very simple drawing. Super simple. It's just a modification to a bowl type product. That's it. If you are attentive, should only...

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Civil engineering 5 วัน left

  Civil engineers are integral for helping to create roads, build bridges and maintain transportation and structural infrastructures that we all depend on in the cities and towns around the world. So, it comes as no surprise that civil engineers continue to stay in demand in the job market, regardless of where in the work they are. The U.S. Bureau of Labor Statistics projects an 11-percent growth in...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I would like to make a floor plan and 3d view for my upcoming residential project in kerala, would lile to integrate European and kerala style into it. 4BR villa two floor. Those who are willing can message me more details will be provided that time. Attached site drawing.

  $210 (Avg Bid)
  $210 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา
  Architectural renderings for house plans 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have an architectural drawing of a house and need to make a rendering for future exterior look of the house.

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  83 คำเสนอราคา
  Biology Teacher for NEET Aspirants 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Online teaching tools is must i.e digital pad or writing pad. Or proper setup of green or white board with mic and tripod. Qualification : must be graduate. Experience : prefered.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  Hello. I need a sketch/drawing from a house out of a picture. The House I need is marked in the picture. The 2nd picture shows the style I need for the sketch.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Trophy icon Logo design for Bio sub brand 5 วัน left

  Hello, we are looking for a simple logo for our new sub toys brand : Tolo Bio - Tolo is our main brand and we need to keep the same font. Bio is new as it is for bio degradable plastic toys. Note: Maximum 2 colors. The logo will be pad printed on the product so needs to be fairly simple and also needs to look good in black and white. I am attaching the original Tolo logo. Note : only font needs to...

  $58 (Avg Bid)
  การันตี
  Trophy icon Hand drawing of 3 images 5 วัน left

  Could you kindly replicate the 3 images uploaded (building 1, building 2, building 3) in a hand drawn style. I would like the images to be in black and white, sqaure format and just a few touches of colour when necessary. I have attached example images for you to get a better idea of the style. All of the 3 images need to be same style.

  $20 (Avg Bid)
  I am looking for OpenGL + GLUT developer. 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I need to made 2D,3D drawing program with OpenFramework or OpenGL+GLUT. You should develop it in XCode. Please make proposal if you have similar samples. I will share detailed document to hired developer. Best regards.

  $587 (Avg Bid)
  $587 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I need 2 simple layout plan drawings in autocad. - will provide you with sketch and dimensions - will require the autocad file of drawing - will require PDF file of drawing

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  Hi I’m looking for an experience engineer to design a device which has sensor and plays sound when someone enters

  $472 (Avg Bid)
  $472 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  I have a Tradingview Script which I coded myself. It needs some work, and I'm looking for a freelancer I can work with regularly (perhaps once a month) to add and update the code with new ideas, but first and foremost, I want my code cleaned up and some of it redone to ensure it works properly. There are some issues with alerts triggering at incorrect times or the script drawing on the chart ...

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I am doing a small project on my house, a 1930s semi. It involve knocking through from the kitchen to the back half of the through lounge, then blocking off the back wall of the kitchen to create an understairs toilet, opening on to the hall. I have had a structural engineer's report done and submitted the building regulations application. I need to get drawings done for my builder and probab...

  $466 (Avg Bid)
  $466 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  Hi, I need plans for a bumped out, curved on the inside, window seat. smaller version of attached photo. I have a window in the wall already but just need to bump out from existing dining area.

  $892 (Avg Bid)
  $892 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Patent Drafting Assistance 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I would like to file a patent under MYIpo (Malaysian), I would need the assistance for someone to draft all the legal documents and specifications along with few technical drawing. Guidance will be given.

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Turn Math Into Art 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Generative art refers to art that has been created with the use of an autonomous system in whole or in part. With this gig, You will turn mathematical concepts into 3D/2D designs that can be brought to life with one of these two tools (see links to understand the specific requirements for the particular tool): 1. A 3D printer (for the following link, only consider the overhangs and wall thicknes...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  looking for a dedicated artist who is ambitious and motivated enough to complete projects on schedule. Design is heraldic. It’s practically finished , looking for appropriate artist for completion sketch drawing i have need like that nice design with theme

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I am looking for an SVG file, or a PNG file of a cartoon character that you draw yourself. The cartoon character can be seen from the waist upwards, and is pulling an expression that says, “This isn't a big deal.” So, perhaps doing some sort of shrug or gesture to indicate his indifference to the situation. In the attached file, you will see the profile picture of the character ...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Trophy icon Create a STEP file from a simple dxf 7 วัน left

  The attached file contains a simple drawing of a hook. Create a 3D STEP file, make the thickness of the hook 4mm.

  $10 (Avg Bid)
  การันตี
  Stationery 4 วัน left

  Dear We would like to have branding for our EST we have the logo and we like it so we need the below: 1- Re Design logo + social media logo size 2- Business Card Double Side 3- Company Profile 4- Power Point Presentation 5- Word Letter Head 6- Letter Head 7- shop external Logo panel 8- Note Pad 9- Email Signature All requested items in both Arabic and English and please we need the original ...

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา
  Graphic Designing 4 วัน left

  What are my greatest strength as a Graphic Designer? Precision, attention to detail, passion for my work, which reflects in each painting or drawing. These are my greatest strengths as a graphic designer. What I struggle with, however, is meeting deadlines. I have worked as a freelancer until this point, and sometimes I just took on many projects, too much work.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Make my logo -- 2 4 วัน left

  This is a drawing of my logo. I would like it made into a vector file. Please make it the colour #82A480 Thank you

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา

  Hello Guys , I am looking for structural Engineer for 2 Floor Tenement House Construction in West Bengal , Building Elevation is ready, Need your help to layout plan, Working drawing with with BOM estimated cost. soil Need to be consider Normal.

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา