ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  7,693 add facebook connect phpizabi งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  I have downloaded Gliver Framework but I am not able to connect with it through XAMMP. Anyone help?

  PHP
  $20 (Avg Bid)
  $20 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล

  I want to connect to 3G using the PPP protocol. I use GSM 32 PORT bailing modem

  $478 (Avg Bid)
  $478 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล

  Javascript/Django real time websockets to connect to postgresql and pull data Have a django App, using a javascript plottng library whch needs real time data pulled from a postgresql. Not able to get the socket/api running Python Django Postgre sql Java Script Please do not use Node.JS

  $212 (Avg Bid)
  $212 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  16 การประมูล

  I have a VPS centos 7 and WHM/CPanel. I need to connect the socket.io+nodejs chat (copied from internet) with my server centos 7. You have to bind the port and the website must look like: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I use ENGINTRON to redirect subdomains ------> VERY IMPORTANT: Freelancer must write every step

  $149 (Avg Bid)
  $149 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล

  I need to connect CRM Vtiger with Elastix or Asterisk to make calls clicking on the CRM

  $161 (Avg Bid)
  $161 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล
  Need Stripe Connect sign up page for website 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a service provider website with IOS and Android app that accepts payments via Stripe Connect. I need to customize sign up page for the Multi-Vendor service providers to input information like Bank details for payouts and Identification upload for Onboarding process to be done by Stripe. Something similar to Task Rabbit Onboarding sign up Site

  $263 (Avg Bid)
  $263 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล
  Install LDAP on Centos7 and configure Roundcube to connect 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Here is a link to the instructions [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]://[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]:-LDAP-Address-Books Just make sure LDAP is running and Roundcube is connected to it and also get this ready to connect to Microsoft Active Directory. Please don't bid if you will just experiment. My server is on AWS

  $37 (Avg Bid)
  $37 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  16 การประมูล
  Connect to Web API with javascript 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have provided a sample project that demonstrates what we need to accomplish. Basically, we want to send a JSON object to a web API in the body a POST. The web API will return a JSON object which we want to parse. The object is a simple key/value array. We need to loop through that array and output that values to the appropriate table cells on a php page. Comments in the [เข้าสู่ระบบเพื่อดู...

  $481 (Avg Bid)
  $481 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  82 การประมูล

  can someone write a quick program to read DC voltage from a 9V battery using USB Agilent 34410 and record data every 1 min in txt file? Thanks

  $70 (Avg Bid)
  $70 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล

  Our treadmill need to be operated via bluetooth. Currently some treadmill support FITSHOW App while Some support GFIT. Future Model may support some 3rd party other app. We want a single app for all our treadmill and lifetime support and update Fitshow : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] GFIT. : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู...

  $834 (Avg Bid)
  $834 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  17 การประมูล
  Connect two Wordpress sites with SAML 2.0 using SimpleSAMLphp. 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Strong PHP/MySql skills needed. Install two basic worpress sites on local host as separate domains(site1, site2). Use No plugins or themes other than 2017. Install SimpleSAMLphp, separate for each wordpress site. ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) Fully configure one site1as IDP and site2 as SP. Configure IDP first setup Must use SimpleSAMLphp only. No plugins. Use WP users data...

  $49 (Avg Bid)
  $49 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  17 การประมูล
  Help connect to SOAPClient via SOAP request V1 and retrieve data 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a simple requirement of connecting to a Soap Client via SoapClient method on my local WAMP server. WSDL mode using V1 Soap. I need to fetch data from the Magneto storefront

  $30 (Avg Bid)
  $30 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล
  software needed to connect to PC or MAC from anywhere 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  need to connect to mac and pc, looking for the developer you can build the custom application to do so.

  $174 (Avg Bid)
  $174 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล

  connect php with MS SQL Server on ubuntu

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล

  Hello, we need to connect 1 API to Magento Store.

  $33 (Avg Bid)
  $33 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  Help connect woo commerce to my already build themed wordpress site 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have build a wordpress site using a plugin theme that has accommodation bookings. Due to the fact i am in South Africa, I cannot use Stripe so need to use a difference credit card payment method. Please help?

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  61 การประมูล

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Basically, this website is a charity site where we post items. Users can browse and, on the product page, they would pick up an item and tell us they want a particular item, we will then send it to them for free. There’s already a “Paystack” payment gateway is integrated, and it has a monthly subscription of payment is enabled. 1) So, what I need you...

  $46 (Avg Bid)
  $46 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  18 การประมูล

  Connect a file in S3 bucket to AWS athena service database and able to query the data in it?.

  $27 (Avg Bid)
  $27 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล

  WE NEED A BULK SMS SENDING SYSTEM TO USE WITH WIRELESS GATEWAYS AND HANDLE HIGH VOLUME. CONNECT WITH SMPP AND HAVE CLIENT ACCOUNT MANAGEMENT INTERFACE FOR BULK SMS CAMPAIGN SENDING

  $805 (Avg Bid)
  $805 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล
  App to connect website content. 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an iPhone/iPad app. I would like it designed and built.

  $597 (Avg Bid)
  $597 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  66 การประมูล

  I just need help in connecting my G suite business email to Shopify. I don't understand it whatsoever!

  $25 (Avg Bid)
  $25 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  12 การประมูล

  I need an Android game. I would like it designed and built. a counter strike game that can be connected via wifi and can be played with friends

  $441 (Avg Bid)
  $441 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล

  Hello, I have a website using PHP, JQuery, and MySQL. I have a clients table in a MySQL Database. The ...data (I believe in JSON) and pushes any updates from the MySQL table to the API. I am personally reasonably familiar with PHP and MySQL, but have no idea how to properly connect and access the data using the API. I do have the API documentation.

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  99 การประมูล
  Resume Project: PayOne EZ-Connect integration on Magneto Extension 16 ชม. left
  ยืนยันแล้ว

  ...===================== We would like to integrate a new payment method for QPAY (PayOne EZ-Connect) on Magento as an extension. We have the integration guide for QPAY. This guide is written for merchants who have signed up through PaymentGateway to use it as their processor and EZ-Connect Interface as their solution for handling electronic transactions (payment,

  $294 (Avg Bid)
  $294 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  22 การประมูล
  Connect WordPress to MailWizz 10 ชม. left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for someone who can help me set up an automated newsletter using Mailwizz. All the content for it comes from a WordPress site.

  $573 (Avg Bid)
  $573 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  79 การประมูล

  I need someone to design and opt-in email form for the home page of my website. I also need that form to be connected to my ActiveCampaign account (connect to a specific list) I also need a few things updated on the menu bar, update forwarding links.

  $26 (Avg Bid)
  $26 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล
  VB6 module to connect to Bitstamp HTTP private API หมดเขตแล้ว left

  The crypto exchange Bitstamp provides a HTML API, that allows to receive account balance, place trades and several more functions. Details can be found here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I need a module or class or wrapper, that allows me to access this API from VB6. No .NET dependencies should be included. The application should be able to run under Win 10 and Windows Server 2012R2.

  $549 (Avg Bid)
  $549 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  20 การประมูล
  Connect Voice Calls to Alexa Voice Service หมดเขตแล้ว left

  We are looking for Developers having prior knowledge of integrating Alexa Voice Service to connected products. By dialing a certain number from mobile/landline, which essentially lands in a server… one should be able to perform most of the functions provided by Alexa Voice. Also, some customization is required wherever technically possible. We are not aware to what extent customization ...

  $1055 (Avg Bid)
  $1055 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล
  Integrate Stripe connect in React native application หมดเขตแล้ว left

  We have an application based on React Native platform. We want to integrate Stripe connect gateway on the app. The platform account is based in FRANCE . Let me brief you how the app will work. The app takes money from buyer and holds it in platform account. Once the seller has shipped the product and the buyer has confirmed the delivery, Then the

  $580 (Avg Bid)
  $580 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  24 การประมูล
  Connect Wi fi on CentOS Command line หมดเขตแล้ว left

  ...wi fi card. Its newly installed ethernet is working fine. I Dont know how to connect this system with my wi fi network in command line mode. Your Task: 1. Connect this system with wi fi. for internet access. its only command line system. 2. Teach me how I can simply connect any wi fi network over commad line /terminal based system. Language speaking

  $15 (Avg Bid)
  $15 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  14 การประมูล

  The requirements are as follows: 1. Explain the ways of connecting an iPhone/iPad to a video projector to mirror/share the iPhone/iPad's screen. 2. About 1000 words. 3. 2-3 pictures. 4. Be original and express your opinion. NO Plagiarism!

  $25 (Avg Bid)
  รับประกัน
  $25 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 ผลงาน
  Connect Bitrix24 CRM to MS SQL Database หมดเขตแล้ว left

  Find brief below; There's an existing database of customers which are stored in MS SQL. The client wants to access the customer database from Bitrix24 CRM. The customer database has fields such as Name, address, etc. These fields can be created in Bitrix24 CRM but the information is to be pulled from an MS SQL database. Can you do this? best regards, Dabo Etela

  $447 (Avg Bid)
  $447 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  17 การประมูล
  Build an amazon connect instance หมดเขตแล้ว left

  Build an amazon connect instance with CTR and ingest live streaming data from connect to Kinesis and S3 bucket using Elastic search. Also need to use visualization tool to analyze real time data

  $207 (Avg Bid)
  $207 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล

  We put a dropzone file upload form inside a variable element, we need to insert the files uploaded via the form to a mysql table related to the element ID in order to retrieve the correct files everytime the user access different elements. File upload works and files are uploaded, we need: Files uploaded also to mySQL and attached to the element id in order to show only files uploaded in that ele...

  $189 (Avg Bid)
  $189 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  35 การประมูล
  website - conference connect หมดเขตแล้ว left

  I have the files for an old site that I would like reinstalled - this is an urgent job. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  44 การประมูล
  Connect uniCenta POS to a Tablet Menu Android APP หมดเขตแล้ว left

  We have this Open Source software uniCenta POS ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) and we want to connect that Ubuntu software to this Android Tablet Restaurant Menu ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) or this other one ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL])

  $170 (Avg Bid)
  $170 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล

  We have a Wordpress website that displays items in our auctions from Woocommerce products. Previously, we imported these from a spreadsheet with a plugin but we now have an SQL database on an Azure server (seperate server to the website) that stores the same data. We need someone to modify the website so that it automatically lists items from the SQL database, instead of us importing them from a s...

  $175 (Avg Bid)
  $175 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  28 การประมูล
  bash script openvpn server connect to panel หมดเขตแล้ว left

  i alreadt have server script my need is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] panel side sample like this [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $21 (Avg Bid)
  $21 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  Connect social marketing tools to website หมดเขตแล้ว left

  I have connected facebook, mailchimp and google to my website for social media marketing purposes and want someone to view and see if all my social pixals and everything is connected perfectly to make sure i can get the best out of my social marketing.

  $84 (Avg Bid)
  $84 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  20 การประมูล
  Connect our Magento 2 shop to Facebook Marketplace หมดเขตแล้ว left

  Facebook Marketplace is where you post local ads. We want to select the catagories in our shop and connect them to FB Marketplace. The refresh rate is to be set in the admin. Our catalog is over 500.000 items so that's why we need to select which categories to connect. Also the number of items we want to select so FB Marketplace won't overflow. So

  $240 (Avg Bid)
  $240 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  25 การประมูล
  Averitt Shipping API + Shopify Connect หมดเขตแล้ว left

  I need a freelancer to use the Averitt Express Shipping API and connect it to a shopify website to produce automated shipping prices. This is for 6 products and will be based on weight. I need a freelancer with the following experience: - Experience with shipping API's and Shopify websites. Preference to those that have worked with Averitt. - Must

  $171 (Avg Bid)
  $171 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  11 การประมูล

  Connect android app with firebase. design database structure and make it working. With all server side working perfect functionality in Firebase

  $41 (Avg Bid)
  $41 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  17 การประมูล
  I need an PHP to connect to Cloud Firestore หมดเขตแล้ว left

  I need an PHP file to connect to Cloud Firestore and store JSON data in Cloud Firestore.

  $24 (Avg Bid)
  $24 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล

  Hello, I need to connect a specific database section that contains products and users, from an APP developed in PARSE SDK, to a WordPress website with WooCommerce. The synchronization can be done through a CSV file, REST API, or directly connecting the app database section with the website. Suggestions are accepted. Please tell me the option you

  $199 (Avg Bid)
  $199 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  18 การประมูล

  I have an HTML template that needs to be connected to a back-end written in react redux. This react-redux app uses a separated client and server, servers, architecture. Start your cover letter with "I like to react and redux" or you will be automatically disqualified. I'm a full stack engineer. I'll get into the technical details in PM Only experienced developers. Project mus...

  $1184 (Avg Bid)
  $1184 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  59 การประมูล

  my project is a hangman game that uses google api and the game is finsihed i just need to connect my geocode wih the google maps api [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  11 การประมูล

  Hi There, I am currently looking to add subscription payments VIA paypal to my current website. The goal will be that someone will buy a subscription for 30 days. Once payment is approved will submit information into 2nd API with the user details. System will need to check if user canceled subscription with Paypal. If cancelled at the end of the

  $142 (Avg Bid)
  $142 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  22 การประมูล

  i have there is program reflect with PPTP VPN networking after connected with windows more description for that i have pptp vpn ubuntu server , and after connected with windows the most application on windows working with new pptp new network but there is one application refuse working well with new pptp network so i hope there is some one have experience with linux configuration or windows n...

  $40 (Avg Bid)
  $40 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล
  Unable to connect Since Digital Ocean Resize หมดเขตแล้ว left

  Yesterday I had an error saying tmp folder was full disk ran out, my initial thought was to upsize so it had more space but l...more space but later realising it was just the tmp folder needed clearing out, but I had resized and since the resize i get an error on the front end of my website Unable to connect I cannot work out what has gone wrong :(

  $99 (Avg Bid)
  $99 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  24 การประมูล
  Connect SQL Server with PHP on Ubuntu หมดเขตแล้ว left

  Connect SQL Server with PHP on Ubuntu

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  14 การประมูล