ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,166 add tab social engine งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Linear Regression modelling( MiNI TAB only 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Business forecasting expert- regression- modeling- RMSE- autocorrelation coefficients - MINITAB - Excel

  $54 (Avg Bid)
  $54 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  11 การประมูล

  Paperless Employee Onboarding Software (Android Tab App integrated with HRMS Web Application) Features: 1. eForm based interface to fill onboarding details 2. esignature - stylus or fingertip based signature 3. esignature superimposed on form 4. mobile OTP based aadhar authentication 5. scanned document upload 6. checklist for completion of onboarding

  $842 (Avg Bid)
  $842 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  15 การประมูล

  ...GUI which creates simple graphs of the signals for the post processing of vehicle benchmark data. I want to add a tab which can create the signal graphs based on the formulas imported from a excel sheet. The graphs should have options to add another graphs. Now I have an excel file which has different cases listed in matrix form. So we have to import

  $187 (Avg Bid)
  $187 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  16 การประมูล

  ...GUI which creates simple graphs of the signals for the post processing of vehicle benchmark data. I want to add a tab which can create the signal graphs based on the formulas imported from a excel sheet. The graphs should have options to add another graphs. Now I have an excel file which has different cases listed in matrix form. So we have to import

  $236 (Avg Bid)
  $236 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  21 การประมูล
  moving tab in android app หมดเขตแล้ว left

  Hi, i have a xml background layout of android there, i just want when you swip, it change for tab. A demo of it will show you in chat. In attach a demo of the layout. You get the code of what i have, you just need to make the tab move to another page tab. nothing more Less bid win.. Im thinking around 25$

  $23 (Avg Bid)
  $23 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  26 การประมูล

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Im looking for a freelancer who is able t...com/lista/balatoni-minimax-hajo/ Im looking for a freelancer who is able to fix the "Jegy" button link to the "Jegyvásárlás" tab. The border-bottom should be blue if its active, and if im trying to go back to the another tab ("Részletek") it not works.

  $34 (Avg Bid)
  $34 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  49 การประมูล
  Customize my accounts Tab in woo commerce หมดเขตแล้ว left

  ...account tabs. Want such functionality which allows me to add or remove any number of tabs in my account page and also help me to embed the payment method tab. Tabs can be user specific, so whenever any customer added to website, I can create different contract tab, payment method tab, work progress tab etc. Any plugin or coding in which I can change the

  $115 (Avg Bid)
  $115 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  22 การประมูล
  Business Forecasting and Mini Tab expert หมดเขตแล้ว left

  Looking for a Minitab expert to assist

  $35 (Avg Bid)
  $35 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  12 การประมูล
  Add a blog page tab to my website หมดเขตแล้ว left

  I have an existing wordpress website and I require a blog page so I can post blogs. Please provide me with a link of work completed.

  $25 (Avg Bid)
  $25 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  82 การประมูล
  Bootstrap 3 and JQuery - Nav Tab Bar หมดเขตแล้ว left

  ...nav bar (tabs) done up which displays the following tabs by default - Event Info and Round #1. 2. There needs to be a third tab shown, which will allow two more tabs to be added to the bar, after Round 1 but before the add tab button. 3. The Round 2 and Round 3 tabs need to have a cross on them to allow them to be deleted. Event Info and Round #1 can

  $21 (Avg Bid)
  $21 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล
  Angularjs Issue in Internet explorer on tab หมดเขตแล้ว left

  anuglarjs directive is not working in internet explorer on tab from the text box

  $23 (Avg Bid)
  $23 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล

  Hi ! I'm looking for someone to remove the "Additional information" tab of my single product page on Wordpress AVADA theme template.

  $25 (Avg Bid)
  $25 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  36 การประมูล

  i need a visual [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] test dialog that read the url in the active browser and active tab. This for the latest version of all major browsers. Edge, firefox and chrome The dialog has 1 text window. The program gets the url from the active browser which is in focus. it also need to work for different languages of the browsers.

  $107 (Avg Bid)
  $107 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล

  Hi I do some social media management amongst other things. I have one client for whom I have been editing his Facebook page. This client has stores for the same business at two different locations in different Sydney suburbs. She owns two furniture shops. Therefore, I enable Facebook multiple locations service and set up a sub page for each location

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  New Tab and function needed on existing app หมดเขตแล้ว left

  Hi We have an app built on KIVY (GUI) Backend is in python and php. Developer should know 4 things: 1-: multi...api firstly: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) 2- PHP 3-Python 4: KIVY For someone with knowledge of all 4, this should be a very simple task. We need a tab and corresponding page to the app built on KIVY (the GUI part).

  $39 (Avg Bid)
  $39 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล
  Add a product tab (Ingredients) to shopify หมดเขตแล้ว left

  I need a product tab to be added to the shopify front end which has all of a product ingredients, this would be placed next to the two tabs already there: Product description and reviews. The store uses a theme Funify which can be found on themeforest There needs to be somewhere in the back end for each product to add ingredients and if left blank

  $29 (Avg Bid)
  $29 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  12 การประมูล

  ...Salesforce App that creates the following things: - Custom Object with several fields (Text, AutoId, Date, 3 lookup relationships to User/Contact/Lead) and Custom Layout - A Custom Tab - Change Design of related list in Lead/Contact You create this app and we are then able to change minor details (name of field, etc.) and are able to publish the App ourselves

  $169 (Avg Bid)
  $169 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล
  Update our Real Estate Website and ad a tab หมดเขตแล้ว left

  Please Do Not bid until you read the project details. We won't accept your bid if you don't read the attached Word document detailing the job description and changes that need to be made.

  $249 (Avg Bid)
  $249 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  20 การประมูล
  Create a 5 tab static website หมดเขตแล้ว left

  I need a new website. I need you to design and build a website for my small business.

  $101 (Avg Bid)
  $101 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  87 การประมูล

  In an Xamarin application for android, need the tab bar in bottom along with the badge count. We have come across with a control on github [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] that does the tab bar in bottom for android - but lacks the badge counter. So, here are the two possibilities: 1) Either provide the extended version of the

  $107 (Avg Bid)
  $107 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล