ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  19,587 add vpn connect ubuntu 904 งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  502 Bad Gateway error nginx ubuntu amazon server 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need to fix 502 bad gateway error due to which my site is down

  $17 (Avg Bid)
  $17 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล
  Need a soultion of hiding VPN servers / avoiding blocked 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Our VPN servers’ real public IP would be blocked by strong firewall. As the result the users cannot connect to VPN servers. To use Proxy servers with their IP pool is a solution. The user connects to Proxy and then our VPN server. I could pay for better Proxy service provider. However I also welcome any new and better ideas to avoid our VPN servers

  $75 (Avg Bid)
  $75 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล

  Javascript/Django real time websockets to connect to postgresql and pull data Have a django App, using a javascript plottng library whch needs real time data pulled from a postgresql. Not able to get the socket/api running Python Django Postgre sql Java Script Please do not use Node.JS

  $223 (Avg Bid)
  $223 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล
  Vpn Expert Required 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...who can help me setup different protocols(openvpn, [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] etc) for vpn , basic requirement is restricted access to office [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] are alot tutorials available on google ,posting just to save time ,please bid only if you have experience of vpn server , server will be ubuntu or centos , client will be ios ,android, mac os ,openwrt [เข้าสู่ระ...

  $52 (Avg Bid)
  $52 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล
  VPN Control Panel or Addon/Module 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i am looking for control panel for VPN hosting businesses using pptp & strongswan vpn. the functions required is stand alone system or addon/module integrated to WHMCS preferred. * create VPN account * suspend vpn account * delete vpn account more information can be found about strongswan on [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $260 (Avg Bid)
  $260 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล

  Just follow these instructions I think. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $30 (Avg Bid)
  $30 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล

  Just follow these instructions I think. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 การประมูล

  WE HAVE SSL INSTALLED, IT JUST HAS NOT UPDATED CORRECTLY EVERY MONTH.,

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล
  $114 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  41 การประมูล

  I have a VPS centos 7 and WHM/CPanel. I need to connect the socket.io+nodejs chat (copied from internet) with my server centos 7. You have to bind the port and the website must look like: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I use ENGINTRON to redirect subdomains ------> VERY IMPORTANT: Freelancer must write every step

  $149 (Avg Bid)
  $149 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล

  ...can not use Internet. So I am finding someone who will allow me to use his/her mac PC via teamviewer. Candidate should have the followings. 1. MacOS 2. Internet for IPV6 3. No VPN 4. Teamviewer or Anydesk. I will release my iOS app using candidate's PC. This job will take less than 1 hour. Once everything goes well, it will be a long term contract.

  $25 (Avg Bid)
  $25 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล

  I need to connect CRM Vtiger with Elastix or Asterisk to make calls clicking on the CRM

  $161 (Avg Bid)
  $161 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล
  Need Stripe Connect sign up page for website 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...accepts payments via Stripe Connect. I need to customize sign up page for the Multi-Vendor service providers to input information like Bank details for payouts and Identification upload for Onboarding process to be done by Stripe. Something similar to Task Rabbit Onboarding sign up Site is build with NPM , NODEJS, MongoDB, Ubuntu 14, NGINX Hosted on AWS

  $263 (Avg Bid)
  $263 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล
  Install LDAP on Centos7 and configure Roundcube to connect 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Here is a link to the instructions [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]://[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]:-LDAP-Address-Books Just make sure LDAP is running and Roundcube is connected to it and also get this ready to connect to Microsoft Active Directory. Please don't bid if you will just experiment. My server is on AWS

  $38 (Avg Bid)
  $38 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  14 การประมูล
  Build VPN server from a windows 2012 server 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a windows 2012 server VPS and need it to be a vpn server.

  $110 (Avg Bid)
  $110 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  32 การประมูล
  Connect to Web API with javascript 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have provided a sample project that demonstrates what we need to accomplish. Basically, we want to send a JSON object to a web API in the body a POST. The web API will return a JSON object which we want to parse. The object is a simple key/value array. We need to loop through that array and output that values to the appropriate table cells on a php page. Comments in the [เข้าสู่ระบบเพื่อดู...

  $481 (Avg Bid)
  $481 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  82 การประมูล

  can someone write a quick program to read DC voltage from a 9V battery using USB Agilent 34410 and record data every 1 min in txt file? Thanks

  $70 (Avg Bid)
  $70 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล

  ---> [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ---> German accounting SKR03 ---> postgres on /

  $187 (Avg Bid)
  $187 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  29 การประมูล
  Install quickbox on my ubuntu server 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a new server with OVH, I have litrally just set it up and I want to install: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I have tried, however running the copied command just hangs apt-get -yqq update; apt-get -yqq upgrade; apt-get -yqq install git lsb-release; git clone [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] /etc/QuickBox; bash /etc/QuickBox/setup/quickbox-setup Also if I try and run: apt-get -yqq update it also han...

  $103 (Avg Bid)
  $103 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  31 การประมูล
  Configure PCs, Network Infrasture and Small Business Server 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...works as required, racking & stacking etc. Configure Cisco switch 4948-GE g, layer 2 segments, management, security) Configure Cisco router 91-K9 (Dot1q gateway, remote access VPN for­ management, routing, security) Configure layer 3/DHCP on 30 desktop PCs Configure Active Directory server ­ Configure DHCP server & hosts Configure layer 2/3 security

  $500 (Avg Bid)
  $500 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  32 การประมูล