ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  282,461 address gener งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ต้องการผู้ที่สามารถทำ SCADA ดึงข้อมูล Modbus Address จาก MK5 ของ Atlas copco Compressor

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  DD - V 5 A - LAMP - Improve MYSQL-PHP Programming Project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Provider but the button is fully optional But is they want via payment and approved in admin we will get a notification under : Add Verified with status  Pending ( meaning user paid to be considered verified !) and you need to send an email receipt to admin so we know someone paid and we need to verify him in the verified popup window allow the provider or the buyer  to add About  :_________ Address: Phone: Email: with documents to load: all Optional Doc 1 ________( Proof of Offer/Product) Doc 2 ________( Proof of Offer/ Product) Doc 3 ________( Proof of Offer/Product) * we need this project done in 5 days you get access to server . $150 budget thx ...

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ...are 9 and 5, then the output should be 45. N.B: You should include the MARIE code in your Answer (not a screenshot!), with an explanation of your code. Example: Add One /Add 1 to AC Add a screenshot of the simulation, showing the result (A screenshot of the MARIE Simulator window after running the program). Instructions: Use “ORG” instruction to start your program at address equivalent to 51210. Use your last university ID two numbers to input the values of x and y. For example, if your ID is 2215161678205, then you will use the number 0 for x and 5 for y. Do not forget to change the representation of the Input and Output windows in the simulator to Decimal. You should include the proper labels and directives at the end of your program....

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Add some features in Laravel system 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to add IP Address of the client in the tickets system created by Laravel 8. And fix little issues

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Income Verification Report 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ... Please view the attached sample report for guidance. The system will require a back-end for admin and user access and also a payment processor integration to charge per report generated. The user will login, and insert their banking credentials and authorize the generation of the report, then they will select the customer that will receive this report. One copy will be sent to their email address, and the other copy will be sent to the user (Bank or other user) dashboard as a secure link which they can use to download the report. When the user of the report (a bank or other lending institution) downloads the report, an $8 fee will be charged. The admin dashboard will have number of reports generated, number of active customers (end-users), number of reports generated and a...

  $1280 (Avg Bid)
  $1280 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I whitelisted a specific static IP for my webserver and I lost access to the IP, I need someone who can mirror that specific IP address to browse the web, that when visiting the webserver page, that specific IP address should display

  $210 (Avg Bid)
  $210 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  devlop a android app 6 วัน left

  ...property. Payment will be made after the work. We are looking for an Android App where people will download our app, select their problem of their electronic appliances for diagnosis, schedule their first free video call with our experts. Their will be three panels. Customer panel Partner panel Admin panel on web. Customer App part: After customer signup, customer needs to enter their details, address, pincode on their profile. When customer will open their account then they will see the services available on their pincode only. When customer will open their account, app will fetch their current location by automatically or by entering pincode. Customer will download our app, select their problem of their electronic appliances for diagnosis, schedule their first free video call...

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Migrate Magneto Site 6 วัน left

  Migrate Magneto Site Migrate Database Update Address and Phone Numbers Update Site Currency to GBP

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  In this web application, the system must be able to detect fake reviews of the product and spam reviews with the use of different algorithms like word dictionaries, IP address tracking, ontology, etc. using API of any famous e-commerce website.

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  detect mobile user agent for php script 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I attach my script in php, it is based on the live and redirects the user to the direct link hls (m3u8). The link is generated based on the user's IP address and user agent to be usable, this script works from PC and Native HLS for chrome or firefox installed, but does not work from mobile. the job is to find a solution for mobile devices, it will have to work on all android and ios devices further clarification in private chat

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Flutter App for a food truck 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...app for Android and iOS using flutter. Features: - runs on iOS and Android - show locations of the truck which differ on a daily base - show food items - pre-order food items with payments - allow to subscribe to a location to receive push notifications Detailed specification =========== Truck locations ——————— - configure per weekday (every Monday, Tuesday, …) - attributes: name, description, address, multiple images - subscribe to push notifications for each location individually (1 user can subscribe to multiple locations) Food Items ——————— - Attributes: Name, description, multiple ingredients, multiple images, multiple prices with names (for example: different sizes = different pric...

  $1506 (Avg Bid)
  $1506 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Mega Keyword Research Project - Multiple Workers Required! 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I am looking for a keyword research expert who can perform keyword research on a given list of 1500 brand names. Use keyword variants by reordering words with the same meaning to find additional k...enough to match the same (For e.g: Hyatt Place Chelsea NYC, Hyatt Place NY Chelsea) - Pick up to 5 keywords for each property - In the proposal, use the word "ilovetravel" so I know you have read this whole instructions. - Carefully review as the same brand keywords can confuse you with results. (Don't pick "Hyatt Place New York Midtown South" as it presents different property at different address) Incentive: $20 per 1500 recordsets. I need 1.2 million properties/hotel keyword research so you can expect continuity of work from me. I will share the G...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  build a homepage for a wordpress online store 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  we have an online multivendor store need to design a homepage that include 1- place to retrieve user location 2- then send this address to database and show the vendors and product near him . 3- send this location to end-back to use in delivery process the store have a plugin that allow every vendor to set his address and the distance he serve also the store retrieve user location at checkout

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  IDEX-data-0toZ 6 วัน left

  I am looking for emails ( 1 to 2 as available ) and address , from web site as below and it is to be taken from exhibitor list ,,,,,to arrange in excel sheet as attached below for sample. 6 to 7 company data is copy and paste is done for understanding.

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Taiwan Healthcare 6 วัน left

  Taiwan 1) Discuss the population health management strategies within your country of study. 2) Discuss the state of health disparities. What populations are at risk for increased morbidity and mortality? Why? What strategies are being implemented to address these disparities? What is the current system structure that leads to these disparities?

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Medical Application 6 วัน left

  Hello, Hope you are doing well. I need assistance in filling up an admission application for my friend. I need a promising answer to this question - "Many in our community are unable to access dental care for many reasons (e.g., no insurance, limited financial resources, lack of providers who accept public insurance). What role do you see yourself playing to address access to care dilemmas while you are in school and in your post-graduate career?" Do let me know if you need any more information. Much thanks!

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  emails for SIDM members 6 วัน left

  I am looking to find the emails ( 1 to 2 ) and address ( 1 to 2) for SIDM members, If someone can find it in better way then it is good for work. I am also sharing the link for web site of sidm I will also attach below the excel file format with name of the company where the data need to copy as required. 1-one method is to open each company and copy data 2- or if someone can find it out from net where it is available, Please make some search from your side to get the data as required. Person should have net connection and computer for data processing work and full time free so as to complete the work fast.. For any confusion. pl message me. PERSON WHO CAN GIVE MORE TIME OR FULL TIME IS BETTER TO COMPLETE THE PROJECT.

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  ...population mean hourly wage rates are not equal between two sectors. Do you agree? Propose a statistical method to examine if the population mean hourly wage rates are equal for the MNC and SME sector. Clearly indicate any assumptions made. 8. Should the Minister be concerned if the population mean hourly wage rate is higher in the MNC sector? Propose at least two(2) policies for the ministry to address this issue. Part B-1 Professional Report should be max 12 pages Part B-2: Write a ministerial brief of no more than 200 words containing no more than 3 graphs on the MNC-SME pay gap and any other interesting findings that would be of policy relevance to the Minister. Draw on the relevant evidence you have gathered from your analysis, as well as other information/evidence not cove...

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Trophy icon Build a website 13 ชั่วโมง left

  Description Please use logo color scheme. I need a website built, we are a wholesale cannabis company. We need to showcase our product as well as show what stores the product is sold at with address and maps as we cannot sell direct to the consumer attached are pics :f:/p/cory/EvOFMfA_B9xBlp8_eVsXl4YBi-9ZP4wDa5PF3D6J0S1UAw?e=HXXUJn the logos are attached Our slogan is "it's in our nature" it is minority owned and green footprint Also a contact us form and email/phone number collection point Will need to be able to upload onto wiz or godaddy. I already have the domain

  $500 (Avg Bid)
  เร่งด่วน การันตี

  We require a competent Freelancer to install Divi Wordpress Builder on a fresh new host/server (which we shall provide) and then add some content to create a "single scrollable" page website. The website will be informational (logo, text, map, address, social links, etc), as well as have an embedded Google Map, PIN locations that will be taken from a data feed which is updated daily. The successful Freelancer must be able to create a script to save the attached data feed (CSV format attached to the email) into a Google Sheet and then automatically ingest the locations from that data feed into the Google Map, which will be displayed on the website. You must have experience with the following: 1. Wordpress websites 2. DIVI Themebuilder 3. Google Map building 4. Data ...

  $325 (Avg Bid)
  $325 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Trophy icon Need Design for Business Card 2 วัน left

  I already have a logo. Just need to design a business card. The following are the information I want included. Name: Alan Lieu Address: 2712 Marietta St. Kenner, LA 70062 Phone: 504-508-1628 Email: tdlieu@gmailcom

  $25 (Avg Bid)
  การันตี

  I would like a drupal website that has 2 forms for users to complete This will be a new clean website using a default theme like Marvin. So no conflict or time needed to learn what is previously there. one will be a form to allow the user to add/edit/delete some basic contact details ... contact id company name address 1 address 2 county/town city postcode contact name contact number contact email the second form will be the actual input form for the esign content 1st the user selects a Contact ID and the system displays the data, then the user will input data into a table with dropdowns, the main columns will be like this Dept Type Description Vat % Amount the dept is a drop down choice the type is a drop down choice the description is a single line user text input t...

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  This is Small Project in php , which has following features : Form: Company Name, Address, Phone No, Email ,Contact Person, Date(This form must has Edit, Delete, Search List) Form: Invoice No, Select Company, No of Containers, Bl No, Upload Image, Date(This form must has Edit, Delete, Search List) Report by Company (display all invoices of that company) ,Select Date Between Report by Invoice No Report by Date Report BL NO has one Admin Panel

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  Hi , I lately changed my domain and can't index my old blog posts . I changed the address of my site and this is what i get .If anyone know what i have to do let me know .

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  WebScraping Script Needed Python or Node JS script 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  URL: Scrape Corporate Name Document Number Status Zip Then inside link item Scrape Corporate Name Document Number Status Zip Then inside link item Scrape address Looking for Python or Node JS script

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา
  Trophy icon Clickable Email Signature 6 วัน left

  I would like an email signature that includes: Phone number (Clickable), email address (Clickable), website (Clickable), Facebook, and LinkedIn profiles, profile picture, and a link to a YouTube video. My phone number is: (218) 325-0224 My website is https://www.offdutychief.com. Facebook is LinkedIn profile is YouTube video is

  $25 (Avg Bid)
  การันตี

  Formating 300 rows of customer data to be used in Message Media automatic txt messaging service 1. Format telephone numbers by removing the 0 and adding +64 . Column E 2. Column B is only to have trading name information. Therefore shift address information to a new column, add any supplier information ( numbers like S/n 5400 or FON 7543 ) to Column C , if column c already has a number just remove). Remove the verticle lines that are separating trading name/address /supply number Be advised that some phone numbers have yet to be populated by my sales team. An example of the correct formats the yellow row in the Freelancer expert sample

  $63 (Avg Bid)
  $63 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Amazon seller account in UK company 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  all you have to dois register a company with your passport and the company must be a uk company so that AmaZON can accept it to become a seller , then you will transfer the company to me by giving me all the details used to open the account such as: your passport information UK based company virtual number ukl based paypal business aCCOUNT VIRTUAL BANK ACCOUNT UK VIRTUAL ADDRESS VAT FOR THE COMPANY VPS SERVER AMAZON ID YOU WILL ALSO PASS THE KYC OF THE AMAZON SELLER ACCOUNT

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Power BI dashboard expert -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Sales, where the % is calculated by dollars cancelled. 4."Qty Ordered" shows the number of units the customer purchased. "Qty Damaged" shows the numbers of units that were damaged. a. Provide insight and explain your data mining method/algorithm about the main damage drivers and how Damage %'s can be reduced. b. Describe in reasonable detail the analysis method or algorithm you are using to address this problem. A pseudocode description of the method/algorithm you are using is useful. Trace through a concrete example, showing how your data mining processes on this example. c. Present the quantitative results of your experiments. What are the basic differences revealed in the data? Are they statistically significant? 5. Create a dashboard for the busin...

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Power bi dashboard 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Sales, where the % is calculated by dollars cancelled. 4.“Qty Ordered” shows the number of units the customer purchased. “Qty Damaged” shows the numbers of units that were damaged. a. Provide insight and explain your data mining method/algorithm about the main damage drivers and how Damage %'s can be reduced. b. Describe in reasonable detail the analysis method or algorithm you are using to address this problem. A pseudocode description of the method/algorithm you are using is useful. Trace through a concrete example, showing how your data mining processes on this example. c. Present the quantitative results of your experiments. What are the basic differences revealed in the data? Are they statistically significant? 5. Create a dashboard for the ...

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  NFT Smart Contract on BSC / Mintable Website / ICO 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...will be on ICO sale o Tokens sold in ICO will remain locked for 3 months o 40% of total token amount will be locked for 2 years o NFT items will be minted on our own website. (metamask wallet connection) o Minted NFT items can be sold on the 3rd party NFT marketplace. Also NFT items can be bought and sold in the LasMeta marketplace o NFT Pre-sale will be done for 666 Whitelisted address and mint limit is 1 qty per address. NFT mint price is 0,15 BNB for Pre-sale o In public NFT sale, mint limit is 3 qty per transaction. NFT mint price is 0,20 BNB for Public sale o Our token can be used to purchase in-game on platform. (in future, players will be able to buy reputation points to enter the games and tournaments,.There will be fees for each game and where these deductions are...

  $1415 (Avg Bid)
  $1415 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  I have a simple HTML website and I need a professional Freelancer to implement a BNB or other cryptocurrency payment gateway: 1. User enters dynamic form (currently static HTML) 2. User needs to pay in cryptocurrency to fixed address (any cryptocurrency is fine) 3. If payment complete, automatically show download URL/or allow user to manually validate and re-try We will provide all current HTML/CSS files

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  Hello, We have DynDNS paid account. 2 weeks before it was working. Now it is not. Address format: There is ISP router, and then Mikrotik router which is connected to local server with the concerned VM.

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  User to User Broadcast Video Selling App (iOS DEVELOPER) 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...DESIGNER! I've already had someone do a design in Figma and will not pay for anyone to do that again. You must bid and deliver a product that I can test on my phone during the project time. User to User Broadcast Video Selling App w/Pay Options Minimum Features Needed 1. User Registration • Create Username • Profile Photo/Logo . User Email Address • Location (Country) • About Me • Contact Information (Address/Phone/Email) • CashApp, Venmo and Paypal Information 2. Live Broadcast Video Users should be able to go live and broadcast a video stream from 2 minutes. A fee will be added to their account if the item(s) sell. 3. User Interaction Other users that are watching the stream should be able to o...

  $1094 (Avg Bid)
  $1094 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Trophy icon Comedy event flyer made 1 วัน left

  Comedy event January 25th Q club Address 2362 N Oxnard Blvd Oxnard, CA 93036 United States Doors open 6:45 pm Show 7-9pm Drink specials $5 dollar shots/margaritas Taco tuesday $2.50 per taco Performers: Denise carter Ellis Wynne Headliner: Skip Clark Water mark the last photo somewhere on the flyer

  $10 (Avg Bid)
  การันตี
  We want to build an interactive voice response. Using Twilio studio 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Below are the is requirements. Collect inputs, process the collected input to perform credit card or debit card payment in the following form. Amount Card number Expiration date Cvv Zip cod (optional) Address (operational)

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Amazon SP API expert 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello. There is a problem of opening access to SP-API Restricted roles for working with customer addresses. The questionnaire contains questions that need to be answered correctly in order for Amazon to open acc...the organisation as it relates to required length, complexity (upper/lower case, numbers, special characters) and expiry period? How is Personally Identifiable Information (PII) protected during testing? What measures are taken to prevent exposure of credentials? How do you track remediation progress of findings identified from vulnerability scans and penetration tests? How do you address code vulnerabilities identified in the development lifecycle and during runtime? Who is responsible for change management and how is their access granted? Please specify ...

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  We want to design website with: Client can connect to wallet and buy plt token Create 3 page for / home/whitepaper/buy token/contact We have domain address Please send me : 1-sample of project 2-how long time 3-how much to cost Thank you

  $550 (Avg Bid)
  $550 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Trophy icon Scrape 2 small websites 5 วัน left

  I need the following 2 websites to be scraped: 1) - I just need the Telstra Business Centres (not stores and not the Wifi hot spots) - see attached screenshot 2) - I need all Optus Business Centres See attached screenshot. Make an excel Col-A: Name of Business Centre Col-B: Street Address Col-C: Suburb Col-D: State Col-E: Postcode (always 4 digits in Australia) Col-F: Phone - Australian phone always has 10 digits (landline or mobile) Col-G: Email (If no email, you can leave blank) Col-H: Website Show me sample of 10 rows of Telstra and 10 rows of Optus. Any Ques, feel free to ask me. Both websites have small results. So, won't take time. Payment: $5 + $5 = $10 if u can scrape as per above guidelines.

  $7 (Avg Bid)
  Trophy icon Design for a birth card 10 วัน left

  ...class, but cute and tender at the same time. I like it to be rather minimalist, not to overcharged ! It can be a drowning or it can also be more abstract. I would like a design on a square sized card (13 x 13 cm), that opens, where we can maybe show a DISCREET picture of the baby in the INSIDE and some text like the date of birth, the name of the parents, brothers and godmother & father, our address, ... . Black & white works for me, as well as soft and warm collars. I would also like a little card that I can add with the birth list on it. Furthermore I would like a round sticker with a detail of the design or a design in the same style. I will put some examples from a card I like a lot in the attachment, but I am open for all ideas ... Thank you in advance ! T...

  $112 (Avg Bid)
  การันตี
  SafeCharity -- 2 5 วัน left

  ...the Threshold value of fund transacted. Example of latest threshold value = 10 Ether. ii. A valid account holder may transact (donate/receive) any amount of funds into/from the smart contract. iii. However, if the fund transacted is > the Threshold value set by the charitable organization: a. An alert (i.e., message) must be raised to report such a huge transaction. b. The alert must include the address of the Account involved and the amount involved. b. At any time, after any successful transaction, if the balance of funds in the smart contract is more than 50 Ether, the charitable organization must also be alerted via an appropriate message that the smart contract may have been used as a place to launder cryptocurrency. i. The charitable organization must be alerted of ALL t...

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I need data for Influencers (Mainly Fitness and Health-related) from India. From 50K - 1M Followers Max. Need it in Excel Sheet. (Name, Instagram Handle, Followers, Contact and Address details {if possible}). Need a list of at least 100 Influencers).

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  tomcat iis on same server ssl issue only apply if you know the issue

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...environment will not be stopping here. 

 Overview: The Software we are currently using to control our mining operation provides an Api that can provide necessary machine information (ie: Hashrate, power consumption, total mined, daily mined, coin or alt-coin mined, status…and more).
 A management dashboard would be needed to:
 - create, edit and make changes to Client Names, Client Wallet(s)-Address(s); and the Assignment of Clients Total number of Terahash Ownership or Rental (adding & subtracting a total number of Clients terahash)
 - create, edit and assign Clients Payout Wallet(s) 

 - create, edit and assign Clients Service Fees

 - create, edit and assign Clients Power Cost ( cents $) 
 - organize, record and submit history of payments (weekly reports able ...

  $4694 (Avg Bid)
  $4694 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  Hi there, i’m looking for someone to build me a pretty simple app. I want to create an app that allows my users to track specific crypto wallet addresses to get notifications whenever that wallet purchases a new nft. for example, if my wallet address was “12345” and my user was tracking my wallet address and I purchased a new nft, then they would get a notification saying “wallet 12345 purchased a new nft”

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Routingtable CIDR 5 วัน left

  A company has received the IPv4 address space and the IPv6 address space 2001:25:63::/48 from an Internet Service Provider (ISP). The company is connected to the ISP and with it the Internet via its own router R1, using port 0 for this purpose. A purchasing department is connected to port 1, in which 100 people work and each of them needs an IP address. A sales department is connected to port 2, in which 200 people work. Port 3 is used to connect to another router R2, whose port 0 is to port 1 of R2 is the Development department, which has 50 employees. Assign IPv4 and IPv6 addresses to the resulting IP networks, and no private IP addresses should be used. For IPv4, the addresses should be assigned as efficiently as possible to have as many additional IPv4 addresses

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Woocommerce integration 5 วัน left

  I am looking for a developer who can automate the following: Whenever we receive an order on Woocommerce, I want to be able to collect the the new data from let’s say webhooks as an example, extract the needed data such as order number, name, address, etc and Populate a form with this data via rest api. The form is on and I can provide an authorisation bearer token. I need to ensure that this job runs every time I get a new order (as in the order status is set to the status processing)

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Research Paper 5 วัน left

  Explore how the struggle for free elections, participation in the voting process, equal pay for equal work, equal access to health care, etc. in the United States continues. There are a variety of topics that you may choose from—pick one. Once you have identified the contemporary issue you will address in your paper, make the connection between your current issue and history. Answer these questions. How does the history of the suppression of rights of various groups based upon social and economic class, gender, race, religion, etc., impact the power to effect change in society to this day? Do you see any similarities in what the suffragists faced from corporations who worked to influence public opinion and legislative action against the ratification of Amendment Nineteen ...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  Develop a system allowing a faculty member to keep track of: classes information students’ information store student activities maintain grades detect plagiarism. Mainly you are designing and developing a system like Canvas and Turnitin. Due to time limitations, the system should at least allow the faculty member to maintain: student information such as name, address class information such as class name, number, location, time, and list of students enrolled. activities such as activity name and number (assignment1, lab3, quiz4, exam2, project1, etc), maximum points, due date, instructions. student grade book for each activity scores/grades submitted documents. At this point, you can choose the simplest file type. One type is sufficient. Make sure that you will be able ...

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Trophy icon Market Hunter's Academy 1 วัน left

  We are looking for a flyer for promotional purposes. We teach forex. I have uploaded a draft. I am very open, it doesn't have to look like this. But I would like most of the details listed. You can include our website address which is themarkethunters.com. I also included the logo. You can include that it will have video modules, practice examples. The presale price is $997 until Jan.1. The course opens Jan. 1.

  $35 (Avg Bid)
  การันตี