ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 adobe air งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  เขียนซอฟต์แวร์ หมดเขตแล้ว left

  ต้องการหา ฟรีแลนซ์รับเขียน template catalog ใน adobe indesign สินค้าเป็นประเภท ฮาร์ดแวร์ วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ช่าง สามารถแก้ไข ข้อมูล excel แล้วเปลี่ยนแปลงข้อมูล theme ที่ต้องการ เป็นแบบด้านล่างนี้

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  ...ิกหน่อยก็เป็นอันใช้ได้! โดยตำแหน่งกราฟฟิคดีไซน์นี้ - ออกแบบกราฟฟิคต่างๆโดยเฉพาะ mobile Application - ออกแบบงานเกี่ยวกับ Branding และกราฟฟิคต่างๆที่จะนำไปใช้กับ Digital marketing เช่น เกมส์มือถือ WAP อีเมล์ - ออกแบบชิ้นงานต่างๆตามที่ทีม Branding และทีม Business Development ต้องการ คุณสมบัติผู้สมัคร - มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมดีไซน์ต่างๆ: Photoshop, Flash, Adobe Illustrator - ประสบการณ์อย่างต่ำ 1 ปีในด้าน Graphic design (2D) - สนใจในเกมส์มือถือจะดีมาก

  $1207 (Avg Bid)
  $1207 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  จำหน่าย สินค้า โรงงานอุตสหกรรม Hand tools, air tools ,Hydraulic tools รายได้ ไม่จำกัด commission 10% ของยอดขาย รายละเอียด บริษัท ติดต่อ สมภพ 023292001 ต่อ 266

  $10 - $88888
  $10 - $88888
  0 คำเสนอราคา
  support any festival for website หมดเขตแล้ว left

  support any festival for website รับสมัคร Web Content Editor เงินเดือน 20-25K ลักษณะงาน ออกแบบ websiteได้เป็นอย่างดี แก้ไขจัดการข้อมูลบน website ตามที่บริษัทต้องการ ทำงาน จันทร์-ศุกร์ (อาจจะมีแก้ไขด่วนในวันเสร์อาทิตย์บ้าง) สถานที่ทำงาน รังสิตคลอง 1 แถวสะพานแดง ความรู้พื้นฐาน HTML 5 CSS3 JQuery Adobe Photoshop Adobe Dreamweaver Adobe Muse ถ้ามีความรู้ด้าน Responsive จะพิจารณาเป็นพิเศษ สนใจติดต่อ คุณเบนซ์ 081413827

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  สร้างวิดีโอ หมดเขตแล้ว left

  รับตัดต่อวีดีโอ ด้วยโปรแกรม adobe premire

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Comprehensive Product Design for Electronic Appliances 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...the creation of a series of electronic appliances. The project involves a variety of tasks, including design for a number of specific kitchen appliances, as well as the creation of a logo and supplementary marketing materials. Key Tasks: - **Product Design**: The primary focus of this project is the design of a range of electronic kitchen appliances. Specifically, I'm looking for designs for an air fryer, kettle, toaster, blender, juicer, and espresso machine. The key feature I want to highlight in these designs is a sleek and modern aesthetic. - **Logo Design**: I also need a logo designed for this product line. The logo should be consistent with the overall sleek and modern aesthetic of the appliances, and should help to establish a strong brand identity. - **Amazon ...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Trophy icon Minimalist Logo Design for Retail store 2 วัน left

  I'm launching a new retail business and need a creative graphic designer who can create a minimalist logo. The logo must be unique and...instantly recognizable, helping to define the brand identity of my business. COMPANY NAME: A & S Cell Accessories Key requirements: - A minimalist design that aligns with the ethos of a modern, trend-setting company. - Experience in designing logos for retail businesses. - Portfolio of past work showcasing clean, minimalist designs. Skills and Experience: - Graphic Design - Logo Design - Adobe Illustrator - Experience in the Retail industry Your input in the creative process is very welcome, allowing for a creation of a logo that is both appealing and reflective of our business. Prompt and open communication will be appreciated thro...

  $30 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm in need of a logo design for my business, NANOTAM. The style I'm aiming for is modern and minimalist, with a color scheme li...style I'm aiming for is modern and minimalist, with a color scheme limited to black and white. Key Requirements: - I would need you to REDRAW the shrimp to look more like a O in NANOKOL and the fish to look more like a A in NANOTAM - Design a modern and minimalist logo for NANOTAM - Use black and white color scheme - Keep the design simple and modern Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Adobe Illustrator or other graphic design tools - Understanding of contemporary design trends - Ability to translate brand identity into visual elements PLEASE READ THE REQUIREMENTS CAREFULLY BEFORE YOU PLACED YOUR BID. Looking forward to seeing...

  $276 (Avg Bid)
  $276 การประมูลเฉลี่ย
  70 คำเสนอราคา
  Wedding Song Trimming 6 วัน left

  As part of my wedding preparations,...task would be to cut out certain sections of the songs for better flow and to match the timing for my wedding ceremony. Key Responsibilities: - Trim 1-5 songs by cutting out specific sections - Maintain good audio quality and consistency throughout the edit Ideal Skills and Experience: - Proven experience in audio editing, particularly in song trimming - Familiarity with tools such as Audacity, Adobe Audition, or similar - Excellent attention to detail and a good ear for music - Previous experience in working on wedding-related projects would be a plus Note that the project will be considered successful if the edited songs maintain a high quality and are delivered within the agreed timeline. Contact me if you have any questions or need furthe...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Dynamic Google Display Ad Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled designer to help with creating visually appealing Google Display Ads. IMAGES ONLY SIZEs - 5 Nos 300x250 366x280 728x90 300x600 320x100 ADOBE Illustrator Files Key Objectives: - **Increase Website Traffic**: The primary goal of these ads is to drive traffic to my website. The design must be compelling and clickable, aimed at encouraging users to visit the site. Design Guidelines: - **Color Scheme**: While I have some general ideas about the color scheme, I'm open to suggestions. The ads should align with my brand's look and feel, enhancing brand awareness and recognition. Ideal Candidate: - Proficient in Google Display Ad design. - A good understanding of color psychology and design principles. - Strong portfolio demonstrating successful ad ...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled web developer to create a captivating introduction page for my website. Key tasks include: - Building a functional and visually appealing introduction page with effective UX desi...for my website. Key tasks include: - Building a functional and visually appealing introduction page with effective UX design. - Integrating text and images on the website. Note that while I'll provide the text, the images will need to be created by the selected freelancer. Your proposal should factor in this requirement. Ideal skills: - HTML, CSS and Javascript for webpage creation. - Adobe Photoshop or similar for creating tailored web images. Experience in creating and formatting introduction websites is strongly desired. Please include samples of yo...

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Business Logo Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am on the hunt for a skilled logo designer to create a distinct and memorable logo for my business. The design should incorporate the colors purple and light orange to align with our brand identity. KEY REQUIREMENTS: - Proficiency in graphic design and applications like Adobe Illustrator or Photoshop - Eye for aesthetics and detail - Able to incorporate our color choices into the logo design - Produce a sample or a draft design for discussion It's preferable if you could provide links or files of your past work, especially in logo design. Expertise and experience in the field would be highly favored. We hope to wrap up this project within a month, so time-management and ability to meet deadlines is key.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  93 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled ...cinematic style video with a good color grading. Key Responsibilities: - Edit the video to the highest professional standards - Apply a cinematic style to the footage - Conduct a matching color grading Ideally, you should have: - Experience in video editing and color grading, with a strong portfolio to showcase your skills - Solid understanding of different video styles - Proficiency in tools like Adobe Premiere, Final Cut Pro, and DaVinci Resolve - Ability to take direction and work independently on the project Your main goal is to bring out the emotion and storytelling of the music through the video. Experience in music video production is a huge plus. I'm looking for a freelancer who can maintain a high level of professionalism and deliver...

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  ...converted to high-quality, scalable vector format while retaining its original design and aesthetic. - Detailed Layers: Organize layers in a meticulous and well-structured manner to facilitate easy editing and customization. - 300 DPI in CMYK: The final deliverable should be optimized for both print and online use, ensuring professional quality and color accuracy. Ideal Candidate: - Proficiency in Adobe Illustrator and Photoshop: The freelancer should have extensive experience working with both programs. - Strong Attention to Detail: A meticulous eye for detail is crucial to ensure the logo is converted accurately and layered effectively. - Understanding of Color Theory: The ability to adjust the colors of the logo to suit CMYK without compromising the original design is essenti...

  $71 (Avg Bid)
  $71 การประมูลเฉลี่ย
  94 คำเสนอราคา

  I need to convert my word document into a fillable PDF document. This is a template for continence assessments. The person using the document will need to be able to input information into tex...word document into a fillable PDF document. This is a template for continence assessments. The person using the document will need to be able to input information into text fields, tick checkboxes, and select from dropdown menus. The converted PDF does not need to retain the original layout but the order of the items must stay the same. Ideal skills for this project include: - Proficiency in Adobe Acrobat or similar software for creating fillable PDFs. - Understanding of form design and user experience. Please let me know your experience with similar projects and how you would approach ...

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  I need an expert in branding to create a cohesive and appealing identity for my healthy restaurant. Specific Requirements: - Logo Design: I need a unique and memorable logo that encompasses our theme of being a healthy restaurant with global influences. - Business Cards: Design professional and catchy business cards that reflect the brand ident...Templates: Create engaging and consistent templates for Instagram that can be used for our social media marketing. Ideal Skills: - Proven experience in branding, particularly for restaurants or food-related businesses. - Strong graphic design skills. - Understanding of color psychology and how it relates to branding. - Ability to create visually appealing and scalable designs. - Experience working with Adobe Creative Suite or other design...

  $331 (Avg Bid)
  $331 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา

  I'm in need of a logo for my blog which delivers profound life lessons motivating others. The ideal candidate will create an outstanding logo which reflects the earthy and natural colors that I envision for my blog. As a designer, your skills should include: - Master level knowledge of Adobe Creative Suites, - Experience in designing logos for blogs, - Ability to create concepts based on the narrative given Your task will be to incorporate abstract shapes into the logo. A knack for creating abstract and engaging visuals is a plus. A portfolio showing similar work would be beneficial.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  I'm a video editor and I'm currently seeking someone to assist in editing my videos. I have experience in wedding videos, corporate videos, music videos and YouTube r...effects to my videos, helping to make them more engaging and professional. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in video editing - Portfolio demonstrating a range of editing styles and techniques - Strong understanding of color correction, sound design, and visual effects - Ability to work with professional and corporate style videos - Proficiency in video editing software such as Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, etc. If you think you have what it takes to help me achieve the desired style for my videos, please get in touch. I'd love to see examples of your previous work and discuss ...

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Graphic Designer for Skincare Product Mockups 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...mockups are designed for a variety of skincare products. This includes lotion, cream, facial cleanser, oil, lip gloss, and so forth. - Quantity: There are a total of 13 mockups that will need to be edited Ideal Skills and Experience: - Extensive graphic design experience, particularly in product mockup creation and manipulation. - Proficiency in using software that supports PNG formats, such as Adobe Photoshop or equivalent. - Familiarity with skincare products; past experience working within the cosmetics industry will be a plus. - Attention to detail to ensure that the labels and logos sit naturally on our mockups. - Creative and capable of producing high-quality and visually appealing designs. Looking forward to collaborating with a professional who can truly bring my ski...

  $89 (Avg Bid)
  $89 การประมูลเฉลี่ย
  108 คำเสนอราคา

  As an owner of a football coaching business, I'm looking for a skilled graphic designer who can create a minimalist logo for my brand. Key details to include in the design: - The primary color of the logo must be red. - Incorporation of a football symbol. Ideal skills: - Proficient in Adobe Illustrator or similar design software. - Experience in minimalist design. - Past work in sports or fitness industry is a huge plus. Your portfolio of previous logo designs will be very helpful in my decision process. Looking forward to your creative designs!

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  134 คำเสนอราคา
  Logo designer 6 วัน left

  ...brand identity and target audience. -Present design concepts and iterate based on feedback from stakeholders. -Ensure designs are delivered within project timelines and meet quality standards. -Stay updated on industry trends and best practices in logo design. Preferred Requirements: -Experience as a logo designer with a portfolio of logo projects. -Proficiency in graphic design software such as Adobe Illustrator, Photoshop, or similar tools. -Excellent communication and interpersonal skills. -Ability to work collaboratively in a team environment. -Attention to detail and a keen eye for aesthetics. -Strong understanding of typography, color theory, and design principles. -Ability to manage multiple projects simultaneously and meet deadlines. Preferred Qualifications: -Bachelor&...

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  104 คำเสนอราคา

  I need a professional image editing expert to work on a photo that involves removing a person from the background and cropping the two girls together. Key Requirements: - Remove the guy: The main task for this project is to remove the person in the background. - Crop the ...placed together seamlessly. - Adjust the lighting: I would like the final image to have good lighting that makes it visually appealing. - Color correction: Additionally, I need some color correction to be done to the image to enhance its overall appeal. Output Format: - The final edited image should be in JPEG format. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in image editing software such as Adobe Photoshop. - Experience in photo manipulation and editing. - Strong attention to detail to ensure a seamless fi...

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  83 คำเสนอราคา
  Logo Design for Blockchain Gaming Startup – MetaMatch 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...palette, typeface, and usage guidelines. - Variations of the logo for different uses (e.g., app icon, website header, and official merchandise). Skills and Experience Required: Proven experience in logo and brand identity design, preferably with exposure to technology and sports industries. Strong portfolio showcasing creative and effective branding projects. Proficiency in design software such as Adobe Illustrator or similar. Excellent communication skills and ability to interpret and translate a brand vision into design. How to Apply: Interested designers should submit an application including: A brief introduction about themselves and their design philosophy. A link to their portfolio showcasing relevant design work. Any initial thoughts or sketches that might align with ...

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา

  I need someone to immediately/today create from the attached pictures a new image with min 600 dpi resolution for printing (professional book print version) and provide me with the jpg picture and the raw image design in adobe format. I will provide the psd file if needed - only 300dpi though.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  ...be to transform my ideas and content into visually appealing presentations and infographics. - **Objective**: These designs should be aimed at entertaining and engaging the audience. - **Guidelines**: I don't have specific color schemes or branding guidelines to follow, so I'm open to your creative suggestions. Ideal skills for this project include: - Proficiency in graphic design tools like Adobe Creative Suite, Canva, etc. - Experience in creating presentations and infographics that are engaging and visually appealing - Ability to work creatively without specific brand guidelines - Good communication skills to understand my needs and ideas, as well as provide suggestions and explanations for your design choices. If you have a creative edge and you're confid...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Urgent: Senior UI/UX Design Team Leader 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I urgently require the expertise of a seasoned UI/UX Designer to take up a team lead position. The ideal candidate needs to be proficient with using Adobe Photoshop, Sketch, and Figma. Though the primary goal for this position wasn't stated, our company believes in creating user-friendly designs that increase conversions while overall enhancing the user experience. Key Qualifications: - Expertise in Adobe Photoshop, Sketch, and Figma - Proven experience as UI/UX Designer or similar role - Strong leadership skills - Capable of working under pressure, meeting tight deadlines Title: Senior UI Designer (Team Lead) Job Description: As a Senior UI Designer and Team Lead, you will lead a team of designers in creating intuitive, visually appealing, and user-centric interfa...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Restaurant Menu Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm after a talented designer who can create an engaging menu for my restaurant. Key Responsibilities: - Designing an attractive and u...engaging menu for my restaurant. Key Responsibilities: - Designing an attractive and user-friendly menu - Incorporating the restaurant's theme and branding - Ensuring the menu is clear, concise, and easy to read - Providing the final design in a format that is editable for future updates Ideal Skills: - Strong graphic design skills - Experience in designing menus for restaurants - Proficiency in Adobe, Gigma, or Canva - Understanding of UX/UI principles Please include a detailed project proposal in your application, along with relevant samples of your past work.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  114 คำเสนอราคา

  I'm in need of a designer to create a bilingual, two-sided business card for me. I already have a logo, now I need it to be incorporated into a print-ready design alongside my contact details. Project Requirements: - ...into a print-ready design alongside my contact details. Project Requirements: - Utilize my provided logo - Incorporate my name, phone number, and email address - The card should reflect the company colors present in the logo - I prefer a standard horizontal layout Ideal Skills and Experience: - Proven experience in graphic design, specifically business cards - Proficiency in design software (Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign) - Fluent in two languages aligning with the bilingual card requirement - Ability to follow design instructions diligently - Atte...

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  106 คำเสนอราคา
  Lead Generation Google AdWords for Duct Cleaning 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm a business owner in need of a professional with proven experience in managing Google AdWords campaigns, particularly those aimed at generating leads. My business specializes in dry vent air duct cleaning services, and I have a website already set up. Key objectives and requirements: - Your main goal will be to significantly boost the number of leads my business receives through the Google AdWords campaign. - The target audience for this campaign is homeowners. As such, the ideal candidate should be familiar with creating effective ad campaigns that resonate with this demographic. - We are primarily focusing on the local area around my business. Therefore, your experience in optimizing ad campaigns for local audiences is essential. Skills and experience that would be benef...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา

  ... 1. Conocimientos técnicos de WordPress: La persona debe tener experiencia práctica con WordPress, incluyendo la capacidad de usar el editor de contenido, gestionar plugins y temas, y realizar ajustes básicos en la configuración. 2. Habilidades de diseño gráfico: Para la creación y publicación de banners, es útil que la persona tenga habilidades de diseño gráfico, manejando herramientas como Adobe Photoshop o Canva. Esto asegura que los banners no solo sean efectivos, sino también estéticamente agradables. 3. Capacidad de redacción y edición: Debe poseer buenas habilidades de redacción y edición para asegurarse de que los artículos sean claros, precisos...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  ...specific fonts, colors, and logos to maintain brand consistency across all marketing materials. **Deliverables:** - A digital PDF of the final one-page product catalogue. - The original editable files in either Adobe InDesign, Photoshop, or Illustrator. **Resources Provided:** - Professionally taken photographs for each of the 12 collections. - Detailed product descriptions, specifications, and pricing information. **Freelancer Requirements:** - Extensive experience in graphic design with a portfolio that includes similar marketing or promotional materials. - Expertise in Adobe Creative Suite, particularly InDesign, Photoshop, and Illustrator. - Excellent organizational skills and the ability to manage multiple design elements on a single page without clutter. - Prompt ...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Urgent Graphic Designer 6 วัน left

  I urgently require a competent and creative graphic designer to help in developing a logo and website design for branding and informational purposes. Key Requirements: - Experience in logo and web design - Proficient in design software like Adobe Illustrator, InDesign etc. - Ability to create innovative designs with strong attention to details Responsibilities: - Collaborate with me to understand brand requirements - Develop a unique and eye-catching logo that represents our brand's identity - Design a user-friendly and aesthetically pleasing website layout

  $63 (Avg Bid)
  $63 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I'm seeking a talented graphics designer to create a captivating flag design. - The design should embody elements that portray the essence of our emblem, so a keen eye for detail is paramount. - This flag ...emblem, so a keen eye for detail is paramount. - This flag must include the colors red and blue. It's crucial these colors are not overly dominant, but incorporated intelligently. - The successful freelancer will have strong experience in creating intricate designs, with a portfolio that demonstrates this clearly. Ideal Skills & Experience: - Extensive graphic design experience. - Proficient in Adobe Photoshop or similar tools. - Previous experience in flag or symbol design would be advantageous. - Strong attention to detail. - Ability to incorporate elements eff...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  85 คำเสนอราคา

  I have a logo currently in AI and PS formats and need it to be rasterized. Key Requirements: - I need the logo to have a high-resolution for print purposes - The rasterized logo should maintain the original colors, no color adjustments are needed Ideal Freelancer: - Proficient in Adobe Illustrator and Photoshop - Experienced in rasterization - Ability to maintain the original colors in the rasterized version Looking forward to working together. Also all fonts should be rasterized.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา

  I currently have my logo in a JPEG image format at a low resolution. I need a professional's help to modify this logo and turn it into a vector file and a 1024x768 pixel JPEG image and PNG. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Adobe Illustrator to handle the AI to vector conversion. - Experience in resizing images without compromising quality, particularly with JPEG formats. - Understanding of different quality standards in vector files; while the vector file needs to be of standard quality for web use, the JPEG image should be 1024x768 pixels.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  104 คำเสนอราคา

  The Basketball Trainers App is a one-stop platform for connecting basketball trainers and players. Trainers can showcase expertise, sell courses and products, and...Trainers can showcase expertise, sell courses and products, and provide training while players gain insights, make purchases, and engage in direct interaction. The app includes a premium membership, a multifaceted approach for trainers, a worldwide learning platform, an integrated marketplace, a dynamic community hub, and new features to improve the user experience. In developing the BTA, I used Adobe XD for high-fidelity design and Balsamiq for low-fidelity prototypes. My responsibilities spanned project planning, requirement gathering, user research, wireframing, prototyping, visual design, and collaborative project m...

  $299 (Avg Bid)
  $299 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I'm seeking a talented freelancer who's skilled with Adobe Illustrator and has a proven track record of editing existing graphics. Your primary task will be enhancing my marketing materials and social media content and making sure they look professional and polished. Key responsibilities: - Editing existing graphics and enhancing design details - Ensuring the final graphics are high-quality and clean - Familiarity with Adobe Illustrator is a must The project involves reviewing and improving the design elements of the existing materials, which are primarily marketing and social media graphics. Ideal skills and experience: - Excellent command of Adobe Illustrator - Proven experience in graphic design and editing - Strong attention to detail - Ability to fo...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา
  Graphic Designer 6 วัน left

  and design visual conc...collateral, websites, social media assets, and presentations. with clients and internal teams to understand project requirements, objectives, and brand guidelines, and translate them into creative and compelling designs. and produce high-quality visual content that aligns with brand identities, messaging, and target audiences. industry-standard software and tools (e.g., Adobe Creative Suite) to design and produce graphic elements, illustrations, typography, and animations. updated with design trends, best practices, and emerging technologies to enhance design quality and creativity. multiple projects simultaneously, prioritize tasks, and meet deadlines while maintaining high standards of quality and accuracy.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced video editor to help with my lifestyle vlogs. Key Duties: - Use Adobe Premiere Pro or Final Cut Pro for the editing - Incorporate motion graphics into the vlogs Ideal Skills and Experience: - Proven experience editing similar lifestyle vlogs - Skilled in Adobe Premiere Pro or Final Cut Pro - Capable of creating and integrating engaging motion graphics. Refers to this type of videos :@hi_sseulgi_?si=fELaRpukpBuJ9HVk

  $30 - $250
  พื้นที่
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced video editor to help with my lifestyle vlogs. Key Duties: - Use Adobe Premiere Pro or Final Cut Pro for the editing - Incorporate motion graphics into the vlogs Ideal Skills and Experience: - Proven experience editing similar lifestyle vlogs - Skilled in Adobe Premiere Pro or Final Cut Pro - Capable of creating and integrating engaging motion graphics. Refers to this type of videos :@hi_sseulgi_?si=fELaRpukpBuJ9HVk

  $100 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...and user-friendly website designs. Key Requirements: - Develop a visually appealing, bright and colorful website design in line with our existing brand guidelines. - Prior experience with UI/UX design is necessary. - A good understanding of user behavior, user psychology, and how to design for the best user experience is a big plus. Ideal Skills: - Proficiency in UI/UX design tools such as Adobe XD, Figma, Sketch, etc. - Strong experience in designing websites, with a portfolio showcasing bright and colorful designs. - Understanding of responsive design principles. - Ability to work within brand guidelines, while still pushing the boundaries to create something new and unique. Please include samples of your previous work that are similar to what we are looking for in your ...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  Reflective Mirroring Pattern Readjustment 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled designer who can help me readjust an existing pattern to create a reflective mirroring repeat suitable for textile print. - The existing pattern is in vector format and I will provide you with the design files. - The goal is to maintain the original elements of the pattern while creating a mirrored repeat that is seamless a...pattern is in vector format and I will provide you with the design files. - The goal is to maintain the original elements of the pattern while creating a mirrored repeat that is seamless and suitable for printing. - The successful freelancer will need to have experience in pattern design and understanding of textile printing requirements. - Knowledge of vector-based design software, particularly Adobe Illustrator, is a must fo...

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  101 คำเสนอราคา

  As an active content creator, I'm looking for an experienced video editor who can help me edit my tech video footage for various platforms, including YouTube videos, YouTube shorts, and Instagram reels. The average length of the videos to edit is less than one minute. There's no requirement for any specific video editing software. Whether you're comfortable with Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, or iMovie, what matters most is the end result - high quality, engaging visuals that capture the spirit of my storytelling vlogs. Key skills and experience: • Experienced in editing short form video content for social media • Strong visual storytelling abilities • Creativity and an eye for detail • Ability to meet deadlines In summary, your role wou...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Trophy icon Professional Artistic Logo Redesign NEH 6 วัน left

  As a growing company, New Era Homes, are looking for a skilled graphics designer to help us achieve a new robust and artistic logo that signifies professionalism. Key Project Details: - We are an established business seeking to drastically enhance our brand image - The logo's primary feel should reflect a solid sense of professionalism - Preferred color palette...brand image - The logo's primary feel should reflect a solid sense of professionalism - Preferred color palettes include combinations of Black and Orange or Black and Green Ideal Skills and Experience: - Proven experience in graphic design - Demonstrable portfolio of logo design for business clients - Strong understanding and mastery of color theory - Proficiency in design software such as Adobe Illus...

  $15 (Avg Bid)
  การันตี

  ...Design: The packaging design should resonate with the target audience, which includes individuals looking for high-quality beauty and lip care products. Ideal Skills & Experience: - Proven track record of creating captivating, appropriate, and versatile logos. - Experience in packaging design, especially within the beauty or personal care industry. - Proficiency in relevant design software, such as Adobe Illustrator and Photoshop. - Strong understanding of color theory, typography, and visual composition. - Excellent communication skills and a keen eye for detail. Please share your portfolio, particularly showcasing relevant logo and packaging designs. Your proposal should include an estimated timeline for completion, as well as any initial thoughts or ideas you have for t...

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  111 คำเสนอราคา

  I am urgently in need of a skilled graphic designer who can create a logo and some social media graphics. Here's what I am looking for: Key Tasks: * Design a logo to establish my brand identity * Design attractive social media graphics to promote brand and drive engagement Ideal Skills/Experience: * Proficiency in modern graphic design tools (like Adobe Suite) * Previous experience in logo design and social media graphics * Understanding of branding and marketing promotional strategies in design Please note the project needs to be completed as soon as possible, and an ability to work quickly without compromising on quality is essential.

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  91 คำเสนอราคา
  Modern and Minimalist Graphic Designer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a talented graphic designer to help me create a modern and minimalist brand identity ...in creating a simple, elegant, and user-friendly website design that complements my brand's aesthetic. Style Preferences: - Modern and Minimalist: The design should be sleek, clean, and contemporary. - Pastel Colors: The color scheme should consist of soft, pastel hues, offering a gentle and sophisticated touch to the overall design. Ideal Skills: - Proficiency in graphic design tools such as Adobe Illustrator, Photoshop, etc. - Strong portfolio demonstrating experience in modern, minimalist design and pastel color schemes. - Experience in logo and brand identity design, as well as website design is a plus. - Good communication skills and ability to understand and exec...

  $245 (Avg Bid)
  $245 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Vibrant Web Graphic Design Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...link: Reference Link: we need unisex and unique images for our website Images should be mobile, desktop compatible, and friendly First, can you share your previous works so I can check it? Desired skills and experience: - Strong graphic design skills - Proficiency in Adobe Photoshop, Illustrator or similar software - Ability to create dynamic and bold visuals - Proven track record in web graphics design Your primary responsibility will be to: - Design eye-catching website images - Create banners that put a spotlight on our products Note: The client did not specify so assume moderate level of creative freedom while designing the images and banners. Please keep it

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  In search of a highly creative and talented graphic designer for an upcoming project. The scope of the work primarily entails the following: - Conceptualization and creation of various design ...highly creative and talented graphic designer for an upcoming project. The scope of the work primarily entails the following: - Conceptualization and creation of various design elements. The specific scope will be discussed further once the project kicks off. - Delivering quality work within a month, demonstrating ability to manage time effectively Ideal Skills and Experience: • Proficiency in Adobe Creative Suite • Strong creative and conceptualization skills • Ability to deliver work on time • Good communication skills • Prior experience in a similar role wi...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I am in need of a talented video editor who can use royalty-free footage for an engaging promotion videos for Instagram for a cryptocurrency project just about to launch. Requirements: - A strong understanding of promotion video style to effectively highlight the features of our offerings. - Subscription to 1 of the following softwares: Final Cut Pro, Adobe After Effects/ Abobe Premire pro, DaVinci Resolve - Able to start ASAP The ideal freelancer for this job would have a creative flair and a keen eye for detail, to ensure our Instagram video content is as compelling and effective as possible. Please share your previous relevant works/portfolio in your proposals.

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา