ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  374,355 adult video chat studio งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Video marketing หมดเขตแล้ว left

  ต้องการทำ video content อธิบายสินค้า เป็นคลิปสั้นๆ หลายคลิป เพื่อโปรโมทบน social media ตัวอย่างสินค้าตามรูปแนบ * สำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น * * This project is for Thai residence only *

  $414 (Avg Bid)
  $414 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Recruitment Video หมดเขตแล้ว left

  สร้างวีดีโอแนะนำบริษัท และให้พนักงานที่เข้ามาใหม่เข้าใจถึงองค์กรและมีแรงบันดาลใจในการทำงานในบริษัท

  $411 (Avg Bid)
  $411 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  เขียนซอฟต์แวร์ หมดเขตแล้ว left

  - เป็นโปรแกรมสกัดกั้นการแสดงผลลัพธ์จาก google chrome search result ด้วยคำลามก - รายละเอียดก็คือ เมื่อผู้ใช้เปิด chrome ก็ต้องล็อกอินผ่าน โปรแกรมก่อน แล้วคอยกรองผลลัพธ์จาก google search result ถ้ามีคำลามกมากว่า 4 คำใน list นั้นก็จะทำการ block ไม่ให้คลิก list ได้ - เขียนโดยใช้ภาษา c# ในโปรแกรม visult studio 2008 - ตอนนี้งานทำไปได้ 80 เปอร์เซนแล้ว - เหลือก็แค่ เช็คคำลามกใน list ถ้ามากว่า 4 คำใน list นั้นก็จะทำการ block ไม่ให้คลิก list นั้น ได้ - เอกสารที่แนบมี 1. เอกสารประกอบการทำโปรเจค **แก้ที่ในเอกสารบอกใช้จาวา แต่โปรแกรมที่เขียนจริงใช้ C# 2. โปรแกรมที่ทำเสร็จไปแล้ว 80 เปอร์เซนต์

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Lyric Video for "Thank You Please" Band หมดเขตแล้ว left

  ทำ Lyric Video ประกอบเพลงแนว Dance / EDM ของวง Thank You Please (ไม่มีสังกัด) เพื่อ post บน Youtube ของวง

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 คำเสนอราคา
  Simplicity หมดเขตแล้ว left

  Looking for an architect to design a small size hotel with harmony concept. ขอบเขตของงาน (SCOPE OF WORK) งานออกแบบผังบริเวณ 1.1 หอ้งพักเมตร ประกอบดว้ย BEDROOM,TOILET, ระเบียง - หองพักจํานวน 40 หอง โดยแยกเปน 3 ประเภทดังนี้ - - > STUDIO TYPE สําหรับผูเขาพัก 2 คน จํานวน 32-34 หอง - - > SUPERIOR TYPE สําหรับผูเขาพัก 2 คน จํานวน 5-7 หอง - - > SUITE TYPE สําหรับผูเขาพัก 5 คนขึ้นไป จํานวน 1 หอง - พื้นที่สําหรับจอดรถแยกแตละหองพัก - หองผูจัดการพรอมที่นอนแบบชั่วคราว 1.2 Lobby ,office Area 30% 1.3 Lanscape around of hotel - พื้นที่สําหรับจอดรถรวม - หองครัวและสวนลางอุปกรณ - หองพักพนักงานจํานวน 2 หอง หองละ 2 คน - หองเก็บผาปูที่นอนและเครื่องนอน - ลานซักลาง - หองงานระบบไฟฟา - หองงานระบบสุขาภิบาล - หองเก็บของใหญ 1.4 desi...

  $935 (Avg Bid)
  $935 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  Social Chat Mobile Application Tech Specs • รองรับ IOS กับ Android • Server Chat ใช้แบบ XMPP (Push & POP) • เน้นการแสดงผลที่ไว แม่นยำ Features 1. มีระบบสมาชิกเพื่อป้อนข้อมูลต่างๆ เช่นอายุ ส่วนสูง น้ำหนัก ฯลฯ ซึ่ง User สามารถแก้ไขได้ 2. มีระบบ Gallery ที่ผู้ใช้สามารถเพิ่มรูปภาพได้ a. รูปภาพแบบเปิด คือรูปภาพที่ผู้ใช้ตั้งค่าให้สมาชิกคนอื่นดูได้ b. รูปภาพแบบปิด จะต้องมีการขออนุญาตจากผู้ใช้คนอื่นและเจ้าของต้องอนุญาตก่อนเท่านั้น 3. มีระบบรายชื่อที่เรียงจากระยะทางที่ใกล้ที่สุด List เป็นรายชื่อโดยมีการแสดงผลที่ไว และแสดงระยะทางของแต่ละสมาชิกและมีสถานะ Online หรือ Offline ด้วย 4. มีระบบ Chat ที่สามารถเลือกจากหน้า Profile ของแต่ละสมาชิก 5. มีระบบส่งหัวใจหรือคะแนนให้โดยแต่ละสมาชิกสามารถส่งถึงกันได้แค่ครั้งเดียวเช่นนาย A จะส่งหัวใจให้นาย B ได้แค่คร...

  $2631 (Avg Bid)
  $2631 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  นี้คือรายละเอียดของโปรเจคผมครับ - เป็นเอกสารประกอบ 1 ชุด - source code ที่เขียนโดย visual studio 2008 เขียนได้ประมาณ 40% แล้วครับ ในเอกสารจะเขียนโดยใช้จาวา แต่ตอนนี้ผมเขียนโดย c# แทนครับซึ่ง เป็นโปรแกรม สกัดกั้นการแสดงผลลัพธ์จากการสืบค้นคำลามก ครับ ซึ่งต้องเขียนโปรแกรมดักจับ chrome browser ไม่ให้แสดงผลลัพธ์รายการที่เป็นคำลามกจากการ search คับ ถ้ารายการไหนเป็นคำลามกก็ไม่ให้แสดงผล ถ้าไม่มีคำลามกก็ให้แสดงผลได้ ครับ พี่ช่วยดูให้หน่อยครับ

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Video conversion 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  convert .csq video file to .mp4 or .avi video file format. Yes its simple and straightforward project. I will give few videos but show me one sample from the provided video and then all the rest of the files $5 for 10 videos.

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  - translation of 4 texts (see attached doc- 1 text is still missing but will be the same length as the 3 others) - dubbing in Luganda, Swahili, Luo, Runyakitara (please provide 2 samples of adult Male and female artists per language) - provide vector files for the lists of written words Total of 17 videos: video 1 in 4 language - video 2 in 4 languages - video 3 in 4 languages - Video 4 in 5 languages (+english)

  $377 (Avg Bid)
  $377 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  Project need a client and a server full write in vb.net. You need to use .net native lib for it. (Ex: , NAudio, ...) Need to be write from scratch (WaveFormat(), CaptureDevicesCollection(), .....) Usage of UDP is needed with a buffer on client and a frame count for be compatible with slow connection and jitter. Usage of needed for UDP, the server need to be able to send to 500 clients simulanous. The voice buffer need to be encode et decode in opus voice with NAudio Lib or opus wrapper. Talking need to be like a talkie walkie with a push to talk button. Its a live streaming, not a wave record sender.

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  CPUID instruction to see your processor vector processing capabilities. C++ function to compute dot product in Visual Studio environment. use vector instruction DPPS to compute dot product.

  $193 (Avg Bid)
  $193 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  CPUID instruction to see your processor vector processing capabilities. C++ function to compute dot product in Visual Studio environment. use vector instruction DPPS to compute dot product.

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 คำเสนอราคา

  We are creating a an animation video for the social cause inequality and it would be very useful for the future generations Educated good voice narrators with good vocabulary from all over the parts of India are required It's for noble cause however rewards will be shared from the ad generations Also required 3d realistic animation video creators with good creative skills People who are having very good creative skills are encouraged to apply , but will be rewarded based on revenues generated by ads People who are looking for immediate compensation please excuse Awaiting response from genuine people who are interested to make change Regards

  $8 - $20
  $8 - $20
  0 คำเสนอราคา
  Discord NFT Chat Server Reps- 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for qualified NFT discord chat reps to help with engaging conversation on certain channels related to NFTs (look it up). You must have a good comprehension of the English language. Please do not respond to this if your English grammar is subpar. All chats must be over 4+ words long. They must be helpful, positive, and answer questions from the community. Payment is $5 per 300 chat messages or $40 per Whitelist spot earned. You choose how you want to be paid. NOTE: I will immediately delete your response if you send over a copy and paste reply of your resume. Only serious inquiries need apply. Thank you!

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  ...built that runs on an Android device. Its purpose is to assist with day to day running in a warehouse processing online orders. It communicates with the API of an order management system called Linnworks. The application was made in Java on Android Studio. The original developer is still around if any information is needed but is unfortunately too busy to do these upgrades quickly. If you're familiar with coding and feel its something you will be able to do then please get in touch. If you click the below link you can see three files: Short video of the app so you know what its like. A doc file which has the briefing of upgrades required as well as the previous brief of the work that has already been done. A spreadsheet showing breakdown of scope of work and the ...

  $628 (Avg Bid)
  $628 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  When Visual Studio starts debugging a package on Android Emulator it calls a function mono_runtime_init to initialize debugging configuration into the mono runtime. It may also execute code to add a preload hook so that it can control the the mono load and substitute it. The finer details are not clear to me. The source code mentioned above is available on github at and the file name is monodruid-glue.cc. The project requires you to discover how Visual Studio is able to control the load procedure of the mono runtime of a Xamarin built application and substitute the load with debug arguments. Then, you are to build a Windows .NET mixed C++/C# or C# interop class assembly that performs the same routine, but allows the caller of the start procedure to pass a port number

  $38 / hr (Avg Bid)
  $38 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  help with Unity on Windows 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  help with Unity on Windows to create Visual Studio project for Unity

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Videography for construction training video 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to make about 50 short videos for training purposes. We build pole barns. So we need each process videoed.

  $15 - $25 / hr
  พื้นที่
  $15 - $25 / hr
  0 คำเสนอราคา
  Need a Actor for a Video (US Citizen) - Urgent Requirement 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for an attractive and experienced video actor to take face in an ad video. We shall share you reference videos.

  $376 (Avg Bid)
  $376 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ATTENTION: - adult-related!!! I need a logo for adult-related (18+) website and product range. The site is and refers to "the other you", meaning the dildo, vibrator or stimulator used by women in the absence or lack of a sexual partner, but not only - could be for her pure pleasure, or spicing the relation or intercourse. The range of products to be launched includes but is not limited to dildo(s), vibrators, clitoral stimulator(s), rings, etc. While the products will be divided into four categories, the main category (and the flagship product(s)) is represented by dildo(s). As a short description, the new dildo was designed to behave like a natural penis, with all the functions and features. I want a logo like a stylized dildo, where all the parts of the real p...

  $100 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี ปิดผนึก การประกวดชั้นนำ

  Ciao, avremmo l'esigenza di migrare una "vecchia" applicazione scritta per Windows CE/Mobile (Visual Studio 2008) su Android. L'applicazione in questione è utilizzata all'interno di Punti di Vendita Food per gestire ordini, inventari, etc.. attraverso lettura del barcode presente sull'articolo tramite scanner integrato nel terminale. I tuoi Skill sembrerebbero in linea con le nostre esigenze. Qualora fossi interessato, potremmo approfondire i requisiti e valutare l'effort necessario.

  $282 (Avg Bid)
  $282 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา
  Need YouTube Video Editor (for long term project) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am start a podcast doing 3 videos a week and I need somone to edit videos to be really interactive and look good - also formatting so that it is easy to follow on YouTube. This is a long term project and I need someone who works quickly and is available at a moments notice. No companies please - just individuals. I would like to pay $5 a hour (after fees) so likely around $4 will be hourly rate.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Accent Explore Chat 6 วัน left

  This is a personal project looking to speak properly with Pure American English accent. It only going to be a chat like conversation in videos form on zoom meeting. Conversational topics include social topics, trends, movie discussion, business topics, etc.

  $8 - $15 / hr
  $8 - $15 / hr
  0 คำเสนอราคา
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา

  1. The length of the video is about 5 minutes 2. Our products are in the United States, so you need to live in the United States so that my products can be delivered quickly 3. Please inform us of your charge, what type of products you have taken before, and how long will it take to deliver

  $668 (Avg Bid)
  $668 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  Hi, I am looking for a vibrant, highly motivated & honest individual to assist me with a Video Animation project. I am in the process of setting up a new website for an e-commerce business and I am looking for a 60 second animated video for the website. The video must include script, storyboard, voice-over, animation and all revisions to be included. I will require an estimated fixed price based on the information provided above. If you require any additional information in order to assist you with your pricing please don’t hesitate to contact me. In order to apply please provide me with the following: Examples of previous work. Years of work experience doing this type of work. Does your price point change depending on the quality of work provided...

  $404 (Avg Bid)
  $404 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา
  Create Banner (Image + HTML5) for Google Ads 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Create Banner Image and HTML5 asset for Google Ads. It will be used for App promotion Campaign, app is related to adult video chat.

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  $1363 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา

  I need someone that is familiar with a war game program like Patreon, Age of Empires, Total War etc. it will be about a 4 to 5 min video with some word editing across the screen.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Video editing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Ref video: 1. Need like above video with 5min duration for newly released hollywood movie with HD - I will provide. 2. Subtitle should have, need one banner thumnail image youtube and facebook. 3. And in bottom, it should show animation for like and subscibe and notification. 4. In video you need to change the speed and use some more additional background music to escape from copyright issue. 5. Top and bottom space, show some light color animation too. 6. First 5 sec should be the intro of the video, some highlight scene of the video If interested reply back with Cost Time Which movie you going to do

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  CHECK SAMPLE BEFORE BIDDING - 2d custom animation video 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need someone to create a video similar to this style

  $422 (Avg Bid)
  $422 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Explainer video slideshow animation -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need to create a short explainer video for placing at website and in mobile app. Video should explain how our system works by simple way. The mostly static screens (about 3 screens) combined with small animation. We prefer that the video would be prepared in MOHO software. WE ACCEPT ONLY EUROPEAN FREELANCERS DUE TO POSSIBILITY OF PERSONAL MEETING! After successfull cooperation we will need 3 - 4 more videos similat to this one.

  $193 (Avg Bid)
  $193 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  NFT 3D Animation Video Design/Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need high quality NFT video designed of an eagle with the graphic style of the video linked at bottom. Would need one done as a sample and if it is exactly what I need, will order a lot more. Need NFT video style like this MUST SHOW PORTFOLIO OR EXAMPLES OF PREVIOUS WORK SIMILAR TO THE VIDEO ABOVE

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  Necesitaría realizar una plantilla en Google Data Studio que pueda importar, tomar datos de Google Ads (Anuncios de búsqueda) y compartirse con el cliente para que pueda tener un seguimiento de sus campañas de forma "Sencilla". Busco simplicidad, no informes complejos, precisamente es para bajar los datos para que los pueda comprender cualquiera. Adjunto un archivo de cómo lo enviamos ahora semanalmente (manualmente).

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 คำเสนอราคา
  Product review video 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for UK freelancers with proven experience to make product review videos. Please submit your offer for 1 product review. The requirement from freelancers is to have a UK accent.

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  US MALE/Female Voiceover required on urgent basis 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello We need US Male/Female voiceover artists who can provide studio recording on urgent basis. Please bid along with your sample Thank you

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  ASP CORE API MVC website on Metronic theme, and blazor/xamrin client app using syncfusion controls on C# and JQuery language and MS SQL DB. - Authentication service implements Social Accounts sign in and sign up simplified forms. - User profile extend (Skills, Education, interest, Hobbies, Nationa...sales and targets, services and bookings. - Syncfusion QR generator for services bookings entry P2P and Product selling P2P and showing menu of services provided online or on spot / GPS coordinates - . - Syncfusion Reporting dashboard with parameters to generate exportable tables of most of the related data of users/businesses/Product/Segment/service/work Location activities. To work on visual studio and host on team foundation and publish on azure through staging and production pip...

  $2780 (Avg Bid)
  $2780 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  Video Story Writer - $15 for 2500 WORDS 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello all, We are looking for someone who could be able to work with us on longer-terms. We're looking for an experienced STORY WRITER for our Social Media Videos Stories. We will need each story of about 2500 words. Intimation: We're hiring through Hourly Method, but this job will pay you $15 total. No-hour tracking is allowed. *Deadline is 30 HOURS. Please start your proposal with "#Softechies". So that I am sure that you're serious for the project, and you really want to work on it. #ThankYou #GoodLuck #HappyBidding #KeepSmiling :)

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  .NET Framework project with TXT file manipulation in WINDOWS 10 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Trying to manipulate .NET frame work in visual studio and it has open source on github!

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  video editor 6 วัน left

  hello everyone, i need a part time video editor, for my youtube channel, weekly time 6-8 hours, any software for editing purpose can be used.

  $301 / hr (Avg Bid)
  $301 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Website Design 6 วัน left

  Hello there! We are looking for a design and possibly implementation of our website We are a 3D studio that focuses on hyperrealistic productions. We want to present our artworks in an effective way. The website structure wouldn’t be complex. It is more of a portfolio website but we are looking for an out-of-the-box design. One of our ideas is to implement some of our 3D models in the design. It is a Bonus if the applicant has an interest in film/games/NFT/crypto.

  $2273 (Avg Bid)
  $2273 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Need a Video Maker for my Brand Page 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, looking for a smart, and active fresher who is great at making design videos for my instagram page and my website. I need 15-30 second videos to upload on my brand social media pages. Anyone here with great sense of video compilation and brand design, HIT ME UP for immediate hiring. Looking for lowest prices for long-term collaboration! Hiring immediately!

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  تصميم ديكور داخلي وخارجي بالاضافة الى تصميم وابتكار لوجو للشركات وتصميم الجرافيك وتصميم الفيديوهات وادارة صفحات على منصات السوشال ميديا

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  i need a people who can edit video who can put voice over in english and subtitle on that video

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Need react native developer for chat integration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need react native developer for chat integration

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา