ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  38,192 advertisement design งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Design an Advertisement หมดเขตแล้ว left

  รับออกแบบปกหนังสือ นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์ รับออกแบบ Graphic Design สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อโฆษณาทุกประภท - ปกหนังสือ ปกนิตยสาร โปสเตอร์ นามบัตร -portfolio Resume - แผ่นพับ ใบปลิว - เมนูอาหาร Catalog ป้ายต่างๆ - ออกแบบ Logo -รูป Profile - Timeline Facebook Fanpage advertycing

  $1655 (Avg Bid)
  $1655 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  Be my ads manager on social media. If you are interested contact this number on WhatsApp for more information.

  $418 (Avg Bid)
  $418 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  Be my ads manager on social media. Contact number for more information (209) 251-6539

  $436 (Avg Bid)
  $436 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  $391 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  We are sponsoring advertising from certain industries and production organizations to create blogs, websites, web pages and more through social media groups and search engines commonly known as internet marketing and advertising. We are now hiring translators in these specific languages ​​turkish dialect to translate from English to any of the languages ​​listed above. To ensure that local natives of any dialect of these listed countries can easily view our products over the Internet and that local citizens and native speakers who do not understand English can access the products as they will be advertised on our websites, web pages, blogs, etc. and know more about what we are offering and the value of these products. Since it will be translated from English to Turkish

  $400 (Avg Bid)
  $400 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I am looking for someone with strong abilities working with Scala based websites. ...abilities working with Scala based websites. I have a new chess website based on the open source code from Lichess. Link to the source code My website is The site is coded in Scala and I will need someone to make changes to the website over the next few months. The first change I will need is to create a landing page that will feature an advertisement for my chess classes as well as the sign-in box from this page I want to change the site so that it will require users to be signed in to go to all other areas of the website. Going to any other page will just redirect back to the sign-in page Can you do this job? Thanks!

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Advertisement image creator/editor/enhancer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a long-term partner to help us create better ads on native networks. The ideal candidate for this work is experienced with clickbait image creation, and has an eye for visual trends and likes to take risks as well. Clickbait is not always pretty or harmonious - you have to know how to balance the stock photo quality with the risky, sometimes gross visuals. To prove you read this description, please show me a clickbait image that you really think is great for a specific theme, tell me why you think so.

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  I'm a Time Creation Coach and would like to hire a freelancer to create a video using the Doodly platform. I purchased it and I'm exactly sure how to use it. I have a 12 week program "Create More Time" that I would like to have a short video created to offer the program and results clients will receive through the program. About my Program In just 12 weeks + Bonus Session: Go from Procrastination to Proactivation Get more done in 1/2 the time Give yourself time off and Truly enjoy it Go way beyond your own expectations and Eliminate your Limiting Beliefs and Monkey Brain No more 40+ hour weeks and Get more rest Learn how to love yourself and trust yourself and Become Your Future Self! You'll have 12 Modules and BONUS Session: (Optional) Weekly Group coaching C...

  $437 (Avg Bid)
  $437 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  E-Learning Website 6 วัน left

  Building a E-Learning, haven't launch yet. Looking for marketing consultant. Plan to build some advertisement to recruit instructor before the website launch.

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Working agency (WWW) 6 วัน left

  WWW Working agency projekt Features: 1. Upload, download files (send documents between users) 2. Send e-mail through WWW (send a message to users emails) 3. SMS gateway (send messag..."text boxes" in WWW, and make from IT a WWW and make a new PDF( formating the oryginal pdf, so that every pdf would have the same form) 6. PHP, MySQL,CSS, 7. Export things from WWW to pdf, exel 8. User account, registration/login, 9. Web security, protection from Hackers atracks (MySQL, PHP protection) 10. Easy working Add solution(send a banner/gif/img from Company, so that IT would show bis advertisement at the side. I want to open a working agency that will help get a job. Someone needs job and someone needs a worker. I want to open a Company that helps workers find a work and employers ...

  $2430 (Avg Bid)
  $2430 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา
  Project for Shahen I. 9 วัน left

  Hi Shahen I., We would like the advertisement you created for us in August to be split into two banners with the below specs: HALF PAGE T 210 x 145mm B 220 x 155mm PA 190 x 125mm We would like the same photos and design as your original full page banner but to have it split across two half pages with our logo and contact details on each one. I can send photo of our idea.

  $71 (Avg Bid)
  $71 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Facebook Ad - Hire a new Employee 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are an Electrical company and we are looking to hire an Electrician. We need your help to create an awesome, engaging advertisement on Facebook! - Targeted at 18-35 yr old male electricians based in Melbourne, Australia See the video below (NOTE: we are currently having it edited so please feel free to give feedback on what should be included in the vid or if there needs to be any changes) Video Here: Our current Facebook page is incredibly outdated so we will need you to update it ie cover page, contact details - really make it beautiful : ) Facebook Page Here: Please begin your proposal with the word 'elec' so I know you have read

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา
  Edit 'Hiring a new Employee' Video Advertisement 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need you to make the below video beautiful and eye catching!! See...eye catching!! See the Video here: This video is aimed at attracting 18 - 35 yr old male electricians based in Melbourne, Australia who aren't happy at their current job and are looking for a new job with a reputable company who cares about them. The Video will be predominately shared/advertised on Facebook but will also be placed on Job Advertisement websites such as Seek. Begin your proposal with the word Elec so I know you have read this. Please use consistent themes as per our attached logo and you can visit our website at to get a better understanding of what we do. The video should end with my contact details which will be given later.

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  facebook ads marketing 5 วัน left

  Hello everyone. what we have available now is an online advertisement job and we do pay per week if you are interested kindly get back to me. Thanks

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  My firm is about to launch our quality products in Italy, websites, Brochure, magazines , books that has our company's name, logo on it are available for translation from English to Italian dialect, these webpages, brochure, magazines, books will be used to create public awearness of our quality goods so the locals can be familiar with and have a better understanding of what the product is all about in the Italian local tongue.

  $443 (Avg Bid)
  $443 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Trophy icon 3D Book Design 5 วัน left

  I need a 3d book cover design. I've attached the book template that I want used "0-book-template.png." The book is about social media marketing and paid advertisement. But I want the book design to be simple to give the reader the feeling the data will be simple to learn and apply. I want a simple but professional design. I've attached designs of two other books that I like to give you an idea of the type of designs I'm looking for. - (it's the one I like the most) - Ideally, the design demonstrates the benefit of getting the info which is a simple strategy that they can apply, but that will give them a great boost in Brand awareness and sales. The "greater sales" benefit is the more important benefit. ...

  $45 (Avg Bid)

  My firm is about to launch our quality products in Italy, websites, Brochure, magazines , books that has our company's name, logo on it are available for translation from English to Italian dialect, these webpages, brochure, magazines, books will be used to create public awearness of our quality goods so the locals can be familiar with and have a better understanding of what the product is all about in the Italian local tongue.

  $418 (Avg Bid)
  $418 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Voiceover For a advertisement 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need to make voiceover for theatrical advertisement in English with a bass male voice. With all commercial and broadcast rights. looking for a clean edited *.wav file format. This is the text: V-Legacy, Bangalores most luxurious convention center. Offering Centralised airconditioned convention hall with 3500+ seating capacity, 600+ dining, 40+ air-conditioned rooms, 1000+ car parking, inspiring landscape, and helipad service. Make your dream wedding a reality. For more details call us on +91 96111 77770 or logon to

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  build a logo for my company 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  You have to design me logo for my brand along with brochure and advertisement.

  $59 (Avg Bid)
  $59 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  I want a video ad for promoting my app which will be shown as an advertisement on YouTube. Below are my requirements: ? As the app is usable in India, I want the video with voiceover in Hindi ? The video will explain the features of the app and according screenshots or animations will be shown ? You can find the script attached for your reference ? Play Store link of app -

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  We are in the process of launching recruitment agency named "Get Hired" that has its own website. We are already working on the website. However, the first kick off was to create the agency's official Facebook page. And what we need creative logo to our agency. you can find the link of the page below: Many thanks in advance.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  I recently purchased a pool business and would like to build my own website. Seller offered to take his website and host it on my domain. I need support from someone who has plenty of experience in dealing with Wordpress and moving websites between domains. Also, I am looking for someone who can design business cards and advertisement mailer cards.

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  I want creativly design simple 3D logos and posters for advertisement and companies looking for better rebranding style.

  $898 (Avg Bid)
  $898 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I want creativly design simple 3D logos and posters for advertisement and companies looking for better rebranding style.

  $916 (Avg Bid)
  $916 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  Job description Roles and Responsibilities Candidate should have knowledge of E-commerce portals (Particularly on Amazon , Myntra & Flipkart). Evaluate approach & strategy to improve sales Work to improve customer feedback and reviews. Advertisement / Promotion management. Provide Intensive report on product development Reporting and In-depth analysis of monthly financials. Efforts shall be drawn to Minimize cancellation / returns. Ensuring all content including keywords is up to date , products and prices on the sites are correct, updated and in line with trading at all times,. Desired Candidate Profile Looking for candidate who could promote sales to advanced level. ONLY CANDIDATES HAVING EXPERIENCE IN ECOMMERCE WEBSITES (APPARELS) WILL BE ENTERTAINED.

  $354 (Avg Bid)
  $354 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  $8125 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Landing Page for my website (Advertisement friendly) 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, we are a financial services company and want to redesign my current landing page.

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  100 second video required for sales pitch 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  You need to created a 100 second video where I will provide some material to refer and the concept what we are looking for , we are a health domain related company () we deal in healthy food like ...bars , ragi bars , protein bars, healthy cookies . in 100 second video you need not to show the products, you need to think out of the box how to emphasis on the healthy snacks and need for healthy snacks and to avoid junk foods . Moms can give this healthy food to their kids, this builds immunity and you need to come up with a concept of CREATIVE CONTENT , for 100 seconds. Think of this as a Advertisement you are creating for health product related company. It should be very vrey creative idea like a sales pitch . Bid on this project if you have done such projects in past

  $72 (Avg Bid)
  $72 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  [#Read Inside] Outsourcing : SEO, Social, SERP, Branding, PPC and more... -- 2 22 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  WE ARE AGENCY - NEED OUTSOURCING ==>We are looking to Outsourcing whole digital marketing services. ==>Let's build Europes biggest Digital Marketing. ==> JUST BID when you have a good portfolio. =========I M P O R T A N T=======...testing plan -Email life-cycle strategy -Email marketing -Lead generating analysis -Content Marketing plan -Mobile audit -Social and directory bookmarks -Link-Building PR- 1-6 -Social Listing and reputation -Community management -Web analytics consulting -Conversion optimization -Social Metrics and dashboards -Social Campaign and promotion -Search and social Advertisement -Instagram, Facebook, Management -Post-Graphic Design -Web and App design and development -Google my business -Local business Give complete prices Please prov...

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  Speadingbulk link trough Discord/telegram (3 days left) 22 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...message about this great game and opportunity it doesn't count as spam. There are several bots to spread messages fast and it is not so expensive, feel free to use them. I even see those bots are free. Be reasonable about the price to deliver. I'm a busy man, so I hire someone here to do the spreading, however this kind of stuff can be done for a low budget. I'm not asking to buy expensive advertisement or such. The faster you start and the faster you can provide results ------> message me in chat and we start right away. For example with private messaging on discord for people in cryptogames groups and such ---> results come in fast (whatever % of the people messaged are intersted). So if I encounter no results, I must decide something in the cooperation...

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  need a facebook advertisement developer 17 ชั่วโมง left

  need to have a social media campaign set up primary place i would like to advertise is on Facebook i am trying to reach women aged 40+ with children or grandchildren

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  advertisement campaign on social media 16 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Social Media Advertising Facebook Dental Office Seeking Patients Specifically for Dental Implants

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  Advertisement posting 15 ชั่วโมง left

  We need someone who can post between 50 to 100 classified advertisements in selected countries. More details to be discussed in chat.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Need femal tamil voice over artists (Not for advertisement) 15 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  We want Tamil voice-over artists. To Do: * send the 30-second sample from you * audio should have good quality Notes: - long term project - able to do 2-3 audio's per week. Each audio could be 15-20 minutes - we offer you good money and a comfortable working environment

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Design Livescore app (for mobile) 13 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Design Livescore app (for mobile) Description: Entities: Sport - Region - Competition (League) Season Team Player Coach Game Pages: Matches News League Following Settings Competition (League): Table Fixtures News Player stats Team stats Transfer Seasons: List all seasons for this competition (League) Top scorers Follow competition Game: Facts Radar Lineup Table Stats H2H Chat between users about this match Team: Overview News Matches Transfer Table Stats Squad Trophies Compare vs another team Follow team Player: Profile Matches Stats Career Compare player vs another player Follow player Following: List all player following entities and suggest trending teams, . . . Teams Players Matches: List all matches that has done and upcoming matches by time Search: Search for teams, ...

  $888 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $888 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Admin work for Recruitment 9 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Hello I require someone to assist me with some admin work for a recruitment work. I have advertised a few positions and I need some one to go through the responses and then summarise the information in excel sheet. I expect around 100 responses to the advertisement. Payment will be based upon number of responses. The admin work invilved going through each CV and then summarise it in excel sheet for various criteria Thanks Monil

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  80 คำเสนอราคา
  Trophy icon Design a Logo หมดเขตแล้ว left

  Design a logo for printing and packaging company offers high quality carton for FMCG products as well as advertisement material such as brochures, dangler coasters. Company Name : Crystal Graphics Logo type : Elegant , simple but attractive. Text or icon no restriction maximum 3 color, media friendly and re sizable do not include typical crystal or diamond shape format: CDR, PSD,

  $6 (Avg Bid)
  Copywriting for Recruitment Advertisement หมดเขตแล้ว left

  We are looking for some help with making our ads to recruit apartment managers and maintenance technicians sound and look more appealing on Ziprecruiter, LinkedIn, and Indeed.

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Project for Prashant S. 2 วัน left

  Hi Prashant S., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. Video 30-45 second advertisement for Aditya birla money stock market app

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  News Website หมดเขตแล้ว left

  The client has a news website designed around Wordpress, with about 3 years of data. The client wants to move away from Wordpress, onto a custom CMS platform, while retaining the current data, displayed on the new platform. The CMS platform should be able to display google ads, as well as customized ads in different sizes. There needs to be a subscription model with a...about 3 years of data. The client wants to move away from Wordpress, onto a custom CMS platform, while retaining the current data, displayed on the new platform. The CMS platform should be able to display google ads, as well as customized ads in different sizes. There needs to be a subscription model with a paywall, along with syndication to Google News. The platform should also offer an online advertisement booking ...

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  ...for an artist who can help me design all my Web based logos and advertisements for my massage therapy practice. The winner will be working with me on all my ads for massage practice so alot of work coming the winners way. Right now I'm currently running a Valentine's day massage ad special for single women who don't have anyone on Valentine's day. What I'm looking for someone to create an advertisement for that. It must say this.....Book your appointments early, spots are limited This Valentine's day be treated to relaxation and indulgence by Priority Erotic Massage 60 minute massage Kik logo: Westentreatment2022 for more details You can design the ad however you choose but stay with the Valentine's day Theme. You can either c...

  $10 (Avg Bid)
  การันตี
  Sex - Relationship Android App หมดเขตแล้ว left

  I need a Relationship android app with different features like: Daily moode, hunger, sanity, thirst, sex. It has a women monthly period calendar and both men and women can access there calendar. Users must pay for more features and also must pay to avoid Advertisement. I need admin panel too.

  $379 (Avg Bid)
  $379 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  Need to create News Paper Advertisement Management Module in ASP.Net c# webform and backend as sql server 2008 R2. We have already created most of the database part. Master forms (15) are already build, so base framework is ready. Needs to pick it from there. Need to create transaction forms and reports. Requirement documents and screens are attached along with. Timelines are critical, Person/Team who can quickly develop this should pick it up. We are looking for long term relationships as we will be completing ERP. We will share the latest code & db file. HTML template for this is already purchased. will also share that.

  $389 (Avg Bid)
  $389 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Create an advertisement หมดเขตแล้ว left

  I do edit English research papers and project I'm looking for someone who can create an advertisement for me while he mentions the reasons we edit My name will be Z Edits The add I want is a picture to share to my WhatsApp groups

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Create an Advertisement for our Website & Logo หมดเขตแล้ว left

  We are looking for an advertisement for our online shopping store called Global Market. It only needs to involve images and videos of our website and a voice-over to advertise what is being displayed, the link to our website is below. Additionally a logo that is most suitable for the our store, this can be left to your creativity Thank You

  $187 (Avg Bid)
  $187 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา
  Economic feasibility หมดเขตแล้ว left

  I have developed an educational, paid app through one of the websites that help you build your apps. I also have a website for the app, a Youtube channel, an instagram and Snapchat accounts. I'm running advertisement campaigns on FB to promote the app. I want to understand how I can promote my app so that I reach my target and make it successful especially as it is beneficial to all society segments, toddlers included.

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Project for Aarthi A. 1 วัน left

  Hi Aarthi A., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. We will discuss everything on chat. We need people living in US for our Advertisement Company

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  ad video for insta, facebook หมดเขตแล้ว left

  make advertisement video for my construction- interior business will pay per video, each video will be of 20 seconds. need 10 videos for advertisement. these will be publishes on insta, facebook

  $251 (Avg Bid)
  $251 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  Need to create News Paper Advertisement Management Module in ASP.Net c# webform and backend as sql server 2008 R2. We have already created most of the database part. Master forms (15) are already build, so base framework is ready. Needs to pick it from there. Need to create transaction forms and reports. Requirement documents and screens are attached along with. Timelines are critical, Person/Team who can quickly develop this should pick it up. We are looking for long term relationships as we will be completing ERP. We will share the latest code & db file. HTML template for this is already purchased. will also share that.

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน advertisement design ชั้นนำ